Пописи становништва Бачке током 18. века – Суботица 1720.

5. децембра 2012.

коментара: 0

Сарадник портала Порекло Александар Маринковић приредио је извод из Пописа становништва Бачке током 18. века, којег је обрадио Живан Сечански.

Сечански је о свом истраживању написао следеће:

О материјалу који сам исписао 1939. у Државном архиву (Országos levéltár) у Будимпешти за године 1715. и 1720. расправља проф. Поповић, а ја ћу овом приликом изнети податке о осталом материјалу који сам скупио у Војвођанском архиву у Новом Саду и разним општинским архивима. Овај прикупљени материјал може се поделити у три групе и то: жупаниских, општинских (Сомбор и Суботица) и црквених архива.

Грађа за проучавање насеља у Војводини налази се делом у страним архивима, а делом у домаћим архивима. То је сасвим разумљиво јер је данашња Војводина била све до 1918. године саставн део Хабсбуршке монархије. У два центра ове монархије, у Бечу (у Hofkamerarchiv-у, Kriegsarchiv-у и Staatsarchiv-у), и у Будимпешти (Országos levéltár) налази се велики број докумената из економске, друштвене, политичке и културне историје српског народа.

Ја ћу овога пута да прикажем прикупљену грађу о насељима Бачке у XVIII веку. Главни извори за насеља Бачке, као и других наших области, су пописи становништва које је вршила државна управа, са циљем прикупљања података о сваком домаћинству из чисто фискалних разлога. Већ је проф. Поповић констатовао да подаци у пописима не дају у потпуности веран одраз стварности појединих насеља, но и поред свега тога, ови документи су важни и од непроцењиве вредности и спадају у изворе првог реда за изучавање наших насеља.

 

НАПОМЕНА: Текст пописа је у оригиналу (на латинском) уз тумачења имена која је дао наш сарадник Александар Маринковић 

 PRIMA COMPANIA EQUESTRIS ORDINIS

 

Capitaneus ILLIA SZUCSICS (Илија Сучић); ductor MARKO MARCSETITS (Марко Марчетић); viceductor ISAK KARNACZKI (Исак Карнацки/Крнајски ?), questor; signifer GERGO MAR….. (Грго Мар…); vigiliarum magister SZTEPAN SZVIAN (Степан Цвијан); scribar MISKO VUJOVITS (Мишко Вујовић); corporalis MATHE GUGANOVICS (Мате Гугановић); MIO VUJOVITS (Мијо Вујовић); AK. KOPUNOVICS (Ак. Копуновић); JAKOB VUKMANOVICS (Јаков Вукмановић), manuarius; LUKA RAICS (Лука Рајић), MARIAN KOPUNOVICS (Маријан Копуновић), VIDAK RAICS (Видак Рајић), MIO SZVIANOVICS (Мијо Цвијановић), JOSSIP BAICS (Јосип Бајић), questor.

Corporalis PETAR CSELATOVICS (Петар Џелатовић), NIK. MUKICS (Ник. Мукић), LOVREN SZTEPICS (Ловрен Стипић), ILLIA EVETOVICS (Илија Еветовић), THOMAS KUBATOVICS (Томо Кубатовић), FRANNYO MIHALYLOVICS (Фрањо Михајловић), PHILIP KOPILOVICS (Филип Копиловић), IVAN VOJNICS (Иван Војнић), JAKOB KOPILOVICS (Јаков Копиловић).

Corporalis PETAR PARTICS (Петар Партић), JOSSIP BIBICS (Јосип Бибић), NIKOLA KURTICS (Никола Куртић), RAJO TIKVICS (Рајо Тиквић), FRANNYO SEVICS (Фрањо Шевић), NIKOLA VOJNICS (Никола Војнић), FRANNYO SZTANKOVICS (Фрањо Станковић), PAVEL VUKOVICS (Павле Вуковић), solvit lyttrum ducatorum 10; JERKO SZAVICS (Јерко Савић), IVAN IVKOVICS (Иван Ивковић).

Corporalis BARISSA DOLICS (Бариша Долић), IVAN HORVACZKI (Иван Хорвацки), IVAN GABRITSOVICS (Иван Габрићовић), JOSSIP TUNBASOVITS (Јосип Тумбасовић / Тумбас), MATHE HORVACZKI (Мате Хорвацки), SZTEPAN VOJNICZ (Стипан Војнић), MATHISA SZUDAROVITS (Матиша Сударевић), NIKOLA JERTSAMO (Никола Јерчамо ?).

Corporalis JAKOBB MATKOVITS (Јаков Матковић), GAJA SZKENDERACZ (Гаја Скендерац / Скендеровић), MISKO KOVACSOVICS (Мишко Ковачевић), LUKA MALAGUROV (Лука Малагуров / Малагурски), manuarius; P. BACSICS (П. Бачић), JAKOB JEKNICS (Јаков Јекнић), SZTANISSA TEMONA (Станиша Темуна/Темуновић), JAKOB ROGICS (Јаков Рогић), SIMON KITICS (Шимун Китић), P. IVKOVICS (П. Ивковић), BARISSA VUKOV (Бариша Вуков), manuarius; MARKO BOSNIAK (Марко Бошњак), FRANYA RAICS (Фрања Рајић), solvit lyttrum ducatorum 100; JERKO CSOVICS (Јерко Човић), ANDREA VOJNICS (Андрија Војнић), GYUKA MAMUZICS (Ђука Мамужић), JOSSIP VOJNICS (Јосип Војнић).

Corporalis PERISSA JURICS (Периша Јурић), manuarius; IV. KRISANOV (Ив. Крижанов), ILIA RUDICS (Илија Рудић), MARKO JURICS (Марко Јурић), manuarius; CZVEJA VAROSLIA (Цвеја Варошлија).

Corporalis KUZMAN ARAGYANIN (Кузман Арађанин), MATHO PLAVSIN (Мато Плавшин), KUZMAN KATONA (Кузман Катона), manuarius; SIVKO POMORAVTSOVITS (Живко Поморавчевић), manuarius; NESO MUTSALOV (Нешо Мучалов/Муцалов).

Corporalis BELI SIVAN (Живан Бели), auriga; JANKO RADISITY (Јанко Радишић), IGNAT BORJENOV (Игњат Борјенов), JOANNES SZLAVNICS (Јован Славнић), manuarius; MILOS SZTASITY (Милош Сташић).

Corporalis SZTOJAN CSOLO (Стојан Чоло), manuarius; DRAGICS KOVACSOV (Драгић Ковачев), manuarius; GAJO KRESICS (Гајо Крешић), IVAN SOSZA (Иван Соса), VUUK JABLAN (Вук Јаблан).

Corporalis THESA BRANOVSANIN (Теша Брановчанин), JOANNES PECZAROVICS (Јован Пецаровић), CZVEJO BRANOVCSANIN (Цвејо Брановчанин), MAKSSIM VIOGLAVIN (Максим Вијоглавин), IV. MARKOV (Ив. Марков), MIHAILO ISAKOV (Михаило Исаков), manuarius; SZTOJAN PERISITY (Стојан Перишић), SZTOJAN DOBROVOJOV (Стојан Добровојев), solvit lyttrum ducatorum 150; SIMA TURANOVICZ (Сима Турановић / Туранов), manuarius.

Corporalis STZEPAN GYURGYEV (Степан Ђурђев), manuarius; NEGOVAN RAACZ (Његован Рац), manuarius; MISKO POVIRIVALOVICZ (Мишко Повириваловић), JOANNES FABIANOV (Јован ? Фабијанов), MIRKO GYULASICZ (Мирко Ђулашић), manuarius; MIHAILO KOSUTITS (Михајло Кошутић), P. RELLYIN (П. Рељин), manuarius; SZAVO JANKOVCSANIN (Саво Јанковчанин), manuarius; VELIMIR ABRAMOVICS (Велимир Абрамовић).

Corporalis PUTNIK MAJNOVICS (Путник Мајновић), MARKO MARIJANJOSICS (Марко Марјанушић), manuarisu; NIKOLA MLAJDENOV (Никола Младенов), questor; SZTEPAN MARCSETICS (Стипан Марчетић), MATISSA BLESZICS (Матеша Блесић).

COMPANIA PEDESTRIS ORDINIS

Capitaneus PET. ORDICS (Пет. Ордић / Орчић ?); ductor NIK. MATKOVICS (Ник. Матковић); vigiliarum magister TADIA KOVACS (Тадија Ковач), manuarius; 1. scriba PETAR ANTONOVICS (Петар Антуновић); furarius JOSSIP DSAVO (Јосип Џаво); corporalis MARTIN REGO (Мартин Рего), manuarius; SZTIPAN PETROV (Стипан Петров), sartor; MARTIN BAITS (Мартин Бајић), manuarius; PETER SAPUNDSITS (Петар Сапунџић), manuarius; MISKO VUKMANOVITS (Мишко Вукмановић).

Corporalis P. HAJDUK (П. Хајдук), manuarius; CZVEJA TIKVICS (Цвеја Тиквић), pellio; ILIA BODICS (Илија Бодић), SZTANOJE VOJNICS (Станоје Војнић), THOMA HAJDUK (Тома Хајдук), manuarius; MARCZIKA BIBICS (Марцика Бибић), manuarius.

Corporalis ILIA KASZAPIN (Илија Касапин), lanio; DAVID BRANOVTSANIN (Давид Брановчанин), manuarius; MATTHEUS PISNICS (Матија Пишнић), manuarius; IVAN LAMA (Иван Лама/Ламић), invalidus; MARTIN VUJKOVICS (Мартин Вујковић), manuarius; PETER VOJNICS (Петар Војнић).

Corporalis MATTHEI DSELAD (Матеј Џелат); MIO HORVATH (Мијо Хорват), manuarius; CRISTOPHOR SIMICZ (Кристофер Шимић), manuarius; MATTHE BIKICS (Мате Бикић), manuarius; FRANNYO CSOVICS (Фрањо Човић), manuarius.

Corporalis ILIA VOJNITY (Илија Војнић); MARKO BOSNIAK (Марко Бошњак), solvit lyttrum ducatorum 100; MARKO MALAGUROVITS (Марко Малагуровић / Малагурски), JAKOB BELAYA (Јаков Белаја), manuarius; VERO NEDIN (Веро Недин), solvit lyttrum florinorum 150; IV. BANACS PERLICZA (Ив. Банаћ Прлица), aedituus; SZTIPAN CSURCSIA (Стипан Ћурчија), pellio; LUKA CSAKICS (Лука Чакић), manuarius.

Corporalis ANTON CSIPROVACZ (Антун Чипровац), manuarius; MATTHISSA KOVACSOVICS (Матиша Ковачевић), manuarius; VUK BIROV (Вук Биров), manuarius; ANDREAS KATANICZ (Андрија Катанић), manuarius; BAJA SZARICS (Баја Сарић), SZTIPAN JARAMAZOVICS (Стипан Јарамазовић), VUK KOPILANOVICZ (Вук Копилановић / Копиловић), debilis.

Corporalis SZTANISSA MELANKOVICS (Станиша Миланковић), manuarius; SZTEPAN RUDICS (Стипан Рудић), NIKOLA CSILICS (Никола Чилић), manuarius; BOSSA SZTOJAKOVICS (Божа Стојаковић), MIO KUNOTAROV (Мијо Кунотаров), manuarius; SZTIPAN BUDANOVICS (Стипан Будановић), ILIA CSURICS (Илија Ћурић), pellio; SIMO KOVACS (Симо Ковач), faberferrarius.

Corporalis PAVKO RUDICS (Павко Рудић); SZTRANNYA RAACZ (Страхиња ? Рац), manuarius; NIKOLA DELICS (Никола Делић), MATHISSA CSULINOVICS (Матиша Чулиновић), manuarius; BOSSA MARCSETICS (Божа Марчетић), PETAR KRAVAJEVICZ (Петар Кравајевић), manuarius; MESKO MIODRAGOV (Мишко Миодрагов), manuarius; JACOB CSISA (Јаков Чиша), questor; SZTOISZA KOVACSOVICS (Стојша Ковачевић), manuarius; ISZAK NEGAKOVICS (Исак Његаковић), manuarius; MATHE KUMBAJACZ (Мате Кумбајац), manuarius; MALETA KOVACS (Малета Ковач), aedituus; SIVKO MATTICZ (Живко Матић), solvit lyttrum florinorum 220.

Corporalis VUUK CSOCZICS (Вук Чочић), solvit lyttrum florinorum 200; BRANKO TERZIA (Бранко Терзија), sartor; VESSELIN SIVANOV (Веселин Живанов), manuarius; LUKA VOJNITS (Лука Војнић), educillator; THOMA PORITY (Тома Порић / Борић), manuarius; IGNJAT TERSIA (Игњат Терзија), sartor; VESSELIN SZUHADSIA (Веселин Сухаџија / Сувајџија ?), manuarius; NIKOLA BUGARIN (Никола Бугарин), manuarius; SIVAN CZERVENI (Живан Црвени), manuarius; IOVAN ILKICS (Јован Илкић), manuarius; IVAN BERKO (Иван Берко), solvit lyttrum florinorum 150.

Corporalis JURISSA RIKITICS (Јуриша Рикитић / Рикић ? ), solvit lyttrum florinorum 10; PETAR SOKISITY (Петар Шокчић), manuarius;  MARKO GRCSITY (Марко Грчић/Гршић), manuarius; SIMON VUKMANOVITS (Шимун Вукмановић), NIKOLA SINDRISITY (Никола Шиндришић), NIKOLA RADANOVITS (Никола Радановић), JOSEPH SPARICS (Јозеф Шпарић), manuarius; STANISSA THYERANITS (Станиша Ћеранић), manuarius; MATISSA BULYOVCSICS (Матиша Буљовчић), manuarius; MISKO MELANKOVICS (Мишко Миланковић), manuarius; TODOR ODONOV (Тодор Одонов), manuarius; GYURKO VIOGLAVIN (Ђурко Вијоглавин), manuarius; SZTIPAN VANTELECSANIN (Стипан Вантелечанин), manuarius; PUTNIK VAROSLIN (Путник Варошлин), manuarius.

Corporalis PRODAN RAACZ (Продан Рац), faber lignorum; ANTON SZARITY (Антун Сарић), manuarius; FRANNYO VUJOVITY (Фрањо Вујовић), MILISSAV OBRADOV (Милисав Обрадов), manuarius; MILIVOJ MAJNOVITS (Миливој Мајновић), manuarius; DRAGITY DEVITY (Драгић Девић), manuarius; KOMBEN KUMBAJACZ (Комбен Кумбајац), manuarius; TODOR GLUSANCZKI (Тодор Глушански/Глушацки), manuarius; STOJAN MESKA (Стојан Мишка), manuarius; BAJO LABICS (Бајо Лабић), manuarius; MALES MAJNOVICS (Малеш Мајновић), manuarius. De mortuorum viduae aut filii oeconоmiam exercentes: IGNACZ VUKOVICS (Игнац Вуковић), PAROKO OSZTOJA (парох ? Остоја) lyttrum pro parte duc. 100; GYURKO PUZICSOVICS (Ђурко Пузичевић), ANTON MILLONOVICS (Антун Милуновић), VUKICS MARKO (Марко Вукић), ILIA LALICS (Илија Лалић), MATTHEA FRANCIZOVITS (Матија Францизовић/Францишковић), KRISSTOV METTYAVITS (Криштоф Мећавић), JANKO JABLANOVICS (Јанко Јаблановић), manuarius; RADOVAN SARGO (Радован Шарго/Жутић?), manuarius; LAGYEN BORGENOV (Лађен Боргенов/Брђанов ?), RAKO RAJKOVICS (Рако Рајковић), BELI SIVAN (Живан Бели), manuarius; GASPAR DUGOBRADJIN (Гашпар Дугобрађин), PETAR VUCSENOV (Петар Вученов), LUKA TIKVICS (Лука Тиквић / Тиквицки), manuarius; THOMA BESZITY (Тома Бесић/Бешић), manuarius; SZTANISSA CSAKITS (Станиша Чакић), manuarius; PERISSA PALINITY (Периша Палинић), NIKOLA VUKOVICS (Никола Вуковић), GERGO ROGITS (Грго Рогић), manuarius; MATTHAN MARTSETITS (Матан Марчетић), manuarius; SIVAN GEBICS (Живан Гебић), manuarius; JOANNES MILIVOJOV (Јован Миливојев), solvit pro parte 150 ducatos; BELIA KOVACS (Беља Ковач), manuarius; MISKO KURISOVICS (Мишко Куришовић), manurius.

Inquilini nullis plano facultatibus gaudentes reperiuntur numero 17, qui singuli manuario tantum labore utuntur.

Extranei coloni militari praerogativa gaudentes oeconomiam tamen in territorio exercentes: JACOB GOLLUNCSICS (Јаков Голунчић), FRANYO KREKICS (Фрањо Крекић), manuarius; IVAN SOKACZ (Иван Шокац), manuarius; HORVATH ISTVAN (Хорват Иштван), NIKOLAUS MAMUZICS (Никола Мамужић), manuarius, JURISSA IVANKO (Јуриша Иванко), manuarius; THOMASKA (Томашка/Томашко), manuarius; ILIA RUDICS (Илија Рудић), manuarius; IVAN PISIKOVICS (Иван Пишиковић), manuarius; BLASIUS BOSNYAKOVICS (Блаж Бошњаковић), ILIA SIVKOVICS (Илија Живковић), MIAT NINCSEVICS (Мијат Нинчевић/Нимчевић), MIAT PIUKOVICS (Мијат Пијуковић), FRANYO RUDICS (Фрањо Рудић), BARISSA RUDICS (Бариша Рудић).

Istae sex personae quantum ad oeconomiam sunt conscriptae in possessione Almas, comitatui Bacsiensi, adjacente domos vero habent in fossato Szabadka.

ИЗВОР: Живан Сечански, Пописи становништва Бачке током 18. века, Грађа за историју насеља и становништва. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић

 

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.