Порекло презимена, село Рудинице (Плужине, Пива)

17. августа 2012.

коментара: 1

Порекло становништва села Рудинице, стање из 1912. године

Јужно од Сељана, на таласасто-нагнутом земљишту, у левом кањону Комарнице а на висини од 959 м. налазе се Рудинице. Село је бесумње то име добило, што се некада у њему вадила каква руда. У горњем делу села има једна главица од црвенице – Руђино Гувно – са великим процентом гвожђа. У селу има доста воде, за Горње Рудинице је чесма Тодоровац, а за Доње извор Корита.

Село се дели на Горње и Доње Рудинице.

Куће су растурене по селу без реда. Њиве су око кућа а ливаде су у Пољу. Стаје су око кућа, а има стаја и кућа на Равнима рудиничким. Катуни су на Горњим Брдима и у Долима (ном. До). Планина им је Вукодо у Голији. Дрва догоне из Бријега и Вукодола.

Рудинице се сматрају као једно од најстаријих насеља у Пиви.

Данас у Рудиницама живе:

У Доњим:

Гломазићи (12 к., св. Никола), старинци.

Дамљановићи (5 к., св. Никола), старинци.

Благојевићи (2 к.) од Благојевића с Буковца.

У Горњим:

Николићи (8 к.), Ђачићи (тако прозвани по неком свом ђаку) (4 к.), Ђикановићи (8 к) и Гутовићи (7 к.), сви су један род и сви славе св. Николу и старинци су.

Шућури (3 к. св. Никола), старинци.

Голићи (7 к. св. Ђорђије), дошли за одивом из Ибарскога Колашина, пореклом Дробњаци.

Бајовићи (звани Чепури) (2 к. св. Никола).

Бајовићи су од Бајева Поља. Они су непосредни потомци Баја Николића Пивљанина.

На рудиницама живи још по једна кућа: Јаредића (Мирића), који су старинци, Вујиновића и Поповића скорашњих досељеника.

ИЗВОР: Светозар Томић, „Пива и Пивљани“, Посебан отисак из Српског етнографског зборника књ. LIX Насеља и порекло становништва књ. 3, из 1946. године

Коментари (1)

Одговорите

Један коментар

  1. maraja

    ispade nidje ni jednog gogica u rudinicama nema