Порекло презимена, село Пирни До (Плужине, Пива)

17. августа 2012.

коментара: 0

Порекло становништва села Пирни До, стање из 1924. године

Село је у једној отвореној долини, чије је залеђе у Пруташу а отворена страна везана за кањон. Висина му је надморска 1202 м. Долина се налази између Пишчанских Греда и Брда Боричкога. На плимама зајезери се најнижи део Пирнога Дола. Изгледа да је то била некада жива локва па поронула у земљу, дошавши у везу, каналом са каквом подземном реком, којих има и сувише испод Пивске Планине.

Земља је у селу црна прљуша, а стране су састављене од чврстога кречњака. Осоје је према Боричју, које је катун за Пирни До и ту се сада ствара ново село, које чини целину са матицом; присоје је према Пишчу.

У селу има један убао са живом водом: Змињак и један јак извор: Сопот, испод цркве. Куће су у разбијеним групама растурене по странама долине, а има их и по самом дну долине. Оне су без икаквога реда подигнуте једне према другима. Њиве су око кућа у селу, а ливаде на Боричју. Зимњи су станови у селу.

У селу су:

Кецојевићи (17 к., св. Јован). Најстарији су становници села, а досељени су из Бањана назад 250 година. Веле, била четири брата и хајдуковали. Турци су их гонили и они су морали да беже из Бањана. Један се отсели у Херцег Нови, крајем XVII века, а већ 1726 г. помиње се у општини Топла: сећа Јово Кецојевић. Други побегне у Пиву и настани се у Пирном Долу. Убрзо погине и остане му жена Канда са четворо деце. Трећи брат побегне у Невесиње, тамо промени презиме и затури траг, а с четвртим шта је било не зна се.

Дубљевићи (2 к.) од Дубљевића из Дубљевића.

Шипчићи (3 к.) од Шипчића из села Црне Горе.

Мићановићи (7 к.) од Мићановића с Горанска.

Јоковићи (2 к.), род с Јоковићима на Брезнима.

Цицмили (2 к.) од Цицмила из Стоца.

ИЗВОР: Светозар Томић, „Пива и Пивљани“, Посебан отисак из Српског етнографског зборника књ. LIX Насеља и порекло становништва књ. 3, из 1946. године

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.