Порекло презимена, село Борковићи (Плужине, Пива)

17. августа 2012.

коментара: 2

Порекло становништва села Борковићи, стање из 1924. године

Село је на висини од 1397 м. над кањоном Пиве. Земљиште је таласасто са облим ниским главицама и пространим долинама.

Село је основано пре 80 година на катуну. Издизали на планину у борје, од чега је дошло име “Борковићи”, па ту и село створили.

Прво село Борковића било је Крушево у кањону; и данас сваки сељак из Борковића има своје земље у Крушеву.

Село нема живе воде; имају густијерне и снијежнице.

Њиве су и ливаде у селу и око села. Катун им је Николин До у планини. Имају ливаде по странама брда Божура, у Ружиглавице, по Брдима и на Мраморју. Зимски станови су у селу и у Сељковцу, селишту у кањону,. На лепом времену долазе зими чобани из Сељковца кући на ноћиште.

Куће су у групама растурене по главицама а не у долинама због великих сметова (намета). У долинама су њиве. У селу нема нигде дрвета; зими гоне дрва из Бријега.

Село је врло чисто; више њега има брдо Божур.

Имају нову цркву, она је изван села, над самим Бријегом, и око ње је гробље.

У селу има четири краја са именом породица које у њима живе.

Ту су братства: Радовићи (24 к.), Недићи (19 к.), Делићи (12 к.) и Лондрићи (4 к.), сви славе св. Јована и старинци су.

По причању сељака била су три брата: Богић, Јован и Вуко. Од Богића су Радовићи, који су се звали и Ђуровићи; од Јована су Лондровићи, а од Вука Делићи. Недићи су, по једнима, родом из Бањана из села Зеба и род су Копривицама. Издизали, веле, у Дурмитор на катун (и, данас има у планини Борковића место што се зове: Бањски Катун), па један од њих, зет некога Делића по Неди, остао у Борковићима, запопио се и по мајци Неди прозове се Недић. Од њих је, причају, било девет попова.

По свему изгледа да су сви они једно братство па се у току времена разродили и намножили.

Делића  има у Сарајеву, на Гласинцу под именом Реновићи, у Јајцу, у Требињу и Шуми, у Бањој Луци (Лазар Делић). Радовића има у зворничкој околини, на Гласинцу и у Србији. Лондровића има у Загорју под именом Таловићи, а под тим именом има једна кућа у Борковићима.

ИЗВОР: Светозар Томић, „Пива и Пивљани“, Посебан отисак из Српског етнографског зборника књ. LIX Насеља и порекло становништва књ. 3, из 1946. године

Коментари (2)

Одговорите

2 коментара

  1. zarko borkovic

    imam saznanja da imoja familija potice iz borkovica ali iseljeni davno u banja luku pa u dalmaciju selo otisic kod vrlike dali je informacija pouzdana

  2. Nebojša Borković

    Piše da je selo osnovano pre 80 godina, a Borkovići su u Otišiću mnogo duže. Ovo selo nema nikakve veze sa našim prezimenom.