Besplatno DNK testiranje starosedelačkih rodova sa područja Makedonije

10. novembra 2020.

komentara: 0

Društvo srpskih rodoslovaca “Poreklo“, u saradnji sa Biološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, nastavlja sa sprovođenjem velikog Y-DNK istraživanja genetičkog porekla starosedelačkih rodova Makedonije.

U tom cilju pozivamo sve zainteresovane da se prijave za testiranje i time učestvuju u ovom velikom naučnom poduhvatu.

Napominjemo da se testirati mogu samo muškarci, s obzirom da je u pitanju Y-DNK testiranje.

U obzir dolaze oni kandidati koji danas žive u Makedoniji, odnosno oni kojima su otac, odnosno deda rođeni na prostoru Makedonije i koji pripadaju tamošnjim starosedelačkim rodovima.

Planirani uzorak za ovo istraživanje je 150 kandidata, a do sada je prikupljeno 50 uzoraka kandidata, tako da je neophodno prikupiti još 100 uzoraka.

Prostor koji istražujemo podelili smo na četiri celine: Pološka i Skopska oblast, Istočna i Severoistočna oblast, Jugozapadna oblast i Pelagonija, Vardarska i Jugoistočna oblast.

Svi zainteresovani mogu da se jave na sledeće e-adrese, zavisno od oblasti iz koje vode poreklo.

  1. [email protected] (Pološka i Skopska oblast)
  2. [email protected] (Jugozapadna oblast i Pelagonija)
  3. [email protected] (Istočna i Severoistočna oblast)
  4. [email protected] (Vardarska i Jugoistočna oblast)

Prilikom javljanja u poruci je potrebno navesti tačno mesto porekla, prezime i krsnu slavu roda kojem kandidat pripada.

Rezultati testiranja biće uvršteni u bazu Srpskog DNK projekta i korišćeni u izradi buduće studije.

Napominjemo da je test besplatan (komercijalna cena testa iznosi 13.000 dinara).

Rok za slanje prijava je 15. decembar 2020. godine.

Flag Counter