Порекло презимена, село Танда (Бор)

27. децембра 2020.

коментара: 0

Порекло становништва села Танда, општина Бор. Према више извора приредио сарадник портала Порекло Жарко Миловановић.

Танда лежи у једној клисури на реци Црнајки на месту, где се у ову уливају потоци Личилин и Кастровац. У самој клисури је судница и школа, дућан, механа и неколико кућа, док су остале куће раштркане по околним брдима. Има 160 кућа и 660 становника (подаци из 1934. године). [1]

Према подацима из 1973. године, у центру села се налазе месна канцеларија, школа са четири разреда, продавница, кафана, воденица, две стругаре, електрични млин и само 12 породица, већином запослених у Бору или самом селу. Сви остали житељи су настањени по обронцима Дели Јована, на којима користе испашу у државној планини, и то на потесима: Ћулин, Кастравец, Кракограда (некадашња заједничка ограђена испаша у којој се држала стока без пастира), Маргетоња, Краку Урсул (место с много медведа), Стопан, Краку Сими (по Сими хајдуку), Краку Стојан (по Стојану хајдуку), Кракукрчаг (житељи овог засеока израђивали су земљане лонце), Бармиде, Кракуокни, (где се ископавала руда и где постоје окна), Вели Габар (по потоку који се слива с Дели Јована), Шеварна. [2]

Становништво

Становништво је српско и влашко, слави Св. Петку и Св. Николу. [3]

Андрија П. Ивановић [4] наводи да је Танда 1853. године имала 67 кућа (436 душа) у којима живе Власи.

Танђани немају предања о свом досељавању. Велики број породица је досељен из села Горњана. Мешају се брачним везама с крајинским српским селима дајући им и узимајући им снахе. [5]

На списку у загради је наведен број домаћинстава према попису становништва и имовине среза поречко-речког из 1863. године. [6] Укупно је пописано округло 100 домаћинства:

Адам (2)

Бицан (1)

Буркош (1)

Василијев (1)

Васиљков (1)

Греку (1)

Грку (1)

Дамјан (4)

Дубочан (1)

Дудов (1)

Дујку (1)

Думитру (3)

Журка (1)

Иванов (1)

Илија (1)

Илијевић (1)

Илијић (2)

Јанко (2)

Јанков (3)

Јован (5)

Јованов (2)

Јовановић (4)

Јон (4)

Констандин (1)

Константин (2)

Коста (1)

Костадиновић (1)

Луку (1)

Матеић (1)

Мику (2)

Милосав (1)

Михај (2)

Младен (1)

Никола (1)

Николић (5)

Новаков (1)

Њагојан (1)

Њица (1)

Њицу (1)

Олар (5)

Пау (1)

Пауљан (1)

Петар (1)

Петров (1)

Петровић (4)

Радивој (2)

Раду (6)

Радулов (1)

Сима (1)

Симеон (1)

Стан (3)

Стојан (3)

Царан (1)

Царен (1)

Човрта (1)

Исељеници

Забележени исељеници из Танде у Поречу [7] су:

  • Марјаномикули, Мали Марјановци, 3 куће у селу Мала Јасикова код Зајечара, слава Св. Арханђео
  • Стевановић, 1 кућа, слава Петковица, трговац у селу Лука код Бора
  • Иконешти (Иконићи), слава Св. Никола, 8 кућа у селу Вратна код Неготина
  • у Брзој Паланци код Кладова: Паулешти (3 куће, Св. Никола), Адамешти (10 кућа, Св. Алимпије) и Милојкешти (3 куће, Св. Тодор)
  • Талијанешти, 4 куће, слава Петковица, у селу Велика Каменица код Кладова
  • Гушати, 3 куће, слава Св. Јован, у селу Подвршка код Кладова

_______________________________________________

 ИЗВОРИ:

[1] Споменица Тимочке епархије 1834-1934, Зајечар, 1934, стр. 354

[2] Бор и околина, књига 1, Прошлост и традиционална култура, Бор, 1973, стр. 269-270, http://www.digitalnizavicaj.com/pdf/texts/179/BoriokolinaProslostitradicionalnakulturaBor1973pdf.pdf, приступљено 27.12.2020

[3] Србољуб Ђ. Стаменковић (уред.), Географска енциклопедија насеља Србије 1, Београд, Географски факултет / Агена / Стручна књига, 2001, стр. 230

[4] Андрија П. Ивановић, Описание окружја крајинског, Гласник друштва србске словесности, св. 5, Београд, 1853, стр. 229, 230

[5] Бор и околина, 269-270

[6] Ненад Војиновић (прир.), Попис становништва и имовине среза поречко-речког из 1863. године, Историјски архив Неготин, 2013

[7] Коста Јовановић, Неготинска крајина и Кључ, Београд, 1940, стр. 152, 185, 245, 255, 266 и 268

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.