Eparhija dalmatinska 1885. godine (parohije, crkve, broj pravoslavaca po naseljima)

16. maja 2019.

komentara: 5

Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić, prema Šematizmu Eparhije dalmatinske za 1885. godinu

PROTOPREZVITERAT ZADARSKI (protoprezviter Kiril Žeželj) – 14930 duša

Parohija Zadar (Kiril Žeželj) – 388 duša
ZADAR – 367
parohijalna crkva Sv. Ilija, s kapelom Sv. Spiridon i kapelom Sv. Georgije
BIOGRAD – 21
kapela Uspenje Bogorodice
tutori: Mihail Katurić, Đorđe Obradović, Petar Petranović, Petar Lukić, Nikola pl. Mirković

Parohija Smoković (Vladimir Kordić) – 1242 duše
SMOKOVIĆ – 473
parohijalna crkva Sv. Georgije
ZEMUNIK – 486
MURVICA – 71
CRNO – 66
BRIŠEVO – 34
POLJICA – 112
crkva Roždestvo Bogorodice
tutori: Luka Reljić, Petar Pavić, Jakov Banić, Filip Guša, Kojo Lakić

Parohija Islam (Antonije Macura) – 924 duše
KAŠIĆ – 291
parohijalna crkva Sv. Ilija
ISLAMGRČKI – 460
crkva Sv. Georgije
ISLAMLATINSKI – 67
VELJANE – 83
SUHOVARE – 32
tutori: Toma Kovačević, Nikola Drča, Gnjatija Drča, Aćim Ostojić, Jovan Parenta

Parohija Karin (Stefan Končarević) – 1569 duša
KARIN – 1485
parohijalna crkva Sv. Kirik i Julita
POPOVIĆI – 84
tutori: Aleksa Kužet, Lazar Dubroja, Lazar Vukša

Parohija Biljani (Ilija Vojvodić) – 1000 duša
BILJANE GORNJE – 343
parohijalna crkva Sv. Georgije
BILJANE DONJE – 135
NADIN – 181
TRLJUGE – 80
SMILČIĆ – 261
tutori: Špiro Opačić, Vasilj Škorić, Božo Borović

Parohija Obrovac (Stefan Kalinić) – 1073 duše
OBROVAC – 102
parohijalna crkva Sv. Duh
ZELENGRAD – 432
crkva Sv. Petar i Pavle
MUŠKOVCI – 311
ZATON – 143
KRUŠEVO – 85
tutori: Vladimir Desnica, Marko Radulović, Vladimir Alavanja, Jovan Milanko

Kapelanija Tribanj (Antim Ivetić) – 294 duše
TRIBANJ – 294
Crkva Sv. Arhangel Mihail i filijalna Sv. Trojica
tutori: Špiro Lukić, Aleksa Štrbo, Rade Marinković

Parohija Bilišane (Petar Oluić) – 1234 duše
BILIŠANE – 1039
parohijalna crkva Sv. Jovan i filijalna  Roždestvo Bogorodice
MUŠKOVCI – 195
tutori: Pava Mišković, Simo Berber, Danil Simić, Đurađ Gugleta, Jakov Oluić

Parohija Žegar (Kiril Zelić administrator) – 1494 duše
ŽEGAR – 1494
parohijalna crkva Sv. Georgije
tutori: Lazo Kubat, Toma Zelić, Damjan Šarilo, Gajo Kubat

Parohija Krupa (Prokopije Samardžić administrator) – 1122 duše
KRUPA – 597
manastirska crkva Uspenje Bogorodice
GOLUBIĆ – 525
tutori: nisu navedeni

Parohija Benkovac (Mihail Dragolović) – 869 duša
BENKOVAC – 223
parohijalna crkva Sv. Jovan
BUKOVIĆ – 463
PERUŠIĆ – 99
ŠOPOTPODLUG – 77
BULIĆ – 7
tutori: Jovo Jurković, Niko Malešević, Jakov Vrcelj, Jovan Graić, Kuzman Žeželj

Parohija Kula Atlagića (Gerasim Alavanja) – 914 duša
KULA ATLAGIĆ – 434
parohijalna crkva Sv. Nikola
KORLAT – 208
RAŠTEVIĆ – 265
KLIČEVICA – 7
tutori: Aleksa Cupać, Petar Stegnjaić, Damjan Pupovac

Parohija Miranje (Ilija Rosić) – 1057 duša
MIRANJE – 84
parohijalna crkva Sv. Arhangel Mihail
ZAPUŽANE – 137
JAGODNJA GORNJA – 368
JAGODNJA DONJA – 70
LIŠANE – 252
POLAČA – 64
TINJ – 42
KAKMA – 30
tutori: Damjan Popović, Spasenije Zečević, Jovo Musulin

Parohija Brgud (Marko Vitas) – 1151 duša
BRGUD – 528
parohijalna crkva Sv.  Lazar
BRUŠKA – 130
KOŽLOVAC – 265
KOLARINA – 228
crkva Sv. Petka
tutori: Jovan Graovac, Petar Blanuša, Jovan Baljak

Parohija Ceranje (Marko Vitas administrator) – 599 duša
CERANJE – 237
parohijalna crkva Sv. Ilija
PRISTEG – 211
VRANA – 84
RADAŠINOVCI – 67
tutori: Đuro Čubrilo, Aćim Malbaša

PROTOPREZVITERAT SKRADINSKI (protoprezviter Damjan Dobrota) – 13498 duša

Parohija Bratiškovci (Damjan Dobrota) 2090 duša
BRATIŠKOVCI – 462
parohijalna crkva Sv. Nikola
KAKANJ – 159
VELIKAGLAVA – 212
IĆEVORUPE – 111
SONKOVIĆ – 412
MIRCI – 25
ŽDRAPANJ – 27
VAĆANI – 10
SMRDELJE – 249
ČISTA – 233
tutori: Tome Krička, Simo Vujko, Špiro Skočić

Parohija Skradin (Velimir Dobrota administrator) – 405 duša
SKRADIN – 125
parohijalna crkva Sv. Spiridon
SKRADINSKOPOLJE – 113
NOS KALIK – 167
tutori: Marko Pavasović, Vladimir Lalić, Krste Kovačević, Đuro Skočić

Parohija Bribir (Sava Bjelić) – 952 duše
BRIBIR – 399
parohijalna crkva Sv. Joakim i Ana
KRNJEUVE – 215
MEĐARE – 35
CICVARE – 16
MORPOLAČA – 116
PROVIĆ – 30
VUKŠIĆ – 44
tutori: Stevan Pavić, Toma Bjelić, Tanasija Gnjidić

Parohija Đevrske (Spiridon Bogdanović) – 1272 duše
ĐEVRSKE – 800
parohijalna crkva Sv. Ilija
VARIVODE – 472
tutori: Gajo Ležaić, Todor Korda, Tadija Jolić

Parohija Dobropoljci (Simeon Dobrić administrator) – 925 duša
DOBROPOLJCI – 611
parohijalna crkva Sv. Georgije
OSTROVICA – 115
GOŠIĆ – 199
tutori: Filip Kužet, Jovan Šaponja, Simo Karan

Parohija Ivoševci (Neofit Njeguš administrator) – 1151 duša
IVOŠEVCI – 837
parohijalna crkva Sv. Jovan
RUDELE – 314
tutori: Stojan Korolija, Pava Vujasinović, Stevan Tišma, Marko Masnikosa

Parohija Kistanje (Amvrosije Kolundžić administrator) – 1758 duša
KISTANJE – 1553
parohijalna crkva Sv. Nikola
BOGATIĆ – 112
MRATOVO – 61
SUKNOVCI – 32
tutori: Stevan Macura, Lazar Bezbradica, Todor Štrbac, Sava Lalić

Parohija Biovičino Selo (Justin Treskavica) – 1755 duša
BIOVIČINOSELO – 793
parohijalna crkva Sv. Petar i Pavle
MODRINOSELO – 425
NUNIĆ – 304
KOLAŠAC – 233
tutori: Stevan Žeželj, Stevan Šeša, Đuro Korlat, Mate Šuša, Kuzman Stijelja

Parohija Bjelina (Miloš Končarević) – 1465 duša
BJELINA – 666
parohijalna crkva Sv. Petka
PARČIĆ – 514
MEDVIĐA – 285
crkva Roždestvo Bogorodice
tutori: Aćim Medić, Jovan Čotra, Vasilj Maruna, Špiro Drča

Parohija Ervenik (Stefan Končarević) – 1725 duša
ERVENIK – 1725
parohijalna crkva Sv. Nikola
tutori: Luka Subotić, Tanasija Peslać, Arsenija Romanić, Sava Popić

PROTOPREZVITERAT KNINSKI (protoprezviter Nikola Knežević) – 20684 duše

Parohija Mokro Polje (Đorđe Popović administrator) – 1268 duša
MOKRO POLJE – 1268
parohijalna crkva Sv. Luka
tutori: Mileta Babić, Lazo Japundžić, Pane Demir

Parohija Radučić (Đorđe Popović administrator) – 647 duša
RADUČIĆ – 647
parohijalna crkva Sv. Georgije
tutori: Jovan Šimpraga, Ilija Marić

Parohija Pađene (Nikola Dondur) – 1419 duša
PAĐENE – 572
parohijalna crkva Sv. Georgije
OĆESTOVO – 808
PREVJES – 39
tutori: Lazo Ilić, Stevan Šolaja, Nikola Knežević, Vasilj Bjedov

Parohija Golubić (Spiridon Vuinović) – 1525 duša
GOLUBIĆ – 1525
parohijalna crkva Sv. Stefan
tutori: Đurađ Džepina, Jovan Radinović, Filip Marić

Parohija Strmica (Vasilije Oluić administrator) – 1424 duše
STRMICA – 1424
parohijalna crkva Sv. Jovan
tutori: Spiridon Sabljić. Dmitar Ličina, Damjan Knežević

Parohija Žagrović (Sava Novaković) – 1496 duša
ŽAGROVIĆ – 1496
parohijalna crkva Sv. Nikola
tutori: Glišo Zelenbaba, Ilija Bradaš, Nikola Kolundžija

Parohija Oton (Simeon Dobrijević) – 1153 duše
OTON – 690
parohijalna crkva Sv. Ilija
BENDER – 236
RADLJEVAC – 227
tutori: Ilija Knežević, Todor Karna, Nikola Sudar

Parohija Plavno (Jakov Radulović administrator) – 1944 duše
PLAVNO – 1779
parohijalna crkva Sv. Georgije
RADLJEVAC – 165
tutori: Marko Vunduk, Simo Stojaković, Lazo Petrović, Damjan Bursać

Parohija Markovac (Nikifor Krneta administrator) – 1357 duša
MARKOVAC – 322
parohijalna crkva Sv. Ilija
ORLIĆ – 805
ŠAROVAC – 230
tutori: Jovo Simić, Ilija Trivunović, Mile Petrović, Petar Lazić, Niko Simić

Parohija Zvjerinac – Nikifor Krneta (administrator) – 2848 duša
ZVJERINAC – 293
parohijalnna crkva ?
RAMLJANE – 962
UZDOLJE – 960
RAĐE – 228
RIĐANE – 405
tutori: nisu navedeni

Parohija Biskupija (Ilija Popović) – 1025 duša
BISKUPIJA – 757
parohijalna crkva Sv. Trojica
LOPUŽE – 268
tutori: Simo Popović, Jovan Dmitrović, Maksim Katić

Parohija Vrbnik (Nikola Knežević) – 1281 duša
VRBNIK – 1032
parohijalna crkva Sveti Nikola
BOBODOL – 149
LUKAR – 100
tutori: Nikola Vukadin, Stevan Špar, Jovan Vukmirović

Parohija Knin (Grigorije Radulović) – 613 duša
KNIN – 417
parohijalna crkva Pokrov Bogorodice
LJUBAČ – 196
tutori: Aleksandar Katić, Vlajko Amanović, Damjan Mirković, Marko Širko

Parohija Kninsko Polje (Teodor Novaković) – 1240 duša
KNINSKOPOLJE – 565
parohijalna crkva Sv. Georgije
KOVAČIĆ – 542
VRPOLJE – 133
tutori: Tode Jejina, Tode Sinobad, Simo Kalat

Parohija Polača (Nikola Plavšić) – 1514 duša
POLAČAVELIKA – 935
parohijalna crkva Sv. Petar i Pavle
POLAČAMALA – 275
TURIĆ – 304
tutori: Ilija Maglov, Petar Anđić, Pava Čeko

PROTOPREZVITERAT ŠIBENIČKI (protoprezviter Jovan Šušić) – 7469 duša

Parohija Šibenik (Jovan Šušić) – 937 duša
ŠIBENIK (GRAD) – 167
parohijalna crkva Uspenje Bogorodice
ŠIBENIK (VAROŠ) – 268
crkva Vaznesenje
PODLUKOVNIK – 8
DANILO – 22
BILICE – 25
VRULJE – 22
LOZOVAC – SLATKA DRAGA – 30
RASLINA – 29
GRADINA – 109
KONJEVRATE – 85
crkva Sv. Dimitrije
RADONIĆ – 133
GORIŠ – 39
tutori: Ilija Skočić, Stefan Širko, Gavro Petranović, Krsto Laurić, Špiro Kukolj

Parohija Drniš (Simeon Petranović administrator) – 1743 duše
DRNIŠ – 490
parohijalna crkva Uspenje Bogorodice
ŽITNIĆ – 642
VAROŠ – 94
crkva Sv. Arhangel Mihail
VELUŠIĆ – 258
RAZVOĐE – 259
tutori: Jako Miović, Toma Mrđen, Simo Bibić, Stevan Beader

Parohija Biočić (Đorđe Cvjetković) – 1657 duša
BIOČIĆ – 831
parohijalna crkva Sv. Petar i Pavle
TEPLJUH – 619
SIVERIĆ – 207
tutori: Vasilj Trampa, Glišo Čolović, Špiro Lončar, Mitar Crnčević

Parohija Kanjani (Jakov Vuković) – 1047 duša
KANJANE – 385
parohijalna crkva Sv. Petka
MIOČIĆ – 534
KADINAGLAVICA – 128
tutori: Jakov Manojlović,Petar Vuković, Simo Knežević

Parohija Kričke (Pavao Zarač administrator) – 563 duše
KRIČKE – 427
parohijalna crkva Sv. Georgije
RUŽIĆ – 62
MOSEĆ – 73
tutori: Jakov Krička, Božo Krička, Đuro Vukašin

Parohija Baljci (Mihail Jelača administraor) – 959 duša
BALJCI – 471
parohijalna crkva Sv. Jovan
MIRLOVIĆ – 465
GRADAC – 12
OTAVICE – 11
tutori: Vaso Bašić, Jovan Klisurić, Nikola Bešević, Lazo Bibić

Kapelanija Štikovo (Mihail Jelača administrator) – 565 duša
ŠTIKOVO – 565
crkva Sv. Luka
tutori: Petar Bogdanović, Toma Dević, Jovan Graovac

PROTOPREZVITERAT IMOTSKI (prozoprezviter Spiridon Margetić) – 9849 duša

Parohija Dragović (Ilarion Torbica administrator) – 2429 duša
manastirska crkva Roždestvo Bogorodice
KOLJANE – 1723
LAKTAC – 461
DABAR – 162
ZASIOK – 73
RIBARIĆ – 10
tutori: nisu navedeni

Kapelanija Bitelić (Ilarion Torbica administrator) – 622 duše
BITELIĆ – 603
crkva Pokrov Bogorodice
BAJAGIĆ – 19
tutori: nisu navedeni

Parohija Imotski (Spiridon Margetić) – 1089 duša
IMOTSKI – 197
GLAVINA – 210
parohijalna crkva Uspenje Bogorodice
PROLOŽAC – 78
CRNOGORCI – 221
NEBRIŽEVAC – 220
PODBABLJE – 112
SVIB – 23
ARŽANO – 28
tutori: Mihail Aćimović, Nikola Ivanišević, Jovo Svrdlin, Simo Adović, Risto Kraljević

Parohija Broćanac (Sergije Pokrajac) – 871 duša
BROĆANAC – 202
parohijalna crkva Sv. Petar i Pavle
VUČEVICA – 147
UBLI – 196
crkva Sv. Georgije
RADOŠIĆ – 168
BRŠTANOVO – 26
MUĆ – 18
DUGOPOLJE – 3
ZELOVO – 103
crkva Sv. Ilija
SPLIT – 8
tutori: Marko Borović, Đuro Šego, Đuro Orošnjak

Parohija Šušci (Simeon Jaramaz administrator) – 542 duše
ŠUŠCI – 262
crkva Uspenje Bogorodice
PODOSOJE – 11
SIČANE – 73
SUHAČ – 36
LUČANI – 48
SINJ – 2
RADUNA (VELIĆ) – 49
TIJARICA – 61
tutori: Ignjatije Stojanac, Jovan Denić, Luka Šušak, Stevan Šerbo, Jovan Šušak

Parohija Vrlika (Silvestar Bogavac administrator) – 2563 duše
VRLIKA – 93
parohijalna crkva Sv. Nikola
CIVLJANE – 421
MAREVCI – 102
KOTLUŠA – 149
ČITLUK – 127
UNIŠTA – 144
CETINA – 659
KOSORE – 102
KUKAR – 76
ŠUŠNJAR – 28
GARJAK – 129
JEŽEVIĆ – 5
PODOSOJE – 317
MAOVICE – 211
tutori: Josif Kulišić, Nikola Ristović, Stefan Kostur, Toma Četnik, Špiro Kovačević

Parohija Otišić (Grigorije Stojsavljević) – 1426 duša
OTIŠIĆ – 1426
parohijalna crkva Sv. Arhangel Mihail
tutori: Jovan Krunić, Dmitar Rosić, Jovan Zagorac, Jovan Stojsavljević, Toma Katić

Parohija Neretva (Nikola Vlačić) – 307 duša
METKOVIĆ – 121
parohijalna crkva Sv. Georgije
GLUŠCI – 67
DOBRANJE – 19
SLIVNO – 100
crkva Sv. Spiridon
GRADINA-OPUZEN – 0
crkva Uspenje Bogorodice
tutori: Nikola Popovac, Špiro Bošnjak, Jovo Mornarić, Trifko Unković

UKUPNO 65.430 PRAVOSLAVACA

Komentari (5)

Odgovorite

5 komentara

 1. Branko Todorović

  Pohvale Zrniću za prilog! 😉

 2. Nebojša Babić

  Pridružujem se pohvalama!

 3. Jovo

  Pridružujem se pohvala i imam pitanje za Slobodana Zrninića.
  Interesuje me Parohija Neretva, Metković, Dobranje, Glušci i Slivno.
  Da li postoji popis duša 1866 i ako postoji da li mogu da dođem do njega online.
  Znam da postoji iz 1811. Da li možda znate da li postoji iz još neke godine?

  Hvala unapred na odgovoru.