Poreklo prezimena, selo Kućane (Raška)

24. februara 2018.

komentara: 1

Poreklo stanovništva sela Kućane (po knjizi Kućani), opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Kućane su u podnožju i po stranama Bisine, koja je na desnoj strani Raške,  nedaleko od njena ušća u Ibar. Seoski potes graniči se s panojevićskom  Plitkom Kosom, a c končulićskom kosom Tabačkim Guvnom, prema susednom Supnju je Draževski Potok. Kuće Marinkovića su u ravni pored Raške, a ostale su na obodu njiva i šume.

Vode.

Izvorska voda je slaba, ali je bunarska dobra; niže planine Janjeva je jak izvor Veljača, od kojega postaje Janjevski Potok. Za domaće potrebe i za stoku upotrebljava se voda s Raške. Kroz selo protiče Kućanski Potok, koji se s proleća izliva iz korita i plavi obližnje njive.

Zemlje i šume.

Njive su niže kuća i u ravni pored Raške. Potes deli se na Lug pored reke, poviše njega je Krst prema Panojeviću s nazivima: Trnjaci, Vrtača, Čajir, Osobena Njiva, Guvnište, Stare Kuće, Zaboj, zatim poČukari, Alugi, Plitkoj Kosi, Sečini, Golišu, Saraju, Česmici, Stanovištu i kod Kule; livade: Begova Livada, Nikijsko Brdo, Lisac, Pluževina, Gaj, Kleče, Čukarica, Čardak, Rovina, Prlina, Preslo, Razdolje, Radovača, Kočovsko Polje; u dolini Kućanskog Potoka su Ravna, Jasikovac, Čukarak i Čučavac; šume su na Bisini, Janjevu, Koviljaku, Ledinjaku, Veljem Kolu, Golišu, Jarcu, Korstcu, Kozjoj Steni i Rujištu; šuma je delimično podeljena, a najveći deo je državna.

Istorijat i ostali podaci o selu.

Naziv sela zabeležen je 1711. godine. U arhivskim aktima zabeležena je 1836. godine odseljena porodica Drmanaca iz Kućana u tadašnju Srbiju. Na Saraju je bio stari han „saraj“. Godine 1878. Turci su podigli pograničnu karaulu, koja je po obliku bila kao i karaula na brdu Gubavcu u Supnju. Obe karaule porušene su 1912. godine. Groblje je u Dolini, u prisoju Bisine. Godine 1948. selo je imalo 346 stanovnika.

Poreklostanovništva.

-Tuke, Todorovići, 3 kuće, Manovići, 3 kuće, Đurđic,  su Drobnjaci; imaju odeljake u Plavkovu. Neka Pava Tuka upisana je u popisni spisak 1696. godine u donjoj Bačkoj, verovatno od odseljenih Tuka 1690. godine. Bilo ih je i u Novom Pazaru, sahranjivali se u groblju na Svojbogu, u kome se održao nadgrobni kamen s natpisom „Glišo Tuka Damjanović“, umro 1836. godine.

-Dečović, 1 kuća, Sv. Jelesije, je starinac ili od pretka vrlo starog doseljenika.

-Luković, 1 kuća, Sv. Nikola, je doseljen iz Bihora.

-Kočovići, Kostići, 4 kuće, Sv. Arhanđeo, su doseljeni iz Buđeva.

-Drmanci, 9 kuća, Sv. Jovan, su doseljeni iz podgorskog Ljuljca; imaju odeljake u Velikoj Plani u Toplici, starinom iz Drmanića kod Nove Varoši.

Od početka ovoga veka doselili su se:

-Lešnjak, Dimitrijević, 1 kuća, Sv. Arhanđeo, je doseljen iz Končulića, starinom iz Morače.

-Marinkovići, 3 kuće, Đurđic,  su Drobnjaci, doseljeni iz Sebečeva; krvni rođaci sa Marinkovićima u Orahovu i Radovićima u Lukovu.

-Šćekovići, 2 kuće, Đurđevdan,  su Drobnjaci, doseljeni sa Peštera.

-Babić, 1 kuća, Sv. Nikola, su Kuč, doseljen iz Buđeva.

-Đurković, 1 kuća, je od Đurkovića u Kraviću.

-Kolaci, 2 kuće, Sv. Nikola, su doseljeni iz Netvrđe, starinom su iz Šekulara; imaju odeljake y Vražogrncu, Novom Pazaru, Kraljevu, Matarugama i u Beogradu.

-Marinkovići drugi, 2 kuće, Sv. Arhanđeo, su doseljeni iz Skukova, otac iz Sebečeva, starinom Vasojevići.

-Mutavdžić, 1 kuća,  je od Kuča Mutavdžića u Požežini.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (1)

Odgovorite

Jedan komentar

  1. Dalibor Todorović

    Todorovići u selu Kućanima i Stevanovići u selu Plavkovu su Tuke, Drobnjaci. Odeljaci su sa Tukama iz sela Badlavo pod Rogoznom u opštini Novi Pazar.