Порекло презимена, село Читлук (Сјеница)

Порекло становништва села Читлук, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

Читлук је село које је од Сјенице удаљено 25 км. Налази се југоисточно од Сјенице, у висинском појасу 1.150-1.200 м, на падинама планине Гиљеве (1.499 м) и сврстава се у сеоска насеља разбијеног типа. У Читлуку се издвајају две махале – Буровска и Куртагића махала. Сеоски атар, површине 207 ха, припада Катастарској општини Цетановиће, површине 1.447 ха. У Читлуку су 2002. године живела 142 становника.

У атару села се налази врело из кога се формира Читлучки поток, који протиче кроз село и у летњем периоду понире. Постоји неколико мањих извора и два јача, Буровски и Куртагићки. Вода ова два извора је каптирана за сеоски водовод. Велике површине су под природним и вештачким ливадама, а катуни се налазе у правцу Биоца, ка Ракочким бунарима, на потесу званом Греда. Овај простор шума дели на два дела, тј. два катуна: Буровски и Куртагићки.

Назив села потиче од турске речи “читлук” (велико турско имање на коме су радиле чифчије). Убраја се у стара насеља. На основу археолошких истраживања утврђени су трагови касног средњег века. На брежуљку на источној страни села налази се локалитет Крст, за који се везује постојање некропола. Нешто даље од овог локалитета, на имању Абита Куртагића, налази се мање узвишење које мештани називају “Латинско гробље”. Трагови некропола на овом локалитету нису утврђени [Премовић-Алексић, 1985, 47]. Под данашњим називом село се помиње у турском попису 1528. године. У попису 1921. године место се јавља под истим именом, и то као заселак Цетановића, а имало је 73 дома и 146 становника. Село је 1979. године добило статус самосталног насеља издвајањем из села Цетановиће.

Имајући у виду да је село смештено на падинама Гиљеве, најважније занимање становништва је сточарство. Доминантно је екстензивно овчарство. Поједина домаћинства лети излазе са стоком на станове – привремена сточарска насеља на Гиљеви.

Село је струју добило 1978, водовод 1986, макадамски пут 1984, а телефон 2006. године.

Од дневних миграната, 15 су ученици основне школе, 7 ученици средњих школа, а 5 су радници. Ђаци у четвороразредну основну школу одлазе у Цетановиће, у осморазредну у Расно, а у средњу школу у Сјеницу.

У Читлуку је у периоду од 1948. до 1961. број становника порастао за 22% а до 2002. године опао за 37%. Број домаћинстава је у периоду од 1948. до 1953. порастао 3%, па се до 1991. смањио 26%, а у последњој пописној деценији (1991-2002. године) порастао за 12%. Просечан број чланова у домаћинству пратио је, углавном, бројчане промене становништва и домаћинстава. Према подацима из 1991. евидентирана су 23 домаћинства са 5 и више чланова (88,46%), а 2002. године је било 18 домаћинстава из ове категорије (62,06%). Највеће промене су остварене код домаћинстава са 8 и више чланова, којих је 1991. било 10, а 2002. године су евидентирана само 3.

Број становника и домаћинстава са просечним бројем чланова у домаћинству

Година       Број становннка        Број домаћинстава       Средњи број чланова у домаћинству

1948.                     186                                         34                                                   5,47

1953.                     209                                         35                                                   5,97

1961.                      226                                         32                                                   7,06

1971.                      193                                          31                                                   6,22

1981.                      205                                        30                                                    6,83

1991.                       181                                        26                                                     6,96

2002.                      142                                        29                                                     3,78

 

Домаћинства у селу Читлуку:

1.Куртагић Ђерим

Домаћинство има 14 чланова. Удаљено је од Сјенице 16 км, од основне школе 7 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1978. године. Четири члана домаћинства раде у Немачкој. Једно лице похађа основну школу, једно средњу школу, а једно факултет. Домаћинство се бави узгојем оваца, говеда, живине.

Род: Куртагићи.

2.Буровић Хајдар

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе 7 кт. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема санитарне уређаје и воду. Три лица траже посао, а једно похађа основну школу. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: Преци су се доселили у XVIII веку.

Род: Буровићи.

 

Исељеници у селу Читлук:

1.Куртагић Шефто

Домаћинство има 12 чланова. Иселили су се 1963. године у Оризаре (Македонија) ради запослења. Носилац домаћинства је без школске спреме.

       2.Куртагић Елмаз

Домаћинство има 10 чланова. Иселили су се 1964. године у Оризаре (Македонија) ради запослења. Носилац домаћинства је без школске спреме.

3.Куртагић Махит

Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се 1962. године у Оризаре (Македонија), ради запослења. Носилац домаћинства је без школске спреме.

Наведени подаци указују на то да су се мештани Читлука углавном исељавали у Македонију.

У селу је 1991. године било 86 лица до 19 година (47,51%), а са 60 и више године 13 (7,19%). Индекс старења исте је 1991. износио 0,15, а 2002. године 0,30 индексних поена, што говори да становништво Читлука припада веома младој популацији.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  –           –

муслимани     180      99,45

остали             1          0,55

Становншшпво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби                –

Бошњаци        142      100,00

Муслимани    –           –

Остали            –           –

У Читлуку по националној структури, према подацима из 2002. године, живи 100% Бошњака. Становници сматрају да су сс њихови преци доселили из Црне Горе током XVIII вска. Крајем XX и почетком XXI века мештани се интензивно исељавају у Босну и земље западне Европе.

У Читлуку је 1981. било 125 лица са преко 15 година старости, 1991. године 111, а 2002. године 110. У периоду 1981-2002. године број становника без школе се смањио 68%, са основном школом 47%, а повсћао се број становника са 4 разреда основне школе 129%. Према подацима из 2002. године било је 16 лица са средњом школом и 12 неписмених становника (10,90%).

Домаћинства су и 1991. (88,46%) и 2002. (62,06%) изворе прихода остваривала углавном из пољоприврсде, с тим што се удео мсшовитих домаћинстава 2002. знатно повећао (27,59% у односу на 11,54% 1991. године). И овде је сточарство водећа грана, али је забрињавајуће то што се и овде бележи драстично смањење сточног фонда. У селу је 1981. било је 1106 оваца, а 2002. године само 657 иако су природни услови за развој ове гране повољни.

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.