Порекло презимена, село Међугор (Сјеница)

Порекло становништва села Међугор, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

Међугор је сеоско насеље разбијеног типа на Горњем Пештеру. Смештено је у висинском појасу 1.150-1.180 м на јужним падинама Великог врха (1.329 м) и Врањевице (1.271 м). Удаљено је 38 км југоисточно од Сјенице. Село обједињује више махала – заселака: Дуљевска, Шкријељска, Дупљачка и Весковска махала. Сеоски атар, површине 818 ха, припада Катастарској општини Рашковиће. Према попису 2002. године Међугор је имао 176 становника.

У атару села нема значајнијих извора, потока и река, али има једна локва. Становници Међугора тврде да повремено, углавном пред ратове или природне катастрофе, испод села извире вода у виду врела, од чије воде настаје вештачка река. Ова појава траје 3-6 месеци. Велике површине заузимају природне и вештачке ливаде и пашњаци. Атар села је смештен на крашком терену, где се јављају и површински и подземни крашки облици, од којих је најпознатија пећина Бездан испод места Хомар на планини Велика Нинаја. Становници села тврде да никад није пронађен крај пећине. Село је лоцирано у већој крашкој ували која се налази између две косе (Велики врх и Врањевица) покривене шумом (гором). Отуда и име села јер назив потиче од основног географског обележја простора, на коме је село подигнуто (у ували између две горе, косе или венца обрасла шумом). Ово је једино село овог назива у Србији.

Село је под овим именом уписано 1571. године. Мештани сматрају да је настало на месту где има и трагова старије насељености. У народу су позната као “грчка гробља”. Село је настало половином XVIII века досељавањем Дуља, Шкреља и Веска из Ђерекара, Плава и Гусиња и средином XX века из села Корита (Дупљаци). Потомци ових досељеника су Дуљевићи, Шкријељи и Весковићи.

Најважније занимање становништва је сточарство. У селу не постоји школа. Село је струју добило 1981, а макадамски пут 1991. године. Вода је у село доведена 1984. године, када су каптирани извори са Заљеваче (простор између Жабрена и Буча, територија општине Нови Пазар).

Од дневних миграната, 10 је радника, 7 ученика средњих школа и 15 основних школа. Ђаци основну школу похађају у Расну, а средњу у Сјеници.

Број становника и домаћинстава са просечним бројем чланова у домаћинству

Година      Број становника      Број домаћинстава       Средњи број чланова у домаћинству

1948.                    172                                    26                                                 6,61

1953.                    160                                    24                                                 6,66

1961.                     161                                    23                                                7,00

1971.                    149                                     19                                                 7,84

1981.                    167                                     23                                                 7,26

1991.                    162                                      19                                                 8,52

2002.                   176                                     28                                                 6,28

У Међугору је, у односу на 1948, број становника увећан 9%, а број домаћинстава 8% у 2002. години. Просечан број чланова у домаћинству је у опадању од 1971, тако да је 1991. било 17 домаћинстава са 5 и више чланова (89,47%) а 2002. године 23 (82,14%).

Домаћинства у селу Међугор:

1.      Шкријељ Латиф

Домаћинство има 11 чланова. Удаљено је од Сјенице 38 км, од основне школе 8 км, а од аутобуске станице 4 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, али нема воду и санитарне уређаје, а струју су добили 1981. године. Једно лице је запослено ван територије Сјеничког краја. Пет чланова траже посао, а 4 члана похађају основну школу. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: Преци воде порекло из села Бороштица код Тутина, одакле су се доселили половином XVIII века.

Род: Никоје.

2.      Шкријељ Хасиб

Домаћинство има 14 чланова. Удаљено је од Сјенице 38 км, од основне школе 8 км, а од аутобуске станице 4 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и опремљена је санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1981. године. Четири члана домаћинства су запослена у Немачкој, а 6 чланова тражи посао. Четири лица похађају основну школу. Баве се узгојем оваца, говеда и живине.

Порекло: Фамилија потиче из села Бороштица код Тутина, одакле су се доселили половином XVIII века. Порекло им је по старом Шкрељу.

3.      Дуљевић Елмаз

Домаћинство има 8 чланова. Од Сјенице је удаљено 38 км, од основне школе 8 км, а од аутобуске станице 4 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и опремљена је санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1981. године. Пет чланова домаћинства тражи посао, а 1 похађа основну школу. Баве се узгојем оваца, говеда и живине.

Порекло: Фамилија се доселила у XVIII веку из Црне Горе, а по старом Дуљу су добили презиме Дуљевић.

4.      Дуљевић Мурат

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је од Сјенице 38 км, од основне школе 8 км, а од аутобуске станице 4 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, али нема санитарне уређаје и воду. Струју су добили 1981. године. Једно лице је запослено ван територије Сјеничког краја, а 3 лица траже посао. У домаћинству је 1 ученик основне школе. Баве се узгојем оваца.

Порекло: Фамилија је досељена из Црне Горе у XVIII веку. Пореклом су католици и потичу од старог Дуља.

5.      Весковић Мурат

Домаћинство има 9 чланова. Удаљено је од Сјенице 38 км, од основне школе 8 км, а од аутобуске станице 4 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема санитарне уређаје и воду. Струју су добили 1981. године. Три члана домаћинства траже посао, а 2 члана похађају основну школу. Баве се узгојем говеда.

Порекло: Фамилија потиче из Црне Горе, од старог Веска који се у ове крајеве доселио половином XVIII века.

 

Исељеници из села Међугор:

1.      Дуљевић Арслан

Домаћинство има 12 чланова. Иселили су се 1988. године у Сарајево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

2.      Дупљак Алија

Домаћинство има 11 чланова. Иселили су се 1969. године у Тутин ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је без школске спреме.

3.      Дуљевић Иљо

Домаћинство има 14 чланова. Иселили се 1992. године у Нови Пазар, ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

4.      Дуљевић Нусрет

Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се 1992. године у Сарајево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио осморазредну основну школу.

5.      Дуљевић Иљаз

Домаћинство има 9 чланова. Иселили су се 1976. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

6.      Дуљевић Исмет

Домаћинство има 9 чланова. Иселили су се 1995. године у Сарајево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

7.      Шкријељ Бешир

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1997. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

8.      Шкријељ Омер

Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се 1981. године у Нови Пазар ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

9.      Шкријељ Хамид

Домаћинство има 12 чланова. Иселили су се 1965. године у Скопље ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осморазредну основну школу.

10.  Шкријељ Шућро

Домаћинство има 8 чланова. Иселили су се 1967. године у Скопље ради запослења. Носилац домаћинства је без школске спреме.

11.  Ибровић Шефкија

Домаћинство има 11 чланова. Иселили су се 1968. године у Нови Пазар ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

Наведени подаци указују на то да су се житељи Међугора исељавали претежно у Сарајево, Нови Пазар, Скопље и Тутин.

Учешће становништва до 19 година старости смањило се од 1991. до 2002. године 9%, али се становништво са 60 и више година повећало 140%. Индекси старења су 1991. били 0,13, а 2002. године 0,35 индексних поена. Показатељи указују на то да Међугор има младо становништво и демографску будућност.

Становништво по вероисповести

Година                     1991.      %

Православни             6          3,70

муслимани                 152      93,84

остали                         4          2,46

Становништво по националној припадности

Година                    2002.       %

Срби                            –          –

Бошњаци                    174      98,86

Муслимани                 –          –

Остали                         2         1,14

У Међугору је 1991. године по верској припадности. било 93,84% муслимана, 3,70% православних и 2,46% осталих. Према подацима из 2002. године у селу је по националној припадности било 98,86% Бошњака и 1,14 осталих.

У овом селу је 1981. било 90 становника преко 15 година старости, 1991. године 116 и 2002. године 121 становник. У периоду од 1981. до 2002. године смањио се број становника без школске спреме 19%, са 4 разреда основне школе 39%, а повећао са основном школом 354%. Према подацима из 1981. евидентирано је једно лице са средњом школом, а 2002. године је било 5 лица из ове категорије, када су евидентирана и 2 лица са завршеним факултетом. Подаци показују да су 1991. евидентирана 24 неписмена становника (20,68%), док их је 2002. године било 19 (15,70%).

Међугор спада у најсиромашнија села Сјеничког краја јер је атар села каменит и има само 10% обрадивог земљишта, тако да су и услови за развој сточарства неповољни. Домаћинства у Међугору су и 1991. (89,47%) и 2002. године (89,28%) приходе остваривала из пољопривреде. И овде је сточни фонд за две деценије драстично смањен, тако је 1981. село имало 1.334 овце, а 2002. године 417 оваца.

Добар показатељ економског стање села је и то што је 2002. године 64,20% становништва било активно.

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.