Порекло презимена, село Ушак (Сјеница)

Порекло становништва села Ушак, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

Ušak

Ушак се налази 10 км северозападно од Сјенице. Село је смештено на левој долинској страни Увца изнад Сјеничког језера (Ушачког језера). То је сеоско насеље разбијеног типа, у висинском појасу 1.080-1.100 м. Основано је на месту са значајним траговима раније насељености (Јеринин град, Грчко гробље итд.). Остаци тврђаве “Јеринин град” налазе се у клисури Увца, у атару села Дружиниће, а не Ушка. Сеоски атар, површине 298 ха, припада Катастарској општини Доње Лопиже. Према попису 2002. године Ушак је имао 14 становника.

Од природних реткости истичу се бројни крашки облици, од којих је најзначајнији Ушачка пећина (Ушачки пећински систем – 6,2 км). Овај систем је најдужи у Србији и састоји се од три целине: Ушачке и Ледене пећине и вертикалног јамског улаза у систем Бездана, који су међусобно повезани каналима, откривеним 1973. године. Ушачка пећина је највећа и најлепша пећина у околини Сјенице. Настала је хемијском ерозијом и механичким деловањем воде понорнице Ушачког потока, леве притоке Увца. У пећини има разноврсног пећинског накита.

Све до средине XX века Ушак је био заселак Доњих Лопижа. Назив потиче од речи “уш” или “ваш” – место где је легло инсеката, бескрилаца, паразита који нападају стоку и људе. Једино је село са овим називом у Србији.

На почетку XXI века становници се углавном баве сточарством и ратарством. Село је струју добило 1972, водовод 1990, макадамски пут 1964. и телефон 2006. године. Вода је доведена са извора реке Скудле која извире у селу Горње Гоње.

Број становника и домаћинстава са индексима и просечним бројем чланова у домаћинству

Година       Број становника       Број домаћинстава      Средњи број чланова у домаћинству

1948.                     121                                         15                                                8,06

1953.                     119                                         17                                                 7,00

1961.                     109                                         19                                                 5,73

1971.                       80                                        18                                                  4,44

1981.                       47                                         12                                                  3,91

1991.                       28                                           8                                                 3,50

2002.                       14                                           6                                                 2,33

 

Демографску слику Ушка и социо-економско стање села најбоље показују подаци добијени анкетом на терену. Ушак спада у ретка насеља у којима од 1948. до 2002. број становника стално опада (за 88%), а број домаћинстава опада од 1961. године (68%). Од 8 домаћинстава 1991. године 3 су са 5 и више чланова (37,50%), а 2002. године таквих домаћинстава није било.

Домаћинства у селу Ушак:

1.                  Мрвић Вукодраг

Домаћинство има 2 члана. Удаљено је од Сјенице, основне школе и аутобуске станице 12 км. Кућа је зидана од тврдог материјала са санитарним уређајима, водом и струјом од 1972. године. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: Фамилија потиче из Црне Горе, одакле су се доселили у XVIII веку. Раније су се презивали Сарић.

Род: Чворовићи.

2.                  Велимировић Љубинко

Домаћинство има 2 члана. Удаљено је од Сјенице, основне школе и аутобуске станице 12 км. Кућа је зидана од тврдог материјала са санитарним уређајима, водом и струјом од 1972. године. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: Фамилија потиче из Црне Горе, одакле су се доселили у XVIII веку. Презиме није мењано.

Род: Тубићи, Васојевићи, Чворовићи, Робовићи, Петровићи.

3.                  Велимировић Ристан

Домаћинство има 3 члана. Удаљеност од Сјенице, основне школе и аутобуске станице износи 12 км. Кућа је зидана од тврдог материјала са санитарним уређајима и водом, са струјом од 1972. године. Домаћинство се бави узгојем говеда. Један радно способан члан домаћинства тражи посао.

Порекло: Фамилија потиче из Црне Горе, одакле су се доселили у XVIII веку. Презиме није мењано.

Род: Фамилије Тубићи, Васојевићи, Чворовићи и Думићи.

4.                  Вранић Љубиша

Домаћинство има 3 члана. Удаљеност од Сјенице, основне школе и аутобуске станице износи 12 км. Кућа је зидана од тврдог материјала, са водом и струјом од 1972. године. У домаћинству је једно лице запослено у Сјеници. Узгој говеда је главни извор прихода.

Порекло: Фамилија се доселила у XVIII веку из Црне Горе; раније су се презивали Томашевић.

Род: Карличићи, Тубићи, Васојевићи, Чукановићи, Бабићи.

5.                  Вранић Његомир

Домаћинство има 3 члана. Удаљеност је од Сјенице, основне школе и аутобуске станице 12 км. Кућа је зидана од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом, и са струјом од 1972. године. Домаћинство се бави узгојем говеда. Један члан домаћинства тражи посао.

Порекло: Фамилија се у XVIII веку доселила из Црне Горе, прво у село Страњане, потом у село Гоње, а затим у Ушак; раније су се презивали Томашевић.

Род: Опанчине, Терзићи.

 

Исељеници из села Ушак:

1.                  Вранић Грујо

Домаћинство има 2 члана. Иселили се у Београд 1945. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу грађевинску школу. Породична слава: Св. Никола.

2.                  Велимировић Томислав

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се у Београд 1953. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу машинску школу. Породична слава: Св. Никола.

3.                  Велимировић Мирољуб

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Краљево 1982. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио економски факултет. Породична слава: Св. Никола.

4.                  Опанчина Мијат

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се у Суботицу 1990. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Св. Никола.

5.                  Опанчина Светомир

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Панчево 1978. године ради запослења. Носилац домаћинства има дрвно-прерађивачку средњу школу. Породична слава: Св. Никола.

6.                  Мрвић Драгољуб

Домаћинство има 4 члана. Иселили се у Чачак 1973.      године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу. Породична слава: Св. Андрија.

7.                  Вранић Мирчета

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Нови Сад 1965. године ради запослења. Носилац домаћинства има завршен економски факултет. Породична слава: Св. Никола.

8.                  Вранић Вукојица

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се у Ириг 1960. године ради запослења. Носилац домаћинства има завршен пољопривредни факултет. Породична слава: Св. Никола.

9.                  Велимировић Вукашин

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се у Крагујевац 1962. године ради запослења. Носилац домаћинства је без школске спреме. Породична слава: Св. Никола.

10.              Мрвић Милисав

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се у Мраморак 1968. године ради запослења.. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу. Породична слава: Св. Андрија

11.    Мрвић Иван, исељен у Сјеницу;

12.    Опанчина Бранислав, исељен у Алибунар;

13.    Мрвић Душан, исељен у Београд;

14.    Мрвић Петар, исељен у Београд;

15.    Мрвић Реља, исељен у Београд.

Према подацима добијеиим на терену, мештани су се највише исеља- вали у Београд, Краљево, Суботицу, Панчево, Чачак, Нови Сад и Крагујевац.

Старосна структура становништва показује да је, по попису из 1991, у селу било 32,14% становника до 19 година старости, а 2002. године нема таквих нема. Становништво старије од 60 година у 1991. чинило је 28,58% становника, а 2002. године 57,15%. Индекс старења 1991. године и чињеница да у селу више нема младих указују на то да Ушак нема демографску будућност.

Становништво по вероисповести

Година                     1991.      %

Православни             28        100,00

муслимани                  –          –

остали                          –          –

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби               14        100,00

Бошњаци        –          –

Муслимани     –          –

Остали              –         –

Село је насељено српским становништвом. Ушак је насељавало становништво из Црне Горе током XVIII века. Већина становништва слави Св. Николу, Св. Саву и Св. Луку.

Број лица са 15 и више година старости смањио се у периоду 1981-2002. године са 36 на 14. Према подацима из 1981. године без школске спреме је било 8 становника, са 4 разреда основне школе 15, а са 8 разреда 7 становника и са средњом школом 6 лица. По попису из 2002. од 14 становника у Ушку старијих од 15 година 2 су без школске спреме, 5 са 4 разреда основне школе, 4 са основном школом и 3 са средњом школом.

Подаци говоре да је село привредно изузетно неразвијено. Имајући у виду негативне демографске процесе, Ушак нема перспективу да привредно оживи, нити да се демографски ревитализује.

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.