Порекло презимена, село Забрђе (Сјеница)

12. фебруара 2015.

коментара: 0

Порекло становништва села Забрђе, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

 

Забрђе се налази источно од Сјенице и удаљено је 27 км. Сврстава се у насеља разбијеног типа и смештено је у висинском појасу 840-900 м. Седо се налази на планинском терену између Дуге Пољане и Беловодског брда, на западу Бурдеља, а на југоистоку преко Сеименске косе допире до Љутаја. Лоцирано је поред магистралног пута Сјеница – Дуга Пољана – Нови Пазар. Од Дуге Пољане удаљено је 1 км, југоисточно. Сеоске куће су смештене иза брда, па мештани сматрају да село по томе носи назив, Забрђе. Површина сеоског атара износи 102 ха, а део је катастарске општине Дуга Пољана, површине 1.428 ха. Забрђе је према попису 2002. године имало 50 становника.

Под овим именом налази се још једно насеље у околини Сјенице, код Гргаја. По попису из 1921. године спомиње се као засеок Дуге Пољане, а статус самосталног насеља добија Статутом општине Сјеница из 1964. године.

Село је познато по ливадама и то: Беловодска брда, Бурдељ, Барица, Шеховина, Зуковача, Горња ливада, Доња ливада итд. Село је богато шумом, а најпознатији шумски комплекс су Кукавице. У атару села издваја се и неколико долина: Аџева долина, Думача, Враница, Хабибово кућиште и Долина. У Забрђу има и неколико извора: Мушов бунар, Шеварев и Рамовача, док се у центру села налазе Драгињин извор и Јусуфова чесма. Најпознатија и чувена је Рапајића чесма (Бејтовска), која настаје из јаког врела, поред магистралног пута Нови Пазар – Дуга Пољана. Воде из села према Људској реци одводи Забрђански поток.

Село је добило струју 1959, а телефон 2006. године. Забрђе макадамски пут који је у лошем стању. Становништво се водом снабдева индивидуално. Најважније занимањс становништва је сточарство. У селу су 3 дневна мигранта: 1 радник и 2 ученика основне школе (школу похађају у Дугој Пољани).

Број становника и домаћинстава са индексима и просечним бројем чланова у домаћинству        

Година  Број становника   Број домаћинстава  Средњи број чланова у домаћинству

1948.                101                                       15                                     6,73

1953.                242                                      36                                     6,72

1961.                260                                      43                                     6,04

1971.                   75                                      15                                     5,00

1981.                   73                                      14                                     5,21

1991.                    72                                     16                                     4,50

2002.                  50                                      16                                     3,12

 

Забрђе је у периоду 1948-1961. остварило пораст становника 157%, а затим до 2002. године смањење за 81%. У истом временском периоду број домаћиистава се повећао 187%, а затим до 2002. године смањио 63%. Просечан број чланова у домаћинству је у опадању од 1948. године. Са 5 и више чланова било је 1991. године 9 (56,25%), а 2002. године 4 (25,00%) домаћинстава.

Домаћинства у селу Забрђе:

1.                  Фијуљанин Мурат

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 2 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема санитарне уређаје. У домаћинству је једно лице запослено ван територије Сјеничког краја, а једно тражи посао. Баве се узгојем говеда.

Порекло: бошњачко.

Род: Фијуљани у селу Дражевиће.

2.                  Башић Паша

Домаћинство има 2 члана. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа је зидана од тврдог материјала, али нема санитарне уређаје. У породици нема запослених, а једно лице тражи посао. Домаћинство се не бави узгојем стоке.

Порекло: бошњачко.

Род: Башићи.

3.                  Башић Сабит

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема санитарне уређаје. У домаћинству нема запослених, а посао траже 3 члана. Једно лице похађа основну а једно средњу школу. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: бошњачко.

Род: Башићи.

4.                  Башић Ахмет

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 2 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и има санитарне уређаје. У домаћинству нема запослених, а 3 члана траже посао. Два лица похађају основну школу. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: бошњачко.

Род: Башићи.

Анкетни лист за домаћинство попунио је Башић Ахмет.

5.                  Башић Ибрахим

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 2 км. Кућа је зидана од тврдог материјала, али нема санитарне уређаје. У домаћинству је једно лице запослено у Сјеници, а 3 члана траже посао. Једно лице је ученик основне школе. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: бошњачко.

Род: Башићи.

Анкетни лист за домаћинство попунио је Башић Ибрахим.

6.                  Башић Заим

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 2 км. Кућа је зидана од тврдог материјала и има санитарне уређаје. У домаћинству нема запослених, а једно лице тражи посао. Баве се узгојем говеда.

Порекло: бошњачко.

Род: Љајићи у Белим Водама.

Анкетни лист за домаћинство попунио је Башић Заим.

7.                  Кохровић Злата

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 2 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са санитарним уређајима. У домаћинству нема запослених, а 5 лица тражи посао.

Порекло: бошњачко.

Анкетни лист за домаћинство попунила је Кохровић Злата.

8.                  Башић Јусуф

Домаћинство има 2 члана. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 2 км. Кућа је зидана од тврдог материјала и има санитарне уређаје. У домаћинству нема запослених. Баве се узгојем говеда.

Порекло: бошњачко.

Род: Башићи.

Анкетни лист за домаћинство попунио је Башић Јусуф.

9.                  Башић Назиф

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 2 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема санитарне уређаје. Посао траже 3 лица, а једно је студент. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: бошњачко.

Род: Башићи.

Анкетни лист за домаћинство попунио је Башић Назиф.

10.              Новчић Драгиша

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 2 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема санитарне уређаје. У домаћинству нема запослених, а једно лице тражи посао. Баве се узгојем говеда.

Порекло: српско.

Род: Новчићи у Брњици.

11.              Новчић Гојко

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 2 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и опремљена санитарним уређајима. У домаћинству је једно лице запослено ван територије Сјеничког краја, а 2 лица траже посао.

Порекло: српско.

Род: Новчићи у Брњици.

12. Дедићи, 1 домаћинство;

13. Кохровићи, 2 домаћинства;

14. Фијуљани, 2 домаћинства;

15. Башићи.

 

Исељеници из села Забрђе:

1.                  Башић Ћамил

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1957. године у Турску, ради запослења, школовања деце, политичких и економских разлога. Носилац домаћинства има четвороразредну основну школу.

2.                  Кохровић Хасан

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1980. године у Београд, ради запослења и школовања деце (економски разлози). Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

3.                  Башић Фахо

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1966. године у Нови Пазар, ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је без школске спреме.

4.                  Новчић Обрен

Домаћинство има 10 чланова. Иселили су се 1967. године у Аранђеловац, ради школовања деце и економских разлога. Носилац домаћинства је без школске спреме. Породична слава: Св. Јован.

5.                  Дедић Мујо

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1992. године у Шведску, из политичких и економских разлога. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

6.                  Љајић Јакуп

Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се 1957. године у Турску, ради запослења, школовања, политичких и економских разлога. Носилац домаћинства је без школске спреме.

7.                  Новчић Родољуб

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1975. године у Црну Гору, ради запослења, школовања деце и економских разлога. Носилац домаћинства је завршио факултет. Породична слава: Св. Јован.

8.                  Васовић Тихомир

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1978. године у Краљево, ради запослења, школовања деце и економских разлога. Носилац домаћинства је без школске спреме. Породична слава: Св. Никола.

9.                  Васовић Војо

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1962. године у Нови Пазар, ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио осморазредну основну школу. Породична слава: Св. Никола.

Теренска истраживања указују да су се житељи овог села исељавали у Нови Пазар, Београд, Аранђеловац, Краљево, али и у иностранство (Турска и Шведска).

У Забрђу број становника до 19 година старости од 1991. до 2002. године смањио се за 63%, а са 60 и више година старости се повећао 83%. Индекс старења 1991. био је 0,20, а 2002. године 1,00 индексних поена. На основу изнетих показатеља, може се рећи да је процес старења захватио и ово село, што може угрозити његову демографску будућност.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  11        15,27

муслимани     61        84,73

остали              –          –

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби               9          18,00

Бошњаци        39        78,00

Муслимани    –           –

Остали            2          4,00

 

Село је по вероисповести 1991. године насељавало 15,27% православног и 84,73% муслиманског становништва. По националној структури, 2002. године је било 18% Срба, 78% Бошњака и 4% осталих. Српско становништво слави Св. Николу и Св. Ђорђа. На основу истраживања на терену, дошло се до податка да данашње становништво води порекло из Црне Горе, одакле се доселило крајем XVII века.

Удео становништва преко 15 година старости у укупној популацији у Забрђу је следећи: 1981. било је 48, 1991. године 49 и 2002. године 45 становника. У периоду 1981-2002. године смањио се број лица без школске спреме 61%, са 4 разреда основне школе 62% и са основном школом 8%, а повећао са средњом школом 350%. Године 2002. са вишом школом била су само 2 лица. Неписмено је 1991.

било 10 (20,40%), а 2002. године 3 лица (6,67%).

На основу података изнетих у табелама 7-10. види се да је пољопривреда главна привредна грана и да је 1991. године приходе из ње остваривало 50,00% домаћинства, а 43,75% ван ове гране. Међутим, 2002. године приходе из пољопривреде остварује 37,50%, из непољопривреде 25,00%, и 25,00% је мешовито. Структура и број сточног фонда, такође, показују да сточарство посустаје у овом селу.

 

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.