Кордунаши у Српској војсци – Први Светски рат

31. марта 2014.

коментара: 2

Списак Кордунаша “Солунских добровољаца” тј. војника Српске војске у Првом Светском рату, преузет из књиге “Котар Војнић у НОР-у и социјалистичкој изградњи” Хисторијског архива Карловац

(Кордунаши су, као и остали Срби са територије Аустро-угарске монархије у Српску војску долазили углавном на два начина:

1) или су пре рата отишли “трбухом за крухом” махом у САД, па су одатле бродовима долазили као добровољци директно у Српску војску и на Солунски фронт;

2) или су као војни обвезници Аустро-угарске монархије мобилисани почетком и током самог рата, а приликом заробљавања од српске или неке друге савезничке војске, изразили су жељу да рат наставе у Српској војсци.)

Списак бораца из некадашњег котара Војнић (*214):

1. Бабић Николе Марко, род. 15. 7. 1895. у Крстињи. У 30. пјеш. добр. Пуку од 30. 8. 1917. године,

2. Бакић Божо, род. 1895, био у 96. аустр. пук. па у 4. пјеш. пуку 1. српске добровољачке дивизије,

3. Бакић Саве Милић, род. 20. 3. 1886. у Доњој Височки. Од 30. 6. 1917. у 30. пјеш. добр. пуку.

4. Бакић Раде Раде, род. 15. 3. 1893. у Доњој Височки. Од 30. 8. 1917. у 30. пјеш. добр. пуку.

5. Бакић Милоша Стеван, род. 9. 1. 1882. у Јаснић Брду, Крњак. У 30. пјеш. добр. пуку од 30. 8. 1917. год.

6. Банда Милић, род. 9. 9. 1891. код Војнића. Стигао у Марсеј средином аугуста 1917. откуда је упућен на солунски фронт.

7. Басара Ђуро, род. 1882. у Свињици. Био у 4. пјеш. пуку, а погинуо у 9. пјеш. пуку »Краљ Никола И«.

8. Басара Стевана Гојко, род. 25. 6. 1894. у Крстињи. У 30. пјеш. добр. Пуку од 30. 8. 1917. год.

9. Баждар Павла Тодор, род. 2. 3. 1884. у Војнићу. Стигао бродом из Канаде у Марсеј средином аугуста 1917. откуда је упућен у Солун.

10. Бијелић Јанко (Шпијун), род. у Буковици. Војник у 96. аустр. регименти. Заробљен 1918. на ријеци Пијаве. Пријавио се у 2. добровољачки југославенски пук 1. дивизије. Учествовао у борбама за ослобођење Црне Горе и Херцеговине. Умро у Буковици.

11. Бјеливук Петар, рођ. 3. 6. 1897. у Брусовачи. Дошао 19. 5. 1917. из Њујорка бродом »Канада«. Из Француске је упућен на солунски фронт.

12. Благојевић Николе Милош, род. 1886. год. у Будачкој Ријеци, погинуо у 9. пјеш. пуку »Краљ Никола И«.

13. Благојевић С. Милош, рођ. 1889. год. у Будачкој Ријеци. Заробљен на руском фронту. Из Русије одлази на солунски фронт.

14. Божић Милован, рођ. 5. 4. 1896. год. у Крњаку. Дошао из Америке у Француску јула 1917. год. (лука Хавре) откуда је упућен на солунски фронт.

15. Божић Танасије Петар, рођ. 26. 6. 1895. год. у Крњаку. Дошао у 30. пјешадијски добровољачки пук из Америке (Миоланда) 10. 9. 1917. год.

16. Божић Василија Петар, рођ. 20. 2. 1857. у Михољском. Дошао из Америке у 30. пјешадијски добровољачки пук 30. 8. 1917. и довео двојицу синова Милоша и Михајла.

17. Божић Петра Милош, род. 25. 5. 1891. у Михољском. Из Америке дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

18. Божић Петра Михајло, род. 12. 10. 1895. у Михољском. Дошао из Америке у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

19. Божић Јакова Милан, род. 5. 4. 1896. године у Крњаку. Дошао у 30. пјеш. добр. пук. 17. 9. 1917. год.

20. Бреберина Милан, род. 13. 7. 1885. у Међеђаку. Средином аугуста 1917. год. допутовао у Марсеј откуда је упућен на солунски фронт.

21. Бреберина Јован, рођ. 15. 1. 1890. у Међеђаку. Из Америке дошао бродом 18. 6. 1917. а затим упућен на солунски фронт.

22. Бреберина Теодора Милош, рођ. 25. 7. 1885. у Међеђаку. Дошао 30. 8. 1917. у 30. пјеш. добр. пук.

23. Брињак Ђ. Милан, рођ. у Купленском, борац 4. чете, 3. батаљона 23. пука на солунском фронту.

24. Бркић Марко, рођ. 1887. у Јурги. Био у 96. аустријској регименти, а на солунском фронту у 4. пјеш. пуку 1. српске добровољачке дивизје.

25. Бугар Николе Мојсије, рођ. 15. 10. 1895. у Потпланинском Селу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1918. год.

26. Бугар Милића Миливој, рођ. 25. 6. 1886. у Потпланинском Селу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

27. Црнковић Илије Вид, рођ. у Горњем Војнићу…, војник у 96. аустр. регименти. Заробљен 1918. на ријеци Пијави. Пријавио се у 2. југославенски добр. пук 1. српске дивизије. Учествује у ослобађању Црне Горе и Херцеговине. (*215) Умро у Банатском Новом Селу.

28. Црнковић Павла Станко, рођ. 1890. у Кључару. Погинуо у 9. пјешадијском пуку »Краљ Никола И«.

29. Чотра Михајло, рођ. у Војнићу. Био у добровољачком одреду »Војин Поповић«.

30. Чубра Теодора Никола, рођ. 1. 1. 1882. у Војнићу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 10. 6. 1917. год.

31. Дабић Милић, рођ. 5. 5. 1893. у Височки. Дошао 18. 6. 1917. год. из Питзбурга у Француску откуда је упућен на солунски фронт.

32. Дејановић Милоша Симо, род. 28. 6. 1892. у Клокочу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 17. 9. 1917. год.

33. Дејановић Јована Раде, рођ. 1893. год. у Кузми. Погинуо у 9. пјеш. пуку »Краљ Никола И«.

34. Дејановић Ђ. Миле, рођ. 1891. у Дугом Долу. Био је поднаредник у 4. пјеш. пуку 1. српске добровољачке дивизије. Одликован је сребрном медаљом за храброст.

35. Дејановић Ђуро, рођ. 1888. у Мрацељу. Дошао у луку Марсеј средином аугуста 1917., откуда је упућен на сол. фронт.

36. Дејановић Симо, рођ. 1882. у Клокочу. Дошао из Америке бродом »Принцеза Ројал Елизабет« средином јула 1917. год. у луку Хавре откуда је упућен на солунски фронт.

37. Дејановић Миле, рођен 22. 12. 1883. у Свињарици. Дошао у Француску из Њујорка одакле је упућен на сол. фронт.

38. Девић Раде Милић, рођ. 5. 6. 1884. год. у Крстињи. Дошао у 30. пјешад. добр. пук 30. 8. 1917. год.

39. Добросављевић Илија, рођ. у Чатрњи. Био у 4. чети 23. пјешад. пука.

40. Докић Милош, рођ. 1896. у Купленском. Био у 96. аустр. рег., а солунски добровољац у 4. пјешад. пуку 1. српске добр. дивизије.

41. Драгић Станка Миле, рођ. у Иванковић Селу 24. 10. 1882. год. Дошао из Америке у 30. пјеш. добр. пук 21. 10. 1917.

42. Драгић Николе Стеван, рођ. 21. 8. 1889. у Крстињи. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 10. 1918. год.

43. Ђурић М. Станко, рођ. у Војишници, прешао на страну Србије из Загребачке дивизије, заведен је у списак 4. чете 3. батаљона 23. пјеш. пука.

44. Ерор Дамјана Ђуро, рођ. 1893. год. у Клокочу. Дошао из Русије у 22. добровољачки пук.

45. Гаћеша Стевана Миле, рођ. 5. 7. 1888. у селу Гаћеше. Дошао 18. 11. 1917. у 30. пјеш. добр. пук.

46. Газибара Михајло, рођ. 22. 8. 1884. у Понорцу. Дошао из Америке (Водланда) у Марсéј средином аугуста 1917. откуда је упућен на солунски фронт.

47. Газибара Божо, рођ. 15. 9. 1880. год. у Понорцу. Дошао из Америке (Водланда) бродом »Принцеза Ројал Елизабет« у луку Хавре откуда је упућен у 30. пјеш. доб. пук.

48. Генераловић Ј. Милић, рођ. 1886. у Тушиловићу, по занимању пекар. Заробљен као аустроугарски војник. Био у 3. пионирској чети Југославенске добровољачке дивизије.

49. Годић Р. Милан, рођ. у Врело Утињи 1897. Руски је заробљеник. Долази на солунски фронт у 2. пјешадијски пук.

50. Гојковић Јована Милош, рођ. 7. 12. 1891. у Доњем Будачком. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 10. 6. 1917. године.

51. Грубач Мате Драгутин, рођ. у Глибоком Броду 1891, погинуо у 9. пјеш. пуку »Краљ Никола И«.

52. Грубјешић Стевана Божо, рођ. 25. 12. 1891. у Понорцу, Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

53. Грубјешић Тодора Милован, рођ. 26. 2. 1886. год. у Гојковцу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук из Питзбурга 30. 8. 1917.

54. Гуњ Николе Илија, рођ. 25. 7. 1884. у Клокочу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 17. 9. 1917. год.

55. Хајдин Станка Миле, рођ. 20. 10. 1892. у Војнићу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917.

56. Хајдин Милоша Милован, рођ. 18. 10. 1888. у Коларићу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

57. Хрнић Раде Миливој, рођ. 20. 12. 1895. у Крстињи. Дошао 30. 8. 1917. у 30. пјеш. добр. пук.

58. Ивошевић Марка- Милош, рођ. 20. 8. 1885. у Брду Селу. Дошао у 30. добр. пјеш. пук 25. 9. 1918.

59. Ивошевић Саве Милић, рођ. 1877. у Коларићу. Борац у 4. пјешадијском пуку 1. српске добров. дивизије.

60. Јасика Станка Илија, рођ. 1896. у Кусаји. Дошао у 4. пјеш. пук 1. српске добр. дивизије 7. 4. 1916. год.

61. Јелача Раде, род. 30. 8. 1889. недалеко Скакавца. Дошао бродом из Америке у Француску откуда је упућен на солунски фронт.

62. Карапанџа Јосипа Никола, род. 17. 1. 1894. у Требињи. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 14. 3. 1918. год.

63. Кесер Никола Ђуро, рођ. 23. 4. 1892. у Бијелом Кланцу (Дуги Дол). Дошао у 30. добр. пјеш. пук 21. 10. 1918. год.

64. Копривица Михајла Милан, рођ. 1894. у Трупињаку. Био у аустријском 96. пуку. Погинуо на солунском фронту у 9. пјеш. пуку »Краљ Никола И«.

65. Ковачевић Саве Раде, рођ. 7. 12. 1879. у Горњој Требињи. Дошао у 30. добр. пјеш. пук 30. 8. 1917. године.

66. Кокир Милоша Никола, рођ. 20. 12. 1882. у Бурицу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 10. 1918. год.

67. Косановић Милоша Милић, рођ. 22. 10. 1894. у Брусовачи. Дошао у 30. пјешад. добр. пук 21. 10. 1918. год.

68. Кошић Јове Душан, рођ. 15. 2. 1895. у Брду Селу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 25. 9. 1918. год.

69. Крањчевић Марка Перо, рођ. 2. 7. 1881. у Мандић Селу (опанчар). Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

70. Кнежевић Јанка Милић, рођ. 15. 8. 1873. у селу Липовац. Дошао у 30. пјеш. доб. пук 17. 9. 1917. год.

71. Креп? Раде (можда Кесер), рођ. 16. 10. 1891. у Бијелом Кланцу. Дошао из Чикага бродом »Принцеза Рој ал Елизабет« у другој половици јула 1917. год. у луку Хавре откуда је упућен на сол. фронт.

72. Кресојевић Стевана Миле, (Шињо) — рођ. 1894. у Војнићу. Заробљен на источном фронту, од куда је упућен преко Норвешке за солунски фронт. Умро у Војнићу 1971. год. Добио 9 јутара земље код Винковаца.

73. Кривокућа Ђуре Павао, рођ. 14. 9. 1869. у Малешевић Селу. Дошао из Америке бродом »Принцеза Ројал Елизабет« у луку Хавре откуда је упућен на солунски фронт.

74. Кривокућа Милоша Милан, рођ. 16. 2. 1894. у Утињи. Дошао у 30. добр. пјеш. пук 14. 3. 1918. год.

75. Лисић Милоша Милош (Миле), рођ. 1893. у Криваји. Заробљен на руском фронту. Послије једногодишњег заробљеништва одлази на солунски фронт. Умро у Војнићу 1963. год.

76. Лисић Ђуре Стеван, рођ. 1895. у Криваји. Заробљен на руском фронту (војник 56. пјеш. домобр. пука). Из Русије одлази на солунски фронт. Убили га усташе код рудника у Војишници (јесен 1941).

77. Маћешић Марка Ђуро, рођ. 22. 4. 1896. у Дугом Долу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 21. 10. 1918. год.

78. Маћешић Михајла Михајло, рођ. 15. 8. 1890. у Дугом Долу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

79. Маћешић Милића Никола, рођ. 19. 2. 1893. у Крњаку. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 10. 6. 1917. год.

80. Маћешић Милош (Паћан), рођен у Купленском. Био у 56. домобранском пуку. На солунски фронт дошао из руског заробљеништва. Носилац Партизанске споменице 1941. год.

81. Маћешић Станка Јанко, рођ. у Крњаку. Био у добровољачком одреду »Војин Поповић« на солунском фронту.

82. Мађерчић Михајла Ђуро, рођ. 15. 2. 1889. у Кључару. Дошао у 30. добр. пјеш. пук 30. 8. 1917. год.

83. Мандић Николе Милош, рођ. 15. 12. 1875. у Карталија Селу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 15. 5. 1918. год.

84. Марић Миле Михајло, род. 26. 3. 1889. у Крњаку. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

85. Мањета? Павао, рођ. 1890. у Криваји. Погинуо у 9. пјешад. пуку »Краљ Никола И«.

86. Мартиновић Илије Милош, рођ. 18. 12. 1890. у Михољском. Дошао из Америке (Јохустон) бродом »Принцеза Ројал Елизабет« у луку Хавре откуда је упућен на солунски фронт (30. пјеш. добр. пук) 17. 9. 1917. год.

87. Мартиновић Милића Нинко, рођ. 2. 2. 1893. у Михољском. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

88. Мартиновић Јована Никола, рођ. 26. 4. 1890. у Крстињи. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 6. 4. 1918. год.

89. Мартиновић Милоша Ђуро, рођ. 4. 4. 1893. у селу Ријека. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 6. 9. 1918. год.

90. Матијевић Петра Миле, рођ. у Горњем Будачком.

91. Матијевић Марка Павао, рођ. 12. 5. 1892. у Горњој Требињи. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 18. 11. 1917. године.

92. Михајловић Глишо, рођ. 7. 8. 1894. у селу Пољана. Дошао из Америке (из Грефтона) бродом »Принцеза Ројал Елизабет« у луку Хавре откуда је упућен на солунски фронт.

93. Мишљенчевић Јандре Павао, рођ. 18. 2. 1880. у Перјасици. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. године (дошао из Питзбурга).

94. Миљеновић Милића Петар, рођ. 12. 1. 1898. у Клупици. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

95. Матијевић Димитрија Никола, рођ. 12. 7. 1891. у Горњем Будачком. Каплар у 4. пјеш. пуку 1. српске добровољачке дивизије.

96. Михајловић Петра Глишо, рођ. 7. 8. 1894. у селу Пољана. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 17. 9. 1917. године.

97. Млађан Станка Петар, рођ. 23. 6. 1882. у Буковици. Дошао из Америке бродом »Принцеза Ројал Елизабет« у луку Хавре откуда је упућен на солунски фронт (30. пјешад. добр. пук 30. 8. 1917. год.

98. Момчиловић Јован, рођ. 3. 10. 1896. у Крстињи. Дошао у Марсеј средином аугуста 1917. год. откуда је упућен на солунски фронт.

99. Момчиловић Миће Никола, рођ. 12. 7. 1896. у Дуњаку. Дошао у 30. пјеш. добр. пук из Питзбурга 30. 8. 1917. године.

100. Момчиловић Давида Јово, рођ. 11. 10. 1896. у Крстињи. Дошао у 30. пјеш. добр. пук из Питзбурга 30. 8. 1917. године.

101. Момчиловић Николе Илија, рођ. 20. 8. 1895. у селу Липовац. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. године.

102. Мркић Ђурђа Станко, рођ. 20. 4. 1890. у Бреборници. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 21. 10. 1918. год.

103. Мркић Аћима Петар, рођ. 1. 7. 1868. у Бреборници. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 25. 9. 1918. године.

104. Мркић Петра Јован, рођ. 12. 6. 1892. у Бреборници. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 4. 1918. год.

105. Мусулин Јеремије Петар, рођ. 15. 5. 1891. у Буковици. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 10. 6. 1917. године из Њујорка.

106. Мусулин Раде, рођ. 1894. у живковић Коси. Погинуо у 9. пјеш. пуку »Краљ Никола И«.

107. Напијало Павла Петар, рођ. 1892. у Купленском. Погинуо у 9. пјеш. Пуку »Краљ Никола И«.

108. Напијало Стеван, рођ. у Купленском.

109. Новковић Саве Петар, рођ. 1886. у Великој Црквини, каплар. Погинуо у 9. пјеш. пуку »Краљ Никола И«.

110. Његула? Милана Петар, рођ. 25. 4. 1894. у Утињи. Дошао у 30. пјеш. Пук 14. 3. 1918. год.

111. Опачић Павла Јован, рођ. 1894. у Тушиловићу, поднаредник. Погинуо у 9. пјеш. пуку »Краљ Никола И«.

112. Пајић Јована Милић, рођ. 5. 7. 1884. у Крстињи. (Широка Ријека). Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. године.

113. Пајић Милан, рођ. на Пајић Брду, погинуо у 9. пјеш. пуку »Краљ Никола И«.

114. Пајић Милић, рођ. 1894. Био у 4. чети 2. батаљона 9. пјешадијског пука.

115. Пајић М. Јанко, рођ. 1897. у Радоњи. Борац у 9. пјеш. пуку.

116. Паић Ј. Тодор, рођ. 1879. у Радоњи. Био у 2. чети 2. батаљона 29. пјеш. пука.

117. Паић Р. Михајло, рођ. 1896. у Радоњи. Био у 1. чети 3. батаљона 22. пјеш. пука.

118. Павић Раде Ђуро, рођ. 1895. у Полоју. Борац на солунском фронту.

119. Павић В. Милан, рођ. 1889. у Крстињи. Био у митраљеском одјељењу 28. пјеш. пука на солунском фронту.

120. Павић М. Милован, рођ. 1884. у Точку. Борац на солунском фронту.

121. Павић П. Васо, рођен.

122. Павковић Николе Милош, рођ. 1891. у Крњаку. Борац на солунском фронту.

123. Павковић Јанко, рођ. 1890. у Крњаку, поднаредник у 4. пуку.

124. Пејновић Јове Миле, род. 1883. био у 1. чети 3. батаљона 15. пука.

125. Пенић Станка Милић, рођ. 1886. у Крњаку. Био у 4. чети 2. батаљона 9. пјеш. пука.

126. Перић Миливоје, рођ. 16. 4. 1889. у Доњем Полоју. Дошао бродом »Принцеза Ројал Елизабет« из Америке и упућен на солунски фронт.

127. Петровић П. Васо

128. Петровић Јован, рођ. 1897. у Кнежевић Коси. Био у 15. пјеш. пуку.

129. Петровић В. Анте, рођ. у Коранском Бријегу. Био у 2. батаљону 2. пјеш. пука на солунском фронту.

130. Падежанин Михајло, рођ. у Коларићу. Био у 2. чети 2. батаљона 10. пјешадијског пука.

131. Павловић М. Никола, рођ. 1894. у Требињи. Био у 3. чети 2. батаљона 22. пука.

132. Перић Николе Миливоје, рођ. 16. 4. 1889. у Доњем Полоју. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 17. 9. 1917.

133. Пеурача Милана Ђуро, рођ. 11. 11. 1892. у Дуњаку. Дошао у 30. пјешадијски добр. пук 30. 8. 1917. год.

134. Пеурача Петра Милутин, рођ. 17. 2. 1885. у Крњаку (машинбравар). Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. године.

135. Покрајац Михајло, рођен у Великој Црквини. Био у 4. пјеш. пуку 1. српске добровољачке дивизије.

136. Покрајац Стевана Нинко, рођ. 25. 12. 1892. Дошао у 30. пјеш. добр. Пук 21. 10. 1918. год.

137. Полојац Урош, рођ. у Тушиловићу. Био у 15. пјеш. пуку на солунском фронту.

138. Поповић Драгића Лазо, рођ. 18. 1. 1891. у Клокочу. Био у 30. пјеш. добр. пуку од 17. 9. 1917. год.

139. Поповић Јована Михајло, рођ. 18. 7. 1892. у Клокочу. Дошао у 30. пјеш добр. пук 30. 8. 1917. године.

140. Поповић Р. Јован, рођ. 1894. Погинуо у 9. пјеш. пуку »Краљ Никола И«.

141. Поповић Миле, рођ. 1878. у Клокочу. Био у 15. пјеш. пуку на солунском фронту.

142. Пражић Глише Лазо, рођ. 10. 2. 1883. у Кусаји. Дошао у 30. пјеш. добр. Пук 17. 9. 1917.

143. Пејновић Јована Миле, рођ. 15. 5. 1883. у Свињарици. Дошао у 30. пјеш добр. пук 30. 6. 1917. год.

144. Протулипац Јосипа Јанко, рођ. 15. 10. 1890. у Велемерићу. Био 6 мјесеци у америчкој пјешадији. Дошао 21. 10. 1918. у 30. добр. пјеш. пук.

145. Радичанин Милан, рођ. 1896. Био у 4. пјеш. пуку 1. српске добровољачке дивизије.

146. Радишић Симе Ђорђе, рођ. 15. 3. 1887. у Пољани. Био у 26. добр. пуку од 7. 3. 1916. год.

147. Радуловић Ђорђе, рођ. 1887. у Пољани, каплар. Погинуо у 9. пјеш. Пуку »Краљ Никола И«.

148. Ранитовић Јована Никола, рођ. 1895. у Утињи. Погинуо у 9. пјеш. Пуку »Краљ Никола И«.

149. Рибић Марко, рођ. у Гејковцу, солунски добровољац, умро октобра 1915. на Гациној Пољани.

150. Росандић Ристо, рођ. 1883. у Требињи. Дошао маја 1917. из Њујорка, упућен на солунски фронт.

151. Радојевић Теодора Никола,(*216) рођ. 27. 8. 1898. у Војишници. Био у 96. аустр. регименти. Заробљен на ријеци Пијаве 1918. Пријавио се у 2. југославенски добр. пук 1. дивизије. Из Француске допловио бродом у Црногорско приморје гдје учествује у ослобађању Босне и Херцеговине. Живи у селу Војишници.

152. Савић Марко, рођ. 15. 6. 1895. у Брусовачи. Дошао из Чикага бродом »Принцеза Ројал Елизабет« у луку Хавре откуда је упућен на солунски фронт.

153. Слијепчевић Дамјана Миле, рођ. 5. 5. 1893. у Крњаку. Дошао из Америке (Мидланд) 18. 6. 1918. год. у Француску откуда је упућен на солунски фронт.

154. Симић Ђорђа Милић, рођ. 15. 3. 1886. у Млаковцу. Дошао из Америке (из Климтона) у Француску откуда је упућен у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

155. Сипић Симе Јанко, рођ. 5. 1. 1894. у Широкој Ријеци. Дошао у Француску из Питзбурга, а у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

156. Судар Стевана Михајло, рођ. 14. 10. 1896. у Коранском Селу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 4. 1918. год.

157. Судар Мојсије, рођ. 15. 10. 1895. у Перјасици. Дошао из Питзбурга у Француску откуда је упућен на солунски фронт.

158. Судар Никола, рођ. 1895. Погинуо у 9. пуку »Краљ Никола И«.

159. Шарац Милутин, рођ. 1883. у Буковцу. Каплар у 96. пјешадијском пуку па у 4. пјеш. пуку 1. српске добровољачке дивизије (тешко рањен).

160. Шарац Милица Јово, рођ. 18. 2. 1889. у Буковцу (фијакерист). Дошао у 30. пјеш. добр. пук 17. 9. 1917. год.

161. Шкргић Теодор, рођ. 1894. у Војишници. Био у 4. пјеш. пуку 1. српске добровољачке дивизије.

162. Шпановић Илије Марко, рођ. 5. 12. 1879. у Брусовачи (фабр. радник). Дошао 6. 8. 1918. у 30. пјеш. добр. пук.

163. Шпановић Никола, рођ. 5. 5. 1893. у Брусовачи. Дошао 4. 6. 1917. из Америке у Француску откуда је упућен на солунски фронт.

164. Тарбук Раде Милош, рођ. 1882. у Височки. Добио сребрну медаљу за храброст у 4. пјеш. пуку 1. српске добр. дивизије.

165. Тарбук М. Никола, рођ. 1896. у Горњој Височки. Био у 4. чети 1. батерије 21. пука на солунском фронту.

166. Тепшић Николе Миланрођ. 19. 7. 1884. у Својичу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 14. 3. 1918. год.

167. Тесла Василија Душан, рођ. 28. 4. 1894. у Удбини Сјеничаку (отац млинар рођ. у Клипину Брду, прижењен у Пањковиће, дошао у 30. пјеш. добр. Пук 17. 9. 1917. год).

168. Тодоровић Васо, рођ. у Купленском. Био у 56. пјеш. аустријској дивизији. Заробљен на руском фронту. Из Русије отишао на солунски фронт. Умро 1963. у Војнићу. (Можда Тодорић?)

169. Тодорић Ђуре Станко, рођ. 16. 4. 1894. у Купленском. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 4. 1918. год.

170. Ткалац П. Милош, рођ у Брусовачи. Из загребачке дивизије пребјегао на солунски фронт.

171. Томашевић Михајла Стево, рођ. 12. 9. 1892. у Млаковцу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 25. 9. 1918. год.

172. Владић Милоша Петар, рођ. 10. 10. 1891. у Дуњаку. Дошао у 30. пјеш. добр. пук-(*217) 17. 9. 1917. год.

173. Вранић Петар, рођ. 14. 10. 1891. у Дуњаку. Дошао из Америке бродом »Принцеза Ројал Елизабет« у луку Хавре откуда је упућен на солунски фронт.

174. Вучетић Ђуро, рођ. у Купленском. Заробљен 1918. на ријеци Пијаве. Из Италије одлази у Француску у састав 2. добровољачког југославенског пука 1. дивизије. Учествује у ослобађању Црне Горе и Херцеговине.

175. Вучковић Тодора Петар, рођ. 8. 7. 1879. у Великој Црквини. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. године.

176. Вучковић Божо, рођ. 12. 3. 1884. у Крњаку. Био у јединицама добровољачке жандармерије.

177. Вучковић Тодора Миле, рођ. 30. 11. 1894. у Перјасици. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. године.

178. Вучковић Теодора Петар, рођ. 8. 7. 1879. у Великој Црквини. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

179. Вучковић Симе Никола, рођ. 30. 6. 1892. у Доњем Полоју. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

180. Вујаклија М. Милан, рођен у Гејковцу. Пребјегао из загребачке дивизије на солунски фронт.

181. Вуксан Миле, рођ. у Гејковцу. Погинуо у 9. пјеш. пуку »Краљ Никола И«.

182. Вукић Игњатије Симо, рођ. 21. 5. 1980. у Церовцу. Дошао из Америке 18 6. 1917. год. у Француску, па у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

183. Вукић Митра Станко, рођ. 2. 12. 1887. у Церовцу (трговац). Дошао у 30 пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

184. Вукић Славко, рођ. 2. 12. 1897. у Церовцу. Дошао из Америке бродом »Принцеза Ројал Елизабет« у луку Хавре откуда је упућен на солунски фронт.

185. Вуксан Станка Стеван, рођ. 23. 8. 1888. у Гејковцу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 17. 9. 1917. год.

186. Вулетић Миливоја Драгутин, рођ. 13. 9. 1871. у Кузми. Дошао у 30. пјеш добр. пук 30. 8. 1917. год.

187. Вулетић Павла Мојсије, рођ. 12. 9. 1891. у Периасици. Дошао у 30. пиеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

188. Вукобратовић Васо, рођ. у Крњаку. Био у добровољачком одреду »Војин Поповић«.

189. Вукобратовић Илије Божо, рођ. 12. 3. 1884. у Великој Црквини (радник). Дошао 10. 8. 1917. године у 30. пјеш. добр. пук.

190. Вукобратовић Марко, рођ. 1895. у Војишници. Рањен 20. 9. 1916. код Амзале.

191. Вуксан Јанка Стеван, рођ. 23. 12. 1888. у Гејковцу. Допутовао из Америке бродом »Принцеза Ројал Елизабет« у луку Хавре откуда је упућен на солунски фронт 30. пјеш. добр. пук 17. 9. 1917. год.

192. Вундук Никола, рођ. 14. 1. 1884. у селу Липовац. Дошао из Америке бродом »Принцеза Ројал Елизабет« у луку Хавре откуда је упућен на солунски фронт.

193. Живковић Михајло, рођ. 1893. у Широкој Ријеци. Рањен 6. 9. 1916. код Кокарде.

194. Живковић Станка Ђуро, рођ. 25. 9. 1888. у Широкој Ријеци. Дошао из Америке 18. 8. 1917. год. а у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

195. Живковић Симо, рођ. 2. 9. 1896. у Будачком. Дошао из Америке 4. 6. 1917. у Француску откуда је упућен на солунски фронт.

196. Живковић Тодора Милић, рођ. 15. 7. 1891. у Живковић Коси. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 21. 10. 1918.

197. Жижа Михајла Петар, рођ. 27. 10. 1889. у Потпланинском Селу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

189. Жрвнар Илије Мојсије, рођ. 22. 7. 1889. у Новом Селу. Дошао у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.

190. Жунић Петра Марко, рођ. 14. 4. 1893. у Пејић Брду. Дошао из Америке 18. 8. 1917., а у 30. пјеш. добр. пук 30. 8. 1917. год.(*218)

Напомене:

*214 Подаци из оригиналних спискова који се налазе у Војно историјском институту Београд.

*215 Према сјећању Николе Радојевића, 90 годишњег солунског добровољца који живи у Војишници

*216 Сјећа се да су војну обуку завршили у Карловцу и да их је послије тога постројио командант 96. пуковније Прича и рекао: »Борите се за цара и краља Фрању Јосипа! Да бог дао ни један се кући не вратио!«.

*217 Тридесети пјешадијски добр. пук је имао 5.481 војника (прим. аут.).

*218 сасвим је сигурно да списак учесника није потпун. За многе није наведено мјесто рођења, а неки оригинални пописи су загубљени у току 1. свјетског рата.

 

ПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Јован Ерор.

Коментари (2)

Одговорите

2 коментара

  1. Војислав Ананић

    КОРЕНИЧАНИ СОЛУНЦИ

    https://korenicani.com/solunci.htm