Poreklo prezimena, selo Blaznava (Topola)

28. jula 2013.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Blaznava, opština Topola. Prema istraživanju Borivoja M. Drobnjakovića „Jasenica“ od 1920. do 1922. godine

 

Topografske prilike.

Od Šatornje Jasenica skreće od pravca zapad-istok u pravac severozapad-jugoistok, kroz Blaznavu proseca kačersku površ i sve dok ne uđe u nižu ripanjsku površ ima usku, klisurastu dolinu. Seoske kuće su najvećim delom na desnoj strani Jasenice i uvlače se uz doline Medvednjaka, Blaznavačke Reke, Skugurića i Karlovca i ne penju se na brezovačku površ. Sa leve strane Jasenice, na ripanjskoj površi, blažih nagiba, manji je broj kuća, sa drumskim naseljem i nekoliko rasturenih kuća u proširenoj dolini Jasenice.

Selo se mahom služi vodom sa đermova. Ima i nekoliko izvora; glavni su: Opštinska Česma (kod škole), Stevanovića Izvor, Prodanovića Izvor, Jazavački Izvor.

Kod “Đilasovića kuća” je izvor Račinac, “lekovita voda” gde se leče od groznice i glavobolje. Kod “Jovanovića kuća”  je izvor Lipovac, takođe „lekovit“; na ovaj izvor dolaze i okolna sela „da se leče“.

Imanja su rasturena po celom ataru. Ziratno zemljište je na mestima: Đipovini, Jovanovića Potoku, Bajićevu Brdu, Lokvi. Mijakovom Dolu, Drenju, Slatini. Najbolje paše su na Glavici, Bukovoj Strani, Peskovitoj Strani, Sigi, Pištaljici. Šuma je u Blagoveštenskoj Reci i na Glavici. Opština ima oko 200 hektara bukove i graničeve gore u „planini”.

Selo je razbijenog tipa, podeljeno na krajeve. S leve strane Jasenice su: Oplotnjak, Ćurulića, Uroševića i Trgov- čića Kraj a sa desne Ševića Kraj koji je potokom Medvednjakom odvojen od Marjanovića kraja u D. Šatornji i Reka u dolini Blaznavačke Reke; u Delovima su krajevi: Cveškovića, Jovanovića, Dačića i Đilasovića. U dolini Jasenice, pored druma su škola, sudnica i mehana. Na Jasenici su i tri vodenice.

 

Poreklo porodica i starine.

Najstarije su porodice:

Đilasovići (Pantelići, Markovići, Adamovići, Tanaskovići, Belići) 26 k. Slava: sv. Đorđe. Doselio se predak Lazar pre Karađorđa. Imao kuću od lesa. Đilasovići u Cerovcu su im rod. Misle da su im stari došli od Sjenice.

Filipovići 4 k. Slava: sv. Ilija. Nepoznato poreklo.

Prodanovići 3 k. Slava: Mitrovdan. Doselio se deda od Sjenice.

Ćurulići 10 k. Slava: sv. Nikola. Amidža Petar, praded starcu Milovanu (80 g.), doselio se od Sjenice.

Ševići 28 k. Slava: sv. Alimpije. Njihov praded došao od Sjenice i nastanio se u Moštanju (do Vinče). Za vreme propasti bežali preko. Ovi se vratili i nasele se na današnja mesta. Ima ih u Sremu, Beogradu, Loznici, Vinči i Donjoj Šatornji.

Cvetkovići (Bošnjaci) 22 k. Slava: sv. Jovan. Došli iz Bosne Jevta i Jovan, pradedovi današnjih Cvetkovića.

Marjanovići 6 k. Slava: sv. Nikola. Došli na svoja imanja iz Donje Šatornje (od Marjanovića).

Petlovići (Pavlovići, Mitrovići) 14 k. Slava: sv. Nikola. Za vreme Karađorđa doseljeni iz Petlovače (Stari Vlah). Rod su sa Stankovićima u Vinči.

Gavrilovići 2 k. Slava: sv. Jovan. Od Gavrilovića iz Saranova. Došao ženi u kuću.

Janićijevići 1 k. Slava: sv. Đorđe. Praded Janićije došao od Novog Pazara.

Đorđevići 2 k. Slava: sv. Aranđel. Doseljeni iz Se- petke (?) kod Tetova.

Aleksići 10 k. Slava: sv. Aranđel. Za vreme Karađorđa došli od Sjenice.

Dačići 12 k. Slava: sv. Nikola. Nepoznato poreklo.

Nedeljkovići (Neškovići) 3 k. Slava: sv. Jovan. Doseljeni od Tetova.

Antonijevići (Gavrilovići, Nikolići) 9 k. Slava sv. Luka. Doselio se najpre Gligorije, starešina manastira Blagoveštenja, iz Nikšića (Crna Gora). Docnije on dovede brata Ristu (koji je iz Crne Gore morao bežati zbog ubistva) i naseli ga u Blaznavi. Da ga Turci ne bi pronašli promeni svoju slavu sv. Stevana i uzme da slavi sv. Luku. Rista je deda pok. Milivoju Blaznavcu, namesniku. Kraj u kome su im kuće zove se „Trgovčića kraj“, po njihovu pretku Petru, koji je bio stočarski trgovac.

Nikolići (Čokići) 12 k. Slava: sv. Nikola. Doselio se praded iz Mutnja (Kačer). Zovu ih i Mutnjanovićima. Za vreme propasti bežali u Srem, gde imaju familiju.

Nedić 1 k. Slava: sv. Alimpije. Od Rakovića iz Brezovca; došao ženi u kuću i uzeo njenu slavu.

Uroševići 6 k. Slava: Lazareva Subota. Doseljeni za vreme Ustanka „od Sjenice—Novog Pazara”. Od ovih su Karići u Plaskovcu.

Jevtići 2 k. Slava: Lazareva Subota. Došao otac pre 30 g. ženi u kuću iz Trnave (od Jevtića).

Lekići 1 k. Slava: sv. Nikola. Doselio se pre nekoliko godina iz Masloševa.

Lončarevići (Stevanovići) 4 k. Slava: sv. Trifun. Ne- poznato poreklo.

Ivanovići 3 k. Slava: sv. Toorđe. Nepoznato poreklo.

Nenadovići 6 h. Slava: sv. Kirijak (29-IH). Nepoznato poreklo.

Đonovci (Mihailovići) 6 k. Slava: sv. Jovan. Nepoznato poreklo.

 

Groblje je u Reci, na mestu gde je nekada bila Blažina Crkva. Sa tim Blažom dovode u vezu porodicu Bajića, koja je izumrla i ostala samo jedna žena. U blizini ove crkve bilo je „madžarsko groblje“. Pored ovoga ima još nekoLiko mesta, za koja se misli da su bila madžarska groblja.

 

IZVOR: Borivoje M. Drobnjaković, „Jasenica“. NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA  (knjiga 13) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXV), Beograd 1923.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.