Порекло презимена, село Башаид (Кикинда)

Порекло становништва села Башаид, општина Кикинда. Према књизи ДУШАНА Ј. ПОПОВИЋА „Срби у Банату“. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић.

 

БАШАИД (Мала Кикинда) 1776. године:

1

BUGAR ILLIA, Würth Илија БУГАР (ски), гостионичар

2

BAUKOVITZ Phillip, Würth Филип БАУКОВИЋ, гостионичар

3

KNESCHEVITS SIMA, Würth, Marko 1-er Sohn Сима КНЕЖЕВИЋ, госитоничар, син Марко

4

JANKOV GYUKA Ђука ЈАНКОВ

5

JANKOV SCHIVAN, Neza bruder, Arsa vater Живан ЈАНКОВ, брат Неца, отац Арса

6

JANKOF JOVAN Јован ЈАНКОВ

7

KNESCHEVITY JOVAN, Pera bruder, Schivan vater Јован КНЕЖЕВИЋ, Пера брат, Живан отац

8

KNESCHEVITY NICOLA Никола КНЕЖЕВИЋ

9

KNESCHEVITY RISTA, Vassa bruder, Pava vater Риста КНЕЖЕВИЋ, брат Васа, отац Павле

10

KNESCHEVITY GAYA Гаја КНЕЖЕВИЋ

 

LAZICH PHILLIP, Inwohner Филип ЛАЗИЋ, подстанар / сустанар

11

DOMITROF SCHIVAN Живан ДОМИТРОВ

12

SCHIKYTH MIHAILO Михајло ЖИКИЋ

 

MIHOLITH SAVA, Stiefsohn Сава МИХОЛИЋ, посинак

13

SCHUPUNSKY JOVAN Јован ЖУПУНСКИ

14

MIHOLITH VASSA, Illia Bruder, Arsa Vater Васа МИХОЛИЋ, брат Илија, отац Арса

15

CZURCZIA PAVA, ein Kirschner, Mia sohn Пава ЋУРЧИЈА, крзнар, син Мија

16

TERSIN GAVRAN, Stephan bruder, Mia vater Гавран ТЕРЗИН, брат Стефан, отац Мија

17

THODYTH THODOR, Stojan bruder Тодор ТОДИЋ, брат Стојан

18

THODYTH JOVAN Јован ТОДИЋ

19

MAJNOVITH PAVA, Stephan bruder Павле МАЈНОВИЋ, брат Стефан

20

SERAVIZIZ MAXIM Максим ЖЕРАВЧИЋ (Жеравица)

21

SERAVIZIZ SCHIVAN, Thodor bruder, Jovan vater Живан ЖЕРАВЧИЋ, брат Тодор, отац Јован

22

TALLIANOF LAZAR Лазар ТАЛИЈАНОВ

23

KYURSKY PAVA, Rista bruder, Mitar vater Павле КИУРСКИ, брат Риста, отац Митар

24

GYURISCHIN SAVA, Thodor bruder Сава ЂУРИШИН (Ђуричин), брат Тодор

25

KNESCHEF JANKO Јанко КНЕЖЕВ

26

SUBITY ARSA, Pava vater Арса СУБИЋ, отац Павле

27

MILADINOF JOSSIM, Gaja bruder, Pava vater Јосим МИЛАДИНОВ, брат Гаја, отац Павле

28

LITRYTH PERA, Alexa sohn Пера ЛИТРИЋ, син Алекса

29

LEPASCHILOF MYTHIA Мита ЛЕПАШИЛОВ

 

ISTVANOV STEPHAN, stiefsohn Стеван ИШТВАНОВ, посинак

30

KOMLOSCHKY NICKA, Jova bruder Ника КОМЛОШКИ, брат Јова

31

KELLIAZKY PAJA Паја КЕЉАЦКИ (Кељачки)

32

KNESCHEF MARKO Марко КНЕЖЕВ

33

MALETIN PANTA Панта МАЛЕТИН

34

POPPOVIZ GAJA Гаја ПОПОВИЋ

 

JOVANOV PAVA, junior Павле ЈОВАНОВ, млађи

35

POPPOVIZ GLISCHA Глиша ПОПОВИЋ

36

STEPHAN JOVAN Јован СТЕФАН

37

LYRYTH ATANASIA Атанасије ЛИРИЋ

38

MILADINOF JANKO Јанко МИЛАДИНОВ

39

ARMACZKY STEPHAN Стеван АРМАЦКИ

40

POPPOV PERA Пера ПОПОВ

41

SUBITY PERA Пера СУБИЋ

42

BAITASCHEF STEPHAN Стеван ПАЈТАШЕВ

43

GOIKOF ARSA Арса ГОЈКОВ

44

GOIKOF PERA Пера ГОЈКОВ

45

GERDANOF PERA Пера ГРДАНОВ

46

KELLAICZKY ILLIA, sehr alt Илија КЕЉАЦКИ, врло стар

47

JOANOF THODOR Тодор ЈОВАНОВ

48

MALETITY GAJA Гаја МАЛЕТИЋ, брат Лазар, отац Јова

49

TERZITY ANTA, Stephan bruder Анта ТЕРЗИЋ, брат Стефан

50

KIURSKY Pera, Sava bruder, Avram bruder, Pava vater Пера КИУРСКИ, брат Сава, брат Аврам, отац Павле

51

KIURSKY Jova Јова КИУРСКИ

52

KIURSKY Janko Јанко КИУРСКИ

53

PANIZKY MIHAILO, vater Михајло ПАНИЦКИ, отац

57

ARDELIAN GEORGIE Ђорђе (Георгије) ЕРДЕЉАН

58

SCHUPUNIJE v. RITTOPEK GEORGIE Ђорђе (Георгије) ЖУПУН

59

JANKOV STOIKO Стојко ЈАНКОВ

60

STOJAN JANKO Јанко СТОЈАН

61

SCHUPUNSKY PERA, Mia bruder Пера ЖУПУНСКИ, брат Мија

62

BIRIMAZ PAJA Паја БИРИМАЦ

63

BIRIMAZ JOCZA Јоца БИРИМАЦ

64

BIRIMAZ PERA Пера БИРИМАЦ

65

Die Schule школа

66

STANKOVA ANNA, Wittib Ана СТАНКОВА, удовица

67

BAKYTH MILIVOJE Миливоје БАКИЋ

68

JANKOF MIHAILO, Pera vater Михајло ЈАНКОВ, отац Пера

69

JANKOV PAVA Павле ЈАНКОВ

70

JERKOV SUBA Суба ЈЕРКОВ

71

GOVEDAR VASSILIE Василије ГОВЕДАР

72

BACZAIN IVAN, stetts krankh Иван БАЧАЈИН, увек болестан

73

BAITH PAVA, stetts krankh Павле БАЈИЋ, увек болестан

74

CZOBAN MARKO Марко ЧОБАН

75

JERKOF SIMA Сима ЈЕРКОВ

76

Mühl dem MAJNOVIZ gehörig млин Мајновића

77

Mühle, MURARU PETAR, Mühler млин, Петар МУРАРУ, млинар

78

JERKOF KRSTA Крста ЈЕРКОВ

79

STOIKOF MIHAILO Михајло СТОЈКОВ

 

STOISCHIZ SIMA, innwohner-verrükt Сима СТОЈШИЋ, сустанар/подстанар – луд

80

TODYTH MIHAILO Михајло ТОДИЋ

81

TODYTH MARKO Maрко ТОДИЋ

82

SCHOGOROF PAJA, Momir bruder Паја ШОГОРОВ, брат Момир

83

FELBABLOVIZ STEVA, Jovan sohn Стева ФЕЛБАБОВИЋ, син Јован

84

FELBABLOVIZ STEPHAN Стеван ФЕЛБАБОВИЋ

85

ZUBANOV IVAN, Jovan sohn Иван ЗУБАНОВ, син Јован

86

STEPHANOV IVAN, Mihailo bruder Иван СТЕВАНОВ, брат Михајло

87

Gemeinde Würth – hauss Општинска кафана

 

GAVRITH PETAR, Inwohner Петар ГАВРИЋ, становинк

88

Gemeinde Würtshauss Општинска кафана

89

Die Kirche Црква

90

DIMITRIEVITZ LAZAR, Popp Лазар ДИМИТРИЈЕВИЋ, поп

91

Leerer Haus-Platz Für den vacanten 2-ten Poppen Празан плац за кућу за другог попа

92

FELBABLOVIZ JOVAN Јован ФЕЛБАБОВИЋ

93

FELBABLOVIZ PERA Пера ФЕЛБАБОВИЋ

94

MIHAILOV PETKO Петко МИХАЈЛОВ

95

ATHYN ILLIA Илија АЋИН

96

STEPHANOV MIHAILO Михајло СТЕВАНОВ

 

SCHIMKITY GYURA, Innwohner Ђура ШИМКИЋ, подстанар / сустанар

 

DAMIAN sohn син Дамјан

97

FELBABLOVIZ STEPHAN Стеван ФЕЛБАБОВИЋ

98

FELBABLOVIZ ILLIA Илија ФЕЛБАБОВИЋ

99

CSOBAN JOSSIM Јосим ЧОБАН

100

VLAIKOVITZ MATHEA Матија ВЛАЈКОВИЋ

101

VLAIKOVITZ THODOR, Petar bruder Тодор ВЛАЈКОВИЋ, брат Петар

102

VLAIKOVITZ PAVEL Павле ВЛАЈКОВИЋ

103

VOLAR STEVA Стева ВОЛАР

104

ARMACZKY LAZAR Лазар АРМАЦКИ

105

ARMACZKY MAXIM Максим АРМАЦКИ

106

LITRICZ MIHAILO Михајло ЛИТРИЋ

107

PASKULOV MIHAILO Михајло ПАСКУЛОВ

108

LAZKIN PERA Пера ЛАЗУКИН (Лазичин)

109

MALETIN MIHAILO Михајло МАЛЕТИН

110

STEPHANOV GYURA Ђура СТЕВАНОВ

111

BEYN JOVAN Јован ПЕЈИН

112

KNESCHEF PERA Пера КНЕЖЕВ

113

VLAUZIN MIHAILO Михајло ВЛАУЧИН

114

MIKALACZKY ANTA Анта МИКАЛАЧКИ

115

GYUKITH VASSA, Sima bruder Васа ЂУКИЋ, брат Сима

116

VLAUZIN DMITAR, Thodor bruder Дмитар ВЛАУЧИН, брат Тодор

117

MILIN PERA, Jovan vater Пера МИЛИН, отац Јован
118 PAITASCH SAVA Сава ПАЈТАШ
119 STEPHANOV PAVA, Nedelko vater Павле СТЕВАНОВ, отац Недељко
120 STEPHANOV PERA Пера СТЕВАНОВ
121 ARMAZKY STOJAN, Schivan bruder Стојан АРМАЦКИ, брат Живан
122 ARMAZKY ILLIA, Pantelia bruder Илија АРМАЦКИ, брат Пантелија
123 ILKIN GYUKA Ђука ИЛКИН
124 VLAUZIN MILITH Милић ВЛАУЧИН
125 GRUITH JOVAN Јован ГРУЈИЋ
126 GRUITH PAVA Павле ГРУЈИЋ
127 GRUITH GYURA Ђура ГРУЈИЋ
128 GRUITH NEDELKO Недељко ГРУЈИЋ
129 BOSCHNIAKOV JOVAN Јован БОШЊАКОВ
130 MIKALACKY SCHIVAN Живан МИКАЛАЧКИ
131 MIKALACKY STOJAN Стојан МИКАЛАЧКИ
132 GRUITH SCHIFKO Живко ГРУЈИЋ
133 GRUITH VASSA Васа ГРУЈИЋ
134 GRUITH AVRAM Аврам ГРУЈИЋ
135 MIKALACKY SCHIFKO Живко МИКАЛАЧКИ
136 BANYTH GAJA, Jovan vater Гаја БАНИЋ, отац Јован
137 BANITH MICHAILO Михајло БАНИЋ
138 GYRYTH GUSMANN Кузман ЋИРИЋ
139 GYRYTH SIMA Сима ЋИРИЋ
140 GRUIN ALIMPIA, ein schmidt, Paja sohn, Jovan bruder Алимпија ГРУЈИН, ковач, син Паја, брат Јован
141 BAKYTH SAVA Сава БАКИЋ
142 GAVRYTH JOVAN Јован ГАВРИЋ
143 SARAVOLAZ LAZAR, Stoyth vater Лазар САРАВОЛАЦ, отац Стојић
144 SARAVOLAZ STEPHAN, Stojan vater Стеван САРАВОЛАЦ, отац Стојан
145 SARAVOLAZ TRIPHUN Тривун САРАВОЛАЦ
146 SARAVOLAZ PETAR, Marko bruder, Jova vater Петар САРАВОЛАЦ, брат Марко, отац Јова
147 SARAVOLAZ MAXA Макса САРАВОЛАЦ
148 SARAVOLAZ SAVA Сава САРАВОЛАЦ
149 SCHUPUNIE ANNA, wittib Ана ЖУПУН, удовица
150 SCHIKYTH JOCZA Јоца ЖИКИЋ
151 THODOROF PERA, JOVANOV PAVA, ohne Hauss Пера ТОДОРОВ, Павле ЈОВАНОВ, без куће

(По препису Тиме Рајића, управника Градске државне архиве у Зрењанину)

 

ИЗВОР: Душан Ј. Поповић – “СРБИ У БАНАТУ“. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић.

 

БАШАИД – Land census 1828.

No 6 —Baschahid

LDS Microfilm #623,146

 

1. Jefta Jankov

2. Mia Jankov

3. Zsivan Gavrin

4. Steva Stevanov

5. Nicola Csolakov

6. Steva Csolakov

7. Philip Csolakov

8. Thoma Gruity

9. Steva Gruity

10. Cariton Panity

11. Szava Mikalatski

12. Jefta Glautsin

13. Glischa Gruity

14. Ansza Gruity

15. Ranco Gruity

16. Laca Gruity

17. Jova Gruity

18. Toscha Gruitf

19. Illia Milni

20. Szima Milni

21. Mita Mihalatski

22. Szava Stevanov

23. Maxa Tyirity

24. Jova Litrity

25. Pera Martinov

26. Ignat Gavrity

27. Andria Szaravolyas

28. Nicola Poppov

29. Pera Szaravolatz

30. Tyira Szaravolatz

31. Metza Tyirity

32. Atza Szaravolatz

33. Szara Szaravolatz – vidua

34. Lesza Szaravolatz

35. Jova Sztojschin

36. Paja Vlajkov

37. Pera Stevanov

38. Szima Szaravolatz

39. Minko Miskov

40. Arsza Toschity

41. Paja Prodanovity

42. Arsza Poppov

43. Gyuka Vlajkov

44. Thima Gavrity

45. Jovan Litrity

46. Iszak Poppov

47. Arsza Vlajkov

48. Luca Baihan

49. Maxa Todorov

50. Koszta Zsigity

51. Mia Dsain

52. Nica Szaravolatz

53. Szima Szaravolatz

54. Aron Szaravolatz

55. Toscha Szaravolatz

56. Nica Szaravolatz —sen.

57. Zaria Szaravolatz

58. Glisha Gavrity

59. Atya Rakity

60. Jova Mikalatsky

61. Vasza Csoban

62. Arsza Tyirity

63. Gavra Tyirity

64. Szima Panity

65. Arsza Davidovits

66. Nuja Zsivity

67. Arsza Miolits

68. Teodor Matyas

69. Gruja Gruity

70. Maxa Gruity

71. Szava Gruity

72. Mia Miolity

73. Thima Mikalatski

74. Zsivan Boschyakev

75. Pera Tortsan

76. Zaka Gruity

77. Moysze Gruity

78. Mia Csolak

79. Arsza Armatzki

80. Vasza Mikalatski

81. Rada Mikalatski

82. Atya Armatzki

83. Jova Csoban

84. Netza Kiutzki

85. Jaca Nikolin

86. Szima Aklin

87. Pera Gruity

88. Pera Jerkov

89. Paja Jerkov

90. Alexa Csolak

91. Zsivgo Gruity

92. Jovitza Gruity

93. David Gruity

94. Moysze Gruity

95. Moysze Vlautsin

96. Nica Dimitrovits

97. Laza Burkur

98. Steva Armatski

99. Jevrem Armatski

100. Radojko Stephanov

101. Jova Stephanov

102. Mia Pajtaschev

103. Coszta Popovits

104. Kuzman Milin

105. Zsivan Isakity

106. Mihay Radits

107. Netza Gyukity

108. Glischa Gyukity

109. Steva Sztankov

110. Damian Glautsin

111. Simeon Baschajezki

112. Jova Popin

113. ThomaKnezsivits

114. Marco Tyirity

115. Szima Nedin

116. Arsza Szaravolatz

117. Toscha Stephanov

118. Szima Popovits

119. Moja Popovits

120. Josza Zavischin

121. Jascha Zavischin

122. Laza Litrity

123. Ranko Armatzki

124. Jocza Armatzki

125. Szima Armatzki

126. Kuzman Volar

127. Auta. Volar

128. Szima Vlajkov

129- Jovan Zsubanov

130. Andria Vlajkov

131. Szima Csoban

132. Toscha Vlajkov

133. Arsza Vlajkov

134. Vasza Vlajkov

135. Nica Miklos

136. Hoszta Mirkov

137. Vasra Vlajkov

138. Szima Czersenkov

139. Danillo Fellbabo

140. Atya Fellbabo

141. Tadia Fellbabo

142. Damian Stevanov

143. Novak Stevanov

144. Koszta Budura

145. Jova Vlautsin

146. Jacob Barbulov

147. Szava Barbulov

148. Gyuka Felbabov

149. Arsza Felbabov

150. Marco Felbabov

151. Tyira Bajschansik

152. Glischa Faschity

153. Franciscus Damis

154. Gyeorgy Sztanko

155. Miloseh Talianov

156. Fodor Zubanov

157. Thimia Zubanov

158. Steva Rimszki

159. Andria Felbabo

160. Anta Terzin

161. Szivan Sogorev

162. Nedelko Prodity

163. Jotza Godity

164. Ignat Sztojkov

165. Paja Jerkov

166. Pera Gruity

167. Andreas Takats

168. Mitar Armatzki

169. Jevrem Armatzki

170. Vasra Mikalatski

171. Todor Armatzki

172. Jascha Sztojschin

173. Vasza Fellbabov

174. Jacob Fellbabov

175. Szima Jankov

176. Zsivan Sztojkov

177. Triva Sztojkov

178. Jova Gerkov

179. Novak Mikalatski

180. Marco Mikaiatski

181. Stevan Szekeres

182. Maxa Panity

183. Bartolom. Viv.

184. Szava Komioschki

185. Jevrem Sogorov

186. Misko Zseravitsits

187. Paja Zsenavitsits

188. Josephus Krausz

189. Triva Zsiravitsits

190. Jova Panity

191. Pera Gruity

192. Arcadia Lazity

193. Andreas Kovalik

194. Vasza Babin

195. Arcadia Lazity

196. Ignya Kiut?ki

197. Tos??a Jerkov

198. Toscha Lazity

199. Gavrillo Kadas

200. Jotra Jankovits

201. Sophra Bakity

202. Steva Berimatz

203. Cariton Berimatz

204. Cariton Berimatz

205. Tacra Zsupunszki

206. Paja Litrity

207. Mia Poppov

208. Toscha Zsupunszti-Vid.

209. Philipp Jankov

210. Avram Jankov

211. Koszta Buduran

212. Samui11o Zsupunszki

213. Gyura Atlin

214. Laza Tamschugov

215. Tyira Armatzki

216. Szava Kuzmanov

217. Jascha Panity

218. Iva Knersevits

219. Jefta Panity

220. Jevrem Jankov

221. Mihay Kihulszki

222. Atya Jankov

223. Andrea Marinkity

224. Todor Kihulszky -Vidua

225. Vasza Kihulszky

226. Thima Komloschki

227. Tacra Momisov

228. Vasza Jovanov

229. Szava Knersevits

230. Paulus Rajtsi

231. Phlip Armatski

232. Sima Gijkov

233. Mia Marinkity

234. Jova Mitrov

235. Novak ?Dokman

236. Gyorgye Poppov

237. Tyira Poppov

238. Josephus Csik

239. Vasza Panity

240. MoyseLitrity

241. Toscha Csolak

242. Laza Popov

243. Jaca Popov

244. Glischa Poppov

245. Steva Maletin

246. Luca Stephanov

247. Fodor Ke1i

248. Jocra Jankov

249. Mia Csoban

250. Netza Komloschki

251. Toscha Lazity

252. Paja Litrity

253. Steva Milandinov

254. Tadia Stephanov

255. Pera Kihulscki

256. Zaka Gavrity

257. Tima Litrity

258. Zsivan Zavischin

259. Maxa Litrity

260. Pela Vidua Litrity

261. Gaja Peschkanov

262. Gyeorgyea Peschkanov

263. Vasza Csokov

264. Jocra Knezsevits

265. Mia Csokov

266. Proka Knezsevits

267. Toseha Poppovits

268. Andrea Zseravits

269. Rescha Zseravits

270. Jacob Zseravits

271. Jova Miladin

272. Sima Knezsevits

273. Joszim Csoban

274. Maxa Kishulszki

275. Proca Knezsivits -jun.

276. Laza Vlajkov

277. Philipp Zseravitsits

278. Laza Szubity

279. Mia Knezsivits

280. Laza Jurischin

281. Jova Kihulsity

282. Mitan Talianov

283. Szima Zseravischits

284. Proca Csokov

285. Peter Pujn

286. Arsza Czervenku

287. Kosita Todity

288. Vasza Todity

289. Ranko Terzin

290. Szima Csurtsits

291. Mita Mirszki

292. Szreda Komloschki

293. Steva Zsigity

294. Ninko Dimitrov

295. Maxa Knezsevits

296. Arsza Knezsevits

297. Szava Knezsevits

298. Avram Knezsevits

299. Guvra Jankov

300. Jova Jankov

301. Pera Jankov

302. Steva Mitin

303. Jovra Knezsevits

304. Mihajlo Pavteov

305. Nedelko Bugarin

306. Gyeorgyen Bugarin

307. Jodon Kihulszki

308. Jova Schnikits

309. Gyeorgyen Gyambasch

310. Steva Gyambasch

311. Mia Vuntul

312. Thoma Radulov

313. Pera Dezsak

314. Thoma Ketegyhazan

315. Toder Dersav

316. Nicola Bugarin

317. Zsivan Julinatz

318. Thima Panits

319. Maxa Lazktyity

320. Mihajlo ?Kinrszki

321. Maxa Joity

322. Mata vidua Keroluschki

323. Steva Zsupunszki

324. Arsza Jankov

325. Lisa Knezsevits

326. Moja Knezsevits

327. Szava Knezsevits

328. Todor Erdelytzin

329. Philip Mokan

330. Ivan Gojkov

331. Steva Kuzmanov

332. Andria Miladinov

333. Mitar Miladinov

334. Triva Jankov

335. Laza Gyukits

336. Martin Raszkul

337. Mia Ivanov

338. Jacob Igaz

339. Netra Miolity

340. Andrea Pajtaschev

341. Toscha Csurtsin

342. Milosch Sterzsin

343. Vasza Zsupunsztin

344. Petar Pajtaschev

345. Triva Knezsevits

346. Gyurka Sztankov

347. Anutz Kadav

348. Thoma Jelkov

349. Zsika Kihulszki

350. Pera Talianov

351. Thoma Jutischin

352. Jefta Jutischin

353. Maxa Szubitsits

354. Vasi? Dempla

355. Mario Sztojkov

356. Jocza Jankov

357. Proca Knezsevits

358. Jova Pujn

359. Areadia Perity

360. Zaria Armatzki

361. Szava Zsiravitsits

362. Vasza Armatzki

363. Samuilo Perdizetz

364. Jova Armatzki

365. Szoka Milandinov

366. Jova Jerkov

367. Gavullo Knezsevits

368. Steva Zsiravitsits

369. Triva Gaborov

370. Marco Armatzki

371. Pera Zseravitsits

372. Josephus Kepiro

373. Szava Milih

374. Jascha Litrity

375. Tacra Maletin

376. Panta Marianov

377. Proca Jankov

378. Marco Miladinov

379. Avram Babin

380. Arsre Poppovits

381. Jacob Ardelyan

382. Jotza Zsupunsztev

383. Jova Knersev

384. Vasra Zsubanov

385. Toscha Kuzmanov

386. Jova Armatzki

387. Pera Armatzki

388. Mihajlo Martinov

389. Vasra Panity

390. Petru Makovan

391. Pera Martinov

392. Miska Pajtaschev

393. Jova Pajtaschev

394. Arsza Miolity

395. Pera Brovitsin

396. Gaja Felbabov

397. Stephan Mitsugan

398. Avram Vojvovits

399. Manuelo Knezsevits

400. Marco Knezsevits

401. Panta Knezsevits

402. Manuelo Barbulov

403. Jovan Gapin

404. Panta Maletin

405. Marco Martinos

406. Vasza Budusa

407. Vasza Budusa

408 .Netza Armatzki

409. Tanasria Kihulszky

410. Vasra Miladinov

411. Zaria Igaz

412. ? mutz Csoban

413. Pena Maletin

414. Jacob Csikos

415. Jovan Csonka

416. Gyurka Sztankov

417. Josephus Nagy

418. ?atja Bakity

419. Toscha Makovan

420. Chariton Birimatz

421. Paulus Kakos

422. Cariton Panity

423. Paszkul Barbana

424. Nicu Szaravolatz

425. Nica Nikolin

426. Rescha Zeravitsits

427. Jacob Hebkalo

428. Jova Nedin

429. Jova Kihulszki

430. Mathia Todity

431. Steva Gruity

432. lllia Bogdan?

433. Glischa Toschity

434. Togyer Deak

435. Jotza Jankov

436. Trailla Jacob

437. Koszta Budura

438. Szima Blagojevsiki

439. Vasza Mikalatski

440. Vaszilie Manyo

441. Vasza Panity

442. Mihaly Kolb

443. Szava Knezsevits

444. Michael Tari

445. Stephan Sztankovits

446. Nicola Pupil

447. Cariton Birimatz

448. Ivan Juon

449. Gyurka Stankovits

450. Thoma Simeon

451. Andria Fellbabov

452. Adam Gligor

 

Коментари (36)

Одговорите

36 коментара

 1. vojislav ananić

  Башаид

  Припадао је Торонталској жупанији. 1.441 био је у саставу бечејског властелинства које је држао деспот Ђурађ Бранковић. 1564 били су становници Срби. Крајем XVI века опустео је. 1660 забележен је као насељен. На мапи од 1723—5 означен је као ненасељен. 1751—2 насељени су прво у Малу Кикинду Срби из Поморишке и Потиске границе, а затим су 1776 пресељени на пуестару Башаид. 1767 били су свештеници у Башаиду: Арсеније Георговић, из Семиклуша, и Арсеније Биримчев, р. из Надлака. 1771 имала је Мала Кикинда 102 дома, а 1777 Башаид 773 душа. Од презимена која указују на порекло бележимо: Армадски, Влашки, Киурски, Комлушки, Микалачки, Сараволац, Чанадски.
  Потеси: Батаљонске земље, Буџак, Виногради у Јесењу, Винцаид, Греда, За баштама, Иберланд, Излаз, Јесење, ЈТиваде, Ливадски виногради, Мали виногради, Парлог, Подсело, Стари винргради.
  У Башаиду су.се родили: Павле Димић, свештеник и национални радник (1846—92); и Миливоје Радовић, свештеник и песник (1860 — Кикинда 1920).

  Извор: др ДУШАН Ј. ПОПОВИЋ, СРБИ У БАНАТУ ДО КРАЈА ОСАМНАЕСТОГ ВЕКА, БЕ0ГРАД, 1955.

 2. Златомир Грујић

  За админитратора:
  Постоји књига “Башаид кроз векове”, издата 2003. године, аутор је Душан Д. Влајков, професор биологије у пензији, зову га “хроничар Башаида”, Ту ће те наћи одогоре на многа питања у вези села, породица и презимена. Аутор је користио изворе који с енавод еу коментарима. Душан је рођен у Бшаиду, и ту је провео цео свој век, изузев времена проведенго на школовању. Тамо и сада живи. Књигу Вам могу псолати у ПДФ формату.
  Срдачно поздрављам!
  Мр Златомир Грујић (рођен у Башаиду)

  • dusko

   pozdrav za g. Zlatomira, moja pok, mati je iz Basaida, tamo sam odrastao imao i prvu ljubav itd.Ako mozete posaljite mi knjigu… inace mama je od Makini … Unapred Vam hvala…

 3. Војислав Ананић

  vojislav.ananicagmail.com

  Поштовани Златомире,
  молим Вас да ми пошаљете књигу Душана Д. Влајкова “Башаид кроз векове” (у ПДФ формату).
  Унапред ХВАЛА!

 4. Војислав Ананић

  [email protected]

  Златомире, сад видим да нисам добро напиосао моју мејл адресу.
  Очекујем књигу “Башаид кроз векове”.

 5. Malisa Bojovic

  Molim vas moj deda je bio trgovac iz Zitista.Grujic(Grujin) Pavle.ako bi mogli da mi kazete nesto vise o poreklu

 6. Војислав Ананић

  БАШАИД

  Становништво

  Срби чине већи део становништва. Број осталих народности је занемарљив. Природни прираштај становника је низак.
  По првом званичном попису, извршеном 1869. године, Башаид је имао 3.727 становника. По повледњем попису, од 1991. године, 3.741 становника. Треба рећи да је у броју од 3.741 из пописа од 1991. пописано и становништво Бикача (око 300), а да се оно не налази у попису 1869. године. Када је 1948. гоине Бикач припојен Башаиду заједно су имали 1.194 домаћинства и 4.510 становника.
  У 225-годишњој историји Башаида број становника се смањивао у ратним и поратним годинама, у време епидемија и исељавања у економски тешким временима.
  Од 1945. до 1960. године наталитет је био позитиван, те се број становника повећавао да би 1951. године био забележен рекордан број од 5.107. Од 1952. године број становника се почео благо смањивати због мањег пада наталитета и миграције ка градовима.
  Од 1970. до 2001. године број становника је у сталном паду. Разлог за то је велики пад наталитета и промена структуре занимања становника јер завршавајући школе и занате млади, продуктивни људи налазили су посао у градовима и индустријским центрима. Од фирми и предузећа у којима су радили добијали су станове или кредите за изградњу кућа па су напуштали село. Знатан број је и оних који су отишли на привремени рад изван граница земље.
  Неповљна је и старосна струкура. Најмногоброније је старачко становништво, другу групу чине млади, а најмање је средовечних, јер су се они иселили.

  Башаид 2001. године

  По личном пребројавању, Башаид 2001. године има 1.133 куће. Од тога броја 29 су друштвено власништво. То су следеће:
  – Улица 4. октобра: зграда Спортског друштва „Војводина“
  – Улица војвођанска: ватрогасни дом, парохијски дом, дечији вртић, станови за лекаре, општинска кућа, зграда са продавницом и становима, кафана спортског друштва и омладинска сала, станови солидарности, дом пензионера, дом здравља са апотеком, православна црква, школа, задружни дом, ветеринарска станица и бензинска пумпа
  – Улица Николе Тесле: национализована немачка кућа, учитељски станови, задружни станови, ловачки дом и сушара са стамбеном зградом
  – Улица Бранка Радичевића: кадровски станови
  – Улица Раде Микалачког: адвентистичка црква
  – Улица Светозара Милетића: кућа за црквењака
  – Улица Живка Мишкељина: кућа за гробљара
  – Улица Ђуре Јакшића: зграда некадашњег млина и стамбена зграда
  Зграде и објекти разних намена на економији Земљорадничке задруге и Пољопривредно-прехрамбеног комбината „1. октобар“ нису пребројане.
  Од 1.104 куће у приватном власништву 27 су нове и недовршене, па нису усељене. Под кључем су 93 куће јер су власници умрли, а назледници имају куће или не живе у Башаиду. Још двадесетак кућа је издато у закуп или становање под условом да их издржавају. Куће су претежно старе. Грађене су од набијене земље или зидане са мешаним материјалом (непечена и печена цигла). Многе су осавремењене. Мало је зиданих од печене цигле. Тек од 1970. године граде се од чврстог материјала; са бетонском основом и таваницом и изолацијом. Углавном су приземне. Све су покривене црепом.
  У селу живи 1.073 домаћинства у 1.175 породица или 3.406 становника. Чак 217 породица je једночлано, а само 123 породице имају више од пет чланова, па је просек 2,90 члана по породици.
  Бикач (који са Башаидом чини једну Месну заједницу) има 84 куће. Од тог броја три су друштвено власништво. То су: католичка црква, зграда бивше школе и зграда бивше продавнице. Од 84 куће две су новосаграђене и недовршене па нису усељене. Под кључем је 5 кућа. У Бикачу живи 74 домаћинства са 78 породица и 242 становника. Једночлано је 13 породица, а 10 породица има више од пет чланова па је просек 3,10 чланова по породици.
  Башаид и Бикач имају 1.217 кућа (од тога 1.185 су приватно власништво, а 32 су друштвено), 1.174 домаћинстава, и 1.253 породице са 3.648 становника.
  Међу наведеним у Башаиду има 29 избегличких и прогнаних домаћинстава у купљеној кући, 14 домаћинстава подстанара у празним кућама и четири домаћинства у друштвеним становима, а једно домаћинство је смештено у купљеном стану. Укупно 48 домаћинстава.
  У Бикачу има 6 избегличких и прогнаних домаћинстава са 6 породица у купљеним кућама са 18 становника. У Башаиду и Бикачу укупно је избеглих и прогнаних 54 домаћинства са 187 становника. Просек чланова у избегличким домаћинствима је 3,46.
  У селу живи:
  – 121 фамилија коју чини само једна породица: Адамовић, Аћимовић, Ач, Ал- Сувдани, Алекандров, Алекстћ, Андрејевић, Антић, Арбутина, Барат, Балог, Берчек, Берта, Богдан, Бочевић, Бочарски, Богуновић, Бошчанин, Бировљев, Бошковић, Благојевић, Букарица, Бунчић, Ванчо, Валтнер, Васиљевић, Вишњеи, Вранић, Вујадинов, Вујановић, Вукајлов, Вујанић, Габоров, Гаврилов, Гаић, Гецић, Крстић, Гајин, Добожанов, Драгосављевић, Ђурић, Ђаковић, Ђурђевић, Ердељан, Жиановић, Живковић, Жорић, Зарић, Зељковић, Зималетин, Зомбори, Зубанов, Ивановић, Илић, Илишевић, Јакир, Јањић, Јаковљев, Јајац, Јеремић, Јосић, Јусић, Јухас, Јурас, Канас, Калочан, Колић, Ковачевић, Комлушки, Кљајић, Кек, Кенешки, Кожул, Кочиш, Костић, Кухарик, Криж, Киш, Крџалин, Каршаи, Лемајић, Лесковац, Лисул, Лолић, Љубинковић, Максимовић, Малинковски, Маршал, Марјановић, Маринковић, Марић, Марковић, Мартиновић, Манојловић, Мајсторовић, Матић, Милетић,Милновић, Милошев, Милосав, Милитару, Мијаиловић, Миклуц, Митровић, Мишљеновић, Мићић, Михајлија, Михок, Мирков, Мунћан, Мудринић, Мојсин, Месарош, Молнар, Ћорић, Шинкић, Попћирић, Радмановић, Ристић, Рајак, Станков и Стојшин.
  – 56 фамилија коју чине две породице: Адамов, Ацин, Бандић, Беланчић, Беко, Бранчић, Влаовић, Гавранов, Гајep, Дивљаков, Добриловић, Ђорђевић, Живанов, Живков, Игазов, Јелача, Јуришин, Кивач, Ковалик, Кускул, Лазичић, Лолић, Марков, Милић, Миленковић, Мисосављев, Мишковић, Милутинов, Милановић, Ненадовић, Павловић, Пејић, Пекулар, Перин, Пилиповић, Прунић, Ранчић, Ракић, Радојевић, Радулов, Радмиловић, Радосављев, Савић, Секулић, Средојев, Станчић, Станкић, Степанчев, Субић, Танацков, Талијанов, Тот, Ћурчин, Црњански, Чворак и Шендула.
  – 31 фамилија коју чине три породице: Бађок, Винцан, Варадинац, Грошин, Гуцул, Дежаров, Ђикић, Ђукић, Жигић, Жупунски, Игаз, Јавор, Ковачев, Костић, Мадић, Марков, Миј уцин, Милаковић, Недин, Новаковић, Обрадов, Пејин, Писарев, Симић, Станаћев, Стоиљковић, Тапаи, Титин, Тодоровић, Француски и Шошић.
  – 25 фамилија коју чине чесири породице: Биримац, Божин, Бошњак, Беложански, Влаучин, Вујић, Дорословац, Завишин, Иличин, Јерков, Јовановић, Кнежев, Мали, Парента, Пасатинуш, Пеић, Петсов, Псодоров, Раду, Рајић, Сесаковић, Станишић, Тодоров, Црвенков и Шајин.
  – 6 фамилија коју чине 5 породица: Букуров, Дробац, Мержан, Толмачев, Чордаш и Шогоров.
  – 6 фамилија коју чине 6 породица: Балашев, Будурин, Голић, Докман, Мартинов и Пандуров.
  – 6 фамилија коју чине 7 породица: Аврамов, Врбачки, Лазић, Николић, Терзин и Џајски.
  – 4 фамилије коју чине 8 породица: Бакић, Јанковић, Миладинов и Новаков.
  – 3 фамилије коју чине 10 породица: Милин, Петровић и Панић.
  – 2 фамилије коју чине 11 породица: Барбул и Милићев.
  – 4 фамилије коју чине 12 породица: Киурски, Кузманов, Миолски и Пајташев.
  – 1 фамилија коју чини 13 породица: Ћирић.
  – 1 фамилија коју чини 14 породица: Воларев.
  – 3 фамилије коју чине 16 породица: Литричин, Мишкељин и Сараволац.
  – 1 фамилија коју чини 18 породица: Жеравица.
  – 1 фамилија квју чини 19 породица: Микалачки.
  – 2 фамилије коју чине 20 породица: Гаврић и Mишков.
  – 1 фамилија коју чини 22 породице: Армацки.
  – 2 фамилије коју чине 24 породице: Јованов и Стојков.
  – 2 фамилијe коју чине 26 породица: Попов и Стеванов.
  – 1 фамилија коју чине 32 породице: Чолак.
  – 1 фамилија коју чине 33 породице: Фелбаб.
  – 1 фамилија коју чине 37 породица: Влајков.
  – 1 фамилиј а коју чине 38 породица: Јанков.
  – 1 фамилија коју чине 45 породица: Кнежевић.
  – 1 фамилија коју чине 60 породица: Грујић.
  Тридесет три породице су мађарске националности. То су фамилије: Ач, Балог, Барат, Берта, Берчек, Валтнер, Вишњеи, Гајер, Зомбори, Јухас, Калочан, Канас, Картаји, Кит, Ковалик, Ковач, Кочит, Мартал, Мејарот, Михок, Молнар, Сабо, Сивери, Сили, Тамати, Тапаи, Тот и Шендула.
  Три породице су македонске националности. То су фамилије: Стејановски, Малинковски и Трајковски.
  Две породице су словачке национлности. То су фамилије Кухарик и Ванчо.
  Две породице су албанске националности. То су Јусић и Чатањи.
  Две породице су аустријске националности. То су Криж и Кек.
  Једна породица је ирачке националности. То је фамилија Ал-Сувдани.
  Једна породица је румунске националности. То је фамилија Милитару.
  Три породице су хрватске националности. То су фамилије Кивач и Јакир.
  Ромске националности је 67 породица. То су фамилије: Барбул, Јованов, Мили}ћев, Мержан, Новаков, Петровић, Раду, Стојков и Шајин.
  Велики је број мешовитих бракова.
  У односу на попис из 1939. године не појављују се следеће фамилије: Арадски, Бајин, Бачвански, Борић, Боцин, Богарски, Боројев, Бочарац, Бугарин, Владисављев, Влајнић, Велемиров, Гавриловић, Дамјановић, Дакић, Димитријевић, Дринић, Загин, Замуровић, Јоцковић, Карпов, Катанић, Кизуљ, Кулачек, Лисулов, Макрин, Мартвенски, Нејторов, Њагрић, Папић, Пајкул, Прица, Рајков, Ротар, Стојаковић, Суботин, Тодић, Урдаревић, Четљарев, Чобић, Џомбас и Чолић.
  Башаид има:
  Месну канцеларију, са једним службеником-секретаром и радником за одржавање чистоће, који ради са пола радног времена
  – Месну заједницу, са једним службеником-секретаром, радником за одржавање зеленила и радником за одржавање чистоће
  – Црквену општину, у којој ради свештеник и црквењак
  – Основну школу, са 37 запослених (26 просветних радника, директор, секректар, педагог, радник за одржавање, кувар и 6 помоћних радника)
  – Дечији вртић, са 5 запослених (3 васпитача и 2 помоћна радника)
  – Земљорадничку задругу, са 18 запослених
  – Пољопривредно-прехрамбени комбинат “1. октобар”, са око 130 радника
  – Дом здравља, са 2 лекара опште праксе и једним стоматологом, 3 медицинске сестре и једним асистентом, два радника на одржавању чистоће и радником за одржавање зграде и греј ања
  – Апотеку, са апотекаром и радником за одржавање чистоће
  – Ветеринарску станицу, ca ветеринаром, болничарем и помоћним радником
  – Пошту, са два службеника, 2 писмоноше, радником на одржавању мреже и радником за одржавање чистоће
  – Банку, са једним службеником
  – Бензинску пумпу, са 2 радника
  – Водоводну станицу, са једним радником на одржавању
  – Гасну станицу, коју опслужује “Гас” из Кикинде
  – Електричну мрежу, кој у опслужује “Бнергетика” Кикинда
  – Станицу милиције, са 4 радника
  – Аутобуску линију, на којој саобраћају “Аутобанат” Зрењанин, “Аутопревоз” Кикинда и “Ласта” Београд
  Кроз село се одвиј а интензиван друмски саобраћај. Редовним аутобуским ли нијама село је повезано са Кикиндом и Зрењанином, Новим Садом и Београдом.
  Велики број мештана аутобусима, али и приватним возилима путује до радних места изван Башаида, а ђаци и студенти до школа и факултета.
  У селу има 1.226 електричних бројила, 1.223 водоводна прикључка, 24 километара гасне мреже са 443 гасних прикључака и 920 телефонских прикључака. Готово свако домаћинство има један или више радио или ТВ апарата и машина за домаћинство различите намене.
  Свако домаћинство има више бицикла, а у селу има 50 бицикла са мотором, преко 200 аутомобила, око 200 лаких,близу 300 средњих и 30 тешких трактора и 14 комбајна. Број пољопривредних машина и прикључака свих врста, није познат.
  Четири мештанина имају камионе носивости 2 тоне, шест мештана од 4-5 тона и три мештана камионе шлепере.
  У Башаиду су регистроване следеће занатлијске, трговинске и угоститељске радње, предузећа, друштва и институције
  „КУББ“, козметика у Башаиду, погон за паковање козметичких и хигијенских препарата
  – “Зејтин”, погон за производњу еколошки здраве хране – јестивог уља
  – “Вулкан-сервис”, вулканизерска радња
  – “Влајков сервис”, радња за поправку пољопривредних машина
  – CTP за трговину и превоз “Ћорић”
  – Продавнице пића фабрике Челарево, Зрењанин и Вршац
  – Кафана ФК “Војводина” и 5 приватних угоститељских радњи
  – Киоск хамбургерија
  – Три продавнице сточне хране
  – Две пржионице кафе
  – Два киоска за продају новина и цигарета
  – Седам продавница мешовите робе
  – Продавница беле технике и електроуређаја
  – Продавница грађевинског материјала
  – Продавница метал – хемија
  – Две пољопривредне апотеке
  – Једна цвећара, која продаје и погребну опрему и школски прибор
  – Један женски и један мушки фризерски салон
  – Земљорадничака задруга
  – Пољопривредно-прехрамбени комбинат “1. ктобар”, под стечајем
  – Фудбалски клуб “Војводина”
  – Кошаркашки клуб “Војводина”
  – Карате клуб “Војводина”
  – Коњички клуб “Вранац”
  – Ватрогасно друштво
  – Месна организација Црвеног крста
  – Ловачко удружење “Фазан”
  – Удружење жена
  – Удружење пензионера
  – Биоскоп
  – Библиотека, која не ради од 1995. године јер просторија у којој је смештена прокишњава.

  Извор: ДУШАН Д. BЛAJKOB, БАШАИД KPO3 BEKOBE, ХРОНИКА, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “JOBAH ПОПОВИЋ”, КИКИНДА, 2003.

 7. Војислав Ананић

  ИСГОРИЈА БАШАИДА

  Долазак Словена у Панонску низију

  Честе провале Хуна и пропаст Западног Римског царства (у V веку) условили су велика померања и сеобе народа. Долазак Словена у Банат извршен je у VI и VII веку. Доселили су се из шумовитих и мочварних предела око Висле, Волге, Дњепра и Дона. Стигли су заједно са Аварима, које су служили градећи им чамце и помажући у борби. Населили су северну половину Балканског полуострва, северно од Саве и Дунава. Међутим, стигли су и до Јадранског мора, Албанских планина, па и до Скопља. На новонасељеним просторима затекли су Словене староседеоце. Разликовали су се од Срба настањених испод Саве и Дунава, који су још од давнина живели на тим просторима, звани Срби из Србије или Рашке.
  После пропасти Авара, у рату са Франачком државом, на овом терену остао је део словенског становништва са својим племенским старешинама, док је већи део отишао јужније.
  Крајем IX века (895-896) у Панонску низију долазе Мађари-Угри под вођством Арпада, покоравајући затекле Словене. Средином X века Мађари су држали под својом влашћу највећи део територије данашње Војводине.
  Хроничара ове хронике интересује судбина Срба у Банату.
  „Банат је област ограничена Дунавом, Тисом, Моришем, Черном и Банатским Тамишем. Ми Банатом сматрамо и Северно Поморишје, које је наставак Баната, где су Срби дуго били веома значајан фактор. У народним песмама Банат се назива и Влашка земља, посебно њесов источни део. То је равница где је земљиште мочварно, нездраво, ретко настањено, без путева, са пуно дивљих животиња где живе Власи – људи који се првенствено баве сточарством.
  Током XIV и XV века Банат и цела Угарска, у чијем саставу је Банат био, доживљава снажан економски и културни напредак. Почетком XVI века над Угарску се надвила Турска сила која се учврстила на обалама Саве и Дунава.
  Бежећи од Турског зулума маса Срба испод Саве и Дунава склањала се у јужну Угарску.
  Мађари су придошле Србе радо прихватили дајући им земљу и разне повластице јер су рачунали да би Срби, као добри ратници, могли да послуже као бедем у заштити од продирања Турака на тло Угарске.
  Захваљујући добијеним притилeгијама носодошли Срби нису биси кметови већ слободни грађани. Зато су новодошли Срби били у немилости Срба староседелаца и других народа који су живели на тим просторима (Румуни, Бугари).
  Већ у XV веку у Банату ce јављају две велике зоне настањене Србима дошлим из Србије: једна уз Дунав а друга уз Тису и Мориш.
  Мада су географски били удаљени од Србије, банатски Срби и њихови свештеници, нису прекидали весу са црквом у Србији. Остали су под јурисдикцијом (управом) Пећке патријаршије.
  После Мохачке битке, 1526. године, почиње период турске владавине овим просторима. За време владавине Турака постојало је насеље Пашахид, али о томе имамао мало података.

  Настанак и развој насеља Башаид

  У једној дипломи тителског капетана из 1331. године, први пут се спомиње Башаид, али под називом Бошорхид. Мађарски историчари сматрају да назив Бошорхид потиче од речи Бошоров мост. Припадао је Торонталској жупанији, осно ваној између 1309. и 1326. године, са седиштем у Великом Бечкереку. У то време Башаид је био трговиште (варошица) са правом одржавања годишњег вашара.
  У току своје историје село ће настајати и нестајати, мењајући место и име.
  Насеље под именом Бошорхид налази се у попису папског десетка за период од 1332-37. године, заједно са суседним насељем Галад. Као Бошалхид спомиње се 1422. године, а Пашахид 1440. и 1442. године као посед деспота Ђурђа Бранковића, који га је 1441. године поклонио Угарском племићу Палу Биримију. Спомиње се и 1561. године као место у жупанији Чанад. Његови становници су кметови Ладислава – Ласла Керечењија. У посед Телегдија улази 1564. године.
  На крају XVI века село је опустело. Постоји тумачење да насеље Башахид потиче од мађарских речи „Баша – хид“, што преведено на српски језик значи „Пашин мост“, а да је настао од имена моста који је постојао преко неке баре или једне од многих речица поред села. Ово тумачење је тешко прихватити јер име насеља постоји пре доласка Турака на ове просторе. После пораза Мађара у бици код Мохача 1526. године, Турци продиру у Банат. Од 1552. године Банат је у саставу турског царства.
  Плашећи се да дочекају Турке, Мађари су избегли на север, а опустели Банат Мехмед паша Соколовић насељава Србима из освојених крајева како би обрађивали напуштена поља.
  Број Срба се толико увећао да се на мапама из XVI века Банат означава као Рашка тј. Србија.
  Када су калуђери Пећке патријаршије дошли 1660. године у ове крајеве да сакупљају помоћ за своју цркву, Башаид се спомиње под именом Пашахид, заједно са мањим околним местима: Црвенка, Јоцино село, Детошево, Иље, Тојсиг, Олуш, Галад…7 Спомиње се и 1666. године, када су пећки калуђери поново дошли ради сакупљања помоћи, али не као насеље већ као пустара, али се мало јужније налазило веће насеље звано Иље и већи број мањих насеобина: Арач, Турски Бечеј, Сен-Крал, Кумани, Јанкајид Пашин, Јанкајид Мутавелијин, Торда, Галад, Детошево, Јоцино село, Црвенка и др. Све су то била мала места у којима је живело десет до тридесет породица. Многа, касније већа места, као што су: Меленци, Ки кинда, Мокрин, Беодра, Драгутиново, нису ни постојала.
  Становништво ce превасходно бавило сточарством, rajећи говеда и овце. 3a то су по стојали повољни услови, јер je пашњака било на претек. Често су се селили па нису ни градили трајна насеља. Доста су се бавили ловом и риболовом јер су баре, ритови и речице биле богате рибом, а дивљачи је било у изобиљу. Најмање су се бавили земљорадњом. Занатство и трговина нису по стојали. Оно што им је било неопходно производили су у домаћој радиности.
  Становали су у земуницама, а ређе у кућама од набијене земље, наслаганих бусена траве или плетера облепљених блатом. За покривање ових кућа коришћена је трска, рогоз, шаш и грање. Цркву и школу нису имали па можемо претпоставити да ни писмених није било. На челу села био је кнез биран од народа.
  Од 1683. године турска моћ је почела слабити па их је аустријска војска, под вођством грофа Силвија Енеја Пиколоминија, почела потискивати на југ, испод Саве и Дунава. Већ 1689. године аустријска војска је стигла до Скопља. Желећи да се ослободе турског зулума у редове аустријске војске ступило је много Срба из Старе Србије. Аустријска војска није ушла у Скопље јер је у њему владала куга. Зато је Пиколомини наредио да се Скопље спали. Оболео од куге, Пиколомини је умро. Под вођством његовог наследника Георга Кристијана, херцега од Холштајна, аустријска војска је поражена код Качаника и почиње да се повлачи.

  Извор: ДУШАН Д. BЛAJKOB, БАШАИД KPO3 BEKOBE, ХРОНИКА. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “JOBAH ПОПОВИЋ”, КИКИНДА, 2003.