Порекло презимена, село Милошевићи (Плужине, Пива)

17. августа 2012.

коментара: 1

Порекло презимена села Милошевићи, стање из 1912. године

Село је над левим кањоном реке Врбнице, испод планине Кручице, на једном таласастом таванку. Куће су растурене по томе таванку без икаквога реда.

У селу има један слабији извор са кога сељаци пију воду.

Њиве су у селу, а ливаде су по селу и на Будњу (ном. Будањ). Стаје су заједно са кућама, а има их и на Будњу. Будањ је био раније катун за Милошевиће па се временом претворио у село. Данас је катун Милошевића у Штирном.

И Милошевићи су старо насеље.

У селу живе:

Ђорићи (8 к., св. Јован) старици.

Смајићи (20 к., св. Јован) старинци.

Аџићи (4 к.) од Аџића из Лисине;

Ђалићи (б к.) пре 70 година дошли из Никшића; славе св. Јована.

Ружићи (6 к. св. Ђорђије). Пре 100 година дошли из Јасеника из Гацка.

Јововићи (1 к.) од Јововића са Забрђа.

Будањ (заселак Милошевића)

Будањ је близу Брљева. Село је постало од катуна села Милошевића; налази се на заравни између кањона Суводола и Врбнице. Терен је благи карст са много врло великих и дубоких вртача, које пропуштају воду.

На Будњу нема извора; има убао са кога народ пије воду.

Њиве су и ливаде у селу и око њега; тако су измешане стаје и куће. Планина и катун је заједно са Милошевићима у Штирном.

На Будњу су:

Љешевићи (1 к.), дошли с Горанска.

Васовићи (7 к., св. Арханђео); предак им се доселио из Петровића у Бањанима.

Ђођићи (6 к.) од Ђођића из Милошевића.

Ребићи (2 к., св. Ђорђије), пре 100 година дошао им предак из Јасеника из Гацка.

ИЗВОР: Светозар Томић, „Пива и Пивљани“, Посебан отисак из Српског етнографског зборника књ. LIX Насеља и порекло становништва књ. 3, из 1946. године

Коментари (1)

Одговорите

Један коментар

  1. Milenko

    Selo Milosevići,opstina Pluzine nije naseljeno Smajićima,već Osmajićima od čijeg roda potiče i veliki Karadjordjev ustanik Miloš Stoićević Pocerac.Imate jos puno netačnosti vezanih za Pivu.Poz