Српске породице у Будиму (18. век)

18. јуна 2012.

коментара: 5

Портал Порекло објављује списак српских породица из три пописа становника Будима: 1702., 1706-1707. и 1720. године. Приредио Александар Маринковић

У прва два пописа Срба Будимаца (”Будимлија”, народних песама), не наводи се порекло, а у трећем из 1720.год. у више случајева има и назнака места односно краја из кога су дошли па ћемо за све оставити пописну годину. 1702. и 1706.-1707. евидентиране су породице односно три пореска обвезника презименом АВРАМОВИЋ (од којих Дамјан се бележи и 1720.), АВРАМОВИЋ, АДНАЂЕВИЋ, АЖДАХА, 1720.: у нашем ранијем напису спомињани: Гаврило, Јован и Никола АТЛАГИЋ – по Ј. Ердељановићу, ”код сваког је наведено ”Травничанин”, дакле из Травника у Босни”, BUIKA АЛЕКСИЋ који је можда Вујица из 1720. Уз кога се спомиње и ЈОВАН АЛЕКСИЋ, оба из Пожеге (ужичке), АЛМАШАН(ИН), а 1720. 3 Алмашца (из Алмаша код Адоња; вероватно раније евидентиран као ”Алмашанин”).

Даље се помињу следећа презимена Срба у Будиму: 

– АПИЋ

– АПОСТОЛОВИЋ 1720.

– ДИМА АПОСТОЛОВИЋ из Солуна

– МИХАТ АРАЂАНИН (и 1720.)

– АРАНИТИН, АРАНИТОВИЋ, 1720.

– АНТА и ТОДОР АРНАУТИН, 1720.

– ЂУРАЂ АРСЕНИЈЕВИЋ из Смедерева, 1720.

– ТОДОР АТАНАЦКОВИЋ

– БАБИЋ, 1720.

– БАЈАЦ, 1720.

– ДИМИТРИЈЕ БАЈИЋ из Сечуја, 1720.

– ИСАК БАЈКОВИЋ из Македоније

– БАКОНИЋ

– БАЛТА

– БАНОШТОРАЦ

– ПАВЛЕ и ТОМА БАРЈАКТАР

– ВУЧКО, ЖИВКО, МИХАИЛО, НЕШКО, ПЕТАР, САВИЦА, СТОЈАН БАЧВАНИН и 1720. ПАЛКО БАЧВАНИН

– МИШКО БАНЧВАНЛИЈА

– ПЕТАР и ТАНАСКО БЕЈАЗ

– МИХАИЛО и РАКО БЕК

– 1720. ЖИВАН БЕЛКОВИЋ из Белог Поља (можда раније и ”Бијели”,в. даље)

– BERBITSCH

– 1720. ДИМИТРИЈЕ БЕРБЕРОВИЋ из Ресаве

– СУБОТА БЕЧЕЈАЦ

– Бијели старац

– МИХАИЛО БИТПАРА

– 1720. ПЕТАР БОГДАНОВИЋ

– 1720. СТЕВАН БОГДАНОВИЋ из Старог Влаха

– 1720. БОГИЋ, старац, сиромах

– 1720. МИЛИЋ БОГИЋ из Мачве

– 1720. РАДОЈИЦА БОГОЈЕВИЋ

– БОЛОЗ

– БОШКОВ

– ВУК, ИЛИЈА, МАРКО и 1720. МАРКО БОШЊАК

– 3 БОШЊАКОВИЋА

– БРАНКОВИЋ, 1720. ЖИВАН БРАНКОВИЋ из Пећи, 1720. АВРАМ БРАНКОВИЋ, 1720. ПЕТАР БРАШНАРОВ

– БРНИЦА, МАНОЈЛО и 1720., ЗДРАВКО, ПАВЛЕ, РАЈКО, СМИЉКО презименом (?) БУГАРИН

– 1720. НИКОЛА и баба ЗОРА Петра БУГАРИНА

– БУДИМИРОВИЋ

– БУДИШИЋ

– БУЗАЏИЈА (?)

– BUIKA (?)

– БУЈИЋ

– ДМИТАР БУРАЗЕР

– 1720.-1721. МАРИЈА БУРАЗЕРОВИЦА

– BURETZOVITSCH

– БУРУНЧУК

– БУХИН

– 1720. ПЕТАР ВЕЛИЧКОВИЋ из Београда

– ВЕЉКОВИЋ, 1720. РИСТА и ИВАН ВЕЉКОВИЋ из Параћина

– ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВИЋ, 1720. СПАСОЈЕ ВЕСЕЛИНОВИЋ из Ћипровца

– 1720. ЈОЦКО ВИДАКОВИЋ из Требиња

– ВИЛИПОВИЋ

– 1720. ЛУКА и САВКО ВИТОШЕВИЋ из Пећи

– ВЛАЈЧИЋ

– ВЛАХ

– ВЛАШКОВИЋ

– 1720. ДРАГУТИН ВОЈМИРОВИЋ из Призрена

– ВУЈАНОВИЋ

– 1720. МАКСИМ ВУЈИЛОВИЋ из Сарајева

– ВУЈИЧИЋ, 1720. ПЕЈАК, РАДОВАН и САВО ВУЈИЧИЋ (ВУЈИШИЋ) из Сарајева, 1720. РИСТО ВУЈИЧИЋ из Зете

– ВУКАДИНОВИЋ

– МИШКО ВУКАЈЛОВИЋ, 17220. МИЈАТ ВУКАЈЛОВИЋ из Зете

– ВУКАШИНОВИЋ

– ВУКАШИН ВУКОВИЋ

– ЂУРИЦА ВУКОВИЋ

– ЖИВКО ВУКОВИЋ

– РАДОЈИЦА ВУКОВИЋ

– МРЂЕН ВУКОВИЋ

– 1720. ЂУРИЦА и СТОЈАН ВУКОВИЋ из Зете

– 1720. ЂУКА ВУКОВИЋ из Косова

– 1720. ЈАНКО ВУКОЈЕВ из Зете

– ЈОВАН и ГЛИГОРИЈЕ ВУКОЈЕВИЋ од Косова

– 1720. АЋИМ ВУКОМИРОВИЋ из Пећи

– ВУЛИН

– 1720. ЂУРАЂ ВУЧЕНОВ из Сарајева

– 1720. МАРКО ВУЧЕНОВ из Зете

– ВУЧЕРИЋ

– ВУЧИНОВИЋ

– 1720. СТАМЕНА ВУЧИНА из Вучитрна

– ВУЧИЋЕВ

– 1720. МИХАИЛО ВУЧКОВИЋ из Сарајева

– ВУЧО

– 3 ГАВРИЛОВИЋА, а 1720. ГЛИГОРИЈЕ ГАВРИЛОВИЋ из Сарајева

– ИЛИЈА

– ЈОВАН из Осека

– 1720. МИЈАТ из Старог Влаха

– 1720. ТРИФУН из Сребренице

– 1720. ГОЛУБ ГАЈИН из Бачке

– Удовица Радојице Гвозденовића

– ГЛУВАКОВИЋ

– ГОЛУБОВИЋ

– АТАНАЦКО ГОРОЈЕВИЋ из Требиња

– ГОСТОВИЋ

– ГРГУРЕВИЋ

– 1720. МИХАИЛО ГРОЧАНИН из Гроцке

– 1720. МИХАИЛО ГРУЈИН из Бачке

– 1720. МИШКО ГРУЈИН

– 2 ГРУЈИЧИЋА

– ГРУЈОВИЋ

– 1720. ЈАЊА ГРК

– ГРЧИЋ

– ГУЖВА

– 1720. АРСЕНИЈЕ ДАВИДОВИЋ из Смедерева

– 1720. ЈЕФТО и НИКОЛА ДАВИДОВИЋ (ДАЧИЋ)

– Старац ДАМЈАН и РАДОСАВ ДАМЈАНОВИЋ

– 1720. ЈОВАН и СИМОН, САВА, СПАСОЈЕ и 2 МИЛОВАНА ДАМЈАНОВИЋА (ДАМЊАНОВИЋА) из Пожеге

– DAFNOVITSCH

– ДАУТОВИЋ

– ДЕБЕЉКОВИЋ

– ДЕНДРК

– ДЕРАЋАНИН

– 1720. ЋИРКО ДЕСПОТОВИЋ из Смедерева

– ДОДА

– DOROBALI

– ЖИВКО ДИМИТРИЈЕВИЋ и 1720. САВА ДИМИТРИЈЕВИЋ

– 1720. НИКОЛА ДИМИТРИЈЕВИЋ (ДИМИТРОВИЋ) – чукурханлија из Београда

– 1720. АВРАМ ДИМИТРОВИЋ

– 1720. ЖИВАН ДИМИТРОВИЋ

– 1720. РАДИСАВ ДИМИТРОВИЋ из Дервенте

– 1720. ДАНИЛО и КУЗМАН ДИМИЋ из Солуна

– 1720. ПЕТАР и СТОЈАН ДИМИЋ

– ДОБРИЋ

– ДОБРОВИЋ

– 1720. ПЕТАР ДОИЋ

– ДОМАНЧИЋ

– ДРАГИЋ

– ДРАГИЧЕВИЋ

– 1720. ТАДЕ(ЈА) ДРАГУТИНОВ(ИЋ) из Призрена

– ДУНЂЕРИН

– DIAUKOVITSCH

– 1720. ЂАКОВА (Степанова) удовица

– 1720. СЕКУЛА ЂАКОВАЦ

– 1720. ЋИРА ЂЕОРЂИЈЕВИЋ

– 1720. ПЕТАР ЂУКИЋ

– 1720. ЦВЕЈАН ЂУКИЋ

– 1720. БЕЉА ЂУЛИНАЦ

– ЂУРАШИНОВИЋ

– ЂУРЂЕВИЋ

– ЈОВАН и НОВАК ЂУРИЋ

– 1720. ТОДОР ЂУРИЋ из Алексинца

– 1720. ПАВЛЕ ЂУРИЧИЋ из Ковина

– 1720. ЂУРКА МАЛИ

– 1720. НИКОЛА ЂУРКИЋ из Јенопоља

– 1720. ЂУРКА

– ЕРЦЕГЛИЈА

– ЖИВИН

– 1720. МИЈАТ ЖИВАНОВИЋ ШИЈАК

– МАРКО и ПАВЛЕ ЖИВКОВИЋ

– 1720. ЈОВАН ЖИВКОВИЋ из Јагодине

– 1720. ОСТОЈА ЗАВИШИЋ из Крушевца

– 1720. ТОДОР ЗДРАВКОВИЋ из Ресаве

– ИВАНИШЕВИЋ

– ВУКАЈЛО, ДАМЈАН, ПАНТЕЛИЈА, СИМА ИВАНОВИЋ

– 1720. МИШКО ИВАНОВИЋ из Пећи

– 1720. ПЕТАР ИВАНОВИЋ

– 1720. МОСЈЕО ИВАНЧЕВ из Пећи

– ХАЏИ-АВРАМ, ДАМЈАН, ИВАН и ВУЈИЦА, ЈОСИП, КРАСОЈЕ, НЕНАД, РАНИСАВ ИЛИЋИ

– 1720. ЈОВАН ИЛИЋ

– ISSARITSCH

– 1720. НЕДЕЉКО ЈАКОВЉЕВИЋ из Сталаћа

– JAKUSSABLOVITSCH

– ЈЕРЕМИЈА и МАКСИМ ЈАКШИЋ

– ЈАНКО, ЂУРАК (ЂУРКА, и 1720.), МИЛИСАВ, ОСТОЈА ЈАНКОВИЋИ

– 1720. АТАНАЦКО ЈАНКО(ВИЋ)

– 1720. ДИМИТРИЈЕ ЈАНКОВИЋ

– 1720. ЂУРО ЈАНКОВИЋ

– ЈАЋИМОВИЋ

– ЂУРКА ЈЕГЕР

– 1720. ЂУКА ЈЕФРЕМИЋ из Великог Варадина

– ЈЕРМЕНЧИЋ

– ЈЕФРИН

– ВУК

– ВУЧКО

– ДАБА

– ЂУКА

– 1720. ЂУРИЦА, КУЗМАН, ЛУКА, МИХАИЛО, ПАВЛЕ, РАДОВАН, РАЈКО, СИМА, СТЕВАН и син му ЖИВАН, СТАНКО (и 1720.), СТОЈАН, ТОДОР ЈОВАНОВИЋИ

– ЖИВАН ЈОКСИМОВИЋ

– КРСТА (и 1720.) и СТРИЈАН ЈОСИПОВИЋ из Прилипа

– 1720. ЛАЦКО ЈОСИФОВИЋ

– ЈОСИПОВ

– 1720. ЛАЦКО ЈОСИФОВИЋ (У ТЕКСТУ СЕ ДВА ПУТА ПОНАВЉА ОВО ИМЕ, НЕ ЗНАМ ДА ЛИ ЈЕ ГРЕШКА)

– АЛЕКСА и ПЕЈА ЈОЦКОВИЋ

– ХАЏИ-ЛАЗО и МИИЋ ЈУЛИНАЦ

– ЈУРКОВИЋ

– Милутин КАБАЈАКЛИ

– Теодосије КАБАКУЛ из Зворника и Михаило

– Тодор КАБАКУЛОВИЋ, син Михајла

– Ивко КАЗИМИРОВИЋ из Срема

– Никола КАЛИТОВИЋ из Гроцке

– Петар КАЛИЋИНСКИ

– Вук и Ђуро КАЛАЧ

– Станко и удова му Станка

– Јован КАМЕНАРОВ

– Сава КАНИЖАНИН

– Стојша КАРАЛИЈА

– Вукајло КАРАГАЋА

– KASSATSCH

– Мишко КАТАНА

– Лазо КАШИКА, касније Ђурађ КАШИКАРОВИЋ

– Никша КИПРИЈАНОВИЋ

– Татомир КЛИЧКОВИЋ из Кличевца

– Мишко и Живко КЉАКАВИ

– КНЕЖЕВИЋ Јефта из Пожаревца и Михаило

– Иван КОБИЛА

– КОВАЧЕВИЋ Вукајло, Иван, Јовица, Јосип, Крста и Крстан, Нашко из Травника

– Милисав и Станивук

– Никола КОВАЧИЧИН

– Милош КОВИНАЦ

– Риста КОЛАРОВИЋ

– Остоја КОЛЕЂАНИН

– КОЛОШВАРАЦ Мишко из Ердеља

– Петар КОМЕНДАНО, касније КАМЕНДАНОВ

– Стеван и Милисав КОМОРАНАЦ

– Павао КОНСТАНТИНОВИЋ

– Живко КОПЧА, касније Живко КОПЧИЋ из Подриња

– Никола KOSSATOVITSCH

– КОСОВАЦ Никола из Старе Србије, Никола и Павле

– Стеван КОШАРУШЧИЋ

– Михаило КРАГУЈЕВИЋ

– КРАЈИЋ Ћира из Скопља, Милош КРАЈОВИЋ

– КРЕСАНОВИ, један без имена и Живко

– КРСТИЋ Јован, Кузман и Ћиро

– волар ВАЈДА Ужичанин, Јовица ВАЈДА

– Јосиф КУЗМАНОВИЋ из Пожаревца

– Станисав, Стојан из Смедерева и Цвија

– Степан КУКЛЕНДЕР

– КУРИКАВГА Стојко из Зете

– ЛАЗАРЕВИЋ Крсман, Мишко, Станивук, Вукоман, Секула и Тодор

– ЛАЗИЋ Павле и Груја

– Вуча ЛАУЧА

– Владислав ЛАУШЕВИЋ из Зете, Ћиро касније Владислав ЛАУШКОВИЋ

– Милош ЛИПОВАЦ

– ЛУКИН Марцика и Ђука

– Јован ЛУКИЋ из Зворника, Петар и Мрђен

– Петар МАЗГОВ

– Марко МАЈСТОР

– Павле МАКСИМОВИЋ из Зете, Ранисав

– Стеван МАЛЕТИН из Баната

– Никола МАЛЕШЕВИЋ

– Михаило МАЛИ

– Јован МАНДИЋ из Ужица

– Бата МАНОЈЛОВ

– Стеван MAREWITSCH

– МАРИНКОВИЋ Максим и Милан

– МАРИЋ Јован и Кузман

– МАРЈАНОВИЋ Јован и Тихомир

– Тодор МАРКИН из Црне Горе

– Степан МАРКОВИЋ

– Стојан АРАНИТИН

– Вајда МАКСИМОВИЋ из Крушевца, Михаило, Велимир, Груја, Милија, Милован, Петар, Стеван и Тома

– Живко МАРТИНОВИЋ

– Бојша МАТИЋ, Драгутин, Мојсије и Никола

– МАТОВИЋ

– Ранко МАХАЛБАША

– Милутин МАЦАКОВИЋ

– МИЛАКОВИЋ Јован и Радосав из Зете

– Јосив МИЛИНКОВИЋ

– Стојица МИЛИНОВИЋ

– Иван МИЛИСАВИЋ

– МИЛИСАВЉЕВИЋ Стеван, Радојица, Станивук и Станко

– МИЛИЋ Јован из Забрежја и Стојан

– МИЛИЋЕВИЋ Петар и Лука

– МИЛОВАНОВИЋ Ћира и Адам

– Илија МИЛОВИЋ

– МИЛОСАВЉЕВИЋ Вукоје из Пожаревца

– МИЛОШЕВИЋ Анто, Лазо од Мораче и Вукосав

– Милутин

– МИЛУТИНОВИЋ Перица из Зете и Милош

– Петко МИРКОВИЋ

– Станивук МИРЧЕТИЋ

– МИТРОВИЋ Петко и Сава

– МИХАИЛОВИЋ Јаков, Јанко, Јован из Параћина

– Јован из Бечкерека

– Тома ЦВЕЈАН из Кумодражи, Груја, Никола, Стефан, Тодор, Тома (два пута)

– Веско МИХАЈЛОВИЋ

– Никола МИХАЉЕВАЦ

– Петар МИХИЋ од Мораче

– Митар МИХОЛКИН

– Никола МИШКОВИЋ

– МЛАДЕНОВИЋ Голуб, Милинко и Митар

– МОРАЧСКИ (МОРАЧАНИН) Продан

– Вукоје МРЂЕНОВ

– МУКТИЈА (БОШЊАКОВ) Степан

– НАСТИЋ Јован и Никола

– НЕДЕЉКОВИЋ Димитрије, Илија и Милош

– НЕНАДИЋ Живко, Јаков и Јосив из Пећи

– Нешко

– Вукосав НЕШКОВИЋ

– НИКЕТИЋ Груја, Јован и Петар

– НИКОЛИЋ Аврам, Гавра, Ђура, Жарко, Јосиф, Милош, Михаило, Обрад, Соса Николићева и Тома

– Петар НИКОЛОВИЋ

– НИНКОВИЋ Ђурка и Путник

– НОВАКОВИЋ Петар и Ђурица

– Јован ОГЊАНОВИЋ из Пријепоља

– ОСТОЈИЋ Веселин, Гаврило и Живко из Сарајева, Иван (Јоца), Исак и Стеван

– Ђурица ОТКИДЕН

– Јанко ПАВИН

– Адам ПАВИЋ из Зворника

– ПАВЛОВИЋ Петар и Данило, Лазо, Милинко, Михаило, Никола, Сава, Тома, Тодор и Тоша

– ПАЛКО

– Мишко ПАНИЋ из Београда

– Марко ПАНТЕЛИНАЦ

– Павле ПАНТЕЛИЋ

– Михаило ПАУКОВИЋ

– Тома ПАУНОВИЋ

– Петар ПЕЈАЧ

– Никола ПЕЈИЧИЋ

– Дамјан ПЕЈЧИНОВИЋ

– Јаков ПЕКАНОВАЦ

– Ђура ПЕПИЋ

– Перера СТОЈИЋ

– Перица

– Михаило ПЕРИШАН

– Дмитар ПЕРКАЋАНИН

– Илија ПЕТКОВИЋ

– ПЕТРОВИЋ Драгутин, Живко, Малеша, Мишко, Петко, Рајко, Срећко и Степан

– Милутин ПЕЦИКОЗА

– Дамјан ПЕШИЋ

– PINKA

– Кузман ПЛУЦО

– Јован ПОЛИЋ

– ПОПОВИЋ Драгутин, Милин, Продан, Силвестер, Симеон и Стојан

– Михаило ПОТКАМЕН

– PUKASSINOVITSCH Иван и Кузман

– ПУТНИК

– RADIANOVITSCH Илија

– Орестије РАДИШИЋ

– РАДОВАНОВИЋ Живан, Максим и Радован

– Стојан РАДОЈКОВИЋ

– Савко РАДОЈЛОВИЋ

– РАДОМИРОВИЋ Иван, Радосав, Јован и 1 без имена

– РАДОСАВЉЕВИЋ Бјело, Дамјан, Огњан и Ранивој

– Павле РАЈИНОВИЋ

– Јован РАЈКОВИЋ

– Продан РАЈЧЕВИЋ

– Богдан РАКОВИЋ

– Петар РАКОСАВ

– Петар РАНИВОЈ

– РАТКОВИЋ Ранисав и Степан

– РАЈИЋ (можда и Рац ?) МАРКО

– РАШКОВИЋ Антоније, Мојсије, Тача и Теодор

– Никола RESOWITSCH

– Милисав RISSINOVITSCH

– РУДНИЧАНИН Петар, Ристо и Симо

– Тодор РУС (презиме ?)

– Андрија САБЛИЋ

– САВИН Радојица и Јован

– САВИЋ Андрија, Влајко, Љубоје, Станисав и Тодор

– Радосав САКРЕСАН

– Јован SZAKITSCH (можда Шакић ?) мој додатак – обзиром на ”SZ”, које Мађари изговарају као ”С”, вероватније се ради о облику ”Сакић”

– Захарије СВИРЧЕВ

– Јанко СЕДЛАР

– Петар СЕМИЗ

– СИМОНОВИЋ Петар и Сретен

– СЛАВКОВИЋ Ђурађ, Петар и Стојан

– Стојан SMEKO

– Грујица СОМБОРАЦ

– Петар СРЕЋКОВ

– Степан СТАНИВУК

– Тоша СТАНИВУКОВ од Косова

– Станимир

– СТАНИМИРОВИЋ Димитрије и Мијат

– Тиосав СТАНИСАВЉЕВИЋ

– Маринко и Ђука СТАНКОВИЋ из Баје

– Михаило и Павле из Крушевца и Никола (мој додатак – Станковић?)

– Петар СТАНОЈЕВИЋ

– Мијат СТАРОВЛАХ

– Вујица СТЕВАНОВИЋ-ЧУТУРИЋ, Радован, Милутин из Призрена и Радован

– СТЕФАНОВИЋ Ђука, Ђура, Јосиф, Паун, Радован, Радосав и Филип

– СТОЈАДИНОВИЋ Гоко, Никола и Стојан

– СТОЈАНОВИЋ Ђура, Јевто, Јован, Лацко, Никола од Модрича

– Филип из Палежа и Пера (мој додатак – Стојановић?)

– Стојан СТОЈШИЋ

– СТОЈШИЋ из Руме, Палко и брат му

– СТОЈШИН Живан, Живко и Радосав

– Петар СУБАША

– Митар СУБОТА

– Јован СУША из Сувог Дола

– ТАВО

– ТАРНИЧАНИН Радојица и Цвеја

– ТАТКОВИЋ Јосив и Јевта

– Стојан ТЕРЗИЈА

– Станоје ТОЈИША

– ТОДОРОВИЋ Риста и Станко

– Лаза ТОМАШЕВИЋ

– Филија ТОМИЋ

– ТОПАЛ (и једном: ТОПАЉ) Живан и Милутин, Иван и Михаило

– ПАСКО

– Јанко ТОРБАРОВ из Сибиња

– Јанко ТОТ

– Дмитар ТОШИЋ из Реке

– Јосип ТРИВУНОВИЋ

– Петар ТРНИН из Трнова

– Никола TUL…….

– Шајин ТУРКОВИЋ

– ЋИРИЋ Јосив и Никола

– ЋОРАВИ Маријан и Никола

– Ђурица ЂУРЧИЋ

– Рајко УГЉЕШИЋ

– УГРИНОВИЋ Стеван и Стеја

– Иван УДВАРАЦ

– Паја UDESASSANIN

– УМИЛЕН

– Станоје УРОШЕВИЋ

– Јован ФИЛИПОВИЋ из Београда

– Јован ФИЛИПОВИЋ (Дераћски)

– Вукаило ХАМЗАБЕГАЦ

– ХАЧИЈА Васо Хачи(ији)Н, Никола и Светогора

– Доја ХЕРА (презиме ?) из Ужица, Марко, Милисав и Нешко (мој додатак – Хера, као Хераковић / Ераковић ?, које су Мађари ”скратили” или се ради о надимку за Ужичане – Ере)

– Петар ХРВАТОВИЋ

– Вукајло ХРЊАГИН

– Лазар ХРЊАГИЋ из Пећи, Неда, удовица Хрњагина

– Јован ЦВЕТИНОВИЋ из Пећи

– ЦВЕТКОВИЋ Вук, Давид, Петар и Радосав из Пазара

– ЦВЕЈИЋ Дојчин из Пећи и Захарије

– Илија ZEPRAGATSCH

– Остоја ЦЕРОВИЋ

– Максим ЦИГАН (презиме ?) – мој додатак: из личног искуства знам да су Мађари презиме Цигановић претварали у Cigany, па је то можда и овде случај

– Недељко CZIBINOVITSCH

– Сима ЦИДИЛОВИЋ

– Стојан ЦИЦИЈА

– Адам ЦРЕВАРЕВИЋ из Параћина

– ЦРНИ (презиме ?) Стојан, Сима и Стоја

– Радојица ЧАКИЋ

– ЧАНКУНТАРАНАЦ Милић и Радован

– Никола ЧАЛУК

– Стојан ЧАМПИР

– Симо ЧАРАПА

– Радојица ЧЕКИЋ из Ужица

– Ференц Чинчи (Србин ?)

– Максим ЧИЧОВАЦ

– ЧОЛАК Анто и Хранислав

– Кузман ЧОЛАНОВИЋ из Пријепоља

– Јован ЧОПОШ

– Стојадин ЧОНГРАДАЦ

– Цвијо ЧРНОЈЕВИЋ из Рeке

– ЧУКУРХАНЛИЈА

– ЧУПАВИ Радосав, Маријана, удовица Радована (?)

– ЧУПИЋ Дамјан и Јован

– Симо ЧУСЕГИЈА

– ЧУТУРА Стеван и Степан

– Станоје ШАЈИНОВИЋ од Косова

– ШАКРАК Радојица и Јован

– ШЕВИН (Црни) и Радојица из Ужица

– Радивоје ”SCHI…..”

– Обрад ШИБАЛИЈА

– ШИЈАК Михат и Никола из Ужица, Станко

– ШИМИЋ Крста и Ђуриша

– ШОШКУТАЦ Тома и Тодор (Тоша) ШОШКОТАЦ

– Драгутин ШТЕТА

– Живко ШУПЕР

ИЗВОР:  ”Политика Експрес”, у рубрици ”Порекло породица и презимена”, аутора Радомира Д. Ракића и Вере Станисављевић-Ракић. Коришћена књига Душана Ј. Поповића ”Срби у Будиму од 1690. До 1740.” (објављена 1954.)

Коментари (5)

Одговорите

5 коментара

 1. Sarko

  Aleksandre imenjace, Znas li gde sad zive ti potomci Srba Budimaca? Da li je istina da su se neke porodice madjarizovale? Da se deo Srba Budimaca vratio i naselio u Vojvodini u severni Banat? I da su se neke porodice selile dalje u Austriji i Nemackoj, pa cak i u Svajcarskoj? Pise li nesto o tome u toj monografiji???

 2. На жалост, поседујем само овај списак објављен у новинама, а књигу Д.Поповића нисам могао пронаћи на интернету.
  Што се тиче мађаризације, она није захватила само неке породице него скоро све њих. Чак и у ”српској” Сентандреји живи читавих 98 Срба (можда сад и мање. Мислим да многи њихови потомци и даље живе око Будима, само је питање да ли уопште имају свест о пореклу јер мали број људи још говори српским језиком.
  Могуће да је било мањих сеоба на територију дан. Војводине…о томе сведоче и презимена као нпр. Сегединчев, Острогонац или Будимски.
  За сеобе Будимаца даље према западу, не би знао…могуће је, али не као организована сеоба. Можда су као припадници војске добијали службу у тим крајевима па би се тамо задржали.

 3. Našao sam na spisku gore ime i prezime Stepan Stanivuk, a već godinama se bavim istraživanjem toga prezimena. U to vrijeme Stanivuk se spominjao samo kao ime. Po svemu sudeći Stanivuk kao prezime je prvo nastalo nastalo u Prijanima u Glamoču i po usmenom predanju i prema ovo malo sačuvanih pisanih dokumenata Stanivuci imaju najdublje korjene u Prijanima. Ja Vas najljubaznije molim da mi odgovorite od kuda po vašem mišljenju je taj Stepan Stanivuk mogao doći ako već nema pisanog traga. Da li je u opšte moguće više sazanati o tome, ako jest kako je to moguće?

  • Nebojsa

   Станивуци / Станивуковићи су се, као што знате, по крајини ширили са Змијања.
   Змијање су углавном населили Срби из Старе Херцеговине. Један део становништва стигао је овде преко Далмације, да би се касније неки опет вратили и у 17. веку поново населили опустелу Далмацију.

   Станивуковићи су пореклом из Дробњака, огранак Јованића.
   Јованићи припадају роду Мандића, а племену Дробњака у Херцеговини.
   Из Херцеговине су кренули са осталим нашим становништвом ка северној
   Далмацији под млетачку власт. Из Далмације су прешли у Лику, после
   изгона Турака 1689. године, те се населили испод Орлове Греде код Срба.
   Ту се размножише и раширише и многи променише презимена.
   Врањеши, Дражићи, Иванићи, Тесле, Милинковићи, Мркшићи, Свитлице,
   Станивуковићи, Орењи, Јованићи, Керкези и од њих су Марићи, Рабатићи и
   Зечеви, сачували су предање да су “једно”.
   Сви славе Ђурђевдан.

 4. Mi Stanivuci smo zahvalni na svakoj ozbiljnoj sugestiji koja nam može pomoći da saznamo nešto više o svojim. Mi pokušavamo doći do ovakvih podataka kakvi su već dati o Stanivukovićima.Ja sam ove podatke o Stanivukovićima veći čitao i sada sam se uvjerio da su tačni. Prema našim dosadašnjim istraživanjima, Stanivuci sa ovim Stanivukovićima nemaju nikakve veze. Stanivuci već nekolika vijeka postoje u Glamoču staro im je prezime Palibiljetina. Prema usmenom predanju i Jovanu Cvijiću došli su davno iz Hercegovine. Stanivuci slave Sv.Jovana. Ima i Stanivukovića koji slave Sv. Jovana i oni znaju da su njihovi preci odselili iz Glamoča i da nemaju ništa zajedničko sa Stanivukovićima koji slave sv. Đurđa. Nadam se da mi nećete zamjeriti što ovako uporno pokušavam da nešto više saznam o svojim korenima