Буњевачка презимена: Плетић – Прћић

19. маја 2012.

коментара: 0

Портал Порекло у више наставака објављује податке о буњевачким презименима, који су преузети из књиге Јована Ердељановића “О пореклу Буњеваца”. Прилог послао Александар Маринковић

ПЛЕТИЋИ (?) – у Суботици, од 1779.године.

ПОВИРИВАЛОВИ / ПОВИРИВАЛОВИЋИ (?) – у Суботици, од 1686.год. (преписано и као ”Ponvivalovich”).

ПОДРУГАЧЕВИ – у Суботици, од 1779.године.

ПОКРИЋИ – у Суботици, од 1759.године.

ПОКРШТЕНИЦИ – у Суботици, од 1737.године. О њиховом пореклу из Босне преко Славоније видети у 9. тачки одељка ”Историски подаци”, под ђ. Мој додатак – цит.: 9.тачка ђ) Код бачких Буњеваца налазимо презиме Покрштеник, нпр. у Суботици 1737.год. (Ivanyi ”Szabadka”) и доста многобројна презимена муслиманског порекла (Алагић, Алаџић, Башић, Башлија, Бешлага, Карагић, Омеровић, Скендеровић и тд.). А таква и слична презимена налазимо и код нашег народа католичке вере у Славонији (особито је често презиме Покрштеник и сл.). Очевидно је, дакле, да су и једна и друга таква презимена остала од оних муслимана, које су, као што смо видели, босански фрањевци били 1686.год. превели из Босне заједно с католицима у Славонију, па их тамо и покрстили.

ПОЉАКОВИЋИ – у Бачкој: у Суботици, од 1686.год., у Баји од 1714.год., у Каћмару од 1715.год.; у Лици православни Пољакови; православни Пољакови (једн. Пољак) у Трибњу у северној Далмацији (мој додатак – ови Пољаци славе Ђурђевдан имају породично предање да су у Трибањ дошли из Лике); Л.Пољак, католички свештеник, родом из Главица (јамачно код Сиња); два католичка свештеника с презименом Пољак у сплитској дијецези, оба родом из Сиња; ”fra M.Pogliacovich” од босанске мале браће у трогирској дијецези 1629.год.; један католички свештеник у Босни, родом из Вареша. У источној Босни муслиманско сеоце Пољак и православно Пољаковина.

ПОРЕДУШИЋИ – у Суботици, од 1779.године.

ПРОБОЈЦИ (једн. Пробојац) / ПРОБОЈЧЕВИЋИ – у Бачкој: у Сомбору, од 1715.год. (погрешно написано Probosovich); у Суботици и у Чонопљи; Пробојчевићи, Шокци у бачком Подунављу. Првобитни облик њихова презимена: Пробојац, Пробојци, указује на то, да су пореклом из католичког села Пробоја у западној Херцеговини, дакле: Пробој-ац, Пробој-ци.

ПРПИЋИ – у Подгорју и у Лици, од 1680.год.: Марко Прпић, крмпотски кнез 1680.год.; у Суботици, од 1737.године. За порекло вреди оно што је речено за Крмпотиће (види тамо). У западној Босни и у суседној босанској Посавини су многобројни православни родови с презименом Прпићи и Прпе (једн. Прпа).

ПРЋИЋИ (у документима на страним језицима Pertich) – у Суботици и у Баји, од 1561.год., а племство им је потврђено од жупаније 1761.године. Ово је, вели Мандић, ”најстарије буњевачко племство”. У Тузли мухамеданци Прћићи – Прцићи, досељеници из Ужица у шестој десетини 19.века. У босанској Посавини православни Прчићи, а у говору тамошњег народа се ”ч” и”ћ” често замењују једно с другим. Мој додатак – у Суботици постоје презимена и Прћић и Прчић.

ИЗВОР: Александар Маринковић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.