Попис Срба из Суботице 1578/79. године

25. априла 2012.

коментара: 2

У попису опорезованих лица која су живела под Османлијама односно у дифтерима из 1578/79.год. сусрећемо 49 домаћинстава, са њиховим мушким главама (неки су уписани са братом или одраслим сином) тадашњих житеља Суботице:

Мата Радослав, кнез, са сином Милаком

Радман Милин са сином Раденком

Радивој Радош са синовима Милосавом и Вујицом

Никша Милко са сином Вујицом

Вучић Драгиша

Вујин Радивој са братом Вујином

Раде Вукић са братом Радованом и сином Петром

Јован Ђуричић

Драгиша Вукашин са сином Селаком

Вујица Вукаш са братом Грујицом

Новак Бун са сином Богојом

Илија Вујица са сином Лазаром и братом Николом

Вујица Радко

Радин Ђурин

Радослав Пеја са братом Милијом

Јован Мирко

Вукашин Груба са Николом

Илија Јакуб

Вечерин Субота

Милија Пеја

Радул Вукодраг

Илија Никола са братом Благојем

Радун Белић

Цветко Субота

Манојло Вук

Никола Милош

Радул Милин

Остоја Паун

Никола Брашић са сином Вукојем

Искорош Долелац са сином Вучићем

Радован Исмолан са братом Грујицом

Радован Миладин

Милко Вукодраг са сином Радусином

Радован Пеја са братом Милијом

Милашин Хирњак са сином Радом

Радић Радош са сином Томом

Вук Новак са братом Петром

Вујица Радоје са синовима Илијом и Никшом

Павле Субота са сином Живком

Радослав Стеван са сином Бајчетом

Петар Вујић са сином Милосавом

Радиша Вук са сином Стеваном

Лазар Никола са сином Гвозденом

Јован Вуксан

Живко Радоман

Раде Вукић са сином Петром

Петар Милета са сином Димитријем

Раде Милин

Вујица Јован са сином Богојем

 

ИЗВОР: TURK TAHIR KURUMU BELLETEN CILT. XXVII OCAK 1964, SAYI: 109 – У преводу Тибора Халашија-Куна са турског језика: Sixteenth century turkish settlement in southern Hungary, str. 2-71

 

 

Коментари (2)

Одговорите

2 коментара

  1. miroslav markov

    *** Да ли постоји попис становника села Врахинова – које се спомиње 1578. год. као пређашње име за село Врањеш, које је, пак, 1752. пресељено са Богученовићем и Пригревицом у село Стапар код Сомбора – и да ли уопште постоји могућност да се прегледају турски дефтери за Бачку? Државни архив у Осијеку издао је са оријенталним институтом у Сарајеву 2001. године “Попис санџака Пожега 1579.године” – Славонска Пожега – и у нахији Ердут, касаба Даљ спомиње се мезра Бокчетинци као чифтлук Абдулррахман-чауша и баштина Касим-паше коју држе Мустафа-војвода, заим и Али-чауш на основи судске шеријатске одлуке, па сам мислио да је то везано за име села Богученовић код Апатина! Да ли сам у праву ? Извор: defter-l mufassal-l liva-l pojega 987.

  2. miroslav markov

    *може ли се набавити ова књига као извор података за бачку из доба османлија ?