Родословно стабло Немањића

20. априла 2012.

коментара: 6

Кликните на сваку графику и потом увећајте да бисте могли да прочитате како се развијало родословно стабло царске лозе Немањића, од родоначелника Завиде до последњег цара Јована Уроша (Дуке Палеолога)

Коментари (6)

Одговорите

6 коментара

 1. Aleksandar Petrovic

  Ja sam iz Priboja interesuje me poreklo porodice Petrovic kada su i odakle doselili u Priboj i ako imate saznanja o Marici Petrovic pisite na mejl [email protected]

 2. Родослов фамилије Милић из Јабучја по Владимиту Бајићу:
  Зачетник фамилије је А-1 Јован, који је имао три сина, Б-1 Аћима, Б-2 Стевана и Б-3 Ђурађа.
  Б-1 Аћим је имао сина В-1 Вићентија (од кога почиње родослов по Воји Миљанићу).
  В-1 Вићентије имао је сина Г-1 Јеврема и Г-2 Јована, који је имао женску децу.
  Г-1 Јеврем је имао сина Д-1 Живорада (по надимку чувеног Жупана).
  Д-1 је имао синове Ђ-1 Милорада и Ђ-2 Алексу, отишао „у кућу“ у Стевановиће, уљез.
  Ђ-1 Милорад је имао синове Е-1 Живка и Е-2 Предрага.
  Е-1 Живко има сина Ж-1 Јеврема. Е-2 Предраг има сина Ж-1 Жикицу, Ж-1 Жикица има сина З-1 Милоша. Ова грана слави Ђурђиц.
  Б-2 Стеван имао је два сина, В-1 Милоша и В-2 Уроша.
  В-1 Милош је имао, такође, два сина, Г-1 Аћима и Г-2 Перишу.
  Г-1 Аћим је имао пет синова, Д-1 Костадина, Д-2 Милорада (страдао у Првом светском рату), Д-3 Милована (страдао у Првом светском рату), Д-4 Михаила и Д-5 Максима.
  Д-1 Костадин је имао сина Ђ-1 Војислава.
  Ђ-1 Војислав је имао два сина, Е-1 Драгана и Е-2 Слободана (то сам ја).
  Е-1 Драган, који живи у Лајковцу, има кћер Ж-1 Светлану, удата у Јебучје, која има сина З-1 Станка и кћери З-2 Андријану и З-3 Магдалену.
  Е-2 Слободан, који живи(м) у Обреновцу има сина Ж-1 Златка.
  Ж-1 Златко има сина З-1 Петра и З-2 Ђорђа.
  Д-4 Михаило је имао сина Ђ-1 Миладина, кћери Ђ-2 Славна (удата у Паљуве) и Ђ-3 Младена (живела у Сурчини)
  Ђ-1 Миладин има(о) кћер Е-1 Јасмину (умрла као дете), Е-2 Гордану (удата у Паљуве, живи у Батајници) и сина Е-3 Радована.
  Е-3 Радован (и он живи у Батајници) има синове Ж-1 Марка (фудбалер) и Ж-2 Милоша.
  Д-5 Максим (живео у Лајковцу) имао сина Ђ-1 Радомира и две кћери, Ђ-2 Стану (настрадала као девојка) и Ђ-3 Милену.
  Ђ-1 Радомир има два сина, Е-1 Мила и Е-2 Милоша.
  Е-1 Миле има кћери Ж-1 Ану и Ж-2 Јелену.
  Е-2 Милош има синове Ж-1 Владимира и Ж-2 Александра.
  Г-2 Периша имао сина Д-1 Живана.
  Д-1 Живан имао синове Ђ-1 Бранивоја и Ђ-2 Мирослава.
  Ђ-1 Браноивој има сина Е-1 Зорана.
  Е-1 Зоран има има сина Ж-1 Марка.
  Ђ-2 Мирослав има сина Е-1 Жикицу.
  В-2 Урош имао синове Г-1 Љубомира, Г-2 Душана (без потомака), Г-3 Драгољуба (без потомака) и Г-4 Милијана, који је имао четири кћери, Д-1 Борку, Д-2 Радмилу, Д-3 Милену и Д-4 Милицу.
  Г-1 Љубомир имао сина Д-1 Милана.
  Д-1 Милан имао синове Ђ-1 Томислава (имао две кћери), Ђ-2 Борисава (има две кћери) и Ђ-3 Љубисава.
  Ђ-3 Љубисав, који живи у Белом Потоку испод Авале, има синове Е-1 Милана и Е-2 Марка.
  Сви славимо Ђурђиц.
  Б-3 Ђурађ је имао сина В-1 Новицу. В-1 Новица је имао два сина, Г-1 Милана и Г-2 Филипа.
  Г-1 Милан је имао сина Д-1 Станимира, који је имао сина Ђ-1 Живомира, Ђ-1 Живомир има сина Е-1 Александра-Леку, Е-1 Александар има сина Ж-1 Рада.
  Г-2 Филип је имао синове Д-1 Душана и Д-2 Живорада.
  Д-1 Душан има сина Ђ-1 Томислава, Ђ-1 Томислав сина Е-1 Петра а Е-1 Петар сина Ж-1 Милету.
  Д-2 Живорад је имао синове Ђ-1 Миодрага-Мију (који је имао женску децу) и Ђ-2 Привислава. Ђ-2 Привислав има синове Е-1 Драгоиљуба и Е-2 Слободана*.
  Е-1 Драгољуб има сина Ж-1 Филипа а Е-2 Слободан* има два сина, Ж-1 Жељка и Ж-2 Дарка.
  Ова грана слави Ђурђевдан и унеколико је „спорна“ у односу на родослов који је писао професор Воја Миљанић што је раније, већ, наглашено.

 3. Родослов фамилије Радованчевић из Јабучја, према књизи професора Војислава Миљанића:
  Оснивач породице А-1 Милован Радованчевић (1792-1843). Имао синове Б-1 Новицу и Б-2 Симеуна.
  Б-1 Новица и Миљана изродили: В-1 Јеврема, В-2 Велимира, В-3 Ивана, В-4 Милана, В-5 Младена, В-6 Милована и В-7 Милоја.
  В-1 Јеврем и Јевросима (1845-1890) добили Г-1 Игњата, Г-2 Милана и Г-3 Милоја.
  Г-1 Игњат (1868-1910) и Мирјана (1876-1947) изродили Д-1 Драгољуба, Д-2 Властимира, Д-3 Љубисава, Д-4 Новицу и Д-5 Светислава.
  Д-1 Драгољуб и Ангелина добили су Ђ-1 Радисава и Ђ-2 Будимира.
  Ђ-1 Радисав и Олга живе у Лајковцу, имају сина и кћер, колико се сећам (оп. Милодан).
  Ђ-2 Будимир (умро млад, оп. Милодан) и Зорка имали су Е-1 Радована и Е-2 Биљану.-удату за Милана Јанковића.
  Е-1 Радован Радован и Љиљана имају Ж-1 Будимира.
  Д-2 Властимир (1900-1952. године) и Радојка Костић из Рукладе добили су Ђ-1 Новицу (живео годину дана) Ђ-2 Борисава (живи у Апатину) Ђ-3 Томислава (поживео 6 година) и Ђ-4 Момчила који се оженио Лепосавом Бајић са којом је добио Е-1 Гордану, удала се у Бргуле и Е-2 Весну, удату у Аранђеловац.
  Д-3 Љубисав се није женио.
  Д-4 Новица је живео у Крагујевцу (нема података о покољењима, оп. Милодан).
  Д-5 Светислав (1889-1945) и Зорка Бајић (из Бргула, оп. Милодан) (1909-1969) имали су Радославку, удата у Паљуве, Велиборку, удата у Београд и Бисенију, удата у Рукладу.
  Б-4 Милан (1870-1912) се женио са Макреном и Јелицом (1872-1923) и изродио В-1 Драгића, В-2 Драгомира (без порода) и В-3 Светислава (без порода).
  В-1 Драгић и Добрија из Бајвевца добили Г-1 Миодрага, Г-2 Јордана и Г-3 Слободанку, удала се у Бајевац и Г-4 Драгињу, удала се у Петровиће, живи у Лајковцу.
  Г-1 Миодараг и Костадина добили су Д-1 Мирослава, Д-2 Стану удата у Павловиће у Јабучју и Д-3 Дикосаву, удата и она у Јабучје.
  Г-2 Јордан и Милена Бајић живе у Лајковцу.
  Г-3 Миладин (а не Милоје како пише у првом наставку, оп. Милодан), најмлађи Јевремов син (1877-1937) је у првом браку са Зорком добио сина Д-1 Мирка и Д-2 Спасоја а у другом са Петријом Филипа и Стане Бугарчић, синове Д-3 Митра, Д-4 Боривоја, Д-5 Љубисава и Д-6 Славка (који поживе једну годину).
  Д-1 Мирко (погинуо као бициклиста пре више од 50 година, оп. Милодан) и Радмила живе у Новом Саду.
  Д-2 Спасоје и Мирјана (Марија) склопили су брак 1919. године. Добили су Ђ-1 Славољуба, умро 1948. године, Ђ-2 Живана и Ђ-3 Слободана (Жућу, поменут у мом првом коментару као фрулаш)
  Д-3 Митар (1920-1980) и Милена Блажић добили Ђ-1 Миладина и Ђ-2 Бранку.
  Ђ-1 Миладин и Станка имају Е-1 Станка.
  Д-4 Боривој (1923-1978) и Милена (Милић, оп. Милодан) Имају Ђ-1 Селимира и Ђ-2 Новку.
  Ђ-1 Селимир и Љиљана Петровић имају сина Е-1 Горана (поменут као фудбалер у првом коментару, оп. Милодан) и Е-2 Зорана. Живе у Лајковцу.
  Д-5 Љубисав (1928-1969) и Љубинка имали су Ђ-1 Љубивоја, Ђ-2 Славицу и Ђ-3 Љубину.
  В-2 Велимир, Новичин син изродили су Г-1 Милоша, Г-2 Петра, Г-3 Павла, Г-4 Војислава, Г-5 Велисава и Г-6 Божидара, који је погинуо 1915 у Јабучју.
  Г-1 Милош и Стана добили су Д-1 Душана и Д-2 Персиду, удала се за Милорада Тејића.
  Д-1 Душан (1902-1953) и Радмила (1904-1995) имали су Ђ-1 Радомира и Ђ-2 Милана.
  Ђ-1 Радомир и Надежда имају Е-1 Душана и Е-2 Животу.
  Е-2 Милан има сина Ж-1 Милована. Од почетка ’60 година они живе у Селу Лајковцу, оп. Милодан.
  Г-2 Петар (1888-1953) и Макрена (1876-1946) добили су Д-1 Душанку (1901-1912), Д-2 Павла, погинуо код Скадра 1915. године. У браку са Драгињом изродио је: Д-3 Миодрага, Д-4 Михаила и Д-5 Станиславу, поживела 15 година.
  Д-3 Миодараг (1905-1992) и Јулијана добили су Ђ-1 Животу (власник „Борверка“, поменут и првом коментару, оп Милодан) и Ђ-2 Милована. Ђ-1 Живота и Драгица имају Е-1 Гордану, Е-2 Славицу и Е-3 Предрага. Ђ-2 Милован и Стана имају Е-1 Биљану, удата у Живановиће.
  Д-4 Михаило са Милицом има Ђ-Павла. Живе у Београду.
  Г-4 Војислав је погинуо 1913. године. Са Златијом (1884-1959) добио Д-1 Драгишу (1906-1984), који се оженио са Радојком Бајић (1910-1991) са којом је добио Ђ-1 Персиду и Ђ-2 Милоја. Милоје је добио Е-1 Миланку, Е-2 Милену и Е-3 Радоја.
  Е-3 Радоје, који се оженио са Радивојевић Марином из Скобаља са којом има Ж-1 Марију
  Г-5 Велисав (1884-1967) и Милојка (1888-1955) изродли су Д-1 Божидара, Д-2 Миленка, Д-3 Никодина, Д-5 Живојина.
  Д-5 Живојин и надежда су добили Ђ-1 Драгана, Ђ-2 Дикосаву и Ђ-3 Веру, удале се у Лајковац и Ђ-4 Достану, удату у Паљуве.
  Ђ-1 Драган и Ђина имају Е-1 Зорицу, удала се у Паљуве и Е-2 Сашу.
  В-3 Иван и Смиљанка имали су Г-1 Миленка и Г-2 Пеладију.
  В-4 Милан оженио Макрену али није имао порода као и В-5 Младен и В-6 Милован.
  В-7 Милоје, најмлађи Б-1 Новичин син и Милева изордили су: Г-1 Никодина,, Г-2 Живорада, Г-3 Станисава, Г-4 Добривоја, Г-5 Драгољуба и Г-6 Милену.
  Г-1 Никодин и Г-2 Живорад погинули у Првом светском рату.
  Г-3 Станисав и Златија (Мијаила и Јуце Бајић) добили су Д-1 Милорада (1917-1986) званог „Крња“ и Д-2 Ленку, удала се за Радомира Милосављевића.
  Д-1 Милорад и Ружица Бајић добили су Ђ-1 Бранивоја, Ђ-2 Милету (живи у Тузли), Ђ-3 Негосаву, удала се за Радослава Мирковића.
  Ђ-1 Бранивој и Драгица имају Е-1 Дејана, који са Миленом има Ж-1 Невену.
  Г-4 Добривој (1906-1981) и Живка, Јанићија и Свете Блажић, добили су Д-1 Слободана и Д-2 Србољуба.
  Д-1 Слободан и Данка имају Ђ-1 Живадина и Ђ-2 Славицу, удала се за Блажић Славка.
  Д-2 Србољуб и Милица имају Ђ-1 Мирослава.
  В-6 Милован добио је Г-1 Јовицу Г-2 Симеуна.
  Г-1 Јовица, који се женио Косаном (1855-1903) и Алексијом (1877-1938) имао је Д-1 Живка и Д-2 Радомира.
  Д-1 Живко и Милена изродили су Ђ-1 Бранислава, Ђ-2 Милоша и Ђ-3 Ратка.
  Ђ-1 Бранислав и Љубинка имају Е-1 Живка и Е-2 Светлану, удала се у Уб.
  Ђ-2 Милош и Ђ-2 Ратко живе у Лајковцу и имају своје породице.
  Г-2 Симеун и Милена (1857-1933) изродили су Д-1 Милијана, Д-2 Продана, Д-3 Милинку и Д-4 Мирићију, удала се Тихомира Бајића.
  Д-1 Милијан и Милева Бајић добили су Ђ-1 Десимира.
  Ђ-1 Десимир, који се оженио Наталијом (1895-1968) Ракић из Стубленице добили су Е-1 Ранка (1914-1949) и Е-2 Стану, удала се у Тејиће, Е-3 Станојка, Е-4 Бојка (1918-1921) и Е-5 Бранислава.
  Е-5 Бранислав и Гроздана Негић имају Ж-1 Сретена и Ж-2 Снежану.
  Крај

 4. Гужвић Славко

  Mолим некога чије нам је презиме заједничко – Гужвић да ми помогне у сазнању поријекла овог презимена. Гужвићи живе у општини Србац, село Влакница, а поријекло ми није познато даље од прадједа Пеје Гужвић. Не званично сам сазнао да потичу из Шумадије а када и ко је дошао у ове крајеве није ми познато. Гужвића има и у Шековићима али са њима немамо никакве родбинске везе. Хвала

 5. Jelena Isailov

  Interesuje me poreklo porodice Isailov. Najdalje sto znam je za Mali Zam kod Vrsca i da je zapravo Isajlov izvorno prezime a greskom upisano Isailov i tako nastavljeno… Hvala