Politika privatnosti

PORTAL POREKLO

POREKLO.SRB / POREKLO.RS

 

Šta je politika privatnosti?

Politika privatnosti služi da korisnicima približi vrste i načine upotrebe podataka koje prikupljamo, kao i upotrebu komentara na Portalu Poreklo.

Ko smo Mi?

Portal Poreklo je zvanična internet stranica Društva srpskih rodoslovaca “Poreklo”, sa sedištem na adresi Ljuba Vučkovića 11/2, Beograd, PIB: 107757601, MB: 28092750.

Autorska prava

Portal Poreklo zadržava sva autorska prava na sve vlastite sadržaje. Ovi sadržaji obuhvataju: autorske tekstove, audio i vizuelne materijale, baze podataka i programerski kod.

Kršenje autorskih prava, bilo kakva neovlašćena upotreba i zloupotreba sadržaja podložna je tužbi. Ukoliko se smatra da portal Poreklo krši tuđa autorska prava sadržaj će odmah, po ustanovljavanju istinitosti žalbe, biti uklonjen.

Komentari

Portal Poreklo poseduje mogućnost ostavljanja komentara na sajtu i u okviru nje omogućava korisnicima da koriste ime ili pseudonim koji sami odaberu. Korisnici sami biraju sadržaj komentara i da li će svoje lične podatke staviti kao javno dostupne ili ne. Pored sadržaja komentara prikuplja se i vreme i datum postavljanja.

Svi dostupni podaci koriste se isključivo u svrhu prikazivanja komentara na člancima za koje su vezani. Ograničenja koja postoje ogledaju se u blokiranju komentara, kao i onih koji krše važeće zakonske propise. Korisničke podatke, ukoliko za to bude potrebe, možemo otkriti i podeliti sa državnim organima ako nam je to na osnovu propisa zahtevano.

Podaci o pošiljaocu koje Portal Poreklo prikuplja su sledeći:ime ili nadimak, adresa elektronske pošte, IP adresa, podaci o pretraživaču, verziji pretraživača, stranicama našeg portala koje korisnik posećuje, vreme i datum posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni idikatori uređaja koji korisnik koristi, drugi dijagnostički podaci, podaci o tipu operativnog sistema, tipu mobilnog ili ručnog uređaja sa koga se pristupa, informacije prikupljene putem “kolačića”, drugi podaci koje sam pošiljalac navede o sebi kroz komentar ili e-poštu, podaci koji postaju dostupni pristupanjem posredno preko drugih mreža Portalu Poreklo, podaci koji ne mogu biti direktno lično identifikovani, ili podaci koje prikupljaju treća lica/kompanije u naše ime, kako bi pratile ponašanje posetioca i formirale analitičku analizu.

Korišćenje podataka o pošiljaocu može se ogledati u sledećem: ponudi digitalnih sadržaja, personalizaciji iskustva korisnika na sajtu, primanju komentara i sugestija putem elektronske pošte, kroz kontaktiranje korisnika, ukoliko uredništvo Portala Poreklo za tim ima potrebu, kroz analizu ponašanje korisnika kako bismo unapredili digitalne proizvode, u cilju zaustavljanja pokušaja prekida ili ometanja rada Portala, radi sprečavanja kršenja pravila o slanju/postavljanju komentara; u cilju obezbeđivanja i održavanja Portala, obaveštavanju korisnika o promenama na Portalu, davanju dozvola za učešće u interaktivnim funkcijama kada korisnik to odluči da učini, radi unapređenja brige o korisnicima, radi praćenja korišćenja Portala.

Bezbednost/čuvanje podataka o pošiljaocu ogleda se u tome da su svi podaci izuzev imena ili nadimka koje korisnik upiše, i onih podatka koje korisnik ostavi u komentaru, tajni podaci. Oznaka tajnosti sa ovih podataka može biti skinuta isključivo ukoliko to zahtevaju ili dozvoljavaju propisi Republike Srbije, međunarodni propisi ili propisi trećih zemalja. Portal Poreklo će se starati da podaci korisnika ne budu neovlašćeno dostupni trećim licima, ali, budući da prenos bilo koje vrste podataka putem interneta nije 100% bezbedan, ne možemo pružiti garancije po tom pitanju, pa je donekle i na odgovornosti korisnika koje će podatke o sebi da postavi na portal.

Objavljivanje podataka o pošiljaocu moguće je u sledećim slučajevima: uz pristanak pošiljaoca; po zahtevu pravosudnih organa u skladu sa propisima Republike Srbije, međunarodnim propisima ili propisima trećih zemalja; kada je otkrivanje podataka neophodno da bi Portal Poreklo ili neko treće lice zaštitili svoja zakonska prava i interese, ili sa ciljem da ostvare značajnu dobit za društvo u celini, pod uslovom da istim ne uključuje kršenje prava i sloboda vlasnika ličnih podataka; u drugim slučajevima koje propisuju zakoni Republike Srbije, međunarodni propisi ili propisi trećih zemalja.

Šta su “kolačići”?

“Kolačići” su mali skup podataka koji se čuvaju na korisničkom uređaju.

Korisnik može podesiti da odbije sve “kolačiće” ili da ih naznači kada se kolačić šalje, ali ukoliko odbije, treba imati na umu da mu možda neće raditi neke funkcije na našem portalu.

Vrste “kolačića” koje portal Poreklo koristi su:

  1. Neophodni “kolačići”, koji pomažu da sajt bude upotrebljiv, omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima sajta i bez kojih sajt ne može pravilno da funkcioniše.
  2. “Kolačići” podešavanja, koji omogućuju sajtu da zapamti informaciju koja menja način na koji se sajt ponaša ili kako izgleda, kao što je podešeni jezik korisnika ili oblast u kojoj se korisnik nalazi.
  3. Statistički “kolačići”, koji pomažu vlasnicima sajta da razumeju interakciju korisnika sa sajtom anonimnim sakupljanjem informacija i izveštavanjem.
  4. Marketing “kolačići”, koji se koriste za praćenje posetioca na veb sajtovima, s namerom da prikažu reklame koje su relevantne i privlačne za pojedinačnog korisnika, a time i od veće vrednosti za izdavače i treće strane oglašivače.
  5. Neklasifikovani “kolačići” su oni koji su u procesu naše klasifikacije i provajdera pojedinačnih kolačića.

Veze (linkovi) ka drugim sajtovima

Portal Poreklo može imati veze (linkove) ka drugim sajtovima koji nisu u našoj nadležnosti. Ukoliko korisnik klikne na drugi link, samim tim biće prebačen na drugi sajt. Preporučuje se svim korisnicima da uvek provere politiku privatnosti svakog sajta koji posete. Mi nemamo kontrolu i ne preduzimamo odgovornost za sadržaj, politiku ili aktivnosti drugih sajtova ili usluga.

Privatnost za decu

Naš portal se odnosi i na osobe ispod 18 godina. Mi svesno ne prikupljamo lične prepoznatljive informacije od bilo koga korisnika mlađeg od 18 godina. Ukoliko ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je Vaše dete pružilo lične podatke, molimo Vas da nas kontaktirate. Ukoliko svesno prepoznamo da smo prikupili lične podatke od dece bez roditeljske potvrde, mi ćemo preduzeti sve korake kako bismo uklonili takve informacije s našeg portala.

Ulaganje prigovora

U svakom trenutku korisnik može uložiti prigovor u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka, nacionalnim telima za zaštitu ličnih podataka u njegovoj zemlji, kao i regulatornom telu za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji.

Promena politike privatnosti i obaveštavanje korisnika

Portal Poreklo nema obavezu da pojedinačno obaveštava svoje korisnike o promenama politike privatnosti.

Informacija o stupanju na snagu pravilnika

Ova izjava o privatnosti je pripremljena na osnovu odredaba više propisa, uključujući član 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opšta uredba o zaštiti podataka – GDPR). Ova politika privatnosti odnosi se isključivo na Portal, osim ako u ovom dokumentu nije drugačije naznačeno.