Пописи граничара Шајкашког батаљона, 1. део (попис из 1767)

7. децембра 2020.

коментара: 0

ПИШЕ: Јован Бојанић

Захваљујући нашем сараднику Паву И. Баруху, Друштво српских родословаца „Порекло“ објављује преведене, систематски обрађене и класификоване пописе (нем. musterlisten) граничара Шајкашког батаљона. Обрађени пописи обухватају период од првог пописа Шајкашког батаљона, 1767. године, до пописа из 1819. године. У пописима су наведени име, презиме, кућни број, насеље, компанија (чета) и место рођења (тамо где је било могуће превести написано) граничара. Попис из 1819. није комплетан. У овом тексту наћи ће се попис из 1767. године.

Насловна страна скенираних мустерлиста Шајкашког батаљона

Паво је, након што су на његову молбу на сајту FamilySearch.org, који се бави дигитализацијом и публикацијом родословне грађе из свих крајева света објављени поменути пописи граничара Шајкашког батаљона, започео са њиховом детаљном обрадом. Пописи су на немачком језику, а објављени су у колекцији Musterlisten und Standestabellen, 1766-1820 и обухватају четири пописа, који ће у исто толико наставака бити објављени на нашем сајту.

Као што је раније написано, први попис датира из 1767. године, када је новоуспостављеној области војне границе – Шајкашком батаљону, припадало шест насеља: Вилово, Гардиновци, Жабаљ, Лок, Мошорин и Тител. Седиште батаљона је од постанка до развојчења (1763-1873) било у Тителу, а први командант је био мајор Теофон фон Станисављевић.

На почетку, територија батаљона је била подељена на 4, а касније у 6 компанија (чета). Шест година након постанка батаљона, 1769. године, припојена су му насеља Доњи Ковиљ, Горњи Ковиљ, Госпођинци, Каћ, Чуруг и Шајкаш (тадашњи Ковиљ Сентиван). Последња су батаљону прикључена два новоуспостављена насеља, Ђурђево (1800. године) и Надаљ (1801. године). Ђурђево је основано од стране Срба из оближњег Темерина, који су напустили Темерин и провинцијал када га је Комора продала грофу Шандору Сечењу. У пролеће је 178 породица темеринских Срба на предијуму Пашка основало Ђурђево.

Шајкашки батаљон, Нови Сад и Петроварадин, детаљ са Опште карте Темишварског Баната.

Надаљ су на истоименој пустари основали Срби из Чеба (Челарева), након што је од Коморе село преузео мађарски спахија Марфи. Као и у случају Темерина, и овде су новопридошли становници (у овом случају Немци) насељавани на земљу Срба и тиме утицали на њихову селидбу у границу.

Детаљ странице с пописом из мустерлисте

Поред јасног присуства оних Срба који су дуже боравили на том подручју, по презименима и местима рођења граничара може се закључити да су добар део њих сачињавали Срби пореклом из западнијих српских крајева (Далмација, Лика, Кордун, Банија, Босанска Крајина). Користан опис тих сеоба доноси нам познати шајкашки официр и историограф Аврам Ђукић, који за један од таласа насељавања пише: „У јесен 1774. године команда Шајкашког батаљона је обавестила Генералну команду да може примити преко 100 емиграната из Турске и Далмације. Већ у првој групи, упућеној у Шајкашку крајем 1774. или почетком 1775. године, било је четрдесетак породица из Далмације. Свакој насељеничкој кући дато је бесплатно семе ради засејавања јутра кукуруза и јутра проса, као и жито потребно за јесењу сетву. Помоћ им је пружена и за подизање кућа. У пролеће 1775. овамо је упућена 21 породица из Босне, па се одмах почело са подизањем кућа за њих. У току лета упућена је нова група босанских избеглица, а последња група од 30 породица је стигла поткрај исте године… Даље значајно насељавање у шајкашко подручје обављено је у времену од октобра 1782. до августа 1873. У свом извештају од 11. септембра 1783, генерал-мајор Женејн обавештава да је у овом времену у ово подручје преспело 158 венецијанских емигрантских породица са жељом да се ту населе.“ Ове придошлице раније присутни Срби су прозвали Шијацима.

У наредним редовима налази се списак граничара по попису из 1767. године.

ЧЕТА НАСЕЉЕ ИМЕ ПРЕЗИМЕ КУЋНИ БРОЈ СТАТУС
Мошорин Мошорин Kersta Jovannovich 1
Мошорин Мошорин Mihaillo Malletin 2
Мошорин Мошорин Maxim Savin 3
Мошорин Мошорин Jovan Belloczics 4
Мошорин Мошорин Todor Sifkovics 5
Мошорин Мошорин Jovan Aczim 6
Мошорин Мошорин Petar Radoiczich 7
Мошорин Мошорин Veszo Bossnics 8
Мошорин Мошорин Ninco Gatyarin 9
Мошорин Мошорин Maxim Pavlovics 10
Мошорин Мошорин Maxim Petakov 11
Мошорин Мошорин Jacob Krunin 12
Мошорин Мошорин Lazar Bossin 13
Мошорин Мошорин Kersta Saraczics 14
Мошорин Мошорин Petar Jacoblevics 15
Мошорин Мошорин Ignat Jacoblevics 16
Мошорин Мошорин Leontie Damianovics 17
Мошорин Мошорин Mitar Maletin 18
Мошорин Мошорин Simon Kollarics 19
Мошорин Мошорин Jovan Stojanov 20
Мошорин Мошорин Stephan Staics 21
Мошорин Мошорин Pavo Nicolics 22
Мошорин Мошорин Jovan Petrin 23
Мошорин Мошорин Tescha Jelloffczev 24
Мошорин Мошорин Jovan Gatyarin 25
Мошорин Мошорин Lazar Jelloffczev 26
Мошорин Мошорин Petar Radoinin 27
Мошорин Мошорин Lazar Stoikoff 28
Мошорин Мошорин Risto Possnics 29
Мошорин Мошорин Jovan Gatyarin 30
Мошорин Мошорин Schivics Dudarin 31
Мошорин Мошорин Nicola Maletin 32
Мошорин Мошорин Jovan Russmirov 33
Мошорин Мошорин Todor Sarranovics 34
Мошорин Мошорин Nenad Dudics 35
Мошорин Мошорин Vullin Mihallovich 36
Мошорин Мошорин Mihaillo Grugics 37
Мошорин Мошорин Arsenie Paraskin 38
Мошорин Мошорин Radeta Brugics 39
Мошорин Мошорин Jossim Suaczaroff 40
Мошорин Мошорин Jovan Gruin 41
Мошорин Мошорин Stephan Etinsky 42
Мошорин Мошорин Neschko Subotitschanin 43
Мошорин Мошорин Jovan Possnics 44
Мошорин Мошорин Vuitza Kossovatz 45
Мошорин Мошорин Jovan Etinsky 46
Мошорин Мошорин Jovan Stoikov 47
Мошорин Мошорин Todor Raikovics 48
Мошорин Мошорин Jovan Mallscheff 49
Мошорин Мошорин Zvetko Vlah 50
Мошорин Мошорин Stanoje Kurutza 51
Мошорин Мошорин Lazar Silbaschanin 52
Мошорин Мошорин Subota Iffkov 53
Мошорин Мошорин Pavo Iffkov 54
Мошорин Мошорин Straina Dolloffczanin 55
Мошорин Мошорин Moysillo Kirschansky 56
Мошорин Мошорин Stephan Poppovics 57
Мошорин Мошорин Sretko Nixin 58
Мошорин Мошорин Misco Joannovics 59
Мошорин Мошорин Rista Radics 60
Мошорин Мошорин Vaso Subotin 61
Мошорин Мошорин Gligorie Tubics 62
Мошорин Мошорин Milloss Petakovics 63
Мошорин Мошорин Jovan Schivanov 64
Мошорин Мошорин Nicola Possarovics 65
Мошорин Мошорин Jossim Possarovics 66
Мошорин Мошорин Jovan Subotin 67
Мошорин Мошорин Christoph Kirschansky 68
Мошорин Мошорин Jovan Kurutza 69
Мошорин Мошорин Gyurath Tubics 70
Мошорин Мошорин Pavo Etinsky 71
Мошорин Мошорин Petar Etinsky 72
Мошорин Мошорин Rista Etinsky 73
Мошорин Мошорин Marco Vessin 74
Мошорин Мошорин Janco Tubics 75
Мошорин Мошорин Todor Tubics 76
Мошорин Мошорин Jovan Iffkovics 77
Мошорин Мошорин Lazar Petroff 78
Мошорин Мошорин Millan Zorranovics 79
Мошорин Мошорин Avacum Paviczevics 80
Мошорин Мошорин Illia Rakics 81
Мошорин Мошорин Marco Vlah 82
Мошорин Мошорин Millovan Vlah 83
Мошорин Мошорин Vesselin Joannovics 84
Мошорин Мошорин Marco Paraskin 85
Мошорин Мошорин Janco Paraskin 86
Мошорин Мошорин Stoissa Babics 87
Мошорин Мошорин Moysillo Dudics 88
Мошорин Мошорин Jovan Pulkessanin 89
Мошорин Мошорин Andria Tomaczetov 90
Мошорин Мошорин Jovan Vranich 91
Мошорин Мошорин Mihat Poppovics 92
Мошорин Мошорин Vaso Poppovics 93
Мошорин Мошорин Thimotie Pajagics 94
Мошорин Мошорин Sava Mihatov 95
Мошорин Мошорин Vassilia Siffkovics 96
Мошорин Мошорин Kersta Pantolomonovics 97
Мошорин Мошорин Jacob Malletics 98
Мошорин Мошорин Mihaillo Radoicsics 99
Мошорин Мошорин Ignat Putnikovics 100
Мошорин Вилово Sivan Vlahovics 1
Мошорин Вилово Peter Hadnadjeff 2
Мошорин Вилово Lazar Gallics 3
Мошорин Вилово Jacob Laczics 4
Мошорин Вилово Stoiko Gardinovazky 5
Мошорин Вилово Miso Laczics 6
Мошорин Вилово Illia Damianov 7
Мошорин Вилово Jeffrem Lazin 8
Мошорин Вилово Marco Damianov 9
Мошорин Вилово Uross Daviarovich 10
Мошорин Вилово Avram Misslenov 11
Мошорин Вилово Kosta Pavlov 12
Мошорин Вилово Marco Jossimov 13
Мошорин Вилово Mihailo Pavlov 14
Мошорин Вилово Stojan Romi 15
Мошорин Вилово Niczeta Borich 16
Мошорин Вилово Simon Maximov 17
Мошорин Вилово Jovan Kerstin 18
Мошорин Вилово Stephan Bellin 19
Мошорин Вилово Marco Scharkoff 20
Мошорин Вилово Nicola Illin 21
Мошорин Вилово Marco Babin 22
Мошорин Вилово Sava Millutinov 23
Мошорин Вилово Lazar Poppov 24
Мошорин Вилово Mihaillo Czurczics 25
Мошорин Вилово Thescha Damianov 26
Мошорин Вилово Theophan Lazin 27
Мошорин Вилово Simon Sarkovich 28
Мошорин Вилово Georgie Vlah 29
Мошорин Вилово Jovan Babin 30
Мошорин Вилово Theodor Stephanovics 31
Мошорин Вилово Jovan Czursics 32
Мошорин Вилово Antonie Illin 33
Мошорин Вилово Moizillo Mihatoff 34
Мошорин Вилово Arsenie Damianovics 35
Мошорин Вилово Rako Radics 36
Мошорин Вилово Mihailo Skelesia 37
Мошорин Вилово Illia Simeonov 38
Мошорин Вилово Marco Joanov 39
Мошорин Вилово Nicola Pavlovics 40
Мошорин Гардиновци Jovan Ratkoff 1
Мошорин Гардиновци Athanasie Radovanovics 2
Мошорин Гардиновци Matho Gallics 3
Мошорин Гардиновци Pavo Mirossavlevics 4
Мошорин Гардиновци Petar Zaar 5
Мошорин Гардиновци David Kumrin 6
Мошорин Гардиновци Vesso Obrenof 7
Мошорин Гардиновци Jovan Joviczin 8
Мошорин Гардиновци Maxim Peczelia 9
Мошорин Гардиновци Jovan Ivandics 10
Мошорин Гардиновци Ostia Schivanov 11
Мошорин Гардиновци Avram Petrov 12
Мошорин Гардиновци Marco Thomin 13
Мошорин Гардиновци Gyurat Prankovics 14
Мошорин Гардиновци Schivan Simin 15
Мошорин Гардиновци Jovan Nicoletics 16
Мошорин Гардиновци Jacob Loczky 17
Мошорин Гардиновци Janco Linbiczics 18
Мошорин Гардиновци Nedelko Linbiczics 19
Мошорин Гардиновци Gligorie Petrin 20
Мошорин Гардиновци Jovan Subotin 21
Мошорин Гардиновци Arsenie Petkoff 22
Мошорин Гардиновци Stephan Igniatov 23
Мошорин Гардиновци Damian Kollarsky 24
Мошорин Гардиновци Sava Stojanovich 25
Мошорин Гардиновци Todor Bugarin 26
Мошорин Гардиновци Ninco Radovanov 27
Мошорин Гардиновци Stephan Kubilarov 28
Мошорин Гардиновци Lazar Joannov 29
Мошорин Гардиновци Jovan Stoichin 30
Мошорин Гардиновци Vaso Radossavleff 31
Мошорин Гардиновци Mischo Vlah 32
Мошорин Гардиновци Gligoria Joannov 33
Мошорин Гардиновци Andria Czurics 34
Мошорин Гардиновци Petar Linbiczics 35
Мошорин Гардиновци Simo Pannics 36
Мошорин Гардиновци Jossim Poppov 37
Мошорин Гардиновци Simo Ranissavlevics 38
Мошорин Гардиновци Jovan Iffkovics 39
Мошорин Гардиновци Jacob Dugics 40
Мошорин Гардиновци Todor Nicolics 41
Жабаљ Жабаљ Jovitza Wuczetich 1
Жабаљ Жабаљ Jovan Radoizin 2
Жабаљ Жабаљ Arsenie Lackich 3
Жабаљ Жабаљ Jovitza Skandarsky 4
Жабаљ Жабаљ Niczeta Bulich 5
Жабаљ Жабаљ Mihailo Simitza 6
Жабаљ Жабаљ Thodor Kavraja 7
Жабаљ Жабаљ Luca Koloter 8
Жабаљ Жабаљ Thodor Poppof 9
Жабаљ Жабаљ Risto Ziprovatz 10
Жабаљ Жабаљ Janco Poppof 11
Жабаљ Жабаљ Gajo Placzich 12
Жабаљ Жабаљ Niczeta Platmajor 13
Жабаљ Жабаљ Thimotie Raczetich 14
Жабаљ Жабаљ Vasso Jovankin 15
Жабаљ Жабаљ Stanischa Dungerin 16
Жабаљ Жабаљ Pavo Schizich 17
Жабаљ Жабаљ Vasso Verkin 18
Жабаљ Жабаљ Thodor Vilizkov 19
Жабаљ Жабаљ Petar Gergovich 20
Жабаљ Жабаљ Janco Damianov 21
Жабаљ Жабаљ Nicola Kerscha 22
Жабаљ Жабаљ Isaac Radin 23
Жабаљ Жабаљ Stephan Novakov 24
Жабаљ Жабаљ Jovan Pavlov 25
Жабаљ Жабаљ Pavo Myin 26
Жабаљ Жабаљ Gjurath Suscevarsky 27
Жабаљ Жабаљ Jescha Stephanov 28
Жабаљ Жабаљ Stephan Stojsin 29
Жабаљ Жабаљ Nescko Rackin 30
Жабаљ Жабаљ Lazo Jankov 31
Жабаљ Жабаљ Stanco Stojssin 32
Жабаљ Жабаљ Veliczko Poskov 33
Жабаљ Жабаљ Sava Stojssin 34
Жабаљ Жабаљ Gjurath Petkov 35
Жабаљ Жабаљ Thodor Placzkich 36
Жабаљ Жабаљ Gjurath Nakraikusa 37
Жабаљ Жабаљ Adam Kerin 38
Жабаљ Жабаљ Nicola Papich 39
Жабаљ Жабаљ Arsenie Sckelezich 40
Жабаљ Жабаљ Maxim Plaszin 41
Жабаљ Жабаљ Vasso Markovich 42
Жабаљ Жабаљ Antonie Kerin 43
Жабаљ Жабаљ Illia Nedin 44
Жабаљ Жабаљ Simo Likich 45
Жабаљ Жабаљ Petar Gyurzin 46
Жабаљ Жабаљ Nicola Gerich 47
Жабаљ Жабаљ Nicola Mihailof 48
Жабаљ Жабаљ Gaja Govedar 49
Жабаљ Жабаљ Thodor Likich 50
Жабаљ Жабаљ Lazar Gavraja 51
Жабаљ Жабаљ Radoiza Simin 52
Жабаљ Жабаљ Thodor Starich 53
Жабаљ Жабаљ Maxim Pilizarka 54
Жабаљ Жабаљ Jovan Wuczetich 55
Жабаљ Жабаљ Mittar Schandarsky 56
Жабаљ Жабаљ Stanischa Posskich 57
Жабаљ Жабаљ Rista Schamschalov 58
Жабаљ Жабаљ Nicola Nedich 59
Жабаљ Жабаљ Schivich Slocololiczky 60
Жабаљ Жабаљ Jovan Appich 61
Жабаљ Жабаљ Marco Bugia 62
Жабаљ Жабаљ Jovan Julinzky 63
Жабаљ Жабаљ Subotha Pariacharov 64
Жабаљ Жабаљ Pavo Rackin 65
Жабаљ Жабаљ Jovan Feldwab 66
Жабаљ Жабаљ Mihat Bugia 67
Жабаљ Жабаљ Lazar Papkich 68
Жабаљ Жабаљ Thodor Stoikov 69
Жабаљ Жабаљ Vasso Raskovich 70
Жабаљ Жабаљ Milicz Gerich 71
Жабаљ Жабаљ Maxim Schivanof 72
Жабаљ Жабаљ Pacratie Poppov 73
Жабаљ Жабаљ Lazar Rackin 74
Жабаљ Жабаљ Milicz Poppov 75
Жабаљ Жабаљ Vasso Idutov 76
Жабаљ Жабаљ Andria Stoissin 77
Жабаљ Жабаљ Ninco Kapralov 78
Жабаљ Жабаљ Danillo Stiliczich 79
Жабаљ Жабаљ Stanco Franzos 80
Жабаљ Жабаљ Stanco Prodanof 81
Жабаљ Жабаљ Jovan Prodanof 82
Жабаљ Жабаљ Lazar Plaszich 83
Жабаљ Жабаљ Janco Slocoliczky 84
Жабаљ Жабаљ Jovan Sczechlas 85
Жабаљ Жабаљ Jovan Plaszin 86
Жабаљ Жабаљ Vesselin Dimitref 87
Жабаљ Жабаљ Stanco Franzos 88
Жабаљ Жабаљ Jovan Ugrinof 89
Жабаљ Жабаљ Nescko Popof 90
Жабаљ Жабаљ Mihat Thodorof 91
Жабаљ Жабаљ David Difny 92
Жабаљ Жабаљ Stephan Czordarof 93
Жабаљ Жабаљ Thodor Gyurczin 94
Жабаљ Жабаљ Jovan Ruttonia 95
Жабаљ Жабаљ Peja Prodanof 96
Жабаљ Жабаљ Simo Latinkovich 97
Жабаљ Жабаљ Jovan Diack 98
Жабаљ Жабаљ Lazo Platzmajor 99
Жабаљ Жабаљ Gavrillo Raiczetin 100
Жабаљ Жабаљ Gjoma Bossin 101
Жабаљ Жабаљ Maxim Myhin 102
Жабаљ Жабаљ Gyurath Poppov 103
Жабаљ Жабаљ Arsenie Possin 104
Жабаљ Жабаљ Gligorie Czojansky 105
Жабаљ Жабаљ Lazo Stanisavlevich 106
Жабаљ Жабаљ Thodor Schikoparin 107
Жабаљ Жабаљ Mathia Bustaich 108
Жабаљ Жабаљ Phillip Stojanov 109
Жабаљ Жабаљ Stephan Bellin 110
Жабаљ Жабаљ Stephan Burgin 111
Жабаљ Жабаљ Stoissa Savin 112
Жабаљ Жабаљ Leontie Mihailov 113
Жабаљ Жабаљ Lazar Rigiczky 114
Жабаљ Жабаљ Pavel Pannich 115
Жабаљ Жабаљ Arsenie Czonkich 116
Жабаљ Жабаљ Pogosaf Bellich 117
Жабаљ Жабаљ Jovan Bossich 118
Жабаљ Жабаљ Gjurat Malletin 119
Жабаљ Жабаљ Nicola Zumorovich 120
Жабаљ Жабаљ Lazar Czura 121
Жабаљ Жабаљ Jovan Zaram 122
Жабаљ Жабаљ Niczeta Pariactarov 123
Жабаљ Жабаљ Janco Bugarin 124
Жабаљ Жабаљ Nicola Stoikov 125
Жабаљ Жабаљ Jovan Latinkovich 126
Жабаљ Жабаљ Glischo Czopanin 127
Жабаљ Жабаљ Nicola Capitanovich 128
Жабаљ Жабаљ Antonie Subassar 129
Жабаљ Жабаљ Jovan Ostrich 130
Жабаљ Жабаљ Jovan Bugarin 131
Жабаљ Жабаљ Maxim Miligrich 132
Жабаљ Жабаљ Thodor Sckabin 133
Жабаљ Жабаљ Jovan Vucovich 134
Жабаљ Жабаљ Gyurat Poppov 135
Жабаљ Жабаљ Georg Zokole 136
Жабаљ Жабаљ Joseph Flaschnek 137
Жабаљ Жабаљ Nicola Rigiczky 138
Жабаљ Жабаљ Illia Gerich 139
Жабаљ Жабаљ Gavrillo Simicza 140
Жабаљ Жабаљ Jovan Stokisich 141
Жабаљ Жабаљ Gavrillo Rigiczky 142
Жабаљ Жабаљ Avram Rigiczky 143
Жабаљ Жабаљ Maria Popadic 144
Жабаљ Жабаљ Gyucka Pappich 145
Жабаљ Жабаљ Petar Thodovich 146
Жабаљ Жабаљ Stojan Leta 147
Жабаљ Жабаљ Thomo Georgovich 148
Жабаљ Жабаљ Marco Radoizich 149
Тител Тител Simo Herniakovics 1
Тител Тител Stephan Pessics 2
Тител Тител Gyurat Popof 3
Тител Тител Alexa Beczejatcz 4
Тител Тител Thodor Kusmanovics 5
Тител Тител Luka Nebrigics 6
Тител Тител Saria Losanof 7
Тител Тител Pana Maximof 8
Тител Тител Lazo Ugodics 9
Тител Тител Petar Nebrigics 10
Тител Тител Michailo Nebrigics 11
Тител Тител Pavo Nebrigics 12
Тител Тител Sava Nebrigics 13
Тител Тител Michailo Panics 14
Тител Тител Pavo Bariaktarof 15
Тител Тител Triphun Nebrigics 16
Тител Тител Gavrilo Prokin 17
Тител Тител Miath Vlach 18
Тител Тител Schivoin Petrovics 19
Тител Тител Nicola Smederevaz 20
Тител Тител Jescha Losanof 21
Тител Тител Nicola Locsanin 22
Тител Тител Gyurat Kovacsef 23
Тител Тител Aczim Czarnovin 24
Тител Тител Stephan Dedin 25
Тител Тител Thodor Laics 26
Тител Тител Maxim Merkussin 27
Тител Тител Stephan Merkussin 28
Тител Тител Jania Marinkof 29
Тител Тител Maxim Verbazky 30
Тител Тител Vuicza Bossin 31
Тител Тител Thodor Bossin 32
Тител Тител Gligoria Schlupin 33
Тител Тител Petar Gyurkin 34
Тител Тител Nicola Dostanics 35
Тител Тител Thescha Lastics 36
Тител Тител Boscho Stokin 37
Тител Тител Sima Prodanovics 38
Тител Тител Thescha Jovanof 39
Тител Тител Arsenia Szremacz 40
Тител Тител Gligoria Jankof 41
Тител Тител Ilia Nestorovics 42
Тител Тител Schivan Radanof 43
Тител Тител Gyurat Szremaczky 44
Тител Тител Ignat Marinkof 45
Тител Тител Ilia Nebrigics 46
Тител Тител Vasso Aracslics 47
Тител Тител Stojan Aracslia 48
Тител Тител Vernava Sivanof 49
Тител Тител Thescha Nikolin 50
Тител Тител Gyurath Vlach 51
Тител Тител Jovan Baraics 52
Тител Тител Stephan Lazarics 53
Тител Тител Janko Gluin 54
Тител Тител Kersta Ikonin 55
Тител Тител Jovan Vemics 56
Тител Тител Stanko Stokin 57
Тител Тител Stephan Subotin 58
Тител Тител Jovan Hadnjadef 59
Тител Тител Pavo Miskof 60
Тител Тител Petar Prokin 61
Тител Тител Nicola Vemics 62
Тител Тител Petar Czentanin 63
Тител Тител Gligoria Bariaktarof 64
Тител Тител Ignat Kumrin 65
Тител Тител Makarie Vlach 66
Тител Тител Maxim Jellin 67
Тител Тител Michailo Pein 68
Тител Тител Thomo Busarof 69
Тител Тител Lazo Busarof 70
Тител Тител Schivko Maximof 71
Тител Тител Jovan Kocskaross 72
Тител Тител Michailo Obrenovics 73
Тител Тител Miath Marinkof 74
Тител Тител Laszar Pessics 75
Тител Тител Stephan Schuakof 76
Тител Тител Stoka Makarics 77
Тител Тител Jescha Schuakof 78
Тител Тител Vasso Damianof 79
Тител Тител Nicola Makarics 80
Тител Тител Gyuricza Jossim 81
Тител Тител Michailo Mutics 82
Тител Тител Vasso Prada 83
Тител Тител Rista Sabof 84
Тител Тител Sava Losanof 85
Тител Тител Thodor Kokics 86
Тител Тител Gyurat Bain 87
Тител Тител Sima Manics 88
Тител Тител Stanimir Momirovics 89
Тител Тител Michailo Baics 90
Тител Тител Sava Sivanof 91
Тител Тител Matto Sivanof 92
Тител Тител Saria Prodanof 93
Тител Тител Saria Krona 94
Тител Тител Proka Theschanin 95
Тител Тител Stanischa Kurucza 96
Тител Тител Niczivor Kosarevics 97
Тител Тител Stoissa Grubanoff 98
Тител Тител Janko Vrulasch 99
Тител Тител Petar Muktics 100
Тител Тител Vasso Vinkics 101
Тител Тител Luka Radin 102
Тител Тител Czyro Czurczia 103
Тител Тител Jacob Nenad 104
Тител Тител Pavo Czvein 105
Тител Тител Jovan Kacsura 106
Тител Тител Jovan Pesslics 107
Тител Тител Sava Miskof 108
Тител Тител Stephan Ruschin 109
Тител Тител Neczko Pannin 110
Тител Тител Kersta Beczejatcz 111
Тител Тител Aczim Belonogics 112
Тител Тител Janko Vuics 113
Тител Тител Philip Strasamester 114
Тител Тител Simo Popof 115
Тител Тител Thodor Czertics 116
Тител Тител Thescha Dussanin 117
Тител Тител Nicola Blaschin 118
Тител Тител Vasso Govesdanin 119
Тител Тител Petar Pugarsky 120
Тител Тител Mitar Czentiansky 121
Тител Тител Schivan Mali 122
Тител Тител Schivan Vuin 123
Тител Тител Vasso Govedar 124
Тител Тител Thodor Mutics 125
Тител Тител Petar Czavics 126
Тител Тител Pogossav Pugarsky 127
Тител Тител Anton Ugrinof 128
Тител Тител Panta Nedin 129
Тител Тител Petar Stojanof 130
Тител Тител Thodor Radin 131
Тител Тител Axentie Nikolics 132
Тител Тител Attanasie Galletics 133
Тител Тител Nicola Galletics 134
Тител Тител Pavo Bain 135
Тител Тител Thodor Gabor 136
Тител Тител Moysilo Popovics 137
Тител Тител Nedelko Milovanovics 138
Тител Тител Mihaly Seke 139
Тител Тител Misko Matteikovics 140
Тител Тител Jovan Muttin 141
Тител Тител Lazar Millin 142
Тител Тител Kussmann Bossin 143
Тител Тител Frantz Podolsky 144
Тител Тител Schivan Marinkovics 145 Popp
Тител Тител Arsenie Popovics 146 Popp
Тител Тител Maxim Szerdancsof 147
Тител Тител Adam Radul 148
Тител Тител Jovan Nikolin 149
Тител Тител Jacob Belegicsanin 150
Тител Тител Mihaly Legy 151
Тител Тител Jescha Scharin 152
Тител Лок Stojak Vassics 1
Тител Лок Nicola Nennin 2
Тител Лок Sava Pavlof 3
Тител Лок Anton Gain 4
Тител Лок Kersta Nenadof 5
Тител Лок Jovan Czurczia 6
Тител Лок Gaja Stanischin 7
Тител Лок Ignat Pavlof 8
Тител Лок Jossim Sivanof 9
Тител Лок Lazar Nedelkof 10
Тител Лок Petar Marin 11
Тител Лок Anton Nennin 12
Тител Лок Vasso Radanovics 13
Тител Лок Stephan Nennin 14
Тител Лок Thodor Vukailof 15
Тител Лок Pantelia Vukailof 16
Тител Лок Ilia Vukailof 17
Тител Лок Sava Petakof 18
Тител Лок Danilo Sivanof 19
Тител Лок Maxim Stanischa 20
Тител Лок Jovan Nedelkof 21
Тител Лок Sima Vukailof 22
Тител Лок Petar Prakajacz 23
Тител Лок Sava Schiakovics 24
Тител Лок Gaja Dragicsevics 25
Тител Лок Michailo Poppovics 26 Popp

Аутор чланка:
Јован Бојанић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.