Порекло презимена, село Кијевци (Сјеница)

Порекло становништва села Кијевци, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

фото Бејто Зиљкић (Panoramio)
фото Бејто Зиљкић (Panoramio)

 

Кијевци су сеоско насеље удаљено 14 км од Сјенице. Село је смештено су висинском појасу 1.120-1.220 м и припада разбијеном типу сеоских насеља. Ово насеље се налази у планинском простору између Границе (1.223 м), Хамидовог (1.347 м) и Петровог брда (1.121 м), јужном делу Сјеничке котлине и на обронцима Гиљеве. Село обједињује неколико махала: Ватићка, Цамовска, Куртановска итд. Површина сеоског атара и катастарске општине износи 1.302 ха. Према попису 2002. године у селу је живео 151 становник.

Кроз атар села протиче Никића и Кијевачки поток. Атар је богат изворима и пашњацима. На Петровом брду и данас има станова – летњих сточарских насеља.

Кијевци се сврставају у стара насеља. Под овим именом се јављају у турском попису из 1571. године. По попису 1921. године имали су 32 дома и 220 становника. “Киј“ је старо словенско мушко име, у значењу “млад”, “чекић”, по чему су прозвана села Кијево код Београда, Бујановца, Книна, Крагујевца итд. У топонимији околине Сјенице име “Киј” се среће и у називу Кија брдо (тј. Кијево брдо), које је близу Гошева и Гргаја [Недељковић, 1999, 102].

У селу се налази четвороразредна основна школа, која је почела са радом 1945. године. Школа је у лошем стању, а од 5. до 8. разреда деца похађају основну школу у Зајечићима. Село је струју добило 1975. године. Мештани се водом снабдевају преко локалних водовода (каптирани извори у околини села). Село има макадамски пут, који је током 2008. године. прошириван и поправљан, у циљу припреме за асфалтирање. У селу се налази и продавница мешовите робе, али нема привредних објеката. Становници села су телефон добили 2006. године.

Најважнија занимања становништва су ратарство и сточарство.

Једанаест ученика основне школе су дневни мигранти села.

Број становника и домаћинстава са просечним бројем чланова у домаћинству      

Година       Број становника        Број домаћинстава   Средњи број чланова у домаћинству

1948.                     338                                         52                                            6,50

1953.                      361                                         54                                            6,68

1961.                      418                                         64                                             6,53

1971.                      340                                         62                                             5,48

1981.                     288                                         50                                             5,76

1991.                      233                                         43                                              5,17

2002.                     151                                         38                                              3,97

Број становника у селу је у периоду 1948-1961. порастао 24%, а до 2002. године се смањио 64%. Бројно кретање домаћинстава било је у складу са популационим кретањем, али и опадањем просечног броја чланова у домаћинству, тако да је 1991. било 29 домаћинстава са 5 и више чланова (69,00%), а 2002. године 15 (39,47%). Кретање броја становника указује на то да и овом селу прети опасност од демографског изумирања.

Домаћинства у селу Кијевци:

1.                  Цамовић Алија

Домаћинство има 3 члана. Од Сјенице и аутобуске станице је удаљено 15 км, а од основне школе 0,7 км. Кућа је зидана од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1975. године.

Род: Цамовићи.

2.                  Куртановић Мурат

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од Сјенице и аутобуске станице 16 км, а од основне школе 1 км. Кућа је зидана од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1975. године.

Род: Ватићи и Куртановићи.

3.                  Ватић Ханефија

Домаћинство има 8 члана. Од Сјенице и аутобуске је удаљено станице 15 км, а од основне школе 0,5 км. Кућа је зидана од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Један члан домаћинства је запослен у родном селу.

Род: Куртановићи и Ватићи.

4.                  Цамовић Филдуз

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од аутобуске станице 14 км, а од основне школе 0,5 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Два лица траже посао, једно је ученик средње школе, а једно студент. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Исељеници из села Кијевци:

1.                  Цамовић Хазиб

Домаћинство има 6 чланова. Иселили се 1963. године у Истанбул. Носилац домаћинства је без школске спреме.

2.                  Цамовић Гано

Домаћинство има 2 члана. Иселили се 1985. године у Сарајево (пресељење родитеља код деце). Носилац домаћинства је без школске спреме.

Резултати анкете спроведене у селу указују на то да су се мештани Кијеваца исељавали у Сарајево и Истанбул.

Број лица до 19 година старости 1971-2002. године смањен је за 75%, али је смањен и број лица преко 60 година старости за 7%. Индекси старења били су 1971. године 0,17, 1991. године 0,15 и 2002. године 0,63 индексна поена. Увећање индекса старења од 1971. до 2002. године указује на то да су негативни демографски процеси започели и у овом селу, али да су нешто слабијег интензитета.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  –           –

муслимани     233      100,00

остали             –           –

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби               –

Бошњаци        151      100,00

Муслимани    –           –

Остали            –           –

У селу је, по вероисповести, 1991. било 100% муслимана, а 2002. године, по националној припадности, 100% Бошњака. Мештани сматрају да су се њихови преци на овај простор доселили у ХУШ веку из Црне Горе.

Кијевци су 1981. имали 162 становиика са преко 15 година старости, 1991. године 163 и 2002. године 128. Број лица без школе 1981-2002. године смањен је 65%, са 4 разреда основне школе 38%, а са основном школом повећан 36% и са средњом школом 275%. Према подацима из 1991. године било је 26 неписмених лица, (22,08%) а 2002. године 24 (18,57%).

На основу података види се да је пољопривреда доминантна привредна грана у Кијевцима. Домаћинства су 1991. године приходе остваривала искључиво из пољопривреде (99,56%). Исти је случај и 2002. године, али у нешто мањем износу (60,52%). Овчарство је и 1981. и 2002. доминантна грана, с том разликом што село 2002. поседује трећину оваца (422 грла) у односу на 1981. годину (1.316).

Село Кијевци је познато по гајењу оваца, а о демографској ситуацији у селу и стању у сточарству, од чега људи живе, можда најбоље говоре казивања породице Тахира Куртовића. Ова породица је некада имала више од 100 оваца, а сада их има око 60. Наводе да је разлог за смањење сточног фонда то што млади не желе да се баве сточарством и хоће да буду “господа без факултета”. Омладина се углавном иселила у Немачку, Швајцарску и Италију. Многи су у Сјеници или Сарајеву изградили куће и тамо живе са породицама. Оваква оријентација је и разумљива ако се има у виду да на почетку XXI века село нема пут. Људи раније нису знали за боље, остајали су у селу, повећавали сточни фонд и од тога живели. Појава телевизије, телефона, учинила је да људи виде да на неком другом месту постоје бољи услови за живот. Млади су одлазили, а средовечни и старији су остајали јер на другом месту нису имали перспективу. Да би се негативни демографски процеси ублажили (Немогуће их је зауставити!), мештани сматрају да држава мора заштитити произвођаче тиме што би ограничила увоз прехрамбених производа, а заштитила оног ко производи и врши откуп сточарских производа из овог краја [Павловић, 2004, 90].

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (1)

Одговорите

Један коментар

  1. Goran

    Iz Kijevaca tece Perova reka.Brdo se zove Perovo brdo,a malo dalje postoji cak i Perovo kućište.Izvor za sve ovo topografske karte Sjenice i okoline.