Срби у Вилању (Мађарска)

18. јануара 2015.

коментара: 0

ПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Бранко Тодоровић

Вилањ (мађ. Villány) је барањско село на источним обронцима Вилањског брега, крај историјског града Шиклоша. Насељено је српским живљем у XVI веку.  За време турске владавине у Барању су пристизали српски досељеници, па је тада у целој области било много српских села која су припадала санџаку Мохач – Сечуј. Међу овим селима је и Вилањ.

После протеривања Турака из Барање 1687. године и после Велике сеобе Срба Мађари су овај крај називали Ráczvilág или Ráczország. Село Вилањ, које су Срби називали Вилјан – ВИЛЯНЬ, у Брањеварском спахилуку, припало је грофу Евгенију Савојском. То су углавном била мала села, најчешће са десет до двадесет многочланих породица. Етничка слика Барање се унеколико мења тридесетих година, када почиње државна колонизација Немаца, а потом и Мађара, који у појединим селима потискују српско становништво. И поред тога, у српским селима се подижу православне богомоље, испрва скромне – од плетера и блата, покривене трском, а у другој половини XVIII века цркве од тврдок материјала у маниру провинцијског барока.

За време каноничке визитације католичких и православних цркава на подручју Печујске дијецезе 1721. године визитатор је забележио да у Вилању нема ниједног католика.

Године 1796. у Вилању је било 297 српских житеља, што је вероватно и највећи број. Читаво столеће касније, према шематизму Будимске епархије, у овом селу је било 190 православних Срба. Тада је још постојала српска православна вероисповедна школа са 26 ученика. У XX веку трајала је тиха асимилација, а после Првог светског рата један број Срба оптирао је у Југославију.

На месту првобитне цркве из прве половине XVIII века године 1773. сазидана је од опеке већа сеоска једнобродна црква са масивним звоником и посвећена Успењу Богородице. Иконостас је конвенционалан занатски сликарски рад из 1885. године.

ИЗВОР: Динко Давидов, Горња земља, Београд, 2008, стр. 166

Породице пописане између 1591. и 1701. године

Bokaszan, Csudovin, Gelszin, Milak и Miriszlo (1591); Boszavecz, Csuit, Kaszapovics, Milevics, Ognanovics, Penava, Skruinocs, Ugranovics, Unyovics (2x), Voinovics, Vuicsics, Vukadinovics, Vukovics и Zivkovics (1696); Bosnyák (2x), Vucics (1701).

ИЗВОР: Claus Heinrich Gattermann, Die Baranya in den Jahren 1686 bis 1713, Göttingen, 2005, str. 521-522

Домаћинства пописана 1711/1713. године

Bosnyak (2x), Czvianovics, Debrics, Dragoszailovics, Dvoracz, Gyukics, Gyurics, Ivanovics (4x), Ivicsics, Jankovics, Jovanovics, Jovisics, Kaszapovics, Koics (2x), Loncsár, Milakovics (2x), Milivojovics, Nikolics, Ognánovics, Popovics, Prodanovics, Radoicsics, Raniszavlovics, Sivkovics (2x), Stepanovics, Strainics, Szavatics, Varga, Vojnovics (4x), Vujkalovics, Vujnovics, Vukadinovics, Vukojevics, Vukovics (2x).

ИЗВОР: Claus Heinrich Gattermann, Die Baranya in den Jahren 1686 bis 1713, Göttingen, 2005, str. 521-522

Попис Систематске комисије из 1715. године

Joannes Varga, Mergen Vojnovics, Stanko Staracs, Jurissa Alibijovilics, Novak Puzdracs, Budisan Puzdracs, Novak Puzdracs, Simon Puzdracs, Mihaly Puzdracs, Simon Staracs, Stanko Biro, Petar Kusar, Marko Slovinacs, Stojan Dobelics, Dragics Puzdracs, Nicola Komnanovics, Dostona, Prudan Vojnovics, Stojan Milakovics, Radivoj Kaszapovics, Miat Pozdracs, Kuzman Zivkovics, Joannes Komlanovics, Relo Gyurgyovics, Vero Puzdracs, Joan Puzdracs, Bogcsa Komlanovics, Joannes Pozdracs, Janko Pozdracs, Csivera, Mihaly Milakovics, Kovacs Puzdracs, Maxim Bosnyak, Mergen Pozdracs, Joannes Vukovics, Pano Ivicsics, Vasil Knevovics, Nicola Vukalyovics, Urusem Puzdracs, Ilia Vojnovics, Atim Salatics, Milisan Vojnovics, Radiucsa Pozdracs, Obrad Pozdracs, Petko Puzdracs, Bozo Ognanovics, Janya, Risto Puzdracs, Radovan Popovics, Miso Vokadonovics.

ИЗВОР: Az 1715. évi országos összeírás

Попис земље из 1828. године

Joannes Röll, Michael Röll, Joan. Schneider, Adamus Preiszendorf, Jacobus Kesnbeiszer, Nicolaus Marx, Joannes Litter, Josephus Hölczl, Jacobus Schuster, Carolus Hock, Joannes Hirt, Carolus Armbruszter, Georg Muller, Valentinus Reinold, Andreas Rittinger, Valentinus Paszler, Adnreas Vindnagel, Josephus Kreitzinger, Joannes Haz, Andreas Orf, Casparus Muller, Edwardus Kerafeind, Michael Kretter, Casparus Bukl, Adamus Poza, Nicolaus Kilbert, Sebastianus Reinold, Georgius Tornbach, Michael Hasz, Georg Tipelhoffer, Joannes Taucz, Edwardus Helbich, Ivan. Sziszmann, Josephus Gerszner, Joannes Hirt, Adamus Bartoincsek, Joannes Roll, Valentinus Schmidt, Sebastianus Eber, Henricus Poza, Adamus Litter, Henricus Plank, Joannes Nagl, Joannes Hergert, Joannes Pfeifer, Adamus Fiffer, Michael Heilmuller, Laurentinus Sziszman, Michael Nagel, Michael Knochel, Georgius Vittenberger, Casparus Sulteisz, Joannes Schrott, Valentinus Hirt, Nicolaus Kresz, Joannes Varga Franciscus Pinter, Laurentius Reiter, Thomas Schrempf Laurentius Hal, Nicolaus Engelhart, Franciscus Hergert, Joannes Böhmf, Joannes Veber, Joannes Rittinger, Joannes Och, Nicolaus Grobaucz, Thomas Pazler, Casparus Roth, Jacobus Benedek, Gabriel Teppert, Adamus Neumann, Joannes Schwarcz, Casparus Kesz, Paulus Tornbach, Casparus Homan, Joannes Szaler, Martinus Roth, Vincentius Utisenov, Elias Dokics, Stanislaus Mialev, Joannes Czenczinger, Franciscus Sziefer, Josephus Hufner, Joannes Felhofner, Josephus Kankics, Basilius Vaszics, Martinus Teppert, Jacobus Tiller, Joannes Szvetics, Valentinus Vittenberger, Basilius Szvetics, Fridericus Kersgen, Nicolaus Litter, Andreas Tornbach, Adamus Hoelbich, Martinus Markovics, Ignatius Gazgics, Casparus Groesz и Sigismundus Athimov, Cajus Petren, Georgius Metzing, Georg Jankovics, Joannes Heilvagen, Joannes Czett, Joannes Böhm, Michael Röll, Andreas Tauer, Henricus Hal, Casparus Valler, Bartholomeus Hasz, Bernardus Jonas, Adamus Teisz, Antonius Staub, Adamus Herr, Casparus Trost, Georg Folg, Conradus Kan, Henricus Frug, Melchior Veber, Georg Pfeffermann, Thomas Mayer, Philippus Scheich, Jacobus Muller, Andreas Tengler, Xtophorus Vélfelschneider, Michael Jonas, Nicolaus Kornfeind, Jacobus Vagner, Joannes Veiszenbach, Christianus Scheich, Thomas Kilbert, Joannes Vigant, Joannes Folg, Adamus Tauer, Joannes Steig, Andreas Teigert, Vincentius Armbruszt, Adamus Muller, Sebastianus Bartlunsz, Josephus Homan, Thomas Fischer, Joannes Kielbert, Joannes Steibler, Casparus Szeng, Martinus Hirt, Thomas Folg, Stephanus Szauer, Josephus Vintheim, Paulus Gyukin, Petrus Dokics, Demetrius Bosics, Georg Schmeits, Simeon Gyukin, Stanislaus Gyurisics, Marcus Gyurisics, Dionysius Andrics, Jacobus Kuzmanov, Georg Miatov, Tiburtius Stucsics, Maximilianus Lazics, Stephanus Dragics, Raphael Dokics, Despot Milics, Alexander Kuzmanov, Adamus Kiefert, Gregorius Miatov, Timotheus Mikolics, Michael Dokics, Mathias Dokics, Abrahamus Milasov, Jeremias Utisenov, Joannes Hammerle, Henricus Peck, Carolus Svelics, Nicolaus Gyurisics, Basilius Mojtsics, Ignatius Mergyanov, Andreas Kiefert, Antonius Bohm, Laurentius Blier, Theodorus Bosics, Josephus Hélczl, Martinus Fischer, Franciscus Hfitter, Joannes Fock, Joannes Fock, Jacobus Such, Henricus Leitter, Philippus Stanbach, Joannes Haal, Sigismundus Milics, Procopius Petrovics, Stephanus Orban, Joannes Ceh.

ИЗВОР: Martha Remer Connor, GERMANS & HUNGARIANS 1882. Land Census Baranya County Hungary, Las Vegas, 1991, str. 461-462

Списак српских оптаната из Вилања (1920-1931)

Антуновић (1), Бајић (1), Берберић (1), Бертић (1), Веменац (1), Вуковић (1), Глишић (1), Дадић (4), Ђукић (5), Јанковић (1), Јуришић (1), Клипић (1), Кнежевић (1), Ковјанић (1), Которача (2), Кузмановић (7), Лазић (16), Липолић (1), Милашиновић (1), Михајловић (1), Мишић (1), Мишковић (2), Мишљеновић (1), Нешковић (4), Николић (7), Пауновић (1), Перичић (1), Перовић (1), Петковић (1), Петровић (3), Ромић (1), Станковић (1), Стевић (1), Стојановић (1), Утјешиновић (8), Харматовић (1), Цветић (2), Шакић (3), Шекерић (1), Шимуновић (2).

У заградама је наведен број оптиралих домаћинстава по презимену.

ИЗВОР: Гојко Маловић, Сеоба у матицу – списак српских оптаната у Мађарској 1920-1931., Нови Сад, 2010, стр. 302-308

Списак свештеника у Вилању од 1753. године до данас

Антоније Петровић (1753-), Теодор Јовановић (1759-1767), Андреј Јовановић (1780-1808), Јован Поповић (1804-), Сава Јанковић (1834-1861), Георгије Ћосић (1861-1864), Бранко Милић (1864-1891), Исидор Бошњак (1892-1905), Владимир Белеслијин (1905-1910), Голуб Георгије (1912-1914), Драгутин Петровић (1914-1924), Теофан Радић (1924-1926), Голуб Георгије (1927-1931), Арсеније Шулц (1943-), Светозар Ластић (1934-1937), Чедомир Шулц (1938-), Лазар Поповић (1938-1944), Илија Минчовић (1944-1993), Милан Дујмов (1993-2000), Радован Савић (2000-2004), Предраг Хајдуковић (2004-2008), Милан Ерић (2009-).

ИЗВОР: Милан Дујмов, Листа свештеника Српске православне епархије Будимске, Будимпешта, 2013, стр. 25-26

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.