Knjiga krštenih, venčanih i umrlih SPC za parohiju Cetingrad (Kordun) iz 1827. godine; Srbi iz Cetingrada i okolnih sela na ratnim listama gubitaka austrougarske vojske u Prvom Svetskom ratu; Prezimena u opštinskom mestu Cetingrad na Kordunu, prema popisu stanovništva 1948. godine

31. oktobra 2012.

komentara: 22

Saradnik portala Poreklo Jovan Eror priredio je spisak krštene dece, njihovih roditelja i kumova koji su 1827. godine upisani u knjigu krštenih Srpske Pravoslavne Crkve za parohiju Cetingrad – Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Buhači.

Krštenja je obavljao paroh Radosav Pajić ili kapelan Mihajlo Kijurina.

Cetingrad se u to vreme zvao Vališ Selo po vojskovođi koji ga je oslobodio od Turaka. Radovica je bio naziv za skupinu sela i zaselaka: Polojski Varoš, Begovo Brdo, Gornja i Donja Žrvnica, Kosjersko Selo, Ruševica, Slanovac…

(datum rođenja, ime deteta, imena roditelja, mesto rođenja, kum)

4. januar 1827. Nikolaj, Mihajla i Marije Grba, selo Begovac, kum Lazar Durajlija iz Cetinskog Varoša

9. januar 1827. Milica, Nikole i Ane Makarun, celo Buhača, kum Dragić Korać iz Buhače

10. januar 1827. Marta, Ilije i Damjane Bulić, selo Buhača, kum Jakov Kijurina iz Vališ Sela

13. januar 1827. Mihajlo, Teodora i Marte Krmar, selo Kruškovača, kum Pavle Savić iz Cetinskog Varoša

21. januar 1827. Stefan, Grigorija i Vasilije Perić, selo Cetinski Varoš, kum Nikola Savić iz Cetinskog Varoša

26. januar 1827. Teodor, Mihajla i Jovane Novaković, selo Buhača, kum Teodor Radusinović iz Buhače

2. februar 1827. Petar, Nikole i Simeune Miajlović, selo Radovica, kum Stefan Stanković iz Cetinskog Varoša

3. februar 1827. Mihajlo, Radivoja i Stane Martinović, selo Radovica, kum Petar Selaković iz Radovice

4. februar 1827. Mihajlo, Danila i Marte Miljušević, selo Radovica, kum Gavrilo Radović iz Gojkovca

16. februar 1827. Georgije, Nikolaja i Milije Lastavica, Vališ Selo, kum Ilija Mrđenović iz Cetinskog Varoša

28. februar 1827. Georgije, Petra i Đurđije Lavrnja, Vališ Selo, kum Mihajlo Ribić iz Radovice

5. mart 1827. Janko, Mihajla i Ane Vučković, selo Komesarac, kum Nikolaj Savić iz Cetinskog Varoša

11. mart 1827. Stefan, Jovana i Inđije Pražić, selo Buhača, kum Atanasije Jančić iz Buhače

16. mart 1827. Ilija, Georgija i Stane Đurić, selo Buhača, kum Ilija Ivančević iz Maljevca

16. mart 1827. Đurđija, Rafajla i Marije Matijević, selo Radovica, kum Gavrilo Radović iz Gojkovca

24. mart 1827. Smilja, Grigorija i Marije Đurić, selo Buhača, kum Mihajlo Krnjeta iz Buhače

26. mart 1827. Jovan, Petra i Marije Radović, selo Gojkovac, kum Danilo Miljušević iz Radovice

29. mart 1827. Cvijeta, Aleksija i Makaveje Barać, selo Buhača, kum Jovan Jančić iz Buhače

1. april 1827. Simeon, Nikolaja i Stane Mandić, selo Cetinski Varoš, kum Nikolaj Savić iz Cetinskog Varoša

3. april 1827. Mihajlo, Marka i Jovane Mrđenović, selo Cetinski Varoš, kum Mihajlo Klašnja iz Vališ Sela

9. april 1827. Georgije, Stanka i Marije Savatović, Vališ Selo, kum Ilija Petričić iz Cetinskog Varoša

10. april 1827. Teodor, Timoteja i Stane Novaković, selo Buhača, kum Grigorije Miljušević iz Buhače

14. april 1827. Janko, Tome i Simeune Pekeč, selo Radovica, kum Danilo Romčević iz Radovice

16. april 1827. Ekaterina, Danila i Anđelije Voć(đ?)ević, selo Radovica, kum Danilo Romčević iz Radovice

18. april 1827. Ekaterina, Stanka i Petre Pau(v)lović, selo Kruškovača, kum Georgije Uzelac iz Maljevca

20. april 1827. Stana, Mihajla i Makaveje Mandić, selo Cetinski Varoš, kum Radosav Pajić, paroh iz Gojkovca

22. april 1827. Timotej, Aleksija i Stane Smrzlić, selo Radovica, kum Dimitrije Miladinović iz Radovice

23. april 1827. Jovan, Mihajla i Inđije Kijurina, Vališ Selo, kum Dimitrije Krmar iz Begovca

27. april 1827. Toma, Cvije i Jelice Šteta, selo Gojkovac, kum David Heror iz Klokoča

28. april 1827. Ekaterina, Stojana i Marije Kosjer, selo Radovica, kum Petar Krnjeta iz Buhače

29. april 1827. Milica, Jovana i Simeune Miljušević, selo Buhača, kum Georgije Uzelac iz Buhače

30. april 1827. Ana, Pavla i Stane Miljušević, selo Buhača, kum Petar Marijanović iz Buhače

3. maj 1827. Anđelija, Marka i Simeune Makarun, selo Buhača, kum Dragić Korać iz Buhače

14. maj 1827. Stefan, Zarija i ?(nema imena majke) Brković, Vališ Selo, kum Radoš Grba iz Begovca

17. maj 1827. Petar, Joakima i Marije Momčilović, selo Buhača, kum Mihajlo Kužet iz Buhače

20. maj 1827. Petar, Simeona i Petre Pilipović, selo Buhača, kum Marko Cimeša iz Vališ Sela

4. jun 1827. Matej, Jeremije i Stane Ivančević, selo Buhača, kum Ostoja Obrić iz Buhače

17. jun 1827. Josif, Petra i Anastasije Krnjeta, selo Buhača, kum Radivoj Vuksan iz Begovca

22. jun 1827. Jovan, Vasilija i Jelice Savić, selo Cetinski Varoš, kum Mihajlo Travica iz Cetinskog Varoša

22. jun. 1827. Milivoj, Stefana i Petre Gvozdić, selo Radovica, kum Jakov Bastaja iz Radovice

24. jun 1827. Milica, Nikole i Simeune Durajlija, selo Cetinski Varoš, kum Stanko Savatović iz Vališ Sela

25. jun 1827. Danica, Lazara i Marije Durajlija, selo Cetinski Varoš, kum Jovan Škorić iz Cetinskog Varoša

23. jul 1827. David, Radivoja i Marte Bastaja, selo Radovica, kum Jovan Poznan iz Radovice

24. jul 1827. Stoja, Arsenija i Ane Vudragović, selo Komesarac, kum Janko Krmar iz Kruškovače

27. jul 1827. Marta, Ilije i Jovane Ivančević, selo Buhača, kum Mihajlo Obrić iz Buhače

30. jul 1827. Ilija, Luke i Milice Prica, selo Cetinski Varoš, kum Pavle Dereta iz Radovice

31. jul 1827. Simeuna, Nikole i Jelisavete Marić, selo Buhača, kum Georgije Uzelac iz Maljevca

7. avgust 1827. Ekaterina, Mihajla i Marte Mrkobrad, selo Radovice, kum Timotej Balčin iz Ruševice

10. avgust 1827. Matej, Teodora i Mile Bošnjak, selo Radovica, kum Jakov Radović iz Gojkovca

2. septembar 1827. blizanci Miloš i Milica, Josifa i Stoje Grković, selo Buhača, kum Jovan Brkljač iz Buhače

9. septembar 1827. Petra, Pavla i Ane Tadić, selo Radovica, kum Nikola Ribić iz Radovice

12. septembar 1827. Marija, Marka i Marte Jeremić, selo Buhača, kum Jovan Miljušević iz Buhače

20. septembar 1827. Simeon, Vasilija i Božice Jančić, Vališ Selo, kum Ilija Vuksan iz Begovca

23. septembar 1827. Simeuna, Vasilija i Anđelije Barać, selo Buhača, kum Luka Brkljač iz Buhače

27. septembar 1827. Jovan, Mihajla i Cvijete Prica, selo Buhača, kum Georgije Makarun iz Buhače

3. oktobar 1827. Petra, Marka i Stane Uzelac, selo Buhača, kum Stefan Makarun iz Maljevca

8. oktobar 1827. Sofrenije, Lazara i Marije Brković, Vališ Selo, kum Luka Tadić iz Radovice

11. oktobar 1827. Mihajlo, Petra i Đurđije Čavić, selo Buhača, kum Jakov Živković, jerej iz Široke Rijeke

18. oktobar 1827. Luka, Petra i Vasilije Obrić, selo Buhača, kum Vasilije Marić iz Buhače

19. oktobar 1827. Jovan, Petra i Stoje Bulić, selo Buhača, kum Georgije Bosnić iz Vališ Sela

19. oktobar 1827. Mihajlo, Jovana i Smiljane Strika, selo Kruškovača, kum Vasilije Savić iz Cetinskog Varoša

24. oktobar 1827. Ekaterina, Danila i Marte Muškinja, selo Begovac, kum Petar Vuletić iz Cetinskog Varoša

27. oktobar 1827. Milica, Simeona i Božice Zinaić, selo Begovac, kum Petar Muškinja iz Begovca

30. oktobar. 1827. Dimitrije, Vasilija i Jovane Krnjeta, selo Buhača, kum Stojan Kosjer iz Radovice

3. novembar 1827. Dmitra, Hristifora i Ane Krmar, selo Kruškovača, kum Stanko Pau(v)lović iz Cetinskog Varoša

5. novembar 1827. Ana, Simeona i Marte Čavić, selo Buhača, kum Grigorije Miljušević iz Buhače

10. novembar 1827. Luka, Pavla i Inđije Cvijanović, selo Buhača, kum Lazar Marijanović iz Buhače

10. novembar 1827. Luka, Stanoja i Stane Bastaja, selo Radovica, kum Radivoj Gnjatović iz Radovice

13. novembar 1827. Marko, Luke i Petre Đurić, selo Buhača, kum Gavrilo Cvijanović iz Buhače

16. novembar 1827. Marija, Mihajla i Pantelije Travica, selo Cetinski Varoš, kum Nikola Savić iz Cetinskog Varoša

18. novembar 1827. Pavle, Kirila i Marte Matijević, selo Radovica, kum Atanasije Pekeč iz Radovice

21. novembar 1827. Marija, Teodora i Marte Krmar, selo Kruškovača, kum Toma Poznan iz Cetinskog Varoša

1. decembar 1827. Jovan, Teodora i Marije Perić, selo Cetinski Varoš, kum Stanko Pau(v)lović iz Cetinskog Varoša

7. decembar 1827. Nikola, Petra i Jelice Miladinović, selo Radovica, kum Pavle Zubović iz Cetinskog Varoša

12. decembar 1827. Ignjatija, Vasilija i Teodore Radmanović, selo Radovica, kum Mihajlo Kužet iz Radovice

18. decembar 1827. Marija, Georgija i Jelice Kovačević, selo Cetinski Varoš, kum Mihajlo Stanković iz Cetinskog Varoša

20. decembar 1827. Božica, Luke i Simeune Tadić, selo Radovica, kum Radivoj Brković iz Vališ Sela

21. decembar 1827. Filip, Georgija i Stane Tadić, selo Radovica, kum Simeon Ribić iz Radovice

24. decembar 1827. Jeftenije, Marka i Milije Lavrnja, Vališ Selo, kum Stanko Ribić iz Buhače

27. decembar 1827. Ilinka, Vukosava i Marije Ćulibrk, selo Radovica, kum Simeon Radmanović iz Radovice

29. decembar 1827. Luka, Marka i Jelice Rasl6vić (pretp. Rausavljević), selo Radovica, kum Marko Miladinović iz Radovice


Knjiga venčanih:

(mladoženja i mesto, mlada, njen otac i mesto, kum i njegovo mesto, datum venčanja)

Sava Bošnjak iz Radovice ženi se Danicom (ili Stanicom?), ćerkom Kirila Matijevića iz Radovice. Kum Jovica Dejanović iz Radovice – 8. novembra

Georgije Marijanović iz Buhače ženi se Anđelijom, ćerkom Teodora Radusinovića iz Buhače. Kum Teodor Krnjeta iz Buhače – 10. novembra

Damjan Bućan iz Svinice ženi se Petrom, ćerkom Jovana Brkljača iz Buhače. Kum Toma Kotaranin iz Svinice – 10. novembra

Matej Grudić iz Rajić Brda ženi se Jovanom, ćerkom Jakova Džakule iz Radovice. Kum Teodor Šaula iz Rajić Brda – 10. novembra

Maksim Rausavljević iz Ruševice ženi se Marijom, ćerkom Simata Tadića iz Ruševice. Kum Ignjatija Pucar iz Radovice – 10. novembra

Marko M..ić iz Buhače ženi se Ivanom, ćerkom Petra Bosnića iz Vališ Sela. Kum Marko Pilipović iz Buhače – 10. novembra

Petar Kužet iz Radovice ženi se Marijom, ćerkom Andreja Krmara iz Vališ Sela. Kum Vasilije Radmanović iz Radovice – 10. novembra

Petar Čavlina iz Cetinskog Varoša ženi se Stanom, ćerkom Petra Derete iz Radovice. Kum Georgije Selak iz Ruševice – 10. novembra

Ninko Vuksan iz Vališ Sela ženi se Stanom, ćerkom Bogića Mihailovića iz Špilja. Kum Marko Bulić iz Buhače – 10. novembra

Marko Brković iz Vališ Sela ženi se Devom, ćerkom Simeona Krmara iz Vališ Sela. Kum Pava Dereta iz Radovice – 10. novembra

Jeremija Barać iz Buhače ženi se Martom, ćerkom Simata Radmanovića iz Radovice. Kum Josip Grković iz Buhače – 10. novembra

Pavle Kosijer iz Radovice ženi se Stojom, ćerkom Bože Krmara iz Vališ Sela. Kum Jeremija Pavić iz Radovice – 10. novembra

Damjan Vujaklija iz Cvijanović Brda ženi se Marijom, ćerkom Vasilja Cetine iz Radovice. Kum Cvijan Banda iz Cvijanović Brda – 10. novembra

Blagoje Grudić iz Rajić Brda ženi se Danicom, ćerkom Gavrila Tomaševića iz Gojkovca. Kum Georgije Vujnović iz Klupice – 10. novembra

Jakov Matijević iz Kestenovca ženi se Janjom, ćerkom Bože Tomaševića iz Gojkovca. Kum Vasilije Zdjelar iz Kestenovca – 10. novembra

Teodor Krmar iz Vališ Sela ženi se Milicom, ćerkom Ilije Vuksana iz Vališ Sela. Kum jerej Mihajlo Kijurina iz Vališ Sela – 10. novembra

Nikolaj Stanković iz Cetinskog Varoša ženi se Cvijetom, ćerkom Filipa Marijanovića iz Cetinskog Varoša. Kum Dmitar Barać iz Cetinskog Varoša – 10. novembra

Božo Mišković iz Radovice ženi se Teodorom, ćerkom Tome Pekeča iz Radovice. Kum Jovan Dejanović iz Radovice – 10. novembra


Knjiga umrlih:

(ime, datum i mesto)

Stana Miladinović – 18. januara u Polojskom Varošu

Stoja Vuletić – 1. februara u Polojskom Varošu

Marija Cetina – 3. februara u Radovici

Tomka Cvijanović – 8. februara u Radovici

Teodor Barać – 9. marta u Cetinu

Inđija Rausavljević – 11. marta u Ruševici

Stojan Pjevac – 12. marta u Vališ Selu

Marija Klašnja – 17. marta u Vališ Selu

Ilija Dijaković – 28. marta u Cetinskom Varošu

Jovan Dijaković – 15. juna u Cetinskom Varošu

Grigorije Škorić – 17. jula u Cetinskom Varošu

Teodor Vudragović – 28. jula u Komesarcu

Marija Jeremić – 11. avgusta u Buhači

Vasilija Jančić – 19. avgusta u Buhači

Antonija Durajlija – 24. avgusta u Cetinskom Varošu

Jana ili Janja Barać, ćerka Nikolina – 27. avgusta u Cetinskom Varošu

Luka Barać, sin Teodorov – 5. septembra u Cetinskom Varošu

Jana ili Janja Novaković – 12. septembra u Buhači

Jelisaveta Tadić – 17. septembra u Radovici

Simeon Prica, sin Teodorov – 26. septembra u Cetinskom Varošu

Stefan Okić, sin Jakovljev – 9. oktobra u Radovici

Milija Lastavica – 15. oktobra u Vališ Selu

Milivoj Gvozdić, sin Stefanov – 22. oktobra u Radovici

Petar Tadić – 2. novembra u Radovici

Miloš Grković, sin Josipov – 14. novembra u Buhači

Lazar Svilar – 20. novembra u Cetinskom Varošu

Angelija Stanković – 10. decembra u Cetinskom Varošu

Joka Romčević – 18. novembra u Radovici

Ana Ribić – 21. novembra u Radovici

Marija Uzelac – 28. decembra u Buhači

IZVOR: Internet stranica FamilySearch.org – Croatia Church Books
Posredni izvor: Hrvatski državni arhiv – matične knjige rođenih Srpske pravoslavne crkve


Srbi sa teritorije Cetingrada i okolnih sela na listama gubitaka Austro-ugarske vojske u Prvom Svetskom ratu:

1. Dereta Mihailo – pešadijski puk broj 96, 3 četa, Hrvatska, Slunj, Vališselo, 1886. godište, ratni zarobljenik, Poselok Novopavlovski, Gebiet Akmolinsk, Rusija

2. Dereta Ninko – pešadijski puk broj 79, 2 četa, Hrvatska, Slunj, Vališselo, 1886. godište, ranjen

3. Durajlija Rafailo – pešadijski puk broj 79, ErsBaon, Hrvatska, Slunj, Vališselo, 1884. godište, ranjen, ratni zarobljenik (Rezervna vojna bolnica, Niš, Srbija)

4. Kožić/Kosić? Dmitar – pešadijski puk broj 79, 1 četa, Hrvatska, Slunj (Modruš-Rijeka), Vališselo, 1889. godište, ratni zarobljenik (Niš)

5. Krmar Marko – pešadijski puk broj 79, 9 četa, Hrvatska, Slunj, Vališselo, 1889. godište, poginuo (16.7.1916.)

6. Miljušević Rade – milicijski pešadijski puk broj 26, 1 četa, Hrvatska, Slunj, Vališselo, ratni zarobljenik, Novo-Uzensk, Gubernija Samara, Rusija

7. Savić Milić – milicijski pešadijski puk broj 26, Hrvatska, Slunj, Vališselo, 1872. godište, ratni zarobljenik, Nižnji Novgorod, Rusija

8. Zinaić Petar – pešadijski puk broj 79, 1 četa, Hrvatska, Slunj, Vališselo, 1892. godište, ratni zarobljenik (Niš, Srbija)

9. Balčin Mile – milicijski pešadijski puk broj 26, 9 četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1896. godište, poginuo (7.6.1916.)

10. Bastaja Dragić – pešadijski puk broj 79, 4. četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1881. godište, ranjen

11. Bastaja Nikola – pešadijski puk broj 79, 4. četa, Hrvatska, Slunj, Vališselo, (Cetingrad), 1887. godište, ranjen, lista 150

12. Bastaja Rafailo – milicijski pešadijski puk broj 26, 3 četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1893. godište, tifus, rezervna bolnica u Kečkemetu

13. Cetina Dragutin – pešadijski puk broj 79, MG četa, IV, Hrvatska, Modruško-riječka županija, Cetingrad, 1893. godište, poginuo (23.8.1917.)

14. Cetina Milivoj – milicijski pešadijski puk broj 26, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1875. godište, ratni zarobljenik, Rusija

15. Ćulibrk Vinko – pešadijski puk broj 79, 11. četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1893. godište, ranjen

16. Dejanović Rade – pešadijski puk broj 26, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1881. godište, poginuo (4.6.1916.)

17. Dejanović Simo – pešadijski puk broj 79, 1. četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1883. godište, poginuo (27.8.1915.)

18. Dereta Milić – pešadijski puk broj 96, 10 četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1886. godište, ranjen

19. Grković Jovan – pešadijski puk broj 79, 15. četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1880. godište, ranjen

20. Krnjeta Josip – pešadijski puk broj 26, 3 četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1893. godište, ratni zarobljenik, Krasnoufimsk, Gubernija Perm, Rusija

21. Marjanović Mihailo – pešadijski puk broj 79, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, ratni zarobljenik

22. Okić Mihajlo – pešadijski puk broj 26, 10 četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1891. godište, ranjen

23. Pavlović-Ćuruvija Petar – pešadijski puk broj 79, 3. četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1891. godište, ratni zarobljenik (Niš, Srbija)

24. Pekeč Stanko – pešadijski puk broj 79, 1. četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1892. godište, ratni zarobljenik (Niš, Srbija)

25. Pekeč Đuro – pešadijski puk broj 79, 4. četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1896. godište, ranjen

26. Pekeč Ilija – pešadijski puk broj 79, 9. četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1894. godište, ranjen

27. Pekeč Ilija – pešadijski puk broj 79, 13. četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1894. godište, ranjen (verovatno isti kao i prethodni)

28. Pekeč Nikola – KompTamb., pešadijski puk broj 79, 3. četa, Hrvatska, Slunj, Vališselo, 1889. godište, ranjen

29. Pekeč Stanko – pešadijski puk broj 79, 2. četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1895. godište, ranjen

30. Ribić Mihailo – LstGetrTitKorp., pešadijski puk broj 79, 10. četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1894. godište, ranjen

31. Rončević Petar – ResFahrsold., pešadijski puk broj 79, RgtsStab, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1882. godište, poginuo (9.11.1916.)

32. Smrzlić Rade – Gefr., pešadijski puk broj 26, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1892. godište, ratni zarobljenik

33. Trbojević Dragoja – pešadijski puk broj 79, 4. četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1896. godište, poginuo (20.7.1916.)

34. Trifić Mihajlo – pešadijski puk broj 79, 8. četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1897. godište, ranjen

35. Višnić Đuro – milicijski pešadijski puk broj 26, Hrvatska, Riječko-modruška županija, Cetingrad, 1889. godište, ratni zarobljenik, Asinara, Italija (srpski ratni zarobljenik)

36. Višnić Đuro – milicijski pešadijski puk broj 26, BaonsStb., Hrvatska, Riječko-modruška županija, Cetingrad, 1889. godište, ratni zarobljenik, Roan, Francuska (verovatno isti kao prethodni)

37. Višnjić Đuro – pešadijski puk broj 79, 14. četa, Hrvatska, Slunj, Vališselo, 1888. godište, ranjen

38. Višnić Marko – pešadijski puk broj 79, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1885. godište, ratni zarobljenik, Rusija

39. Vudragović Đuro – pešadijski puk broj 96, 15 četa, Hrvatska, Slunj, Cetingrad, 1872. godište, ranjen

40. Kužet Simo – LstInfst pešadijski puk broj 26, 2. četa, Hrvatska, Slunj, Radovica, 1894. godište, ratni zarobljenik, Rusija

41. Božić Ilija – LstInfst. pešadijski puk broj 79, 1. četa, Hrvatska, Modruš-Rijeka, Radovica, 1896. godište, ranjen

42. Božić Radonja – ErsRes. pešadijski puk broj 79, 2. četa, Erskomp, Hrvatska, Slunj, Radovica, 1890. godište, ratni zarobljenik, (Niš, Srbija)

43. Martinović Nikola – ErsResInfst. pešadijski puk broj 79, 12. četa, Hrvatska, Modruš-Rijeka, Radovica, 1883. godište, ratni zarobljenik (St. Quen du Brenil, Francuska), u srpskom zarobljeništvu


 

Prezimena u mestu Cetingrad prema popisu stanovništva 1948. godine:

PrezimeBroj osobaKrsna slavaNapomena
Barić18 (2)rimokatolici
Beronja1 – pravoslavac
Beč9 (2)rimokatolici
Bogović142 (18)rimokatolici
Brajdić12 (2)rimokatolici
Brković23 (6) pravoslavci
Cindrić116 (19), 1 –rimokatolici
Cvitković1 –rimokatolici
Dejanović1 –Sveti Vartolomej i VarnavaPogrešno piše Deanović
Dokmanović1 –pravoslavac
Drekonja1 – ?
Flanjak24 (5)rimokatolici
Frančić1 –rimokatolik
Grdić9 (1), 1 –rimokatolici
Hanlaković1 –rimokatolik
Zrilić1 –rimokatolik
Ivković5 (2)rimokatoliciRomi?
Jukić2 (1)rimokatolici
Jurčević27 (5)rimokatolici
Jurčić5 (1)rimokatolici
Kalić2 –rimokatolici
Kapelet1 (1)rimokatolik
Karas3 (1) ?
Katić1 – ?
Krsek2 –rimokatolici
Kučinić6 (1)rimokatolici
Kukuruzović5 (1)pravoslavci
Lesar6 (1)rimokatolici
Marić1 –
Matošić3 (1)rimokatolici
Medved5 (1), 7 (3?-)rimokatolici
Mesić31 (5)rimokatolici
Miladinović3 (1)Sveti Jovan
Močilac1 –
Mravunac65 (10)rimokatolici
Mulac16 (3), 6 –rimokatolici
Paulić74 (7), 3 –rimokatolici
Pelić1 – ?
Pjevac2 (1)pravoslavci
Rajković3 (1) ?
Rupa(r)12 (3)rimokatolici
Savić8 (1)pravoslavci
Sadković2 (1) ?
Stepić1 –rimokatolik
Špehar11 (3)rimokatolici
Štefanac2 (1)rimokatolici
Tepavac2 (1)pravoslavci
Tominac12 (2)rimokatolici
Trkulja1 –pravoslavac
Valentić2 (1)rimokatolici
Vuksan2 (1)pravoslavci
Vrbanić16 (3)rimokatolici
Žalac4 (1)rimokatolici
Živčić46 (8)rimokatolici

Napomena:
1) Broj ispred zagrade označava koliko je bilo stanovnika sela sa nekim prezimenom, a broj u zagradi označava u koliko domaćinstava su živeli. Ukoliko iza broja stoji znak -, reč je o stanovnicima koji nisu imali sopstveno domaćinstvo.

IZVOR: „Leksik prezimena SR Hrvatske“, autori dr Šimunović Petar i dr Putanec Valentin

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Jovan Eror

 

Komentari (22)

Odgovorite

22 komentara

  1. MORMONI

    Pokušajte preko http://www.familysearch.org – tamo su objavili skenirane matične knjige iz Državnog arhiva u Zagrebu.

  2. Mile Grudic

    Postovani zanima me poreklo prezimena Grudic , znam da mi je deda Djuro grudic rodjen 1906 u rajic brdu ali neznam nista dalje od toga, prema nekim informacijama ali nisu potvrdjene cuo sam da poticemo iz hercegovine I da smo doselili na kordun za vreme vojne krajine , interesuje me da li je to tako I kako da udjem u trag mom prezimenu

  3. Dmitar

    Ja sam Zinaić rodom iz Stare Kršlje bivša općina Slunj sada Rakovica,nikad nisam čuo da je u Cetingradu ili okolini bilo mojih rođaka Zinaića,dali je neko živ i ima li saznanja otkud su se nastanili u Cetingradu?Zinaićima je Krsna Slava Sveti Jovan!