Порекло презимена, село Елемир (Зрењанин)

Порекло становништва села Елемир, општина Зрењанин (Горњи Банат), према истраживању етнолога Јована Ердељановића “Срби у Банату”

Стари су причали да је село било најпре на месту Илиџе, где су сад немачки виногради, на страни према Арадцу. Ту су биле земунице, како тврде, још пре 200 година. Затим су прешли на ово мессто. Стари су тражили земунице и насељавали се поред реке. Мисле да су ове фамилије биле од тих првих, из земуница: Јанкови, Еремићи, Давидовчеви и Поучки. Накнадно се утврдило да су најстарије фамилије биле: Тапавички, Топалови, Јованови и Еремићи (са Давидовим, Николићима и Петканићима).

Насеље је било на граници према Турцима. Како су Турци редовно гледали да о великим свецима изненада нападну Србе, код ових по диштрикту колач се резао код једних на Божић, а код других на мали Божић, зато да би могли једни чувати границу и на Божић. О имену села мисле да је настало тако што се турски за мир каже ”еле”, па отуд ”Еле-мир”.

Најстарија елемирска улица све кривуда поред негдашње Велике баре, дубоке воде од негдашњег Тисиног рукава.

У прошлости постојала је забрана преношења мртваца преко атара, особито лети – ”због леда”. Чак ни сад се не смеју преко туђег сеоског атара преносити мртви без одобрења те општине, а у старије време се није смео мртвац у гробље уопште уносити преко њива, и зато су га сахрањивали тамо где је умро.

Парохијски летопис за 1910. годину из најстаријег домовног протокола преноси податке да је 1746. године у месној парохији протојереја Јоаникија Недића било православних српских родова 53, душа мушких 212, женских 189, свега 401.

У Каменитој умки налазре разне црепове и цигље – као од неког насеља. На Лејама, делу атара према Сенмијаљу, налазе џаџе, огњишта и друго. И на Бабатову, на западу, близу Тисе, где су сад виногради, налазе трагове од земуница.

РОДОВИ КОЈИ СЕ 1746. ГОДИНЕ ПОМИЊУ У НАЈСТАРИЈЕМ ПРОТОКОЛУ, А ПОТОМЦИ ИМ ЈОШ И ДАНАС ЖИВЕ:

–        Петра, сина Аврамовог, данас АВРАМОВ (1, Св. Никола), из ”Влашке”.

–        Боје, сина Маркуша, данас БОЈИЋ (4, Св. Стефан Дечански)

–        Николе, ВИДРИЋЕВИ (14, Св. арх. Михаил), ништа не знају

–        Јефте, Галадца, данас ГЛАДИЋЕВИ (15, Св. Алимпије), дошао из Галада, између Кикинде и Карлова (мој додатак – дан. Ново Милошево)

–        Дмитра, Срећковог, а унука Созонта, данас ДИМИТРИЈЕВИЋ – ГРЧКИ (8, Митровдан)

–        Николе, Давидов, данас ДАВИДОВАЦ (26), дошао из Тараша

–        Стаје, ЕРЕМИЋ, верују да су из Старе Србије (23); дошла три брата и од њих су: Еремићи, Давидови, а од Николе Николини и Петканићи (сви славе Св. Илију); биће да су ове друге две фамилије из Влашке

–        Јована, Недељка и Илије, синови Станка ИЛАНАЧКИ, данас СТАНКОВИ (18, Св. Алимпије); слушали да су дошли из Иланџе

–        Јанка и Миланка, синови Гаврила, данас ЈАНКОВИ (26, Св. Јован) и МИЛАНКОВИ (18, Св. Јован), из ”Влашке”, сами кажу

–        Јована и Јакова, ЛАКАТУШ (9, Св. Никола), веле да су из ”Сербије”

–        Мијата, сина Марије, данас МИЈАТОВИ (11, Св. Јован), чули су да је из ”Мацедоније”

–        Илије, сина Михајла МОШОРИНЦА, данас МИЈАЈЛОВ – МОШОРИНСКИ (68, Св. арх. Михаил); сад највећа фамилија у селу

–        МИЛАНКОВ – ЧАБОЛИН (Св. арх. Михаил)

–        Томе Младеновог, а унука Секуле, данас ТОМИНИ – КЕВЕШОВИ (3, Св. арх. Михаил)

–        Пане Сивачки, данас ПАНИЋИ – МАЧКОВИ (3, Ђурђевдан), по њима: Мачков брод

–        Максима ПЕРИН –МАЗГИНИ (10, Митровдан)

–        Илије ПЕТКАНИЋ (16), види Еремић

–        ПЕТРОВИ – ЕРСКИ (7, Св. Јован), из Херцеговине пребегле две фамилије, од који су Степанови – Ерски и Петрови – Ерски (обе славе Св. Јована)

–        Јована, Петров, КУРЈАКОВ и КУРЈАЧКИ (6, Св. Јован)

–        ПОПОВ – ЖИВОЈИНОВ (13, Митровдан)

–        ПОПОВ – КУЈУНЏИЈИН (3, Св. Никола)

–        ПОПОВ – ТАПАВИЧКИ (6, Св. Василије)

–        Антонија, Мијата и Нићифора, ПОУЧКИ (29, Часне вериге), досељени из Поучице – не зна се где; презиме Поучки вероватно по ”оберлереру”; и сад су једни Оберлерини, други Поучки

–        Живана, ПУТНИК (5, Св. арх. Гаврил), ништа нису чули о пореклу

–        Марка и Бранка, синова Остоје, РАДИШИЋ – ОСТОЈИН (14, Св. Стефан)

–        Георгије и Дмитар СТАНИЋ (12, Ђурђиц)

–        Степана, Милосављевог, данас СТЕПАНОВ (11, Св. Никола); кад су Суботини добили дете, ишли су по кума у Бачку и довели га овамо из Гардиноваца, ради крштења, а њему се ту допало, те и он остане овде; и сад се држи то кумство међу њима

–        Лазара и Јакова, синова Суботе, а унука Лазара, данас СУБОТИНИ – ЛАЗУКИНИ (23, Ђурђевдан), из Бачке, из Гардиноваца, два брата, Суба и Лаза, па други није имао деце, већ само први и по њему Суботини

–        Срђе и Петра ТАПАВИЧКИ (35, Св. Василије), истог су порекла са Поповим – Тапавичким (ови други су од поп Лазе Тапавичког), један се део њих преселио у Чуруг (Тапавице)

–        Георгија и Јована ТОПАЛОВ – КЉАЈИЋ (20, Св. Јован), једна од првих фамилија, међу четири најстарије

–        Јована Цуки, данас ЦУКИЋ (29, Лазарева субота), ништа нису чули о свом пореклу

–        Стаје, Чордарског – Чордалић, данас ЧОРДАРОВ (5, Петровдан)

–        Михајла и Јована С(Ш)АРЧЕВИЋ – ПАЈИЧИНИ (3, Ђурђевдан)

 

РОДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗ ВОЈНЕ ГРАНИЦЕ И ИЗ СРБИЈЕ 1788. – 1800. ГОДИНЕ ОВДЕ ПРЕСЕЛИЛЕ И ПОТОМЦИ ИМ ЈОШ ЖИВЕ У МЕСТУ:

–        Јефте АДАМОВ (8, Св. Никола)

–        Симе БУДИШИН, изумрли, па у кућу ушао ЈОВАНОВ – БУДИШИН (Св. Никола)

–        Симеона ГЛУВАКОВ – ДОРУШЧЕВАЦ (5, Св. арх. Михаил)

–        ЕРДЕЉАНОВИ (2, Св. арх. Михаил), из ”Влашке”

–        Јована ИСАКОВ (Ђурђевдан)

–        Јаше Модошког, данас ЈАШИНИ – МОДОШКИ (7, Ђурђевдан), из Модоша

–        Радивоја КОВАЧЕВ (3, Ђурђевдан)

–        МАЛЕШЕВИ – АРИЈОНОВИ (4, Ђурђевдан), са Чарнојевићем дошли; има их у Врањеву (мој додатак – Нови Бечеј), Беодри (мој додатак – Ново Милошево), Надаљу (Бачка)

–        Николе МИРКОВ (Св. Јован), готово изумрли

–        МОМИРОВИ (13, Св. Јован); има и ПАЈИЋА призећених, са надимком Момирови, има их одсељених у Врањеву

–        Рашка Нецковог, данас РАШКОВИ – НЕЦКОВИ (27, Ђурђевдан), говорили су да су из Рашке

–        Станка РАДАНОВ (1), готово изумрли

–        Јована РАДОЈЕВ – РАДУЈКОВИ (3, Св. Стефан)

–        Алексе Солар, сина Милошева, данас и СОЛАРОВИ и МИЛОШЕВИ (Соларови 20, Милошеви 7; Св. Никола); за Алексу кажу да је дошао из Жабља

–        СТЕПАНОВИ – ЕРСКИ (1, Св. Јован), из Херцеговине (упореди са Петрови – Ерски, напред)

–        ШЉАПИЋИ (1. Св. Алимпије), из Меленаца, дошли пре 30-так година, ранији Шљапићи су изумрли

 

РОДОВИ КОЈИ СЕ СПОМИЊУ У НАЈСТАРИЈИМ КАО И У ПОЗНИЈИМ ПРОТОКОЛИМА:

 

Изумрли родови: ВИТОМИРОВИ – ВУКОСАВЉЕВИ – ГРЕШЛИЧИН – ДАНИЛОВ – ДИМИЋ – ДОЈЧИНИ – ЂУРИЧИНИ – КАЗИМИРОВИ (из Темерина) – КАНАЧКИ – КАРАШОВАНОВ – КАЧА – КЕНДЕРЕШАНИН – КРИШАН – ЛАЗИЋ – МАРЈАНОВ – МИЛОВАНОВИ – ПАВЛОВИ

 

Пресељени родови: БАБИНИ – РАШИЋ – БАРАКУЛИ – БОЈТАШ – БРНДУШ – БРЦА – БУЗАЧИН – БУЉА – ИЛИН – ИЋУЦОВ – ЈАНОШИ – ЈОЦКОВИ – МИЛОСАВЉЕВИЋ – МУСИЋ – НИЋИФОРОВИ – НОВОСЕЉАНИ – ПЛЕШИН – РАДОСАВЉЕВИ – ТАБАЧКИ – ТАРАЊЦИ – ТЕШИН – ЦВЕЈАНОВИ – ЧИКА – ЧОКИЋ – ЧОКРЉАНСКИ – ШЕРБАН – ШИЊАГИЋ

 

НОВИЈИ РОДОВИ ПОЗНАТОГ ПОРЕКЛА:

–        АЋИМОВ (1), из Кумана

–        БАЧИКИН (1), из Меленаца

–        БАЧИЧИН (1, Св. Никола), из Арадца

–        БАТАЊСКИ (1), из Меленаца

–        БЕРАР (1, Ђурђевдан), из Меленаца

–        БОШЊАКОВИ (1), из Меленаца

–        ВЕЛИСАВЉЕВИЋ (1, Ђурђевдан), из Арача

–        ВЛАЈКОВ (1, Св. арх. Михаил), из Башаида, а други ВЛАЈКОВ (1) из Перлеза

–        ВУЈИН (1, Св. Алимпије), из Кумана

–        ДРЛИЋ (Ђурђевдан), из Бачког Петровог Села

–        ЂУРИЋ (1), из Кумана

–        ЈАЊАТОВ (1), из Кумана

–        ЈЕЛИМАНЏИЈИН (1), из Меленаца

–        ЈОВАНОВИЋ (1, Св. Стефан), из Бечкерека

–        ЈОВАНОВИЋ (1), из Беодре

–        КАРЛИЋ (1, Св. Василије), из Башаида

–        КИРЋАНСКИ (1), из В.Бечкерека

–        КОМАНОВ, из Арача

–        КУЛПИНАЦ (1), из Меленаца

–        ЛАКОВИЋ (1), из В.Кикинде

–        МАРКОВ (1), из Мокрина

–        МИЈИН, из Црње

–        МИРЧЕТИЋ, из Кумана

–        МИЦИЋ (1), из Меленаца

–        ПАВЛОВ (3, Ђурђиц), из Бегејског Св. Ђурђа (мој додатак – данас Житиште)

–        ПАВЛОВИЋ (Св. Јован), трговац из Вршца

–        ПАЈДАК, из Меленаца

–        ПАЈИЋ (1), из Меленаца

–        ПЕТРОВИ – ВЛАЈАНКОВИ (2, Св. Параскева), из В.Бечкерека

–        ПУРКОВ (1), из В.Бечкерека

–        РАДИШИЋ (1), из Меленаца

–        РАПИЋ (1, Ђурђиц), из Суботице

–        РЕЗНИЋ (3, Ђурђевдан), из Новог Бечеја

–        РИСТИЋИ (2), из Перлеза

–        САВИН (1, Св. Никола), Меленци

–        СИМИЋ (2, Св. Јован), из Турског Бечеја

–        СИРОТАНОВИЋ (Св. Трива), учитељ из С.Мартона

–        СРДАНОВИ (1, Ђурђевдан), из Арадца

–        СТАЈИЋ (1, Св. Никола), свештеник из Неузине

–        СУБИЧИН (1), из Меленаца

–        ТОРЖАН (1, Св. Никола), стари дошли из Ердеља, изумрли, и усвојен нећак из Арадца, сад МАРКОВ – ТОРЖАН

–        ФЕЛБАБ (1), из Башаида

 

РОДОВИ ЧИЈЕ ПОРЕКЛО НИЈЕ УТВРЂЕНО:

–        БУЛИЋИ (6, Ђурђевдан)

–        ВЕЛИЧКОВ (3, Св. Јован)

–        ЂУРЂЕВ (3, Св. арх. Михаил)

–        ЈОВАНОВИ (5, Св. Никола), од њих је једна кућа ЈОВАНОВ – БУДИШИН (ушао у кућу Будишиних)

–        КРАЈНОВ (9, Св. Стефан)

–        КУМБАЈАЦ (1, Врачеви)

–        ЛУКИН (2, Св. Никола)

–        МИХАЈЛОВ – ЗЕЦ (1)

–        МОЈСИЛОВ

–        ПЕТРОВИЋ (1)

–        ПЕТРОВИ – ЕРСКИ

–        ПЕТРОВИ – КУРЈАКОВИ

–        ПЕТРОВИ – ЛЕПАРИ (Св. Никола)

–        ПЕТРОВИ – ШУМАРЕВИ (6, Св. Параскева)

–        ПОПОВИЋ (1, Св. Никола), трговац, од старе поповске фамилије Поповића

–        РАНИСАВЉЕВИ (4, Св. Стефан Дечански)

–        СТОЈИНИ (1, Св. Стефан)

–        ТОМИН (Св. арх. Михаил)

–        ЧЕРКЕЗ (1)

–        ХОРЊАЦИ (6, Часне вериге), русинског порекла

 

ИЗУМРЛИ РОДОВИ:

АЛАШЕВ (Св. Никола), из Тараша – АЋИН из Великог Бечкерека – БЛАЖИЋ (Св. Параскева), из Меленаца

 

ИСЕЉЕНИ РОДОВИ:

ГРОЗДАНОВИ (Св. Параскева), из В.Бечкерека – СТАНУЛОВ (Св. арх. Михаил), из Арадца, преселио се у Стајићево – СТЕПАНОВ Ника (Св. Никола), из Меленаца, прешао у Стајићево.

ИЗВОР: Јован Ердељановић – ”СРБИ У БАНАТУ”; приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић

Коментари (3)

Одговорите

3 коментара

  1. miroslav markov

    * poštovani g. marinković! – imate li kakve popise za selo stapar kod sombora ? pozdrav i hvala

  2. Marisav

    Hornjaci su srpskog porekla

  3. zeljka

    jel moze vise da se napise o porodici Mosorinski