You Are Here: Home » Posts tagged "Petar Demić"

Kapetan Miroslav Demić od Brubnograda, ponos Demića i Banije

Miroslav Demić, sin majora (tada natporučnika) Andrije Demića od Brubnograda i Jelene Borote, rođen je 1878. godine u Klasniću kod Gline. Vojnu karijeru započeo je 1898. godine kao kadet 18. češke pješadijske regimente.   Te 1914. godine, kapetan Miroslav Demić od Brubnograda bio je komandant sedme čete drugog bataljona 18. češke pješadijske regimente raspoređene u Fojnici kod Gacka. Dana 10.08.1914. go ...

Read more

Demići od Brubnograda

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Petar Demić Plemstvo Dana 27. I 1888. godine, na osnovu vojnih zasluga, kapetan Andrija Demić dobio je u Beču od cara Franca Jozefa ugarsko plemstvo i grb, što mu je potvrđeno 10. IX 1888. godine. Uz plemstvo i grb, Andrija je dobio i predikat „od Brubnograda“. Porijeklo, vojna karijera i porodica Andrija Demić rođen je 1836. godine u Klasniću kod Gline. Vojnu karijeru počeo j ...

Read more

PROTOPREZVITERAT GLINSKI – II (1871. godina)

PRIREDIO: Petar Demić, saradnik portala Poreklo Literatura: ŠEMATIZAM SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE GORNJO-KARLOVAČKE, 1871. PAROHIJE 8. Klasnić, parohija III. razreda, 2 sela: Klasnić, Brestik; 1 crkva u Klasniću Duhovska. Paroh: Glišo Mraković. Broj duša 1768, kuća 189, bračnih parova 392, udovih 72, vjenčanih parova 24, rođenih 75, umrlih 80. 9. Buzeta, parohija II. razreda, 2 sela: Buzeta, Dabrina; 2 crkve ...

Read more

PROTOPREZVITERAT GLINSKI – I (1871. godina)

PRIREDIO: Petar Demić, saradnik portala Poreklo Literatura: ŠEMATIZAM SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE GORNJO-KARLOVAČKE, 1871. PAROHIJE 1. Glina, parohija I. razreda, 8 sela: Glina, Gornje Selište, Donje Selište, Jame, Majske Poljane, Brnjeuška, Roviška, Trtnik; 4 crkve, u Glini Rođenja Bogorodice, na glinskom groblju Sv. Đurđa, u Donjem Selištu Sv. Arh. Mihaila, u Majskim Poljanama Uskršnja. Paroh: Marko Slavnić; sistem ...

Read more

PROTOPREZVITERAT KIRINSKI – II (1871. godina)

PRIREDIO: Petar Demić, saradnik portala Poreklo Literatura: ŠEMATIZAM SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE GORNJO-KARLOVAČKE, 1871. PAROHIJE 6. Sjeničak, parohija I. razreda, 4 sela: Sjeničak, Moravci, Kovačevac, Selnica; 1 crkva u Sjeničaku Sv. Petke. Parosi: Rafailo Medaković, Marko Mrđenović. Broj duša 3351. 7. Stipan, parohija I. razreda, 5 sela: Stipan, Dugo Selo, Trepča, Šljivovac, Ostrožin; 2 crkve, u Stipanu P ...

Read more

PROTOPREZVITERAT KIRINSKI – I (1871. godina)

PRIREDIO: Petar Demić, saradnik portala Poreklo Literatura: ŠEMATIZAM SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE GORNJO-KARLOVAČKE, 1871.   PAROHIJE 1. Topusko, parohija I. razreda, 6 sela: Topusko, Katinovac, Vorkapić, Mala Vranovina, Staro Selo, Gređani; 2 crkve, u Topuskom Rođenja Sv. Jovana, u Gređanima Spasovska. Paroh: Mihailo Matijević; sistemizovani kapelan: Petar Velebit. Broj duša 2167. 2. Perna, parohija I. ...

Read more

Petar Demić: Selo Klasnić na Baniji – kratak istorijat

  IME   Selo Klasnić dobilo je ime po hrvatskom plemićkom rodu Klasnića, koji se nakon turskih provala smjestio na Bosiljevačkom vlastelinstvu, na posjedima plemića Frankopana. [1]   DOSELJAVANJE SRBA   Srbi su došli na Baniju zajedno sa Turcima, kao njihova raja. Naseljeni su oko Kostajnice, Dubice, Jasenovca, Novog i po Zrinjskom Polju čim su Turci zauzeli te krajeve, polovinom XVI vijeka. [2 ...

Read more

Spiskovi krajiških oficira po regimentama (1847. godina)

Portal Poreklo objavljuje spiskove krajiških oficira po regimentama (1847. godina). Spiskovi su preuzeti iz časopisa "Obći zagrebački kolendar". Priredio saradnik portala Poreklo Petar Demić.                                                                 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Stabandža (Vel. Kladuša, Bos. Krajina)

Poreklo stanovništva sela Stabandža, opština Vel. Kladuša (Bos. Krajina), stanje oko 1925. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Petar Demić. POLOŽAJ Duž granice Bužimske Krajine i Banije dve su rečne doline, Stabandža, koja izvire pod Radočom i u gornjem toku zove se Skakavac, i Crkvina, koja izvire ispod Grljevca pojačana potočićima iz Previje planine u Baniji. Na kosama koje se strmo spuštaju potocima i p ...

Read more

GORNJA KRAJINA – rodovi koji slave Sv. Tomu (Tomindan)

Srpski rodovi koji slave Tomindan u Gornjoj Krajini (Lika, Krbava, Gacka, Kapelsko, Kordun i Banija)     A / B Božanić V Vidaković G / D / Đ / E Erkalović Ž Žegarac Z / I / J / K Kopun, Kragujević, Krivaja, Krneta, Krnetić, Kukrik (Kukrika) L Lađević LJ / M Malivuk, Malivuković, Medaković, Metikoš, Mecić, Mikanović, Milinković N Nikšić NJ / O / P Pilipović, Poznanović R Radojičić, Rašinac S Savić, Se ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top