You Are Here: Home » Posts tagged "Petar Demić"

Petar Demić: Selo Klasnić na Baniji – kratak istorijat

  IME   Selo Klasnić dobilo je ime po hrvatskom plemićkom rodu Klasnića, koji se nakon turskih provala smjestio na Bosiljevačkom vlastelinstvu, na posjedima plemića Frankopana. [1]   DOSELJAVANJE SRBA   Srbi su došli na Baniju zajedno sa Turcima, kao njihova raja. Naseljeni su oko Kostajnice, Dubice, Jasenovca, Novog i po Zrinjskom Polju čim su Turci zauzeli te krajeve, polovinom XVI vijeka. [2 ...

Read more

Spiskovi krajiških oficira po regimentama (1847. godina)

Portal Poreklo objavljuje spiskove krajiških oficira po regimentama (1847. godina). Spiskovi su preuzeti iz časopisa "Obći zagrebački kolendar". Priredio saradnik portala Poreklo Petar Demić.                                                                 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Stabandža (Vel. Kladuša, Bos. Krajina)

Poreklo stanovništva sela Stabandža, opština Vel. Kladuša (Bos. Krajina), stanje oko 1925. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Petar Demić. POLOŽAJ Duž granice Bužimske Krajine i Banije dve su rečne doline, Stabandža, koja izvire pod Radočom i u gornjem toku zove se Skakavac, i Crkvina, koja izvire ispod Grljevca pojačana potočićima iz Previje planine u Baniji. Na kosama koje se strmo spuštaju potocima i p ...

Read more

GORNJA KRAJINA – rodovi koji slave Sv. Tomu (Tomindan)

Srpski rodovi koji slave Tomindan u Gornjoj Krajini (Lika, Krbava, Gacka, Kapelsko, Kordun i Banija)     A / B Božanić V Vidaković G / D / Đ / E Erkalović Ž Žegarac Z / I / J / K Kopun, Kragujević, Krivaja, Krneta, Krnetić, Kukrik (Kukrika) L Lađević LJ / M Malivuk, Malivuković, Medaković, Metikoš, Mecić, Mikanović, Milinković N Nikšić NJ / O / P Pilipović, Poznanović R Radojičić, Rašinac S Savić, Se ...

Read more

Jedno krajiško pismo (Pariz, 1.2.1812.)

Karta Francuskog carstva (1811. godine) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/1french-empire1811.jpg   "Nije to bilo jedino neugodno iznenađenje tokom pariškog boravka. Drugo, mnogo gore, bilo je otpuštanje 26 ljudi iz sastava regimente, »welche im Felde nicht wohl verwendet werden könnten«. Tačno polovina bili su oficiri: kapetani Tintor, Maslovara, Andrijević, Sutara i Rodić, natporučnici O ...

Read more

Poreklo prezimena Devetak

Devetaci su srpski rod sa Banije. Zaštitnici Devetaka su Sveti Đurađ i Sveti Nikola. Devetaci su grupisani u više sela oko Dvora, Kostajnice i Sunje. Prvi Devetak koji se pominje na Baniji je Nikola Devetak.   O nastanku prezimena Devetak - Riječ "devetak" označava čitluk, spahijiski posjed, odnosno njegov deveti dio. To bi značilo da su preci Devetaka imali "devetak", deveti dio čitluka na korišćenje. [1] ...

Read more

Poreklo prezimena Resanović

Resanovići su srpski rod sa Banije. Zaštitnik Resanovića je Sveti Nikola. Resanovići su grupisani u više sela oko Dvora, Gline i Kostajnice. Prvi Resanović koji se pominje na Baniji je Božo Resanović.   O nastanku prezimena Resanović - osnova: ime Resan < izvedeno od Res(a) + an. Resa je hipokoristik od muškog imena Arsenije (potiče od grčke riječi „Arsenios“ i označava onoga koji je hrabar, muževan, ...

Read more

PROTOPREZVITERAT BUDAČKI – II (1871. godina)

PRIREDIO: Petar Demić, saradnik portala Poreklo Literatura: ŠEMATIZAM SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE GORNJO-KARLOVAČKE, 1871.   PAROHIJE 8. Buhača, parohija III. razreda, 5 sela: Buhača, Begovac, Vališ - Selo, Cetin, Cetinski Varoš; 1 crkva u Buhači Sv. Petra i Pavla. Paroh: Filip Pajić, administrator. Broj duša 1346, kuća 125, bračnih parova 321, udovih 42, vjenčanih parova 10, rođenih 74, umrlih 101. 9. ...

Read more

GORNJA KRAJINA – rodovi koji slave Sv. Panteliju (Pantelijevdan)

Srpski rodovi koji slave Pantelijevdan u Gornjoj Krajini (Lika, Krbava, Gacka, Kapelsko, Kordun i Banija)   A / B Briševac (Brišević), Brodić V Vučinović G / D Dakić, Dević Đ / E / Ž / Z / I / J Jakšić K Karan, Korasić, Kosić L Lapčević LJ / M Milikšić, Milić, Milišić N / NJ / O Obradović P / R Radanović, Rudić, Runjajić S Samardžija, Samardžić, Sasenović, Sogonić, Sužnjević T Tadić, Timarac, Tremošljanin Ć / ...

Read more

GORNJA KRAJINA – rodovi koji slave Sv. Stefana Dečanskog (Mratindan)

Srpski rodovi koji slave Mratindan u Gornjoj Krajini (Lika, Krbava, Gacka, Kapelsko, Kordun i Banija) A Agbaba B Babić, Bekić, Bolić, Borota, Brkić, Budimlija V Veronika, Vujičić G Galogaža D Damjanić, Delić, Demić, D(i)jaković, Drakula, Drakulić Đ / E / Ž Žunić Z / I / J Jovanović, Juras K Kalambur, Kalember, Keča, Kirilović, Kovačević, Korizma, Kosovac, Krajišnik, Kuzmanović L / LJ / M Mandić, Marjanović, M ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top