You Are Here: Home » Posts tagged "Vasiljević" (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Kuti (Bijeljani, Bileća)

Poreklo stanovništva sela Kuti, opština Bijeljani (Bileća). Prema istraživanju Petra Šobajića DABARSKO POLJE U HERCEGOVINI. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Selo je u jugoistočnom uglu polja ispod Kutskog Osoja sa 19 kuća, od kojih su neke nisko pri polju, a druge pod Osojem i na Ljuti. Kuće pri polju su grupisane oko Ćumurijine kule, a u strani su rasturene. U selu i oko njega je nekoliko gomila, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kupuzište (Kladovo)

Poreklo stanovništva sela Kupuzište, opština Kladovo – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u severnom delu Krajine, između Dunava, Slatine, Urovice i Brze Palanke. Pored Dunava je zaravnjena šljunkovita terasa a ostalo zemljište je brdovito i neka mesta imaju 300 metara apsolutne visine. Kuće su sa obe strane Kupuziško ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mala Kamenica (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Mala Kamenica, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u slivu istoimene reke, osim najnižeg njenog toka, koji pripada selu Mihailovcu. Kuće su jedna iznad druge na obema stranama Kameničke Reke i najistočnije su do dva kilometra udaljene od Dunava i puta Negotin-Kladovo. Vode. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Plavna (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Plavna, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je planinsko, pošto je u izvorištima reke Zimne i njene pritoke Medveđe, koje izviru na Deli Jovanu i njegovim ograncima. Veći deo atara čine brda i kosice a u južnom kraju je zaravnjena površ gde su najbolje livade i gajevi u Krajini. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radujevac (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Radujevac, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Ovo je najistočnije naselje u Krajini. Ziratno zemljište mu je na ušću Timoka u Dunav. To je peskovita i šljunkovita ravnica, nešto uzvišenija pored Dunava, oko ušća Timoka i Jasničke (Kobišničke) Reke dosta podvodna, te je poneka ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dubočane (Zaječar)

Poreklo stanovništva sela Dubočane, Grad Zaječar – Zaječarski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Seoski atar je većinom po plećatoj kosi Deli Jovana, između Glogovičke Reke i Bele Reke a manje na površi preko Glogovičke (Vodeničke) Reke. Kuće su u plitkoj i prostranoj udolini, na desnoj strani duboke doline Vodeničke Reke, od koje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Velika Jasikova (Zaječar)

Poreklo stanovništva sela Velika Jasikova, Grad Zaječar – Zaječarski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je severno od Koprivnice i Čokonjara, na površi koju su izdelile Jasikovačka Reka sa sastavnicama Salaškom i Glogovičkom Rekom, kao i njihovim pritokama Medvedovcem, Krasničkim Potokom i drugim potocima. Rečne doline imaju b ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jelašnica (Zaječar)

Poreklo stanovništva sela Jelašnica, Grad Zaječar – Zaječarski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ovo selo je najjužnije u Krajini a atar mu se pruža do temena kose koja je između Jelašničke Reke, gde je i granica Krajine i predela Crne Reke. Selo je na stranama Jelašničke Reke a na njenoj levoj strani. Kuće su blizu puta Zaječar ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Koprivnica (Zaječar)

Poreklo stanovništva sela Koprivnica, Grad Zaječar – Zaječarski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na jugu Krajine. Veći broj kuća je na severu po stranama potoka Vranjevca, koji utiče u potok Reku a manji broj je na jugu sela na stranama Reke, skoro do njenog ušća u Jelašničku Reku. Na desnoj strani Reke kuće dopiru blizu k ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Zasad i Kamenjani (Kraljevo)

Poreklo stanovništva sela Zasad, Kamenjani i Borovci (Borovci su zaselak sela Kamenjani), Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Radomira Ilića „Ibar“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Borovci se nalaze na jednoj manjoj zaravni po Borovcem i Golim Brdom, na mestu koje se zove Delo. Ovo selo-zaselak je nešto više od obližnjeg Zasada. Vode. Vodu koriste sa nekoliko manjih izvora, koji se zovu: U B ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top