You Are Here: Home » Posts tagged "Stevanović" (Page 6)

Poreklo prezimena, selo Čekmin (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Čekmin, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Čekmin se nalazi pod Dobrom Glavom na najnižoj diluvijalnoj terasi, koju čine njeni istočni povijarci a delimočno u aluvijalnoj ravnici Južne Morave. Tako ovo selo ima ovaj i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Stupnica (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Stupnica, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Stupnica se nalazi u dolini Stupničke Reke, na istočnoj periferiji oblasti Leskovačko Polje i Babička Gora, na mestu gde se zadnji južni ogranci Babičke Gore ukrštaju sa ogr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zalužnje (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Zalužnje (po knjizi Zalužnja), Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Zalužnje je podignuto na leevoj obali reke Jablanice, na oko 7 kilometara severno od Leskovca. Tip sela. U sredini sela je prazan prostor, kao kod mnogih ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zagužanje (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Zagužanje (po knjizi Zagužane), opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Zagužanje se nalazi na putu Surdulica – Vladičin Han sa desne strane. Kuće su rasspoređene po dolovima i blažim padinama. Vode. Meštani koriste vodu za ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jelašnica (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Jelašnica, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo leži na Jelašničkoj Reci, desnoj pritoci Južne Morave, na njenom prelazu iz planine u niziju. Vode. Jelašnica, pored dobrih topografskih i privrednih prilika, obiluje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bogoševo (Vladičin Han)

Poreklo stanovništva sela Bogoševo, opština Vladičin Han – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u srednjem delu doline Vrbovske Reke, desne pritoke Južne Morave. Okolna naselja su: Vrbovo na severozapadu, Sebe Vranje na jugoistoku i Rđavica na severois ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Vranjska Banja (Vranje)

Poreklo stanovništva naselja Vranjska Banja, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj naselja. Vranjska Banja spada u red onih naselja Vranjske Kotline, koja su za relativno kratko vreme dobila novi geografski lik. Nalazi se na oko 9 kilometara istočno od Vranja, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Klenike (Bujanovac)

  Poreklo stanovništva sela Klenike, opština Bujanovac  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Klenike je najvažnije naselje u slivu Kleničke Reke. Ima povoljan položaj kao seosko naselje jer leži na granici dolinskog dna, plodnog za vlažne i padine podesne za su ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vučadelce (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Vučadelce (po knjizi Vučidelci) opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Krajište i Vlasina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1905 do 1909. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Ovo selo je sa leve strane Vrle Reke, visoko iznad strme i šumovite strane doline, na zaravni jedne šire kose, gde je zemljište obrađeno, pod livada ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Barje (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Barje, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je po kosi i njenim stranama sa leve strane Veternice i na obema stranama doline Barske Reke (Male Reke), leve pritočice Veterničine. Kuće su mahom po kosanicama i zgodnijim pad ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top