You Are Here: Home » Posts tagged "Stevanović" (Page 4)

Tefter poreskih glava sela Borač iz 1835. godine

1. Milovan Stevanović 2. Pavle Todorović sin Radoje 3. Jevto Jezdimirović sin Ilija 4. Mijailo Jezdimirović 5. Milovan Janićijević 6. Arsenije Nikolić 7. Pantelija Petrović sin Jevđenije 8. Pavle Dmitrović 9. Đorđe Petrović 10. Ilija Marković brat Gligorije 11. Mato Đorđević 12. Marko Janković 13. Vučić Milovanović brat Đorđe 14. Petar Milivojević 15. Dimitrije Filipović sin  Sava 16. Stevan Dimitrijev 17. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Plavkovo (Raška)

Poreklo stanovništva sela Plavkovo, opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Plavkovo je na istočnom prisoju Bukovika, čije se strane spuštaju do korita Ibra. Na granici potesa prema Tusniću je potok Smrdan, istočna je na Ibru, a prema Kraviću je na kosi Strmu, Bijanskom Potoku do Ravnih Livada na Bukovi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dolac (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Dolac, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela. Dolac je na stranama proširene doline Dolačkog Potoka, leve pritoke Deževke, u njegovu gornjem toku, s potesom između Sokolovice, Kuleša,  Belog Brda i Dolačkog Laza. Vode. Selo je oskudno vodom. Usred sela je česma, koja postaje od nek ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Deževa (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Deževa, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela. Deževa, selo, je u dolini srednjeg toka Deževke. Tip sela. Kuće su po obodu aluvijalne ravni sa obe strane Deževke, ali više kuća ima na levoj strani reke. Novije kuće podižu se pored glavnog puta, suprotno podizanju kuća za vreme Tura ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vranovina (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Vranovina, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela. Vranovina, sa zaseocima Bukovicom, Zapužem i Tičarima, je u dolini srednjeg toka Deževke, opkoljeno brdima Glavočom, Zmincom i Srnjakom, a prema jugu je dolinska ravan. Tip sela. Zaseoci su u pobrđu a Vranovina u ravni Deževke. Tičar ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Prćenova (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Prćenova, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Prćenova, „Prećenova " je u plitkoj dolini Prćenovačkog Potoka, najniže leve pritoke Deževke, a y sklopu niskog pobrđa Pazarskog Brda, Veljeg Brda, Dolačkog Laza i Golog Brda. Tip sela. Kuće, po blagim stranama i u prisojima, čine na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Samaila (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Samaila, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na blago talasastom zemljištu sa obe strane glavnog puta Kraljevo Čačak. Granična sela su Bukovica, Lazac, Kačulica, Bapsko Polje, Mrsać, Musina Reka, Drakčići i Vrdila. Zemlje i šume. Ukupna površina naselja iznosi 2 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mrsać (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Mrsać, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar - 1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje zauzima prostor rečne terase na desnoj strani Zapadne Morave oko utoke Mrsaćke reke i Potoka Čađavac. Granična sela su Adrani, Jarčujak, Musina Reka, Samaila, Bapsko Polje i reka Morava. Zbog nepostojanja prirodnih granica sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lazac (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Lazac, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar-1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi u porečju reke Lakčanice u okruženju sela Samaila, Bukovice, Dedevaca, Pekčanice, Kaone, Vlasteljice, Brezovice, Petnjice i Kačulice. Zemljište je jednim delom ravno a drugim  brdovito, no i pored toga selo je u celini ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jarčujak (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Jarčujak, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na desnoj strani donjeg toka Vrdilske reke, u okruženju sela Čibukovca, Crakčića, Musine Reke, Mrsaća, Adrana, Grdice i grada Kraljeva. Postanak i ime sela Ovo je selo nastalo razgraničenjem spahiluka Ali spahije mr ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top