You Are Here: Home » Posts tagged "Ristić" (Page 9)

Tefter spahijskog prihoda (arački tefter) 1829/1830. godine za selo Knić u knežini Gruži, Kragujevačka nahija

Zahvaljujući saradniku portala Poreklo Saši Zariću u prilici smo da objavimo dosad neobjavljen popis odnosno tefter spahijskog prihoda za selo Knić iz 1829/1830.  godine. Izvor: Zbirka teftera 626. Original se čuva u Arhivu Srbije u Beogradu Milan Babić    6 godina Gavrilo Babić 40 godina sin  Jovan  19 godina sin  Dimitrije  6 godina Petar Babić  29  godina Marko Babić   34 godine sin Radovan 7 godina Jovan ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Divljana (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Divljana, opština Bela Palanka. SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK, KNJIGA LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA ISPITIVANJA, BEOGRAD, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Položaj i tip. Selo se ranije nalazilo na mestu koje se zove Tešilovac. Docnije zbog „čume“ prešlo je na put koji vodi za Divljanski manastir, gde se i danas održao jedan deo. Na d ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jeliće (Tutin)

Poreklo stanovništva sela Jeliće, opština Tutin. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Ovo selo se pominje u Žičkoj, hrisovulji. Kuće su na zaravnima iznad duboke doline Paljevskog Potoka; naselje je grupisano u dva dela: Gornje i Donje Jeliće. U njima ima dosta izvorske vode; osobito su jake česme Dob ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mužinac (Sokobanja)

Poreklo stanovništva sela Mužinac, opština Sokobanja - Zaječarski okrug. Prema knjizi Petra Jovanovića „Banja“. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Mužinac je ispod krečnjačkog rasednog odseka Rtnjeve planinske mase između Ruja i Golemog Dela. Selo leži poglavito u izvornoj čelenci Železnica, leve pritoke Trgoviške Reke i na jezerskoj terasi uzdignutoj na 600 metara. Vode. Meštani koriste vodu isklj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jošanica (Sokobanja)

Poreklo stanovništva sela Jošanica, opština Sokobanja - Zaječarski okrug. Prema knjizi Petra Jovanovića „Banja“. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Jošanica se nalazi na severnom kraju niza sela, koja leže na zapadnom obodu banjskog basena. Od Jošanice polazi na istok novi niz sela koja su poređana ispod krečnjačkog razdelnog odseka Rtnjeve mase. Selo leži u dolini Jošaničke Reke. Sredina i glavni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kožetin (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Kožetin, opština Aleksandrovac - Rasinski okrug. Prema knjizi Milisava Lutovca „Župa Aleksandrovačka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kožetin zauzima povoljan geografski položaj, između pobrđa i ravni. Leži na izlazu dve rečne doline u ravan. Odatle je koristio zgodne veze sa zaleđem i dve poljoprivredne površine; jednu u ravni a drugu u pobrđu. Starine o selu. Na je ...

Read more

Poreklo sadašnjih pivskih porodica

Poreklo pivskih porodica prema studiji "Piva" Obrena Blagojevića iz 1971. godine (istraživanje sprovedeno 1967-68). Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.         U ovom radu mi ćemo pokušati da navedemo, azbučnim redom, sve sadašnje pivske porodice, sa barem jednim minimumom osnovnih podataka. Sam pregled porodica, broj njihovih kuća i raspored po selima rezultat je ankete koju sam, tokom 1967. i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Urovica (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Urovica, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u severozapadnom deluKrajine čiji atar zauzima donji tok Vratnjanske Reke sa slivovima Urovice i Buljevice, sastavica Urovičke Reke, koje izviru u Velikom Grebenu i Miroču. Samo pored Vratnjanske i Urovičke Reke je polje, gde su najb ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Jabukovac (Negotin)

Poreklo stanovništva varošice Jabukovac, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Ovo mesto je posle Negotina najveće naselje u Krajini i Ključu. Prostire se sa obe strane srednjeg toka reke Zamne i njenih pritoka Skočke i Turije. Površ na kojoj je selo izdelile su reke, potoci i mnoge zaravni, a na zapadu su brd ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Čubra (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Čubra, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Selo zahvata skoro ceo sliv Čubarske Reke, najveće pritoke Sikolske Reke. U njegovom ataru su i zemlje manastira Bukova i Vinodeljsko-voćarske škole. Kuće su sa obe strane Čubarske Reke, u dužinu oko dva kilometra, iznad kojih su brda ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top