You Are Here: Home » Posts tagged "Ristić" (Page 8)

Poreklo prezimena, selo Telovac (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Telovac, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži na blago nagnutoj padini Dela, u visini od 700 metara, između: doline Luka, na istoku i doline Dolinja, na zapadu. Na severu, iznad Telovca uzdiže se vis Donje Gradište (629 m ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ljubatovica (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Ljubatovica, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži u dolini Ljubatovačkog Potoka, na gulijansko-rinjskom obodu kotline, i na spoju kotlinskog dna i oboda, na mestu gde u dno kotline ulazi Potok. Najniži, kotlinski krajevi n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kosmovac (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva naselja i sela Kosmovac, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži u najvišem delu velikog izvorišnog obluka Crvene Reke u neposrednoj supodini Golemog Kamena, najistaknutijeg vrha Suve Planine (1808 m), na visini od 680-720 metar ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Klisura (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva naselja i sela Klisura, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži na temenu široke kose Bašine Padine, na visini od 380-400 metara. Ta kosa je sniženi i izdvojeni deo pregnaitnog donjeg jezerskog poda Dubrave (446 m), koja je od Du ...

Read more

Poreklo prezimena, Grad Požarevac – Braničevski okrug

Poreklo stanovništva, Grad Požarevac – Braničevski okrug. Prema knjizi Mihaila J. Miladinovića „Požarevačka Morava“, prvo izdanje 1928. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Istorija grada. Postanak ovog grada i naziva nije poznat, ali postoje četiri pretpostavke: Grad je nastao za vreme Rimljana, jer ga stariji strani istoričari nazivaju Pasarovic dok srpski naziv stavljaju u zagradu. Jedan strani pisac p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donji Rinj (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva naselja i sela Donji Rinj, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži u ovalnoj Donjorinjskoj dubodolini, zatvorenoj okolnim visovima koje razdvajaju dolinice sa stecištem u dnu dubodoline. Na severu, iznad naselja, uzdiže se vis Oransk ...

Read more

Poreklo prezimena, selo i naselje Dolac (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva naselja i sela Dolac, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Pretežni deo sela leži u dnu i na obema dolinskim stranama proširenog, donjeg dela, kraške doline Slivine Padine, između diskecijama prosečnog i u komade izdvojenog donjeg jezers ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bukurovac (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Bukurovac, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr. Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Središnji kraj naselja, koji se zove Sredselo, leži u izvorištu dolinice Ždrela (Ždrlo), a nešto viši Gornji Kraj na rtu Maninog ili Golemog Dela, visokog 430 metara. Južni deo Sredse ...

Read more

Poreklo stanovništva sela Kožuhe (Grad Doboj)

PIŠE: Dobrila Bjelić Porodice koje danas žive na području Kožuha, radi bolje preglednosti, daćemo azbučnim redom pri čemu ćemo iznijeti do sada zabilježena kazivanja o porijeklu, uz napomenu da sistematska istraživanja nisu vršena, a do sada dostupni pisani izvori su vrlo oskudni. Osnovni korišten izvor su dva Domovnika i jedna knjiga rođenih parohije Kožuha. Na žaost, do prvog Domovnika nismo uspjeli doći. Neke ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Batovac (Požarevac)

Poreklo stanovništva sela Batovac, Grad Požarevac – Braničevski okrug. Prema knjizi Mihaila J. Miladinovića „Požarevačka Morava“, prvo izdanje 1928. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Batovac je na nešto uzvišenoj ravnici pored Morave, te retko biva plavljen. Zemlje i šume. Delovi atara nose ove nazive: Stare Novine – od utrine su postale njive, Poprdača, Stari Batovac, Tekija – naziva zbog ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top