Ristić

Poreklo prezimena, selo Pečenjevce (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Pečenjevce, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo Pečenjevce se nalazi na obalama Šaranice u svom gornjem delu i Jablanice u donjem delu, na oko 12 kilometara…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Međa (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Međa, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Međa se nalazi na levoj obali Puste Reke, ispod sela Donjeg Brijanja a iznad sela Šarlinca.Na desnoj obali ove reke…

› više informacija

19. februara 2017.

0

Poreklo prezimena, selo Dušanovo (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Dušanovo, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Dušanovo je podignuto na neogenim brežuljcima zaobljenih oblika u izvorištu reke Šaranice na moćnim slojem aktivne zemlje, na mestu koje…

› više informacija

19. februara 2017.

0

Poreklo prezimena, selo Draškovac (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Draškovac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Draškovac leži u donjem toku Puste Reke, na njenoj levoj obali. Na ovom mestu reka je usekla svoje korito uz…

› više informacija

11. februara 2017.

3

Poreklo prezimena, naselje Doljevac (Doljevac)

Poreklo stanovništva sela Doljevac, opština Doljevac – Nišavski okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj naselja.Postoje dva Doljevca: Stari i Novi Doljevac. Stari Doljevac je ne samo po postanku starije naselje, već se ono razlikuje…

› više informacija

5. februara 2017.

0

Poreklo prezimena, selo Bobište (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Bobište, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo Bobište do skora  se nelazilo na oko tri kilometra severoistočno od Leskovca u prostranoj ravnici Južne Morave. Zemljište na…

› više informacija

21. januara 2017.

0

Poreklo prezimena, selo Gornovac (Trgovište)

Poreklo stanovništva sela  Gornovac, opština Trgovište  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Gornja Pčinja“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih delimično 1940. godine, kao i 1949. i 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Gornovac leži na severozapadnoj padini Široke Planine u gornjem delu doline jednog povremenog potoka, koji se…

› više informacija

21. januara 2017.

0

Poreklo prezimena, selo Lesnica (Trgovište)

Poreklo stanovništva naselja Lesnica (po knjizi Donja i Gornja Lesnica), opština Trgovište  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Gornja Pčinja“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih delimično 1940. godine, kao i 1949. i 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Donja Lesnica.Položaj naselja.Selo leži na levoj i desnoj padini doline Lesničke…

› više informacija

17. decembra 2016.

0

Poreklo prezimena, selo Donje Romanovce (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Donje Romanovce, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Donje Romanovce leži dva kilometra jugoistično od Surdulice, u dolini Romanovačke Rečice, pritoke Vrle. Zapadno od sela na plavini…

› više informacija

12. decembra 2016.

0

Poreklo prezimena, selo Stajkovce (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Stajkovce, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Stajkovce je planinsko selo. Nalazi se na padini Vardenika, desno od doline Jelešničke Reke. Na blažim stranama nalaze se kuće…

› više informacija