You Are Here: Home » Posts tagged "Ristić" (Page 7)

Poreklo prezimena, selo Tibužde (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Tibužde (ranije Tibužda), Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Tibužda leži u dolini Tibuške Reke, desne pritoke Južne Morave. Okolna naselja su: Dulan, Ćukovac, Leva Reka i Lukovo. Vode. Meštani koriste vodu za piće iz bunara ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Toplac (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Toplac, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Toplac leži po dolovima i na kosama oko 2 kilometra desno od Južne Morave. Okolna naselja su: Katalenac, Ćukovac, Kumarevo i dr. Vode i ime selu. Skoro svi meštani koriste vodu za p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sebevranje (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Sebevranje (po knjizi Sebe Vranje), Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Sebevaranje leži na planinskoj padini istočno od Južne Morave. Okolna naselja su: Korbevac, Klisurica, Panevlje i dr. Vode. Meštani koriste vodu za piće iz s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Čestelin (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Čestelin, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Čestelin je izrazito planinsko selo. Leži skoro na garnici Vranjske Kotline i Novobrdske Krive Reke. Najbliža su naselja: Dobroševo, Novo Selo, Bučje i Đorđevac. Vode. U Čestlinu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žbevac (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Žbevac, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Žbevac je veliko selo: leži nedaleko od aluvijalne ravni Južne Morave na neravnom zemljištu ispresecanom dolovima. Oko Žbevca su naselja: Ljiljance, Krševica i Gornji Ristovac. V ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Crcavac (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Crcavac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ispod Asanove Čuke, gde nastaju proširenja Klisure i prestaje prava Klisura, sa desne strane Veternice u podnožju pošumljenoga brda Koprive nalazi se selo Crcavac, prema kojem su sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kaluđerce (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Kaluđerce, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela, zemlje i šume. Selo je pod brdom Koprivom a po kosi sa desne strane Kaluđerske Doline, koji je desna pritočica Veternice. Dolina je duboka i strane su joj po šumom kao i veći deo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dobrejance (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Dobrejance, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je sa obe strane Veternice, veći deo je na levoj dok su na desnoj strani reke samo dve kuće. Deo sela na levoj strani Veternice poglavito je sa obe strane Samobučke Doline. Oko ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lalince (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Lalince, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je pod Brezovićem (1120 m) sa desne strane Veternice a po kosama, kosanicama i ponegde po stranama dolina, koje se od Brezovića prema Veternici pružaju i to između Gradiške i Crc ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Bela Palanka

Poreklo stanovništva varoši Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Bela Palanka je varoš, glavno mesto i najrazvijenije naselje Srednjeg Nišavlja. Ona leži gotovo u sredini Belopalanačke, po njoj tako nazvane, kotline. Pretežni deo naselja je u ravnici kotline, sa leve ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top