You Are Here: Home » Posts tagged "Ristić" (Page 6)

Poreklo prezimena, selo Stajkovce (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Stajkovce, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Stajkovce je planinsko selo. Nalazi se na padini Vardenika, desno od doline Jelešničke Reke. Na blažim stranama nalaze se kuće i oko njih su prostori pod kulturama. Strmij ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jelašnica (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Jelašnica, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo leži na Jelašničkoj Reci, desnoj pritoci Južne Morave, na njenom prelazu iz planine u niziju. Vode. Jelašnica, pored dobrih topografskih i privrednih prilika, obiluje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Alakince (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Alakince, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Alakince leži na dnu Masuričke kotlinice, neposredo pored Vrle. Uslovi za život u ovom selu su veoma dobri. Po ravnom zemljištu oko sela su njive sa kulturama, voćnjaci i liv ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Stubal (Vladičin Han)

Poreklo stanovništva sela Stubal, opština Vladičin Han – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Stubal leži na granici Južne Morave na jugoistoku i strme padine visoke oko 400 metara na zapadu. Ovaj položaj omogućava stanovnicima da koriste dve različite privredne ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tibužde (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Tibužde (ranije Tibužda), Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Tibužda leži u dolini Tibuške Reke, desne pritoke Južne Morave. Okolna naselja su: Dulan, Ćukovac, Leva Reka i Lukovo. Vode. Meštani koriste vodu za piće iz bunara ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Toplac (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Toplac, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Toplac leži po dolovima i na kosama oko 2 kilometra desno od Južne Morave. Okolna naselja su: Katalenac, Ćukovac, Kumarevo i dr. Vode i ime selu. Skoro svi meštani koriste vodu za p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sebevranje (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Sebevranje (po knjizi Sebe Vranje), Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Sebevaranje leži na planinskoj padini istočno od Južne Morave. Okolna naselja su: Korbevac, Klisurica, Panevlje i dr. Vode. Meštani koriste vodu za piće iz s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Čestelin (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Čestelin, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Čestelin je izrazito planinsko selo. Leži skoro na garnici Vranjske Kotline i Novobrdske Krive Reke. Najbliža su naselja: Dobroševo, Novo Selo, Bučje i Đorđevac. Vode. U Čestlinu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žbevac (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Žbevac, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Žbevac je veliko selo: leži nedaleko od aluvijalne ravni Južne Morave na neravnom zemljištu ispresecanom dolovima. Oko Žbevca su naselja: Ljiljance, Krševica i Gornji Ristovac. V ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Crcavac (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Crcavac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ispod Asanove Čuke, gde nastaju proširenja Klisure i prestaje prava Klisura, sa desne strane Veternice u podnožju pošumljenoga brda Koprive nalazi se selo Crcavac, prema kojem su sa ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top