You Are Here: Home » Posts tagged "Ristić" (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Donja Jajina (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Donja Jajina (po knjizi Donje Jajno), Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Donja Jajina se nalazi na oko dva kilometra južno od Leskovca na takozvanom „Gornjem Putu“ koji ide od Leskovca na jug za selo Miroševce. Svojim većim delom selo leži na najnižoj terasi jezerskog dna, drugom delom ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bukova Glava (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Bukova Glava, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Bukova Glava se nalazi na obema stranama Bukoglavke, ne mestu gde ova planinska reka izlazi iz planiskog ždrela, pa su kuće podignute sa obe strane reke. Dobar deo sela uvučen je u samo planinsko ždrelo a izvesni delovi, mahale, nala ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tršić (Zvornik)

Poreklo stanovništva u selu Tršić, opština Zvornik. Prema kazivanjima Dragana ”Garca” SIMIĆ-a iz mesta Jasenica. Priredio saradnik portala Poreklo Mladen Gajić. 1 Aćimović : Jovanjdan 2 Bajić : Nikoljdan 3 Batić : Mitrovdan 4 Bojić : Alempijevdan 5 Vasiljević : Stjepanjdan 6 Vidaković : Đurđevdan (Vidaković-i, ogranak iz mz. Pilica, opština Zvornik) 7 Vuković : Mratindan 8 Vukotić : Nikoljdan 9 Gajić : Nikoljdan ( ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Nakrivanjski Čifluk (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Nakrivanjski Čifluk, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Nakrivanjski Čifluk je malo selo koje se nalazi između Strojkovca i Nakrivnja i to na obema obalama Nakrivljanske Reke. Sa severoistočne strane nalazi se kanal na kome su izgrađene mnogobrojne vodenice u ataru sela Nakrivnja, Nakri ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Nakrivanj (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Nakrivanj, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Na pola puta između Strojkovca i Čukljenika nalazi se selo Nakrivanj, na obalama Nakrivanjske Reke i pored puta koji postoji punih 400 godina, vezujući preko planine Kukavice Leskovac i Vranje, odnosno Beograd i Solun. Ime sela. Za vreme Tur ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Stupnica (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Stupnica, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Stupnica se nalazi u dolini Stupničke Reke, na istočnoj periferiji oblasti Leskovačko Polje i Babička Gora, na mestu gde se zadnji južni ogranci Babičke Gore ukrštaju sa ogr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Oraovica (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Oraovica, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Ovo planinsko selo je do skoro bila samo jedna mahala Crkovnice. Podignuto je na padinama Babičke Gore. Glavni deo sela je na blago nagnutoj jezerskoj terasi. Ovde j ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pečenjevce (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Pečenjevce, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Pečenjevce se nalazi na obalama Šaranice u svom gornjem delu i Jablanice u donjem delu, na oko 12 kilometara severno odo Leskovca. Ono je posle Pukovca najveće selo u o ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Međa (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Međa, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Međa se nalazi na levoj obali Puste Reke, ispod sela Donjeg Brijanja a iznad sela Šarlinca.Na desnoj obali ove reke nastaju bregovi završnice Dobre Glave na severozapadnoj njenoj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dušanovo (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Dušanovo, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dušanovo je podignuto na neogenim brežuljcima zaobljenih oblika u izvorištu reke Šaranice na moćnim slojem aktivne zemlje, na mestu koje je do postanka sela bilo pod hrastovo ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top