You Are Here: Home » Posts tagged "Ristić" (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Adrani (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Adrani, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V.Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Adrani se nalaze na rečnoj terasi sa desne strane Zapadne Morave, oko utoke Musine reke, a u okruženju između naselja Grdice, Jarčujaka, Musine Reke, Mrsaća i reke Morave. Istorijat sela i starine. I pored toga što je, kako ćemo docnije ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Blace

Poreklo stanovništva varoši Blace, opština Blace – Toplički okrug. Prema tekstu Darinke Zečević „Blace – antropogeografska ispitivanja“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Položaj varoši Blaca je na putu, koji vodi kroz Jankovu Klisuru ( Kruševac – Beloljin) i na raskrsnici kojom se taj put ukršta sa putevima u nekoliko drugih pravaca. Blace se nalazi na granici kristalastog masiva Jastrepca i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krastavče (Gadžin Han)

Poreklo stanovništva sela Krastavče, opština Gadžin Han – Nišavski okrug. Prema knjizi Dragoljuba Simonovića „Zaplanje“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i vode. Kroz Krastavče protiče Kutinska Reka, koja selo deli na dva dela. Jedan deo se zove Selo a drugi Jezero. Selo se proteže sa leve strane Kutinske Reke i njega presecaju četiri potoka: Livorovac, Sokak, Brdareva Dolina i Dobra Potočina. Jez ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donji Dušnik (Gadžin Han)

Poreklo stanovništva sela Donji Dušnik, opština Gadžin Han – Nišavski okrug. Prema knjizi Dragoljuba Simonovića „Zaplanje“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Poreklo stanovništva. -Ristići. Ova familija je ogranak Cvenjinske familije. Rod je osnovao Rista. Oni su starosedeoci. Ima ih u selu četiri kuće. Slava Sv. Đorđe. -Šarci-Šarkovići. Osnivač roda je Nikola koji se u Donji Dušnik doselio sa područja prema buga ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Slišane (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Slišane, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Slišane se nalazi na najvišoj diluvijalnoj ravni ispod same Petrove Gore. Na zapadu od sela je prostrana zalivađena površina, obrasla starim divljim kruškama. Ova zaravan može imati dužinu do dva kilometra a onda se odatle uzdiže Petrova Go ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Svinjarica (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Svinjarica, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Svinjarica se nalazi na zapadu od Caričinog Grada, u neposrednoj blizini ovog znamenitog antičkog lokaliteta. Zaseljena je u koritu Svinjaaričke Reke i na padinama brežuljaka od kojih je ova rečica izdubila svoje korito. Sa juga, iznad desne obal ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rečica (Bojnik)

Poreklo stanovništva sela Rečica, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Rečica se nalazi na obalaama bezimenog potoka koji se, kao neznatna pritoka Puste Reke, uliva u ovu sa desne strane na oko pola kilometra ispod sela. Zemljište na kome se selo nalazi čine završni brežuljci koji se blago spuštaju sa severoistoka ka ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Prekopčelica (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Prekopčelica, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Prekopčelica se nalazi na nižoj diluvijalnoj terasi Puste Reke, na prisojnoj strani blago nagnute kose, koja se sa Kitice ili Zmijinog Kamena (kota 400 m) postepeno spušta na jug u dolinicu koju je izvajala Mrveška Reka u svom gornjem toku. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lapotince (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Lapotince, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lapotince je podignuto u aluvijalnoj ravni Puste Reke, na istočnom obodu pustorečke oblasti. Središnji deo sela se nalazi na obalama reke, čije je staro korito dosta plitko i njegove strane nestabilne, pa je redovno dolazilo do poplava ovog d ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zlata (Prokuplje)

Poreklo stanovništva naselja Zlata, Grad Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo Zlata je podignuto na severnoj granici pustorečke oblasti na obalama dveju rečica: Glasovičke i Zlatne Reke, na ridu na kome su nalaze ostaci antičkog grada. Rečice se ispod sela sastaju i formiraju Konjuvačku ili Malu Reku. Ispod sela Z ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top