You Are Here: Home » Posts tagged "Ristić" (Page 11)

Poreklo prezimena, selo Metriš (Zaječar)

Poreklo stanovništva sela Metriš, Grad Zaječar – Zaječarski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Selo je na površi sa obe strane Sikolske Reke, čija je dolina široka a strane blage. Površ je zaravnjena, osim malih uzvišenja i plitkih dolina potoka Bačure i Savinca. Kuće su sa obe strane Sikolske Reke, koja ima usečeno korito i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tamnič (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Tamnič, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj naselja. Tamnički atar većinom je u južnom delu prostrane, tercijerene zaravni, koji na zapadu od površi odvajaju Sikolska Reka, Klenovački i Brusnički Potok, a manjim delom je u ravnici pored Timoka. Kuće su u prisoju, na stranama Tamnič ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Brusnik (Zaječar)

Poreklo stanovništva varošice Brusnik, Grad Zaječar – Zaječarski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Selo je na Timoku. Zemljište pored Timoka je „ravnica“ a zapadno je brdovito i površ sa manjim uzvišenjima. Kuće su većinom na plećatom brdu a mnoge su u njihovom podnožju. Vode. U Brusniku se pije voda sa Kladenca (Česme) i iz mnogi ...

Read more

Poreklo prezimena, Lapovo varošica i Lapovo selo

Poreklo stanovništva naselja Lapovo (varošica i selo), opština Lapovo – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj naselja. Lapovo se nalazi na stranama vrlo blago nagnutih rudničkih izdanaka, na prelazu tih strana u ravan moravske doline i u samoj ravni. Ono leži na obema stranama najglavnije komunikacione linije, ne ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Batočina

Poreklo stanovništva varoši Batočina (uključujući i naselja Batočina selo i Gornja Batočina – raniji naziv Turčin), opština Batočina – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj varoši. Batočina ima dva dela, varošicu i selo, koja su do 22. marta 1904. godine činila jedno naselje, varošicu Batočinu*. *Od 1979. godine ova dva n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šljivovac (Aerodrom-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Šljivovac, Gradska opština Aerodrom, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Šljivovac je na desnoj strani rečice Uglješnice, na Kitičkom i Tovarničkom Potoku, a pod brdima: Tovarnicom, Kiticom, Šljivovačkom Glavicom i Golim Brdom. Vode. Meštani se služe vodom vodom sa izvor ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Crni Kao (Batočina)

Poreklo stanovništva Crni Kao, opština Batočina – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Crni Kao je sa desne strane Crnokalskog Potoka, leve pritoke reke Lepenice. Kuće su mu podignute na stranama dveju kosa koje dele vodu Odžinskom i Crnokalskom Potoku, sa jedne, a Crnokalskom Potoku i manjim levim lepenič ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Cvetojevac (Aerodrom-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Cvetojevac, Gradska opština Aerodrom, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Cvetojevac je na levoj strani Lepenice i sa obe strane potoka Gluvaća. Vode. Na desnoj strani potoka Gluvaća postoji izvor Seoski Bunar a na levoj Živadinovićki Bunar. Kako oni ne daju dovoljno ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Trmbas (Pivara-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Trmbas, Gradska opština Pivara, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Trmbas je severno od brda Žeželja, na obema stranama Trmbaškog Potoka. Vode. Od svih lepeničkihnaselja Trmbas je najbogatiji u živoj vodi, koja u obimu i kvalittu zauzima prvo mesto u celoj Lepenici. P ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donja Sabanta (Pivara-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Donja Sabanta, Gradska opština Pivara, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Donja Sabanta je na obema stranama rečice Ždraljice i druma, koji vodi iz Kragujevca za Jagodinu. Vode. Donja Sabanta ima žive vode u izobilju, koje ovde nazivaju bunarima ili izvorima. U Džeparu su ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top