Ристић

Порекло презимена, село Јелиће (Тутин)

Порекло становништва села Јелиће, општина Тутин. Према истраживању др Милисава Лутовца, Ибарски Колашин, антропогеографска испитивања, Београд, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић. Ово село се помиње у Жичкој, хрисовуљи. Куће су на заравнима изнад дубоке долине Паљевског Потока; насеље је груписано у два дела: Горње и Доње Јелиће. У…

› више информација

Порекло презимена, село Мужинац (Сокобања)

Порекло становништва села Мужинац, општина Сокобања – Зајечарски округ. Према књизи Петра Јовановића „Бања“. Приредио сарадника Порекла Милодан. Положај села. Мужинац је испод кречњачког раседног одсека Ртњеве планинске масе између Руја и Големог Дела. Село лежи поглавито у изворној челенци Железница, леве притоке Трговишке Реке и на језерској тераси уздигнутој…

› више информација

Порекло презимена, село Јошаница (Сокобања)

Порекло становништва села Јошаница, општина Сокобања – Зајечарски округ. Према књизи Петра Јовановића „Бања“. Приредио сарадника Порекла Милодан. Положај села. Јошаница се налази на северном крају низа села, која леже на западном ободу бањског басена. Од Јошанице полази на исток нови низ села која су поређана испод кречњачког разделног одсека…

› више информација

Порекло презимена, село Кожетин (Александровац)

Порекло становништва села Кожетин, општина Александровац – Расински округ. Према књизи Милисава Лутовца „Жупа Александровачка“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Кожетин заузима повољан географски положај, између побрђа и равни. Лежи на излазу две речне долине у раван. Одатле је користио згодне везе са залеђем и две пољопривредне површине; једну…

› више информација

Порекло садашњих пивских породица

Порекло пивских породица према студији “Пива” Обрена Благојевића из 1971. године (истраживање спроведено 1967-68). Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.         У овом раду ми ћемо покушати да наведемо, азбучним редом, све садашње пивске породице, са барем једним минимумом основних података. Сам преглед породица, број њихових кућа…

› више информација

Порекло презимена, село Уровица (Неготин)

Порекло становништва села Уровица, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је у северозападном делуКрајине чији атар заузима доњи ток Вратњанске Реке са сливовима Уровице и Буљевице, саставица Уровичке Реке, које извиру у Великом Гребену и Мирочу….

› више информација

Порекло презимена, варошица Јабуковац (Неготин)

Порекло становништва варошице Јабуковац, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај насеља. Ово место је после Неготина највеће насеље у Крајини и Кључу. Простире се са обе стране средњег тока реке Замне и њених притока Скочке и Турије. Површ…

› више информација

Порекло презимена, село Чубра (Неготин)

Порекло становништва села Чубра, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан.   Положај села. Село захвата скоро цео слив Чубарске Реке, највеће притоке Сиколске Реке. У његовом атару су и земље манастира Букова и Винодељско-воћарске школе. Куће су са обе…

› више информација

Порекло презимена, село Душановац (Неготин)

Порекло становништва села Душановац, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Ово велико село је између Дунава и Јасеничке Реке. Источни део атара је и неготинској равници а западни има узвишеније земљиште. Мање је кућа на десној а…

› више информација

Порекло презимена, село Јасеница (Неготин)

Порекло становништва села Јасеница, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Мањи део сеоског атара је на десној а већи на левој страни највеће реке у Крајини, која је, по имену овог села, названа Јасеничке Река. Куће су…

› више информација