You Are Here: Home » Posts tagged "Ristić" (Page 10)

Poreklo prezimena, selo Kožetin (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Kožetin, opština Aleksandrovac - Rasinski okrug. Prema knjizi Milisava Lutovca „Župa Aleksandrovačka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kožetin zauzima povoljan geografski položaj, između pobrđa i ravni. Leži na izlazu dve rečne doline u ravan. Odatle je koristio zgodne veze sa zaleđem i dve poljoprivredne površine; jednu u ravni a drugu u pobrđu. Starine o selu. Na je ...

Read more

Poreklo sadašnjih pivskih porodica

Poreklo pivskih porodica prema studiji "Piva" Obrena Blagojevića iz 1971. godine (istraživanje sprovedeno 1967-68). Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.         U ovom radu mi ćemo pokušati da navedemo, azbučnim redom, sve sadašnje pivske porodice, sa barem jednim minimumom osnovnih podataka. Sam pregled porodica, broj njihovih kuća i raspored po selima rezultat je ankete koju sam, tokom 1967. i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Urovica (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Urovica, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u severozapadnom deluKrajine čiji atar zauzima donji tok Vratnjanske Reke sa slivovima Urovice i Buljevice, sastavica Urovičke Reke, koje izviru u Velikom Grebenu i Miroču. Samo pored Vratnjanske i Urovičke Reke je polje, gde su najb ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Jabukovac (Negotin)

Poreklo stanovništva varošice Jabukovac, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Ovo mesto je posle Negotina najveće naselje u Krajini i Ključu. Prostire se sa obe strane srednjeg toka reke Zamne i njenih pritoka Skočke i Turije. Površ na kojoj je selo izdelile su reke, potoci i mnoge zaravni, a na zapadu su brd ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Čubra (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Čubra, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Selo zahvata skoro ceo sliv Čubarske Reke, najveće pritoke Sikolske Reke. U njegovom ataru su i zemlje manastira Bukova i Vinodeljsko-voćarske škole. Kuće su sa obe strane Čubarske Reke, u dužinu oko dva kilometra, iznad kojih su brda ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dušanovac (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Dušanovac, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ovo veliko selo je između Dunava i Jaseničke Reke. Istočni deo atara je i negotinskoj ravnici a zapadni ima uzvišenije zemljište. Manje je kuća na desnoj a znatno više na levoj strani Dupljanske Reke i na podnožju brda Čuke. Samo neke ku ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jasenica (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Jasenica, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Manji deo seoskog atara je na desnoj a veći na levoj strani najveće reke u Krajini, koja je, po imenu ovog sela, nazvana Jaseničke Reka. Kuće su udaljene od Jaseničke Reke, po stranama njene leve pritoke Selskog Potoka, koji ih ne plavi, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vidrovac (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Vidrovac, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Seoski atar je na obema stranama Jaseničke Reke, većinom na desnoj strani i na krečnjačkom platou, koji na zapadu graniči negotisnku ravnicu, a kuće su u prostranoj udolinici na platou. Vode. Selo obiluje izvorskom vodom. Glavni izvor j ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sikole (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Sikole, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na višoj površi, zapadno od puta Zaječar-Negotin. Atar mu se penje na planinu Deli Jovan, gde se graniči sa državnom šumom. Kuće su na stranama Sikolske Reke a neke su i na seoskoj površi, gde su seoske njive i livade. Vode. U selu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Metriš (Zaječar)

Poreklo stanovništva sela Metriš, Grad Zaječar – Zaječarski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Selo je na površi sa obe strane Sikolske Reke, čija je dolina široka a strane blage. Površ je zaravnjena, osim malih uzvišenja i plitkih dolina potoka Bačure i Savinca. Kuće su sa obe strane Sikolske Reke, koja ima usečeno korito i ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top