Popović

Poreklo prezimena, selo Vrbovac (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Vrbovac, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je u ravnici, na levoj strani reke Grnčarke. Kroz selo protiče jaz, odvojen od ove reke, koji često za jakih kiša plavi…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Buzovik (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Buzovik, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je u dolini i na brdu, na desnoj strani doline Binačke Reke. Voda za piće dobija se iz izvora i bunara u…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Zalom (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Zalom, opština Nevesinje. Priredio saradnik portala Poreklo Nikola Vladov Laketa.Selo Zalom smješteno je u srednjem toku rijeke Zalomke na njenoj lijevoj obali. Obala je strma i neprohodna dugo vremena nije bilo dobrog puta iz korita rijeke do Zaloma. Ovo je tipično visoko planinsko selo sa veoma velikom…

› više informacija

Sopot i okolna sela

Babe, Guberevac, Drlupa, Dučina, Đurinci, Mala Ivanča, Mali Požarevac, Nemenikuće, Parcani, Popović, Ralja, Grkovo, Rogača, Ropočevo, Sibnica, Slatina, Sopot i Stojnik.

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Smać (Đakovica)

Poreklo stanovništva sela Smać, opština Đakovica – Pećki okrug. Prema knjizi Milenka S. Filipovića „Has pod Paštrikom“, izdanje Sarajevo 1968. godine a na osnovu podataka prikupljenih 1940. i 1947. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Opšte napomene o selu.Selo je bilo begovsko i čifčije su se često smenjivale. Dolazile su pojedinačno sa…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Goden (Đakovica)

Poreklo stanovništva sela Goden, opština Đakovica – Pećki okrug. Prema knjizi Milenka S. Filipovića „Has pod Paštrikom“, izdanje Sarajevo 1968. godine a na osnovu podataka prikupljenih 1940. i 1947. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Poreklo stanovništva.Selo je 1940. godine imalo 9 muslimanskih – arbanaških i 8 srpskih naseljeničkih, svega 17 kuća.ARBANASI…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Vogovo (Đakovica)

Poreklo stanovništva sela Vogovo, opština Đakovica – Pećki okrug. Prema knjizi Milenka S. Filipovića „Has pod Paštrikom“, izdanje Sarajevo 1968. godine a na osnovu podataka prikupeljenih 1940. i 1947. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Starine u selu.U selu ima staro hrišćansko groblje sa crkvištem. Tu je podignuta nova katolička crkva sv….

› više informacija

25. aprila 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Penduha (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Penduha, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka – izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Selo Penduhu čine dva mala sela: Donja i Gornja Penduha. Donja Penduha je…

› više informacija

11. aprila 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Gornja Lapaštica (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Gornja Lapaštica, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka – izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Selo Gornja Lapaštica leži u dolini reke Lapaštice. Ta dolina je mestimično…

› više informacija

O srpskom pravoslavnom stanovništvu u Iloku

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Radovan SremacPrema kasnijim podacima, srpski pravoslavni hram u Iloku nakon izgona Turaka sagrađen je oko 1703. godine. Bio je posvećena Sv. Arhistratigu Mihailu (kao i sadašnji). Hram je nešto kasnije posvetio mitropolit Sofronije Podgoričanin (1710-1711). U hramu je postojao Antimins koji je osvetio mitropolit Pavle Nenadović…

› više informacija