You Are Here: Home » Posts tagged "Petrović" (Page 85)

Poreklo prezimena, selo Rača (Bajina Bašta)

Poreklo stanovništva sela Rača, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Ceo sliv Rače čini atar sela Rače. Gornji tok ove reke se zove Šljivovica, ukoliko se drži glavne reke, a istočni se zove Kaluđerske Bare. Na ovim prostorijama, osim letnjih staništa celog sela po Šljivovici i manastirskih letovišt ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Obajgora (Bajina Bašta)

Poreklo stanovništva sela Obajgora, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Ovo se selo pruža od severa na jug, s Višesave do na Žlijebac na Tari. Oko sela su uzvišenja prema Višesavi Glavica, Musino Brdo, od Bajine Bašte Radoševac i Maćevska Glavica, od juga Oskruša, Gumnina i Jelovine, od istoka Đ ...

Read more

Poreklo prezimena, Bajina Bašta

Poreklo stanovništva Bajine Bašte. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Priča se da je Bajina Bašta dobila ime po osnivaču, nekom muslimanu Baji. U tursko doba i do 1834. god. Bajina Bašta se sastojala iz četiri zasebna, manja, čisto muslimanska sela: Bajine Bašte, Plijeskova (Pljeskova), Maća (i Maćevine) i Višesave. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Skobalj (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Skobalj, opština Lajkovac. Iz knjige LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Položaj sela, ime i brojno stanje u prošlosti Nalazi se na levoj obali Kolubare. Selo je nastalo kao reselica Malog Borka. Graniči se na istoku sa rekom Kolubarom, sa severa sa Malim Borkom, na zapadu sa Paljuvima i na j ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rubribreza (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Rubribreza, opština Lajkovac. Iz knjige LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan   Položaj sela, ime i brojno stanje u prošlosti Nalazi se na levoj obali Kolubare. Graniči se sa istoka Lajkovcem i Selom Lajkovcem, na severu sa Rukladom, na zapadu sa Nepričavom i na jugu sa Pepeljevcem i Strmovom, od ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šljivovica (Čajetina)

Poreklo stanovništva sela Šljivovica, opština Čajetina. Stanje sa početka 20. veka. Prema studiji Ljubomira Mićića – Zlatibor (Naselja i poreklo stanovništva)   Šljivovica nije mnogo brdovita. U sredini sela je Gradina, na severnoj brdo Miloševac. Dosta je krševita. Kroz selo teče Rjeka, koja se produžuje kroz Branešce pod imenom Sušica. Glavni su izvori: Pantelića Izvor, Studenac, Vodica, Šarčeva Voda, Pet ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gaočići (Bajina Bašta)

 Poreklo stanovništva sela Gaočići, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Staro muslimansko naselje od 1834. god, zamenila su naselja sela: Jagoštice i Rastišta i nešto malo- doseljenika sa strane. Još dok su se Turci spremali za seobu, pojedine jagoštičke i rastiške porodice stupile su u pogodbu s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lajkovac (Lajkovac)

Poreklo stanovništva Selo Lajkovac, opština Lajkovac. Iz knjige LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan   Položaj sela Nalazi se na levoj obali Kolubare, nedaleko od ušća Ljiga. Na istoku se graniči sa Jabučjem, na severu sa Rukladom, na zapadu sa Rubribrezom, na jugu sa Pepeljevcem i Ćelijama, odnosno Kolubarom. Ja bih ovo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mali Borak (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Mali Borak, opština Lajkovac. Iz knjige LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela Nalazi se na levoj obali reke Kolubare. Graniči se sa istoka Cvetovcem, odnosno rekom Kolubarom, sa severa Kalenićem, odnosno rečicom Kladnicom, sa zapada Radljevom i na jugu sa Skobaljem. Za one, koji ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bajevac (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Bajevac, opština Lajkovac. Prema knjizi  LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan   Položaj sela Bajevac se graniči sa istoka Nepričavom i Rukladom, sa severa Murgašem, sa zapada Vrhovinama i Gvozdenovićem i na jugu sa Stepanjem. Ime je selo najverovatnije dobilo po najstarijem naseljeniku Baji Kola ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top