You Are Here: Home » Posts tagged "Petrović" (Page 83)

Poreklo prezimena, selo Pambukovica (Ub)

Poreklo stanovništva sela Pambukovica, opština Ub. Izvodi iz knjige Antropogeografija Valjevske Tamnave od Ljubomira Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Pambukovica je brdsko i šumsko tamnavsko selo, sa obe strane rečice Uba. Kuće su na plećima brda po džematima, ali se u poznije doba oseća težnja za silaženjem s brda u ravnice, gde se dobija rasturen tip. Džemati sa leve strane rečic ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Paljuvi (Ub)

Poreklo stanovništva sela Paljuvi, opština Ub. Izvodi iz knjige Antropogeografija Valjevske Tamnave od Ljubomira Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Zašto Paljuvi? Iz tog sela je moja majka (od Ilića) i baba po ocu, očeva majka, od Stanojlovića. Ljuba Pavlović ovo selo u svojoj knjizi naziva Paljusi. - Donja kladnička sela (rečica Kladnica): Paljusi, Brgule, Stublenica, Radljevo, (mali) Borak, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Skrapež (Vlasotince)

Poreklo stanovništva  sela  Skrapež , opština Vlasotince. Istraživanje  "Sela u vlasotinačkom kraju" saradnika portala Poreklo Miroslava B. Mladenovića Mirca, lokalnog etnologa i istoričara   Nastanak sela: Selo, okrenuto sunčanoj strani, smešteno je u kotlini iza brda sela Šišava i sela Sredor, u podnožju planinskih visova Babičke Gore i sela Lipovice. Selo Skrapež je selo razbijenog tipa, sobe strane (330 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Culine (Mali Zvornik)

Poreklo stanovništva sela Culine, opština Mali Zvornik. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Culine su zapadno od Voljevaca. Od Voljevaca ih dele kose Oštrelj i Rebelj, nad kojima je Čavčić. Gornji deo sela, prema Rebelju i Kiku ispod Čavčića, zove se Bučnica. Na obodu Bučnice ima stalnih vrela i ona ispu- štaju vodu rekom ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Budišić (Mali Zvornik)

Poreklo stanovništva sela Budišić, opština Mali Zvornik. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Od ušća reke Trešnjice, gde je i sudnica sela Culina, Čitluka i Budišića, niz Drinu, do ušća velike bučnice Peštanice, pa uz Peštanicu na sever, duž Donje Trešnjice, prosgire se ovo dugačko selo do Radakovca i Bobija iznad Rada ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Mali Zvornik

Poreklo stanovništva naselja Mali Zvornik. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Od velikog Vrela pa niz Drinu do ušća Radaljice je ovo selo. Od drinskog zavoza nastaje s početka usko, pa sve šire v šire, na sredini najšire, Zvorničko Polje koje je do 1878. god. bilo samo muslimansko, a od toga doba i pravoslavni se uvla ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brasina (Mali Zvornik)

Poreklo stanovništva sela Brasina, opština Mali Zvornik. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Brasina je severno od Borine, pravo drinsko i gučevsko selo. Ona je podišla pod Gučevo i daleko od Drine. Sredinom sela teku Brasinska Reka i Potok. Treći potok po dnu sela do Koviljače je Vilin Potok. Ovim potocima je selo i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donja Tr(ij)ešnjica (Mali Zvornik)

Poreklo stanovništva sela Donja Triješnjica, opština Mali Zvornik. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Donja Triješnjica je u slivu Triješnjice i u donjem toku Boranjske Reke. I ona je tipsko planinsko selo. Iznad Boranjske Reke a do Budišića sa zapadne strane se diže visoka čukara Orlovac, prema Budišiću zaravnjena i naselje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Borina (Mali Zvornik)

Poreklo stanovništva sela Borina, opština Mali Zvornik. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Ovo drinsko selo je s obe strane rečice Borine. Oko sela su: od zapada Drina i rečica Borina, od juga Pećina, Davidovo Brdo, Preseka i Krnja Jela, od istoka Boranja, Biljeg i Zavorje, od severa Jelica, Mamutovac, Bobija, Čemerni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Voljevci (Mali Zvornik)

Poreklo stanovništva sela Voljevci, opština Mali Zvornik. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Voljevci su drinsko planinsko selo zašlo visoko pod Košuću Stopu s južne stane. Od Crnče ga odvaja Vranjača, a od Culina Oštrelj. Sredinom sela su krečnjački rtovi Rebelj i Ilijaš. Sredina sela diže se u Planinu. Planina je novo ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top