You Are Here: Home » Posts tagged "Petrović" (Page 82)

Poreklo prezimena, selo Orašac (Šabac)

Poreklo stanovništva sela Orašac, grad Šabac. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo se deli na četiri male : Stošića malu, spram mišarskog groblja, zajedno sa savskom obalom; Vukovića malu, u sredini sela; Kovanovića malu — spram brda i druma, i Stanića Malu. Sa s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vukošić (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Vukošić, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo se deli na dva glavna kraja, severni i južni kraj. Glavni deo sela jeste u severnom kraju, ali je središte sela u južnom kraju tu, kraj škole i stare zadruge je i Mesni n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zvezd (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Zvezd, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo leži na temenu zaravnjene kose koja se od beogradske jezerske faze od 160 m penje i do 175 m. Od vrha zaravni na sve strane su potoci, čija izvorišta se zvezdasto razilaze od ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mišar (Šabac)

Poreklo stanovništva sela Mišar, opština grad Šabac. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo se deli na četri male — „kraja”: Staro Selo, Slatinu, Glogovac i Bajir. Staro Selo su Turci razorili 1806. za vreme boja na Mišaru. Onda se selo rasturilo po krajevima dana ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrtiglavi (Mionica)

Poreklo stanovništva sela Vrtiglavi, opština Mionica. Stanje iz 1907. godine, prema studiji “KOLUBARA I PODGORINA“, autora Ljubomira Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Vrtiglavi leže na onoj kosi ispod Mionice koja služi kao razvođe Toplici i Ribnici. Glavna imanja ovog sela su oko Toplice.  Šume ima malo i to raspoređene po celom selu. Kuće seoske rasturene su svuda. Nem ...

Read more

Poreklo prezimena, Novo Selo (Grdelica-Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Novo Selo kod Grdelice, grad Leskovac. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Krajište i Vlasina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1905. do 1909. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Ovo selo je u gornjem toku Jelašničke Reke, koja se ovde zove Novoselska Reka. Kuće su na obema stranama njene doline. Berkovci su pod Prosenikom, na desnoj strani doline  Nov ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Liso Polje (Ub)

Poreklo stanovništva sela opštine Ub, Liso Polje. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Liso Polje se sa istočne strane graniči sa selom Poljane, sa severoistočne selom Draževac, severozapadne Velikom Poljem, zapadne Piromanom i južne Brgulama. Močila su jaki i čisti izvori, dublja od živobara, otiču čistom vodom iste temerature ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kalenić (Ub)

Poreklo stanovništva sela Kalenić, opština Ub. Izvodi iz knjige Antropogeografija Valjevske Tamnave od Ljubomira Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Kalenić sa jugoistočne strane graniči sa Malim Borkom, jednim manjim delom sa istočne strane sa selom Draževac – razdvaja ih Kolubara-Peštan, sa severoistočne strane se graniči sa selom Poljane (opština Obrenovac), sa severa i severoza ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radljevo (Ub)

Poreklo stanovništva sela Radljevo, opština Ub. Izvodi iz knjige Antropogeografija Valjevske Tamnave od Ljubomira Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Radljevo se sa južne strane graniči sa Jabučjem, istočne sa Skobaljem i Malim Borkom, severoistočne sa Kalenićem, sa severa Brgulama, sa sevorozapada selom Šarbane, zapada Stublenicom i jugozapada Paljuvima. Sela nemaju šuma oko kuća ne ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Trnjaci (Ub)

Poreklo stanovništva sela Trnjaci, opština Ub. Izvodi iz knjige Antropogeografija Valjevske Tamnave od Ljubomira Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Trnjaci su selo pored Uba. Sa južne strane graniči se sa Murgašem, jugositočne sa Paljuvima, istočne sa Stublenicom, sa severa i severozapada sa Ubom i sa zapadne strane sa Zvizdarom. Nekada predgrađe Uba da bi se sada, širenjem ove varo ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top