Petrović

Poreklo prezimena, selo Sivčina (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Sivčina, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Sivčina se prostire od starog Javorskog puta i Crvene gore, na istoku, sve do Grabovice na zapadu. Na jugu su Okolišta…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Opaljenik (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Opaljenik, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Opaljenik – selo, proteže se u vidu potkovice, od Crvene gore na istoku do Vrhova, Strmenica, i Visa iznad njih, na…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Kušići (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Kušići, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Kušići su centar podjavorskih sela: najpre Deretina, Kušića, Maskove i Javorske Ravne Gore, a potom i Sivčine i Opaljenika, koji su…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Dobri Do (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Dobri Do, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ.. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Dobri Do se prostire na padinama Golije – Rivotina, Okruglice, Klekovice, Velike livade. Zauzima prostor na Gornjim tokovima Jastrebovca i…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Čečina (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Čečina, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Čečina se prostire od reke Studenice do Radočela i Crepuljnika iod Pridvorice do reke Izubre, koja odvaja ovo selo od Koritnika….

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Vionica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Vionica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Vionica se prostire se između Brusničke reke na jugu, preko Rogopeči, Vlaovca, Rivotina, Mrtvog kraja, Jastrebovca, spušta se u reku Studenicu….

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Dajići (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Dajići (po knjizi Daići), opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ.. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Daići su jedno od najvećih sela, po prostranstvu, u Ivanjičkoj opštini. Nalaze se na Goliji i prostiru se…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Brusnik (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Brusnik, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ.. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Brusnik je sa Ostatijom (Koritnikom) činio posebnu opštinu, na izvorištu i gornjem toku reke Studenice i Brusničke reke i njihovih pritoka….

› više informacija

Poreklo stanovništva, oblast Devići – selo Koritnik (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Devići (linkovati na selo Koritnik) sa podgolijskime selima, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ.. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj oblasti.Devići su centar podgolijskih sela nalaze se na sastavcima Brusničke reke i Studenice, na…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Korilje (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Korilje ( po knjizi Gornja Korilja i Donja Korilja), opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Gornja Korilja:Položaj i tip naselja.Gornja Korilja je na istočnom prisoju Vidova Brda i po kosama koje su sa leve strane…

› više informacija