Петровић

Порекло презимена, село Свилеува (Коцељева)

Порекло становништва села Свилеуха (сада Свилеува), општина Коцељева. Изводи из књиге Љубомира Љубе Павловића „Антропогеографија ваљевске Тамнаве“, прво издање 1912. године, последње издање 2011. године, Едиција „Корени“ у издању ЈП Службени гласник Србије и САНУ. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.   Географски положај Тамнаве. Име Посавотамнава је из оног доба,…

› више информација

Порекло презимена, село Мионица (Мионица)

Порекло становништва Села Мионица, општина Мионица. Према књизи Љубомира Љубе Павловића „Колубара и Подгорина“, прво издање 1907. године, најновије издање – едиција „Корени“ – ЈП Службени гласник Републике Србије и САНУ. Приредио сарадник портала Порекло Милодан   Положај села. -Мионица (село) је на обема обалама Рибнице. Сеоске куће су на…

› више информација

Порекло презимена, варошица Мионица

Порекло становништва варошице Мионица. Према књизи Љубомира Љубе Павловића „Колубара и Подгорина“, прво издање 1907. године, најновије издање – едиција „Корени“ – ЈП Службени гласник Републике Србије и САНУ. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Положај варошице -Варошица Мионица је на обема обалама реке Рибнице, а усред атара села Мионице,…

› више информација

Порекло презимена, варош Коцељева

Варош Коцељева. Изводи из књиге Љубомира Љубе Павловића „Антропогеографија ваљевске Тамнаве“, издање 1912. године. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Напомена: Љуба Павловић у својој књизи третира Коцељеву као село док је то сада варош и општински центар, да не би дошло до забуне приликом читања овог текста (Милодан). Коцељева…

› више информација

Порекло презимена, село Каменица (Коцељева)

Порекло становништва села Каменица, општина Коцељева. Изводи из књиге Љубомира Љубе Павловића „Антропогеографија ваљевске Тамнаве“, издање 1912. године. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Каменица је брдско село у горњем току Тамнаве, са обе стране реке. Куће су порађане у повеће џемате: Дрлупе, на десној страни реке, Јасиковац, западни део…

› више информација

Порекло презимена, село Команице (Мионица)

Порекло становништва села Команице, општина Мионица. Према књизи Љубомира Љубе Павловића „Колубара и Подгорина“, издање 1907. године. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Положај села. Команице су над Мионицом, са источне стране овог села. Куће су растурене по венцу, јаругама и падинама појединих брегова. Замљиште је од терцијалних глинаца и…

› више информација

Порекло презимена, село Зукве (Коцељева)

Порекло становништва села Зукве, општина Коцељева. Изводи из књиге Љубомира Љубе Павловића „Антропогеографија ваљевске Тамнаве“, издање 1912. године. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.   Посебни положај села. Зукве су на исток од Коцељеве на десној обали Тамнаве, брдовито и неравно село, са кућама разређеним у помање породичне групе. Куће нису…

› више информација

Порекло презимена, село Ратари (Смедеревска Паланка)

Порекло становништва села Ратари, општина Смедеревска Паланка. Према књизи Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“, издање 1921. године. Приредио сарадник портала Порекло Шарко.   Топографске прилике. Сеоске куће су на пиносавској површи. Северно од села, од последњих кућа краја Палилуле, настаје одсек који се благо спушта у широку долину Кубршнице, где су…

› више информација

Порекло презимена, село Дупљај (Ваљево)

Порекло становништва села Дупљај, општина Ваљево. Стање из 1907. године, према студији “КОЛУБАРА И ПОДГОРИНА“, аутора Љубомира Павловића. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Дупљај лежи на северу од Попучака, на обема обалама реке Рабаса. Земље око јаруга и по странама огољеним нису ни за какав рад. На њима…

› више информација

Порекло презимена, село Црниљево (Коцељева)

Порекло становништва села Црниљево (сада Доње Црниљево), општина Коцељева. Изводи из књиге Љубомира Љубе Павловића „Антропогеографија ваљевске Тамнаве“, издање 1912. године. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Црниљево је при извору Тамнаве и за разлику од ваљевског зове се Доње или Шабачко Црниљево. Земљиште је брдско и у Влашићу, куће…

› више информација