You Are Here: Home » Posts tagged "Petrović" (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Rokci (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Rokci, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Opšte karakteristike. Rokci su jedno od najplodnijih sela moravičkog kraja. Poznato je nadaleko po bogatim voćnjacima, šljiva požegača i jabuka budimki. Rokčanska rakija je, bez sumnje, naj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Preseka (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Preseka, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i klima. Selo Preseka se uvuklo y dolinu Presečke reke, između Mučnja i Čemernice. Zaklonjeno je visovima Mučnja, od hladnog severca i ovde je uvek veoma toplo y odnosu na na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Močioci (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Močioci, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Močioci se nalaze  na stavama Rzava i Presečke reke, na putu od Katića prema Jasenovi i Kokinom Brodu, y podnožju planina Mučnja i Gradca. Močioci su bili centar za nekoli ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sivčina (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Sivčina, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Sivčina se prostire od starog Javorskog puta i Crvene gore, na istoku, sve do Grabovice na zapadu. Na jugu su Okolišta (Opaljenik) i Karađorđevi šančevi - granica, a na se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Opaljenik (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Opaljenik, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Opaljenik - selo, proteže se u vidu potkovice, od Crvene gore na istoku do Vrhova, Strmenica, i Visa iznad njih, na zapad. Sa južne strane granica je reka Nošnica, Žunjsko ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kušići (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Kušići, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kušići su centar podjavorskih sela: najpre Deretina, Kušića, Maskove i Javorske Ravne Gore, a potom i Sivčine i Opaljenika, koji su imali svoju opštinu i opštinski centar i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dobri Do (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Dobri Do, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ.. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dobri Do se prostire na padinama Golije - Rivotina, Okruglice, Klekovice, Velike livade. Zauzima prostor na Gornjim tokovima Jastrebovca i Braduljičke reke (levih pritoka ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Čečina (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Čečina, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Čečina se prostire od reke Studenice do Radočela i Crepuljnika iod Pridvorice do reke Izubre, koja odvaja ovo selo od Koritnika. Jedan zaseok (Đopići) nalazi se između Stud ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vionica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Vionica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Vionica se prostire se između Brusničke reke na jugu, preko Rogopeči, Vlaovca, Rivotina, Mrtvog kraja, Jastrebovca, spušta se u reku Studenicu. A ova reka većim delom (os ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dajići (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Dajići (po knjizi Daići), opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ.. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Daići su jedno od najvećih sela, po prostranstvu, u Ivanjičkoj opštini. Nalaze se na Goliji i prostiru se između Srednjorečke reke - Karalića potoka (na is ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top