You Are Here: Home » Posts tagged "Petrović" (Page 4)

Poreklo prezimena, naselja Drenova i Drtevci (Brus)

Poreklo stanovništva naselja Drenova i zaseoka Drtevci, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Selo Drenova, s rasturenim kućama, je na kosama Golog brda i Bakarštaka, a zaseok Drtevci s kućama y nizu je pod Žljebovima. U međama ovih naselja su: Jelova ravan, Lazin grob, Kozja glava, i Torovi na jugu, ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Brus

Poreklo stanovništva varošice Brus, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Varošica u ataru sela Male Grabovnice zasnovana je na mestu zvanom "Brusu". Toponim "Na Brusu" u narodu se objašnjava oblikom zemljišta; ono liči na brus – belegiju za oštrenje kose. Dugačak a uzan pojas zemljišta pored desne ob ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Žiljci i zaseoka Zrake (Brus)

Poreklo stanovništva sela Žiljci (i zaselak Zrake), opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Žiljci su zapadno i jugozapadno od varošice Brus u uglu što ga grade Rasina i njena desna pritoka Graševačka reka. Žiljačke kuće su na stranama doline Graševačke reke pod "Prečešćem" — Pričešćem, u podnožju Velike ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brzeće (Brus)

Poreklo stanovništva sela Brzeće, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u dolini Brzećke reke i na desnoj strani doline Dobrodolskog potoka. Dolinom Brzećke reke ide put iz Brusa na Kopaonik – Ravni jelak. U Brzeću, od puta se odvaja put iz Dobrodola u Blaževo. Vode. Rečice i potoci su: Konja ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Budilovina (Brus)

Poreklo prezimena sela Budilovina, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Visoko na stranama doline reke Rasine, na uzvišenjima Lazini, Malom brdu, Toskinom brdu, Obradovićkom brdu, Velikoj i Maloj čuki i Banovcu su su rasturene kuće ovog sela. Vode. Potoci su: Veliki, Mali, Miljački potok, Krupaja i O ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Grčak (Aleksandrovac)

Poreklo prezimena sela Grčak, opština Aleksandrovac – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je pod Oglavkom – Oglavskom čukom, na levoj (prisojnoj) strani doline reke Rasine s kućama duž puta Biljanovac – Boturići – Aleksandrovac, sa izuzetkom kuća Veličkovića na desnoj (osojnoj) strani rečne doline pod Gradom ili Koz ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Luke (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Luke, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Luke se nalaze y dolini Lučke reke, koja se uliva y Moravicu tri kilometra iznad Ivanjice. Smeštene su na pobrđu Dragačevskih planina, između Sveštice i Osonice. Škola u Luka ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bukovica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Bukovica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Stanovnici ovog prigradskog naselja su se mahom doselili posle 1960. godine, kada je otvorena Industrija tepiha Ivanjica. Bukovica je za poslednjih četrdesetak godina posta ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Ivanjica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva naselja Ivanjica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Centar Moravičkog Starog Vlaha se nalazi u Ivanjici,  varošici smeštenoj na obalama Moravice, na nadmorskoj visini od oko 460 m. Postanak naselja. Ivanjica je formirana ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kosovica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Kosovica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.                                      Položaj sela. Kosovica zauzima prostor od Moravice do Lupoglava. Nalazi se između Prinčeva Brda na istoku i Bratljeva i Rokci - na zapadu. Na zapad ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top