You Are Here: Home » Posts tagged "Petrović" (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Miokoviće (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Miokoviće (po knjizi Bogunoviće – „Bognoviće – Miokoviće), opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Malo selo na brdu Kukanju (nom. Kukanj). Oko sela su Brđij a, Sokolica, Jelenjsko osoje, Jelenjska reka, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Guvnište (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Guvnište, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Zaselak je u izvorištu Guvniške–Bistričke reke, sa kućama pod Lepim brdom (1279m). U međama zaseoka su: Velika treska (1622m), Mala treska, Velika i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lisina (Raška)

Poreklo stanovništva sela Lisina (i zaseoka Čajtina), opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kuće sela Lisine su visoko na stranama uske a duboke doline Lisinske reke, ispod Glunčavca i Šanca. Veći deo sela je na desnoj (prisoj noj) strani ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Korlaće (Raška)

Poreklo stanovništva sela Korlaće, opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Korlaće je na južnoj strani, više sela Kurića – pod Metalicom. Najveći deo naselja je na desnoj, prisojnoj strani Korlaćkog potoka, dok na levoj strani potoka ima ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vojmilovići (Raška)

Poreklo stanovništva sela Vojmilovići ( zaseoci Vojmiloići, Dubrave, Pekovići), opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Zaselak VOJMILOVIĆI Položaj zaseoka. Zaselak je na zaravni, u zapadnom podnožju Vituša (1280m) i na levoj strani doline Kovačke (Popske ...

Read more

Poreklo stanovništva. selo Sveštica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Sveštica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Sveštica zauzima prostor od Mucine vode, vis iznad sela, sa kosama koje se spuštaju prema Buku i Marinoj reci, deli selo na dva dela: zapadni, koji se zove Crnjevo, i ist ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Razbojna i zaseok Jankova Klisura (Brus)

Poreklo stanovništva sela Razbojna (i zaseok Jankova Klisura) , opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na ravni na stavama Rasine i njene desne pritoke rečice Blatašnice, upravo niže mesta gde na put iz Toplice Kuršumlija—Blace-Kru ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Batote (Brus)

Poreklo stanovništva sela Batote, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je visoko na stranama doline Strmačke reke i njene desne pritoke Batotske reke. Zemljišno područje Batora zahvata prostor između Lipovca na zapadu i severozapadu, ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Gornji Lipovac i Donji Lipovac (Brus)

Poreklo stanovništva sela Gornji i Donji Lipovac (po knjizi Lipovac) , opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lipovac je u brdima visoko nad dubokom a uskom dolinom Lipovske reke, na Babinom nosu, Debelom bregu, Boroviku, Deljanskom brdu, Bubunju, Grčačkom brdu i Šarenicima. Zemljišno područje Lipovca zahv ...

Read more

Poreklo prezimena, naselja Drenova i Drtevci (Brus)

Poreklo stanovništva naselja Drenova i zaseoka Drtevci, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Selo Drenova, s rasturenim kućama, je na kosama Golog brda i Bakarštaka, a zaseok Drtevci s kućama y nizu je pod Žljebovima. U međama ovih naselja su: Jelova ravan, Lazin grob, Kozja glava, i Torovi na jugu, ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top