You Are Here: Home » Posts tagged "Pavlović" (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Kamenjača (Trstenik)

Poreklo stanovništva sela Kamenjača, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Selo se nalazi u srednjem toku Lopaške reke, desne pritoke Zapadne Morave, na 11 kilometara jugoistočno od Trstenika. Smešteno je na 195-280m nadmorske visine, na padinama Karaule (311m), De ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornje Leviće (Brus)

Poreklo stanovništva sela Gornje Leviće, opština Brus - Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Gornje Leviće je na levoj strani doline Lukaške reke, na padinama Graca, Bidivora, Čukara (884m) i Oglavlja (1.170m). Vode. Potoci su: Rupljanski potok i Vitanski ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Babica (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva sela Babica, opština Kuršumlija  – Toplički okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Babica je na blago zatalasanoj zaravni u podnožju Kule, Crnog vrha (1.172m) i Ilinjače — Malinske čuke (1.075m). Vode. Reka je Toplica, a potoci su: Malinski, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donje Leviće (Brus)

Poreklo stanovništva sela Donje Leviće, opština Brus  – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ostali podaci o selu. Selo je južno od Šošića, pod Rujevcem i Crkvenikom, na levoj strani doline Kačareve – Kačaruše reke. U selu je Begovićki potok. Potesi su: Li ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sudimlje (Brus)

Poreklo stanovništva sela Sudimlje (po knjizi Sudimlje i zaselak Stanica), opština Brus  – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Sudimlje je u podnožju Ililjače (1.075m) i Oborišta (632m), nad stavama Đerekarske reke i Boranačke reke. Zaselak Stanica j ...

Read more

Poreklo stanovništva, selo Trnavica (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Trnavica (po knjizi Gornja i Donja Trnovica), opština Podujevo  – Kosovski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u dolini reke Trnovice, na prisojnoj strani doline. U međama naselja su: Trebinjsko preslo, Božanin laz, Goveđe brdo, S ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donji Lepuri (Benkovac)

Donji Lepuri su selo u Dalmaciji, jugoistočno od Benkovca. Administrativno pripadaju gradu Benkovcu (Zadarska županija). Gornji Lepuri se nalaze u sastavu naselja Donji Lepuri. Selo se nalazi na obodu velikog kraškog polja, izduženog u pravcu severozapad-jugoistok.  U njemu je nastalo više sela i grad Benkovac. Proz polje protiče povremeni tok Jaruga. Donji Lepuri se nalaze na severnom obodu polja, dok su Gornji Lepu ...

Read more

Rodoslov porodice Slobodana Jovanovića, srpskog istoričara i pravnika

U sledećem tekstu, biće izložen rodoslov i potomstvo porodice Jovanovića iz Rume, prema kazivanju Vladimira I. Jovanovića, oca srpskog istoričara i pravnika Slobodana Jovanovića. Petar Jovanović, ćurčija iz Rume u Sremu. Ilija Petrov Jovanović, ćurčija, rođen u Rumi, u Sremu. Doselio se u Šabac oko 1818. godine, i tu radio sa Petrom Jolom, tada prvim ćurčijom u varoši. U starosti često pričao o tome kako je ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zavrata (Leposavić)

Poreklo stanovništva naselja sela Zavrata, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u zapadnom podnožju Lisca, u Zavratskoj reci. Vode. Pije se voda s izvora. Poznati su izvori: Voda pod Grab i Voda pod Ora. U planini ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lešak (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Lešak i zaseoka Ostraće, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lešak je u dolini Leštanskog–Jelenićkog potoka. Kamen je u zapadnom, a Žigolje je u istočnom podnožju Valača (nom. je Valač). Gornje Os ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top