You Are Here: Home » Posts tagged "Novaković" (Page 30)

Poreklo prezimena, selo Ostra (Čačak)

Selo Ostra, grad Čačak. Ljubićka sela je proučavao Radomir M. Ilić 1898. i 1899. godine. Položaj. - Selo je rastureno po tri kose, koje se od Ostrice odvajaju. Kose su ispredvajane dubokim jarugama, kojima teku potoci. Oni kućama nikad ne čine štete, jer su jaruge duboke i potoci se, ni kad nabujaju ne mogu izliti. U selu se pije izvorska i bunarska voda. Izvori su: Kuzmanski Izvor, Kukoljina, Studeni Izvor, ...

Read more

Prezimena, Bosanski Petrovac

Pravoslavni -  Alvir, Banjac, Basara, Brkić, Broćota, Budimir, Vejinović, Vučković, Gavela, Grbić, Grubor, Dejanović, Dragišić, Drakulić, Đurić, Ivanović, Ilić, Jovanić, Jovanović, Kesić, Kecman, Kovačević, Kreco, Krneta, Krstanović, Latinović, Latković, Lukač, Miladinović, Milanović, Milošević, Morača, Novaković, Novković, Pavlović, Perić, Petković, Plećaš, Polovina, Radoš, Rakić, Ribić, Rokvić, Romić, Smilj ...

Read more

Prezimena, selo Tuk-Dževar (Bosanski Petrovac)

Alvirović, Bursać, Gvero, Gredelj, Grubor, Đurica, Karanović, Kartal, Kecman, Kovačević, Latinović, Nikić, Novaković, Puzigaća, Sovilj, Trtica, Šljivar, Ševo, Šobat Istočno od Petrovca, u neznatnoj udaljenosti, leži seoce Tuk. Kuće su na podnožju Šainovca i Ježevca. Južno od varoši vidi se razbacano po polju dvaestak kuća. To je Dževar. Ta oba seoca sačinjavaju u upravnom pogledu jedno selo. Nalazeći se u neposred ...

Read more

Prezimena, selo Krnjeuša (Bosanski Petrovac)

Agbaba, Adamović, Atlagić, Bjelić, Basta, Brkljač, Vojinović, Vranješ, Vulin, Grbić, Daljević, Drljača, Dragić, Dragosavac, Drinić, Drobac, Đekić, Đukić, Zaviša, Zorić, Ilić, Jević, Jokić, Kalember, Kantar, Karanović, Kačar, Kerkez, Knežević, Kovačević, Kolundžija, Krčmar, Labus, Latković, Ličina, Lončar, Majstorović, Mandić, Manojlović, Marjanović, Mijaković, Milanović, Mirković, Momčilović, Mrđa, Novaković, Ob ...

Read more

Prezimena, selo Kolunić (Bosanski Petrovac)

Bijelić, Blažević, Bogdanović, Bosiječić, Bursać, Vržina, Vukić, Vulin, Grahovac, Debeljak, Došen, Drljača, Dukić, Zajkić, Jaganjac, Jarić, Jeličić, Jojić, Kalaba, Kesić, Kolunić, Korda, Krajinović, Lagudović, Latinović, Lukač, Lukešević, Marić, Markovinović, Marčetić, Miljuš, Mirković, Morača, Mrkić, Novaković, Ovčina, Pavičić, Perić, Počuča, Prpa, Raca, Repija, Rodić, Rokvić, Sekulić, Smiljanić, Srdić, Trnjakov ...

Read more

Prezimena, selo Vođenica (Bosanski Petrovac)

Balaban, Banović, Bjelić, Bojinović, Brkljač, Vukobrad, Grbić, Dragićević, Dragić, Dukavac, Đaković, Đukić, Đurđić, Egelja, Zorić, Ivanić, Inđić, Jeličić, Jovanić, Jokić, Kerkez, Kolundžić, Krajinović, Kresoja, Kričković, Latković, Marjanović, Marinković, Medić, Miljuš, Novaković, Obradović, Pavičić, Petrović, Popadić, Radaković, Radošević, Repac, Romić, Sekulić, Sovilj, Stupar, Tešić, Ćuk, Ćulibrk, Ćurguz, Čela ...

Read more

Prezimena, selo Bravsko (Bosanski Petrovac)

Anjgirević, Atlagić, Bjelić, Banjac, Babić, Bakrač, Brkić, Bursać, Viduljinović, Vujić, Vukobrad, Gvozdenović, Grbić, Grubić, Zrilić, Javor, Jaglica, Jeličić, Kalaba, Karakaš, Karanović, Kovačević, Krpan, Kuruc, Lazić, Latinović, Mandić, Marjanović, Milidrag, Novaković, Ožegović, Opačić, Petković, Pilić, Popadić, Radišić, Radujko, Radulović, Raca, Runjić, Sabljić, Srdić, Stričević, Stupar, Uzelac, Ćulibrk, Čeko, ...

Read more

Poreklo prezimena Novaković

Prezime Novaković je veoma rašireno na celom području bivše Jugoslavije. Kako piše naš saradnik Vladimir Novaković iz Zrenjanina, njegovi Novakovići vuku poreklo iz Dalmacije. Njegova saznanja o poreklu ovog prezimena i različitim familijama koje ga nose, objavljujemo u celini:   U Dalmaciji postoje tri raznorodne grane Novakovića, koje nisu istovetnog bližeg porekla. Jedna grana slavi Sv. Jovana (Kninska k ...

Read more

Poreklo prezimena Mateljević

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' MATELJEVIĆI Mateljevići su od Matelje Balotića. Matelj je imao sinove Janka i Novaka, koji se po Matelji prozovu Mateljevići. Isticali su se kao dobri hajduci koji su Turcima zadavali velike jade. Turci potplate Miloša Vlaščića, Jankovog i Novakovog ujaka i on ih ubije na prevaru. ...

Read more

Poreklo prezimena Labus

Prezime Labus je iz Like. Prenosimo tekst Ilije Labusa (94 godine), koji pravi rodoslov Gornjih Labusa.   Labusi u riječi Velika Popina sa zaseocima: Kasar, Vrpolje, Podmila, Lukići, Donji Labusi, Jovanići, Gornji Labusi nalaze se na planinskoj zaravni 644 do 770 m. n/v, ispod Poštaka, Lisca, Crnog i Bukovog vrha; na vododelnici Jadranskog (Zrmanja i Krka) i Crnomorskog (Una) sliva; na tromeđi Bosne Like i ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top